Nyota ya Ajabu lyrics by Rose Muhando

1 Comment


ILe nyota ya ajabu, yaonekana mashariki
Imejaa ishara zote, za kuzaliwa mfalme
Mamajuzi wako nyuma, kuifuata nyota ile
walifika Yerusalemu, nao wakauliza (repeat)
Yuko wapi yeye aliyezaliwa,
mtawala wa wayahaudi ili tumsujudie

Chorus:
Mjini mwa Daudi, amezaliwa mkombozi
Atakayewaokoa watu na dhambi zao
Dunia shangilieni, amezaliwa messiah
Haleluya haleluyah, sifa ni kwa Bwana

Walikuwako na wachungaji, waliokaa makondeni
Wakilinda kundi lao kwa zamu usiku
Malaika kawatokea, kawambia msiogope
Maana leo katika Yuda, amezaliwa messiah

(Chorus)

Walipokwisha kusema haya, Malaika wa bwana
Waliimba wimbo ule, wimbo usio na mwisho
Utukufu juu kwa Mungu mbinguni
Duniani we amani kwa aliowaridhia

(chorus)

Maongeo enzi yake, na tena begani mwake
Tazameni anakuja kwa jina lake Bwana
Maongeo enzi yake, na tena begani mwake
Tazameni anakuja kwa jina lake Bwana

(chorus)

Ongeboiboitu Lyrics by Maggy Seurey

1 Comment


Boiboyen chebonon eng’ tamirmiret, Nenywa bounatetap kipsengwet
Boiboiyen che orogendos, amu tun kigoigoi ichek
Boiboyen cheptala eng’ iman, amu tun ngunjinin ng’ony
Ang’ Chamyet melelap agu boek imanda amu tun kiamdos ichek

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Boiboyen che riregei iman, tun nyoru ak ichek rirenab kei
Boiboyen che tililen mugulelwek, amu tun keerei kwandanyo
boiboyen che yae kalyet, amu kigurei weritab kwandanyo
Ang’ che kiga sausa kobo imanda, nenywa bounatetap kipsengwet

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Obaibayech urok bik iman, ak ye uso uso
Ak yemwaitain ak yoit ye tugul, komwochok agobo ane
Oboiboitu ogaskei mising’, amu o meleptangwong’ eng’ kipsengwet
Amu kigiusaus ko unotok, maotik che kindoi uno

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising

%d bloggers like this: