(Sung in Swahili)

Chorus:
Yahwe Uhimidiwe, (Yahweh be praised)
uaminifu wako umejulikana (Your faithfulness is known)
Kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh (By all the nations, Yahweh)
Yahwe Uhimidiwe, (Yahweh be praised)
uaminifu wako umejulikana (Your faithfulness is known)
Kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh (By all the nations, Yahweh)

Verse 1:
Uliumba lakini haukumbwa, (You created, but you were not created)
Jina lako jemedari, ninakuinua(You are the General, I lift you up)
Jina lako mkombozi, ninakupenda(You are the savior, I love you)
Umefuta jina langu kwenye hukumu(You have erased my name from the judgement)
Umefuta jina langu kwenye laana (You have erased my name from the curse)
Ndio maana ninakuina Mungu wangu ee(That is why I raise you up my God)
Kwa sababu siko tena chini ya dhambi ee(Because I am no longer under sin)

(Chorus)

Verse 2:
Kama si wewe Yesu ningeitwa nani?(If not for you Jesus, what would my name be?)
Kama si wewe Yesu Ningekuwa wapi?(If not for you Jesus, where would I be?)
Kama si wewe Yesu ningeenda wapi?(If not for you Jesus, where would I go?)
Kama si wewe Baba ningesema nini?(If not for you father, what would I say?)
Asante Bwana Yesu kwa ukombozi(Thank you Lord Jesus for the redemption)
Asante Bwana Yesu Kwa wokovu(Thank you Lord Jesus for the salvation)
Ndio maana nakuinua Mungu wangu(That is why I lift you up my God)
Umeniokoa mimi kwa damu ya bei(You have saved me from the price of blood)
Umenitendea mambo ya ajabu(You have done great things for me)
Ninakuinua Baba yahweh(I lift you up my father Yahweh)

(chorus)

Verse 3:
Majina yote mazuri ni yako baba(All the good names are yours father)
Unaitwa Jehova shammah, ninakupenda(You are Jehovah Shammah, I love you)
Unaitwa Jehova Jehova Jireh, ninakupenda(You are Jehovah Jireh, I love you)
Unaitwa Jehova Nissi bendera ya ushindi wangu(You are Jehova Nissi, my glorious banner)
Asante Baba yangu kwa upendo wako(Thank you my father for your love)
Hakuna Mwingine kama wewe(There is no one else like you)
Hakuna Mwingine kama wewe(There is no one else like you)
Ninakupenda Baba yangu(I love you my father)

(Chorus)