(Sung in Zulu)

Ngiya kuthanda, moya oyingcwele (I love you, Holy Spirit)
Moya oyingcwele, moya oyingcwele (Holy Spirit, Holy Spirit)
Ngiya kuthanda, moya oyingcwele (I love you, Holy Spirit)
Moya oyingcwele, moya oyingcwele (Holy Spirit, Holy Spirit)

Siyakuthanda, moya oyingcwele (We love you, Holy Spirit)
Moya oyingcwele, moya oyingcwele (Holy Spirit, Holy Spirit)
Siyakuthanda, moya oyingcwele (We love you, Holy Spirit)
Moya oyingcwele, moya oyingcwele (Holy Spirit, Holy Spirit)