(Sung in Swahili)

Nakuuliza shetani umepata wapi mamlaka
(I ask you devil, where did you get the permission)
Ya kukamata akili za watu ah! (To mess with people’s minds)
Wewe umeleta balaa umeingia makanisani
(You’ve brought trouble, you have gotten into churches)
Umekamata wababa wanabaka watoto wao
(You have made fathers to rape their children)
Umekamata vijana umewatwika ulevi
(You have caught young men, and saddled them with alcoholism)
Bila kusahau kina mama, vikao vya masengenyo
(Not forgetting mothers, and their gossip)
Sasa nimechoka na mambo yako (I’m tired of your work)
Ewe shetani, nipishe nipite (You Satan, let me pass)

Chorus:
Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite (You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya adamu na Eva, songea nipite
(You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako
(The world is destroyed, for your cunning)
WEwe ulimwasi mungu, nipishe nipite (You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya Adamu na Eva, songea nipite
(You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako
(The world is destroyed, for your cunning)
wewe shetani unaambiwa, mwenyeji wa kuzimu (
You Satan you’ve been ordered, the host of hell)
Sasa nipishe nipite (Now let me pass)

Hebu nipishe nipite, ninachelewa njiani (Let me pass, I’m getting late)
Yesu yu karibu kurudi, kulichukua kanisa
(Jesus is almost returning to take his church)
Kanda unayo nionyesha yote yamepitwa na wakati
(Whatever you show me has been passed by time)
Huna ujanja (You can’t fool me)
Kumbuka miaka elfu mbili iliyopita zamani (Remember 2000 years ago)
Yesu aliposhuka kuzimu, akakunyanganya funguo
(When Jesus descended to hell, and took the keys)
Funguo za mamlaka (The keys of authority)
Nasema nimechoshwa na mambo yako (I say I am tired of you)
Wewe shetani nipishe nipite (You devil, let me pass)

(Chorus)

Nakuamuru shetani wewe, nipishe nipite (I order you Satan, let me pass)
Wewe umekuwa ni kikwazo kwangu, Kufika mbinguni
(You have been my barrier to heaven)
Muda wako umeshakwisha, songea nipite (Your time is up, let me pass)
Sasa haleluya naenda mbinguni, hakuna mashaka
(Now Hallelujah I’m going to heaven, no worries) (Repeat)

Wewe ulishaaniwa, laana milele (You have been cursed forever)
Ulinyanganywa mamlaka na Yesu, Huna ujanja ee
(You’re authority was taken by Jesus, you have no more cunning)
Simba wa yuda aliponguruma, mafuriko kuzimu
(When the Lion of Judah roars, there is flood in hell)
Sasa haleluya twaenda mbinguni, hatuna mashaka
(Now hallelujah we are going to heaven, no worries) (Repeat)

(Chorus)

Advertisement