[Another (Slower) version of the song by Nobathembu Mabeka]
(Sung in Zulu – A Hymn)

Ophuzayo kulawamanzi, Opuzayo kulawamanzi
(Whoever drinks of this water, whoever drinks of this water)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Ophuzayo kulawamanzi, Opuzayo kulawamanzi
(Whoever drinks of this water, whoever drinks of this water)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha (
Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
(Repeat)

Akomi qha, Akomi qha,Akomi qha,Akomi qha (Never again)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Akomi qha, Akomi qha,Akomi qha,Akomi qha (Never again)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)

Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Ophuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)

Advertisement