(Sung in Zulu/Xhosa)

Kwanqab’Umusa (Mercy said no)
Nibona ngiphila njena (You see I am now like this) (?)
uThixo akavumanga, (Because God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(repeat)

Wathi “Cha, ‘ngeke ngivume (He said “No, I will not let you fall) – .
Unyawo lakho lushelele”(or your foot to slip”)
uThixo akavumanga, (God denied [the devil’s plans])
Ngempilo yami (Against my life)
(Repeat)

Kwakumele ngihlushwe (My suffering was good for me)
Ukuze ngaz’imiso zakho (For it taught me your decrees)
Impela njengo Jakobe (Surely just like Jacob)
Kwakumele ngilingwe (You will defend and preserve me) 

Kodwa ngoba mina angazi (It is because I know You)
Ukuthi wena uyisiphephelo sami (that you are my shield)
Impela nguwe owanqaba (truly it is you that will block plans)
Nempilo yami (against my life)

(From top)