Asante (Thank You) Lyrics by Angel Benard

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ngome imara (Strong fortress)
Mwenye haki hukukimbilia (Where the righteous seek refuge)
Na kuipata salama (And find it safety)
Ndiwe Mungu, mwenye nguvu ya kutoa (You are God with the power to give)
Na nguvu ya kutwaa (And the power to take)
Wewe pekee ndiwe Mungu (You alone are God)
Hekima yako (Your wisdom)
Inazidi hekima ya dunia (Exceeds that of the world)
Na ujuzi wa wanadamu (And the knowledge of humans)

Hofu iliinuka (Fear rose)
Ikakutana na wewe (But it encountered You)
Ikafungwa kinywa, tumeinuka (And it was silenced)
Taabu za dunia (Troubles of the world)
Zinapokutana na wewe (When they encounter You)
Tunashinda yote, tunainuka (We win over all)

Refrain:
Asante (Thank You)
Wewe ni Mungu usiyeshindwa (You are an unconquerable God)
Asante (Thank You)
Wewe ni Mungu usiyeshindwa (You are an unconquerable God)

Macho yangu yameona (You have seen my eyes)
Mkono wa Bwana unaotenda mema (The arm of the Lord that does good)
Dunia yanyamaza (The earth is silent)
Hekima zimekoma (All wisdom has ceased)
Utaalamu umenyamaza, ujuzi umeshindwa (Knowledge has been silenced)
Damu inanena mema (The Blood talks good)
Na Mungu uliyeyatenda hayo (And God who has made them to be)
Ndiwe utatenda yale (Is the same one that will accomplish it)
Tuko salama nawe (We are safe with You)

Taabu za dunia (The troubles of the world)
Zikikutana na mfalme (When they encounter the King)
Zinafichwa nguvu tunainuka (Lack the strength to rise)
Hiyo hofu ya maisha (The troubles of the world)
Ikikutana na Bwana (When they encounter the Lord)
Inafungwa kinywa, tunainuka (They are silenced)

(Refrain)

Hao wanataja magari (Them they call on cars)
Wale wanazisifu mali (They praise wealth)
Sisi twakutaja wewe (But we call unto You)
Mungu usiyeshindwa (God who will never be defeated) (Repeat)

(Refrain)

Divai (Wine) Lyrics by Mercy Masika and Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Siku ya tatu, ya harusi ya kana (On the third day in the Wedding at Cana)
Mji wa Galilaya, na mamake Yesu alikuwepo (In the town of Galilee, where Jesus mother was in attendance)
Yesu na yeye alialikwa harusini (Jesus was also a guest at the wedding)
Pamoja na wanafunzi wake (Together with His disciples)
Yesu akamwambia, “mama tuna nini nawe? (Jesus told her “woman, what do I have with You?”)
Kwani saa yangu haijawahi kuwadia” (My time has not yet come”)

Refrain:
Divai ikawaishia, mamake Yesu kamwambia (The wine ran out and Jesus’ mother told Him)
“Hakuna divai, hakuna divai, hakuna divai” (There is no more wine)
Maria akawaambia watumishi (Mary told the attendants)
“Lolote akisema, nyinyi fanyeni” (Whatever He says, you must do)

Repeat: Sintoaibika (I will not be ashamed)
Nikiwa wewe (As long as I am with You)
Mimi na wewe (Me and You)
Nikiwa pamoja na wewe (If I am with You)
Rafiki Yesu (My friend Jesus)
Jehovah Jireh (Lord my Provider)

Katika kila hali, iwe ngumu iwe shwari (In all situation, be it easy or hard)
Mungu husema (God says)
Na akisema, wala habadilishi (And what He says He does not change)
In place of shame, He’ll give you double double
In place of dishonor, He’ll give you everlasting joy
Badala ya aibu, atanipa maradufu dufu (In place of shame, He’ll give you double double)
Kwa utukufu wake, mimi naenjoy (In enjoy His Glory)

(Refrain)

Sintoaibika, sintoaibika (I will not be ashamed)
Sintoaibika, sinto sinto kamwe (I will not be ashamed) (Repeat)

Hainidhuru (I Will Not Be Harmed) Lyrics by Irene Robert ft Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hainidhuru kama nasafiri kwenye bahari (I’m not harmed though I sail)
Ya mawimbi kwani Yesu ni nahodha wangu (On stormy seas, for Jesus is my captain)
Atanifikisha bandarini (He will guide me safely to the harbor)
Japo misukosuko yaniandama (Though troubles follow me)
Hainidhuru kwani nahodha yuko kwenye chombo (They do not harm me, for the pilot is in the ship)
Sikatai, kodi ya nyumba nimekosa (I do not deny that I do not have any money for rent)
Na watoto, ada shuleni walifukuzwa (The children were sent from school for lack of fees)
Na maadui wakiongezeka wakinijia (Though my enemies increase in number)
Bado hainidhuru, nitakuwa salama (I am not harmed, I shall be safe)

Najua niko doro mfuko wangu zero, hainidhuru bado (I know I no purpose and money; but I am not harmed)
Bado nazichangachanga pesa, mambo yatakuwa sawa (I am still struggling to raise money, it shall be well)
Usiku ukiwa mrefu, asubuhi yaja (Though the night is long, dawn arrives)
Shida hazikwamishi safari yangu (Troubles do not hinder my way)
Ushindi wangu uko mbele yangu, naamini (I believe that my victory is ahead of me)

Refrain:
Repeat: Bado, bado hainidhuru (Yet I will not be harmed)
Japo shida nyingi zinanikumba (Though I encounter many troubles)
Matatizo mengi natahadhika (Many problems follow me)
Nahodha wangu Yesu, yuko kwenye chombo (My pilot Jesus, is on duty)
Ananiongoza, atanifikisha (He leads me, he will get me there)

Ingawa ni jioni, lazima nifike kule (Though it is night, I shall arrive there)
Yesu mtuliza barahi atanifikisha kule (Jesus the calmer of seas will get me there)
Baraka zangu lazima nishike nimiliki mie (I must claim my blessings)
Sivurugwi, nasema sitishwi (I am not troubled, I am not disturbed)
Kwa mateso sivurugwi, kwa kelele bado sitishwi (I am not disturbed by troubles and shouts)

Kwa giza ije mishale, ije mateso yaje, potelea mbali (Though arrows and troubles come by night)
Magonjwa nayo kusongwa sana havitabadilisha, ukweli wa mambo (Though sickness and troubles come, they’ll change nothing)
Sivurugwi, na tena sitishwi (I am neither troubled nor distrurbed)
Kwa mateso sivurugwi, kwa kelele tena sitishwi ( am not disturbed by troubles and shouts)

Namwamini namwamini, Mungu wa ajabu (For I believe the Awesome God)
Ananipeleka, ananipeleka, Eh Kanani (The one who will guide me unto Caanan) (Repeat)

(Refrain)

Inkele Pelo Yaka (Take My Heart) Hymn Lyrics Sung by Balatedi Ba Morena Gospel Choir (Sefela 57)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Refrain:
Inkele Morena, pelo ya ka eohle (Lord take my heart)
E busoe ke wena, ka mehla le mehla (Let it be ruled by You forever)
Inkele Morena, pelo ya ka yohle (Lord take all of my heart)
E laeloe ke wena, ka mehla yohle (Let it be commanded by You forever) (Repeat)

Le ha nka tsamaea khohlong e lefifi (Even though I walk through the valley of the shadow of death)
Ha ke tsabe letho, ha ke tsabe (I shall not be afraid, I am not afraid)
Inkele Morena, pelo ya ka yohle (Take my heart Lord)
E laeloe ke wena ka mehla eohle (Let it be forever ordered by You)

Chase After You Lyrics by Preye Odede

Leave a comment


I know I’m not a sprinter; I’m not planning to be one
But daily I will chase after You
It’s not for the swift, and neither to the strong
But daily I will chase after You

Refrain:
Daily I will chase after You
Daily I will chase after You
Daily I will chase after You
Daily I will chase after You

Sometimes I grow so weary, but I trust in You oh Lord
Daily I will chase after You
I know it’s not by power, I know it’s not by might
Daily I will chase after You

(Refrain)

Spoken:
For the word of the Lord says:
“The race is not to the swift, neither is the battle to the strong
For we know that it is not by power, neither is it by might
But by the Spirit of the Lord.”
Therefore, we will keep chasing, we won’t stop

We will chase, after You, after You
I will chase, after You, after You
We will go deeper, deeper deeper, after You
For the price of higher calling, after You
Stronger, stronger, stronger, after You
After Your glory, after You
After righteousness, after You
After your Power, after You
Revelation of God, after You

(Refrain)

I know I’m not a sprinter; I’m not planning to be one
But daily I will chase after You
I know it’s not by power, I know its not by might
But daily I will chase after You

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: