Search Results for: sung in zulu

Baba Wethu (Our Father) Lyrics Sung by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


Baba Wethu Ose’zulwini
(Our Father in Heaven)
Maliphathwe ngobungcwel’igama lakho
(Hallowed by your name) (

Ka Ma Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


Lapho izivunguvungu (When the storms)
Zifis’ impilo yami (Threaten my life)
Nobubi budlangile (And challenges overwhelm me)
Umlingi esenqoba (The evil one seems to be winning)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’

(Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)
Ungikhumbule Nkosi yam’ (Remember me my Lord)

Indumiso Yami (My Praise) Hymn Medley Lyrics Sung by Sbu Noah

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn Medley) Nkulunkulu uthando Lwakho (God, your love) Kithin’ abantu lukhulu (For us, [your] people, is great) Wanikela ngendodana (You gave up your Son) Hallelujah siyabonga (Hallelujah, we give thanks) Sesibonga umusa Wakho (Thank you for Your Grace) Nokusigcin’ othandweni (You keep us in Your Love) ‘kube Wena wawungenathi (If You […]

Ndikhokhele (Lead Me) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


Ndikhokhele, O Jehova (Lead me, oh Jehovah)
Ndingum’hambi, Nkosi yami (I am a wanderer, my Lord)
Unamandla, andinawo (You are powerful, I am not)
Ndibuthaka, Nkosi yami (I am weak my Lord)

Sewakhile (He is Built) Hymn Lyrics sung by Sbu Noah

1 Comment


Sewakhile enhlizweni, umhlobo wam’
(He is built in my heart, my Friend)
Nguy’ omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam’
(He is greatest among my relatives, my Friend)

Older Entries