Advertisements

Search Results for: sung in zulu

Impilo Yami (My Life) Lyrics Sung by Simunye Male Chorus

Leave a comment


Somandla(Almighty)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Us’ uphinde ukhusele umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul)

Advertisements

Lenan’iZulu (Heavens Rejoice) Lyrics by Solly Mahlangu

Leave a comment


Lenan’iZulu (Heavens Rejoice) Lyrics by Solly Mahlangu:
Lenan’iZulu ngeculo lam’ (The heavens rejoice because of my song)
Ngithethelelw’ izono zam’ (My sins have been forgiven)
UJesu wafa endaweni yam’ (Jesus died in my place)
Zonk’ izono zami zikude nam’ (And now my sins are far from me) …

Ukuthula (Peace) Lyrics Sung by Cape Town Youth Choir

1 Comment


(Sung in Zulu):
Ukuthula kulomhlaba wezono (Peace on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza ukuthula (The blood of Jesus shouts peace)
Usindiso kulomhlaba wezono (Salvation on this sinful world)
Igazi likaJesu limemeza usindiso (The blood of Jesus shouts salvation)

Ufanelwe (You Deserve) Lyrics Sung by Neyi Zimu

Leave a comment


Sung in Zulu – A hymn Ufanelwe ukubongwa (You deserve our thanks) Ufanelwe ukudunyiswa (You are worthy our worship) Nkosi Jesu Uyingcwele (Lord Jesus You are Holy) Akekho ofana nawe (There is none like You) Ezulwini ‘zingelosi (The Angels in Heaven) Zidumis’ ubukhulu buka Krestu (Glorify You The Christ) Sikhothamel’ zithula nemiqhele (They worship and […]

Loduma Izulu (Thunder and Lightning) Lyrics By Mthunzi Namba and Joyous Celebration 15

Leave a comment


Loduma Izulu Lyrics (Sung in Zulu):
Yebo bakithi sombonga he
(Yes brethren we will see him on the other side)
Loduma izulu […]
(There will be thunder and lightning …)
UJes’ufanel’ubukhosi nje
(For Jesus is worthy of the throne)
Ehe wodunyiswa phezulu le
(Yes, He will be praised in Heaven)

Older Entries