Stille Nag (Silent Night) Lyrics Sung by Ronéll Erasmus

Leave a comment


(Sung in Afrikaans)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Jesus, kind lank verwag (Jesus, long awaited child)
Lig uit lig uit die Vader se ryk (Light of love from the Father’s realm)
Word uit liefde aan mense gelyk (Out of Love for the people)
Loof die hemelse Kind! (Praise the Heavenly Child!)
Loof die hemelse Kind! (Praise the Heavenly Child)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Hemelvors, ons gee ag (Heavenly Prince, we pay attention)
Op die lied van die engelekoor (To the Songs of the Heavenly Hosts)
Herders het dit die eerste gehoor (The shepherds head it first)
Juig, die Redder is daar! (Give cheer, The Savior is here!)
Juig, die Redder is daar! (Give cheer, The Savior is here!)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Jesus, Heer, voor u mag (Jesus, Lord, for your Power)
Voor u ryk moet die duisternis swig (Darkness shall fall before Your Kingdom)
Tot in ewigheid bly U die lig (Forever You remain the Light)
Heer, gebore vir ons! (Lord, born to us!)
Heer, gebore vir ons! (Lord, born to us!)

God Sorg Vir Jou (God Cares for You) Lyrics by Puleng March (Joyous Celebration 21)

Leave a comment


(Languages: Afrikaans, English)

Refrain:
God sorg vir die mossies (God cares for the sparrows)
God sorg vir die diere (He cared for the animals)
God sorg vir die plante (He cares for the plant)
God sal sorg vir jou (He shall surely care for you) (Repeat)

Is jy dalk bekommerd (Why are you worried)
Oor die dag van more (About today or tomorrow)
God sorg vir die planted (God take cares of the plants)
God sal sorg vir jou (God shall surely care for you) (Repeat)

(Refrain)

God cares for the sparrows
He cares for the animals
He cares for the plant
He shall surely care for you (Repeat)

(Refrain)

Hallelujah, Hallelujah
Praise the Lord
Hallelujah (Repeat)

Roep Sy Naam (Call His Name) Lyrics by Jonathan Rubain

Leave a comment


(Sung in Afrikaans)

Refrain:
Roep Sy Naam (Call His Name)
In jou omstandigheid (In your situation)
Roep Sy Naam (Call His Name)
In jou verdrukking (In your tribulation)
Roep Sy Naam, roep Sy Naam! (Call His Name, Call His Name!)
Roep Sy Naam, roep net Sy Naam (Call His Name, just call on His Name)
(Repeat)

Niks is ontmootlik (Nothing is impossible)
In Sy Naam (In His name)
Hoef nie te vrees (No need to worry)
Hoef niks te twyfel (Do not doubt)
Want in Sy woord (For in His Word)
Beloof Hy mooi (He promises beautiful)
Kom na My, met al jou pyn (Come to me, with all your pain)
Kom na My, kom na My (Come to Me, come to Me!)

(Refrain)

Jesus Is My Saviour Lyrics by Patrick Duncan

1 Comment(Languages: English, Afrikaans)

Jesus is my Savior
He is my Redeemer
He is my Great Physician
Praise the Lord (Repeat)

Praise the Lord x4 (Repeat)

Hallelujah, God is magtig (Hallelujah God is mighty)

Hy verlos my van my sonde (He cleanses me from my sins)
En hy maak my vry, (And my worries)
Hy verbeel my van aal my kwaale (He cleanses me from my troubles)
En hy maak my vry (and he sets me free) x?

If God before us x3
Who can be against us?
Who? Who?
Who can be against us, against us? x?

In Verwondering (In Awe) Lyrics by Louis Brittz, Retief Burger, Neil Büchner & Helmut Meijer

Leave a comment


(Sung in Afrikaans)

Die Skepper sing sterre (The Creator sings and stars)
Wat boodevol hang (That fills up orchids (?) )
End dansend klou (And dancing cling)
Aan die nanag se wang  (Onto the dawn’s cheek)
Die spieël aan die hemel (The mirror in the sky)
Weerkaats en vertel:Hy is heir (Reflects it and declares: He is here.)

Die Skepper wek woode, (The Creator creates words)
Woorde wat leef (Words that live)
Hy laat Sy asem (He lets His breath)
Met mense verweef (Permeate into people)
Die heelal in die hemel (The universe in the sky)
En die heelal in my (And the universe in me)
Skree in die stilte: God is by my (Shout in the silence: God is in me!)

Refrain:
Sterre sing in verwondering (The stars sing in awe)
Wil eer aan God Is die hoogste bring (Bring glory to God in the highest)
En die hemelboog (The heavens bow)
Lig U Naam omhoog (And light up your  name )
U Majesteit skyn in heerlikheid (Your majesty shines in glory)
Wys die glans van U heiligheid(It shows the brightness of your glory)
Elke hemeling, elke sterweling,(Each heavenly and earthly being)
Sing in verwondering (Sings in awe)

My woorde het lankal (My words from long ago)
In sterrestof gekwyn (Have faded in the stardust)
My hart se flou pogings (The poor efforts of my heart)
In sterrereën verdwyn (Dissapeared in the star rain)
Die heelal in die hemel  (The universe in the sky)
En die heelal in my (And the universe in me)
Skree in de stilte: God is vir my (Shout in the silence: God is here!)

(Refrain)

Hoe kan ons dan stilbly,(How can we be silent,)
As wentelbane buig? (As the orbits bow?)
As hemelkore jubel, (As the heavenly chorus sings,)
En sterre stelsels juig? (And the galaxies rejoice?)
Hoe kan ons nog twyfel; (How can we doubt)
As son en maan getuig? (When the sun and the moon testify)
As alles om u wentel, (Everything revolves/orbits around you)
Hoe kan ons nog swyg (How then can we be silent?)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: