Rea Ho Boka (We Exalt You) Lyrics by Omega Khunou

Leave a comment


(Sung in Sotho)

Jeso, Jeso (Jesus, Jesus)
Jeso rea ho boka (Jesus we exalt you) (Repeat)

Re tsisa tlotlo le lerato (We bring honor and love)
Bohalaleding ba hao Ntate (To Your Glory Lord) (Repeat)

(From the Top)

Naa Ke Bomang (Who are They?) Lyrics Sung by Judith Sephuma

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Naa ke bomang, ba mosedile bohong?
(Who are on that side of the bridge?)
Ba hlohlorang role la lebitla (Shaking off the dust of the grave)
Ba leseli, baa khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Bo hang seema, ha ba hlaha ka khoro (Behold them entering the gates)
Jerusalema e mocha, E mocha (The New Jerusalem)
Pineng tsa bona, tse tlisoang ke nyakallo (Their songs are full of joy)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb)

Jeso Oa Phela (Jesus is Alive) Lyrics by Phumzile Luthuli (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Sotho)

Jeso oa phela, Oa fodisa (Jesus Lives, He heals)
O neya Matla, hape Aa Busa (He grants Power, and he Reigns)
(Repeat)

A shoela Sefapanong (He died on the Cross)
Empa lebitla la pallwa ho mo tsoara (But the grave could not keep Him)
A tsoha, tsatsing la boraro (He rose on the third day)
Ontse a busa hoya hosafeleng (And He Reigns forevermore)
(Repeat)

Dinthong tsohle mahodimo (Over all the Heavens)
Lefatseng lohle, oa busa (And on earth, He Reigns) (Repeat)

Dinthong tsohle Mahodimo (Over all the Heavens)
Lefatseng lohle, wena O Kgosi (And on earth, You are King) (Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena O Kgosi (Oh! You are King over all the earth)
(Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, Oa halalela (Oh! You are Holy over all the Earth)
(Repeat)

Dinthong Tsohle! Mahodimo! (In all the heavens!)
Lefasteng Lohle Oa Halalela! (And all the Earth, You Are Holy)
(Repeat)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, oa ubusa (Oh! He reigns over all the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena o Kgosi (Oh! You are King over the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, oa halalela (Oh! You are Holy over all the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, wena O Kgosi (Oh! You are King over the earth)
Oh! Oh! Lefatseng lohle, Tsoriso oa wena Jeso (Oh, over all the earth, We praise You Jesus)

Oh! Oh! Lefatseng lohle, Oa halalela  (Oh! You are Holy over all the earth)
(Repeat)

Ntate Keya Rapela (Father I Pray) Lyrics sung by Thinah Zungu

1 Comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Hake kgumama (When I bow)
Ka mangwele (And on my knees)
Ke go rapela (I pray)
Ke ya le utlwa (That I would feel)
Letsoho la hao (Your hand on me)

Refrain:
Ntate! Ntate! (Father! Father!)
Keya go rapela (I pray to You)
Ke ya le utlwa (That I would feel)
Letsoho la hao (Your hand on me)

(From the Top)

Oska Ntsheba Wa Nnyatsa (Don’t Look Down on Me) Lyrics by Psalmist Sefako (Joyous Celebration 23)

1 Comment


(Sung in Sotho)

Ha dintho tsaka lehono disa kopane (When things in life are not going well)
E sale boshego (It’s still early/ It’s not over)
Modimo osa kopantsha (The Lord is preparing a table)
Oska nsheba wa nnyatsa (Don’t look at me with contempt)
Nako yaka e yetla (My morning is coming)
So please man!
Oska nsheba wa nnyatsa (Don’t look at me with contempt)
(Repeat)

Refrain:
Jehova le lenyatso ga ba kopane
(The Lord and contempt do not mix)
Jehova ga kwane le lenyatso
(The Lord is not mocked/disrespected)
(Repeat)

(From the top)

Ke shegofetse (I am blessed)
Ka Jeso Kriste ya mphang matla (Through Jesus Christ who strengthens me)
Ai man, ke kgona tsohle (Ah, I can do all things)
Ka Kriste ya mphang matla (Through Christ who strengthens me)
(Repeat)

(Refrain)

Thabang Le Nyakalle (Rejoice and be Glad) Lyrics sung by Given Mabena (Joyous Celebration 23)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Thabang le nyakalle (Rejoice and be Glad)
Ba lehodimo, Le thabele (Those in the heavens)
Le thabele baetsalibe (Be glad for the sinners)
(Repeat)

Le ba tsoang lefifi (All those in the darkness)
Ba tsoang timelong, Ba thabeleng (Those that were lost)
Ba thabeleng ba phonyohile (Rejoice for they have escaped)
(Repeat)

Refrain:
Bokang le rorise Modimo (Give glory to the Lord)
Bokang le lerato la Jeso (Give praise also for the Love of Jesus)
(Repeat)

Tumisang ka pina (With joyous songs)
Tsa khalalelo (Give praise and worship)
(Ke) Mohlolo ona oa mohau (For the miracles that are in His Mercy)
(Repeat)

(Refrain)

Ke Alfa Le Omega (The Alpha and the Omega) Lyrics sung by Vuyo Mokoena

Leave a comment


(Sung in Sotho — A Chorus)

Jeso ke yena wa mathomo
(Jesus is the beginning)
Jeso ke yena wa mafelelo
(Jesus is the end)
Ke Alfa le Omega
(He is the Alpha and the Omega)

Ke Alfa le Omega
(He is the Alpha and the Omega) (Repeat)

(From the Top)

Older Entries

%d bloggers like this: