Silangazelela Wena (We desire Lord to serve You) Lyrics by Nomusa Dhlomo ft. Takesure Zamar Ncube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho, Shona)

(In Zulu)
Nkosi, siyakuthanda
Silethi’ ihhliziyo zethu
Silangazelela wena
Sikothama, phambi kwakho

(Translation in English)
Lord We’re here, to say we love You
We prepare, our hearts for You
We desire Lord to serve You
We bow down, before your throne

(Same translation — in Sotho)
Morena, rea horata
Pelo de loketsi wena
Relakatsa hoe oe sebeletsa
Rekgomama ho wena (Repeat)

(Zulu Verse)

(In Zulu/Sotho)
Silangazelela wena (We desire Lord to serve You)
Sikothama, phambi kwakho (We bow down, before your throne)
Relakatsa ho oe sebeletsa (We desire Lord to serve You)
Rekgomama ho wena (We bow down, before Your throne)

(In Shona)
Moyo yedu yazaruka Tapfugama Mwari (We prepare, our hearts for You)
Nekuti tinokudayi x? (We desire Lord to serve You)

(Zulu Verse)

Sikothama, phambi kwakho x?
We bow down, before Your throne x?
Rekgomama ho wena x?

(Zulu Verse)

Ongiholayo (He Leads Me) Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho)

Refrain:
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me) (Repeat)

Mina nginoJesu, wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me)
(Mina nginoJesu) wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)
Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

— In Sotho
Lenna le banna baYeso (We are the Children of God)
Rena rebosoa keMoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

— In Sotho
KeMoya, keMoya (The Spirit, Holy Spirit)
Rena rebosoa kemoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

(Refrain)

Dumelang Keya Tsamaya (Greetings, I am Going) Lyrics by Lebo Sekgobela

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Ruri le nkgapile pelo (My heart was touched)
Lefatsheng, (le letle) le na (While in this beautiful world)
Ke utloawa bohloko (I am in pain)
Ke seka meokgo (I am in tears)
Ha ke ntse, ke le gopola (As I remember) (Repeat)

Dumelang, ke ya tsamaya (Greetings all, I am  going)
Ke ya lefatsheng, le la (To another world)
Jeso wa Mpitsa (Jesus is calling me)
O ntukisetsa sebaka sa ho dula  (He is preparing a place for me to rest) (Repeat)

Jeso wa Mpitsa (Jesus is calling me)
O ntukisetsa, sebaka sa ho dula  (He has prepared a place for me to rest) (Repeat)

Bonang Ho Hlahile Maru (Behold Our Savior at the Clouds) Hymn Sung by Simon Makgatholela

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Bonang, ho hlahile marung (Behold is our savior at the clouds)
Ea shoetseng batho khale (Who died for us long ago)
O tla khutla leholimong (He will come back from heaven)
Ho phutha batho bohle (To gather his people)

Bahlabaneli ba Jesu (The followers of Jesus)
Ba bapile le eena (Seek refuge in Him)
Mahlo a bona ke metsu ()
Ba loanela Morena () (Repeat)

Refrain:
Halleluya, Halleluya ()
Lumelang, Halleluya  () (Repeat)

Lumelang, bana ba me (Rejoice my children)
Lona bohle ba nthatang (All you who love me)
Sieang mobu, le phahame (Leave the dust and arise)
Tlong ho ‘na atamelang (Come to me, come closer) (Repeat)

(Refrain)

Lona Baratang ho Phela (You who desires to live) Lyrics Sung by Lebo Sekgobela

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Lona ba ratang ho phela (You who desired to live)
Mohlapeng wa Jesu (Within Jesus’ flock/Kingdom)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads us home)

Ke ‘mila o mosesane (The path is narrow)
O hakang maoatla (That traps the foolish)
Le kgoro e patisane (The door is small/narrow)
E kenwa ka matla (That is entered by power)

Nonyana di na le matlo (Birds of the air have homes)
Di dula monateng (That they live in harmony)
Ha ho moo hloho ya Jesu (But Jesus does not have)
E ka sameloang teng (A place to rest His head)

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tse ba leng ho tsona (That they they have made)

Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen
Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tse ba leng ho tsona (That they they have made)

Nonyana di na le matlo (Birds of the air have homes)
Di dula monateng (That they live in harmony)
Ha ho moo hloho ya Jesu (But Jesus does not have)
E ka sameloang teng (A resting place there)

Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen
Amen Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

Older Entries

<span>%d</span> bloggers like this: