Reveal Yourself Lyrics by Benjamin Dube, Mmatema, Bongi Damans, Takie Ndou, Omega Khunou (Spirit of Praise)

1 Comment


(Languages: Tsonga, English, Zulu, Sotho)

— in Tsonga
Lifgasili li a dzinginyeya (This world is shaking)
Dzitshakha dzothe dzo dada (Nations are troubled)
Mimuya yo kwashekana (Souls are broken)
Vhathu vhavho vho balangana (Your people are scattered)
Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now

— in Zulu
Nazizifo umhlaba wonke (Diseases all over the world)
Nothando seluphelile (Love is no more)
Siyakhala kuwe (We cry to You)
Nkosi Yezulu (God of the heavens)
Sithi ngenelela Nkosi (We say God intervene)
Esimeni sethu (In our situation)
Ngenelela Nkosi, Esimeni sethu (God intervene, in our situation)

Refrain (in Zulu):
Ihlabathi liyazamazama (The land is shaken)
Izizwe ziyaxokozela (Nations are troubled)
Ihlabathi liyazamazama (The land is shaken)
Izizwe ziyaxokozela (Nations are troubled)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself) (Repeat)

So much pain, so many tears
So much wrong going on
All we can do is seek your face
For in You in find peace
Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now

— In Sotho
Lefatse lotlwile bohloko (The world is saddened)
Sello sesengata (So much sorrow)
Lefatse lotlwile bohloko (The world is saddened)
Sello sesengata (So much sorrow)
Rebitsa wena (We call on You)
Moloke oa dechaba (Savior of the nations)
Retshepa wena (We trust in You)
Moemedi oa Rona (The Lord, our Advocate)

(Refrain)

Bridge (in Zulu):
Amandla akho makabonakale (Let Your Power be revealed)
Ubukhosi bakho makubonakale (And Your Lordship be revealed)
Amandla akho makabonakale (Let Your Power be revealed)
Ubukhosi bakho makubonakale (And Your Lordship be revealed)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself) (Repeat)

Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now (Repeat)

Messiah Lyrics by Blaq Diamond ft Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu/Xhosa/Sotho — A Hymn)

Aw’ noma, ngihamb’ ethunzini lokufa
(Even though I walk through the shadow of death)
Angikwesaba lutho (I will not be afraid)
Ngoba ukhon’ uBaba (Because I have a Father)
UMvelinqangi, ah (He is the Most High)
Thethelela Baba (Defend me Father)

Refrain:
Ah Thel’umoya oyingcwele (Ah pour the Holy Spirit)
Thel’umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Thel’umoya, Thel’umoya (Pour the Spirit)

Monghadi Messiah (Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)
Mong-, Monghadi Messiah (Lord, Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)

Repeat: Thimomomo
Yi banami Baba ah (Be with me Father)
Thel’umoya Baba, ah (Pour Your Spirit Father)
Thel’umoya (Pour Your Spirit)

Hay’ akuvumi mandithule (I will not be silent)
Hay’ akuvumi mandithule (I will not be quiet)
Xandiyekelelwa nguwe (If you let me go)
Nophalala njengamanzi (I shall perish like water)
Thela, thela (Pour, pour)

(Refrain)

Repeat: Thimomomo
Ngunaphakade (Forever)
Ngiseke njalo (Hold me)
Yiba nami (Be with me)
Thel’umoya (Pour the Spirit)
Thel’umoya Baba (Father pour the Spirit)
Thel’umoya Baba, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Oyingcwele (Holy Spirit)
Thel’umoya, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)

Ntata Rona (Our Father) Lyrics Sung by Teboho Moruti

Leave a comment


(Sung in Sotho – The Lord’s Prayer)

Ntata rona ya mahodimong (Our father in Heaven)
‘bitso la hao, le kgethehe (Hallowed be Your Name) (Repeat)

Ho tle, ho tle, mmuso wa hao (Your Kingdom, Your Kingdom Come)
Thato ya hao, le kgethehe (May Your will, be done) (Repeat)

(From the Top)

Silangazelela Wena (We desire Lord to serve You) Lyrics by Nomusa Dhlomo ft. Takesure Zamar Ncube

2 Comments


(Languages: Zulu, Sotho, Shona)

(In Zulu)
Nkosi, siyakuthanda
Silethi’ ihhliziyo zethu
Silangazelela wena
Sikothama, phambi kwakho

(Translation in English)
Lord We’re here, to say we love You
We prepare, our hearts for You
We desire Lord to serve You
We bow down, before your throne

(Same translation — in Sotho)
Morena, rea horata
Pelo de loketsi wena
Relakatsa hoe oe sebeletsa
Rekgomama ho wena (Repeat)

(Zulu Verse)

(In Zulu/Sotho)
Silangazelela wena (We desire Lord to serve You)
Sikothama, phambi kwakho (We bow down, before your throne)
Relakatsa ho oe sebeletsa (We desire Lord to serve You)
Rekgomama ho wena (We bow down, before Your throne)

(In Shona)
Moyo yedu yazaruka Tapfugama Mwari (We prepare, our hearts for You)
Nekuti tinokudayi x? (We desire Lord to serve You)

(Zulu Verse)

Sikothama, phambi kwakho x?
We bow down, before Your throne x?
Rekgomama ho wena x?

(Zulu Verse)

Ongiholayo (He Leads Me) Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho)

Refrain:
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me) (Repeat)

Mina nginoJesu, wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me)
(Mina nginoJesu) wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)
Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

— In Sotho
Lenna le banna baYeso (We are the Children of God)
Rena rebosoa keMoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

— In Sotho
KeMoya, keMoya (The Spirit, Holy Spirit)
Rena rebosoa kemoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: