Silangazelela Wena (We desire Lord to serve You) Lyrics by Nomusa Dhlomo ft. Takesure Zamar Ncube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho, Shona)

(In Zulu)
Nkosi, siyakuthanda
Silethi’ ihhliziyo zethu
Silangazelela wena
Sikothama, phambi kwakho

(Translation in English)
Lord We’re here, to say we love You
We prepare, our hearts for You
We desire Lord to serve You
We bow down, before your throne

(Same translation — in Sotho)
Morena, rea horata
Pelo de loketsi wena
Relakatsa hoe oe sebeletsa
Rekgomama ho wena (Repeat)

(Zulu Verse)

(In Zulu/Sotho)
Silangazelela wena (We desire Lord to serve You)
Sikothama, phambi kwakho (We bow down, before your throne)
Relakatsa ho oe sebeletsa (We desire Lord to serve You)
Rekgomama ho wena (We bow down, before Your throne)

(In Shona)
Moyo yedu yazaruka Tapfugama Mwari (We prepare, our hearts for You)
Nekuti tinokudayi x? (We desire Lord to serve You)

(Zulu Verse)

Sikothama, phambi kwakho x?
We bow down, before Your throne x?
Rekgomama ho wena x?

(Zulu Verse)

Esphambanweni (At the Cross) Lyrics by Kelly Khumalo ft Hlengiwe Mhlaba

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Wabethelwa ngenxa yami (You were crucified because of me)
Es’phambanweni se hlazo (On that cross of shame)
Yingakho ngikudumisa (This is why I praise You)
Ngithi “uphakeme” (Saying “You are the Most High”) (Repeat)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Wena Jehova awungiyeki (Lord, You do not leave me)
Ngob’ uyakhathazeka (You worry for me)
Nginawe angisoze ngadangala (In You I will never be ashamed)
Phel’ awufunani awafunani (After all You are not similar to)
Nabantu (Similar to man)

Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yokudumisa, oh Haleluya! (Of praise to You, oh Hallelujah!)

(Refrain)

Wena Jehova unesineke (You are a patient Lord)
Futhi uyangikhathalela (And You care for me)
Wena Jehova uyang’mangaza (Lord, You are amazing)
Awufani, awufani nab’abantu (You are not, You are not like man)
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha (You anoint my head with oil)
Indebe yam’ iyagcigcima (My cup overflows)
Oh Haleluya useyingoma yam’ (Oh Hallelujah is still my song)
Yoku, yokudumisa (Of praise to You)

(Refrain)

Hlengiwe (Redeemed) Lyrics sung by Cassper Nyovest Ft. Zola 7

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

Refrain:
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Hlengiwe ngegazi leMvana (Redeemed by the blood of the Lamb)
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Sengenziwe ngaba-ngumntwana (His child and forever I am) (Repeat)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

(Refrain)

Ngomthandazo (Through Prayer) Lyrics Sung by Nqubeko Mbatha

Leave a comment


Angisoze ngakhathazeka (I will never be weary)
(Mina) Ngoziphilela ngomthandazo (I live my life through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (Through all my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer) (Repeat)

Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)
Yonk’ imihla emhlabeni (All my days on earth)
Ngoziphilela ngomthandazo (I will live through prayer)

Ongiholayo (He Leads Me) Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


(Languages: Zulu, Sotho)

Refrain:
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me?)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me) (Repeat)

Mina nginoJesu, wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (Who leads me)
(Mina nginoJesu) wami Ongiholayo (I have Jesus who leads me)
Ongiholayo, Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)
Uyangihola, emadlelwen’ aluhlaza (He leads me in paths of righteousness)
Ongiholayo (He leads me)

(Refrain)

— In Sotho
Lenna le banna baYeso (We are the Children of God)
Rena rebosoa keMoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

— In Sotho
KeMoya, keMoya (The Spirit, Holy Spirit)
Rena rebosoa kemoya (We are led by the Spirit) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: