Advertisements

Rest in You/ Mvini (Vine) Lyrics by We Will Worship

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

We will abide in You, Lord
Hide in You Lord, Rest in You Lord
Rest in You
Teach us to wait on You
Draw strength from You, Lord
Rest in You Lord, Rest in You Lord

(From the top)

Refrain:
Response: Mvini owonawona (True Vine)
Mvini owonawona (True Vine) x?
True God, You are the true Vine
Sizohlala Kuwe (We will abide in You)
Sizozifihla Kuwe (We will hide in You)

Sizohlala Kuwe (We will abide in You)
Sizozifihla Kuwe (We will hide in You) (Repeat)

(Refrain)

Advertisements

Uvumile (He Has Agreed) Lyrics by Benjamin Dube ft. Xolani Mdlalose

Leave a comment


(Sung in Zulu)

A – avumile ‘kuthi ngiphu-phumelele
(The heavens have agreed that I prosper/succeed) (Repeat)

Avumile ‘kuthi ngiphu-phumelele
(The heavens have agreed that I prosper/succeed) (Repeat)

U-uvumile ‘kuthi ngiphu-phumelele
(He has agreed/approved that I prosper) (Repeat)

Uvumile ‘kuthi ngiphu-phumelele
(He has agreed/approved that I prosper) (Repeat)

(From the top)

Ulwandle (The Sea) Lyrics by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ulwande lwababona (The sea witnessed)
Nomful’ iJordane wababona (The river Jordan saw them)
Begcwel’ inkazimulo (They were full of Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

Lwavulek’ulwandle (The sea parted)
Nomfula wahlehlel’ emuva (The waters receded)
Begcwel’ inkazimulo (They were filled with Glory)
Ephakathi kwab’ uJehova (With the Lord among them) (Repeat)

U me se khona (In the presence)
Umdala wezinsuku (Of The Ancient of Days)
Nasiphi na isimo (Your current situation/storm)
Siyalalela (Obeys Him) (Repeat)

Ngizolibiza (I Will Call Upon) Lyrics by We Will Worship

Leave a comment(Languages: English, Zulu)

The Name of the Lord, is a Strong Tower
The righteous run in, and they are safe
In the Name of the Lord, there is Power
Yeshua, the Name above all names

Nguye ongalali, Nguye ongazeli
(He who does not sleep, He who does not slumber)
Yen’ uthembekile, Yen’ uthembekile!
(He is faithful, He is faithful!)

Refrain:
Ngizolibiza, ngizolibiza (I will call on, I will call upon)
Igama lakho Jesu (Your name Jesus)
Ngizolibiza, liyasindisa (I will call upon, the Name that Saves)
Igama leNkhosi (The Name of the Lord)

Jesu, Jesu, Jesu, Beautiful Name we know

(From the top)

Alikho igama elihle njengalo
(There is no other Name as beautiful) (Repeat)

(Refrain)

Alikho igama elihle njengalo
(There is no other Name as beautiful) (Repeat)

Yingakho Ngicula (The Reason) Medley Lyrics by Sfiso Ncwane Sung by Dumi Mkokstad (Spirit of Praise 7)

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Medley)

Wangithand’ uJesu (Jesus loved me)
Wangiphakamisa (He lifted me)
Wangibhek’ endaweni (He placed me)
Ephakeme (On Higher ground)
Yingakho ngicula ( That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me )
(Repeat)

Yingakho ngicula (That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me)(Repeat)

Jesu wangifela (Jesus died for me )
Ngiyakholwa (I believe)
Wamafukha, unguzini khulue (He arose, that I may freed)

Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda! (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, wangifela (I love You, You died for me)
Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, noma wangifela (I love You, for You died for me) (Repeat)

Baba siyabonga (Father, We thank You)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Oh uthando lwakho (For Your Love) (Repeat)

Baba wanikela (Father You gave away)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
NgeNdodana yakho (Your Son) (Repeat)

Khuluma (Speak) Lyrics by Women in Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Khuluma konke kuyenzeka (Speak (the word), everything is possible)
Khuluma konke kuyenzeka (Speak, everything is possible)
(Repeat)

Khuluma konke kuyenzeka (Speak the word, everything is possible)
Khulum’impil’imphelweni yakho (Speak over your life)
Khuluma konke kuyenzeka (Speak the word, everything is possible)

(Refrain)

Mina ngathi Khulum’umshado (I say, speak over your marriage)
Khulum’imoto (Speak your car)
Khulum’iprosperity (Speak your prosperity)
Khuluma (Speak)
Khulum’impila, Khulim’imali (Speak your health, speak your wealth)
Khuluma, Khuluma! (Speak it!)

(Refrain)

My God is Too Much Lyrics by Dumi Mkokstad

1 Comment


(Languages: English, Zulu)

He’s too much, He’s too much
This God is too much
I love Him
My God is too much
Oh He’s too much, He’s too much
I love Him

Refrain:
(My God is too much Oh)
He’s too much, Oh He’s too much
He’s too much I love Him

Response: Refrain
This God is too much oh
Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) 
My God is too much Oh
Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) 

Uyang’thanda (He loves me)
Uyang’nakekela (He takes care of me)
Uyang’kholela ()
He’s too much
Wa nrata (He loves me)
Wan’hlokomela (He cares for me)
He’s too much

(Refrain)

Response: Refrain
This God is too much oh
Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) 
My God is too much Oh
Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) 

Older Entries

%d bloggers like this: