Advertisements

Ngipholise (Heal Me) Lyrics by S’fiso Ncwane

2 Comments


(Sung in Zulu)

Nkosi ngilimele, Ngipholise (Lord I am hurt, heal me)

Refrain:
Ngipholise, Ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Baba ngidinga wen’uzongpholisa (Father I need You to heal me)
Oh ngilimele enhliziyweni (My heart is wounded/broken)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ubuhlungu obungaka, ngipholise (I’m in so much pain, heal me)
Ngipholise, ngipholise lamanxeba (Heal me, heal me, Heal my wounds)

Noma kubuhlungu nkosi yami (Even if it hurts, my Lord)
Inhliziyo yam’ iyaqaqamba (My heart aches constantly)
Ngiph’ isibindi Baba (wam’) (Give me strength father)
Ukuthi ng’kwazi ukuthethelela (So I can be able to forgive)
(Repeat)

Jehova Elohim, Jehova Shalom
Mpholisi wamanxeba (The Healer of wounds)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Wena wedwa ulithemba lami (You are my only hope)
Uzongisul’ izinyembezi (You will wipe away my tears)
ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

Jehova we’ntandane, ngikhala kuwe (God of orphans, I cry unto you)
Ngikhala kuwe (I cry unto you) x2
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Baba ngipholise, ngilimele bo (Heal me lord, I am hurt)
Ngilinyazwe ngabantu, ebengibathembile (I’ve been hurt by those I trust)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by those I trust)
Bangihlukumezile, Baba ngipholise (They abused me, Father heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ngilimazwe ngabantu engibathandayo (I’ve been hurt by those I love)

(Refrain)

Woza uzongipholisa nkosi (Come and heal me)
Ngipholise, ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise, Ngipholise la manxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by Those I trust)

(Refrain)

Advertisements

Bayeke Bahleke (Let Them Laugh) Lyrics by Zaza

4 Comments


(Sung in Zulu)

Bayeke bahleke (Let them laugh)
Bayeke bajabule (Let them rejoice)
Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (And move on your behalf)
(Repeat)

Thula! Thula! Thula! Thula! (Be still!)
Ungakhali, Thula! (Do not cry/panic, be still)
Ziyosulwi’inyembezi, Thula (Wipe your tears and be still)
ujehova uzwili eh, Thula (The Lord hears you, be still)
Ngoba izulu (For the heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)
(Repeat)

Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede (Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)

Ungenzela Konk’okuhle (He Does Great Things) Lyrics Sung by Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ungenzela Konk’okuhle (He keeps doing great things) x2
Ungenzela, Ungenzela, Ungenzela! (He does, He does, He does!)
Ungenzela Konk’okuhle (He keeps doing great things)
(Repeat)

Jehov’uBaba, umelusi wami (Lord You are my Father, my Shepherd)
Ungenzela Konk’okuhle (You do great things to me)
(Repeat)

(Refrain)

(From the top)

Hay’ Amazulu! Oh ‘stumel’umthetheleli’! x?
(Oh the Heavens sent us a Redeemer)
Hay’, Hay’, amazulu (Oh, Oh the Heavens)
Oh ‘stumel’umthetheleli (sent us a Redeemer)x?
(Repeat)

Khululeka (Be Free) Lyrics by Ntokozo Mbambo

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
Le ndawo ngeyakho yonke (This place belongs to you)
Yenza konke okufunayo (Do all that you will)
Sohamba ngob’usudelile (We’ll leave when you’re content/satisfied)
Sohamba ngob’usudelile (We’ll leave when you’re content/satisfied)
(Repeat)

Khululeka Moya yenza intando yakho (Feel free Spirit,  to do your will)
Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
Khululeka Moya yenza ithando yakho (Feel free Spirit, to do your will)
Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit)
(Repeat)

Nguy’zolo(Yesterday) Lyrics by Sipho Makhabane

Leave a comment


(Sung in Zulu)

UJesu wami uyizolo naphakade
(My Jesus was there yesterday, today and forever)
Ungummeli uwethembekile (My faithful deliverer)
(Repeat)

Uyizolo Nkosi yami naphakade
(Though others change, my Lord doesn’t)
Ujesu ngobi wami ngobelayo(?)
(He is Jesus, my conqueror)
(Repeat)

(From the top)

Older Entries

%d bloggers like this: