Siyabonga (We Thank You) Lyrics by DJ Zinhle, Black Motion, Kabza De Small and Nokwazi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kulungile, kulungile (It is well, it is well)
Kulungile, intando yakho (It is well, if it is your will)

Sikhuleha kuwe ngonyama yezulu, sonile (We pray to You, Lion of the Heavens, for we have sinned)
Nalelizwe lis’jikele Baba, s’thethelele (Father, this world is against us, forgive us)
Masambe nawe, s’hlale nawe (Let us walk with you, abide in you)

Okwezwe kusijikele (That of earth is against us)
Sicel’ amandla phezulu (We ass for strength from above)
Masambe nawe, s’hlale nawe (Let us walk with you, abide in you)

Siyabonga, Siyabonga (We thank You, we thank you)
Siyabonga, ng’umusa wakho (We thank you for your Grace) (Repeat)

(Repeat from verse)

Reveal Yourself Lyrics by Benjamin Dube, Mmatema, Bongi Damans, Takie Ndou, Omega Khunou (Spirit of Praise)

1 Comment


(Languages: Tsonga, English, Zulu, Sotho)

— in Tsonga
Lifgasili li a dzinginyeya (This world is shaking)
Dzitshakha dzothe dzo dada (Nations are troubled)
Mimuya yo kwashekana (Souls are broken)
Vhathu vhavho vho balangana (Your people are scattered)
Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now

— in Zulu
Nazizifo umhlaba wonke (Diseases all over the world)
Nothando seluphelile (Love is no more)
Siyakhala kuwe (We cry to You)
Nkosi Yezulu (God of the heavens)
Sithi ngenelela Nkosi (We say God intervene)
Esimeni sethu (In our situation)
Ngenelela Nkosi, Esimeni sethu (God intervene, in our situation)

Refrain (in Zulu):
Ihlabathi liyazamazama (The land is shaken)
Izizwe ziyaxokozela (Nations are troubled)
Ihlabathi liyazamazama (The land is shaken)
Izizwe ziyaxokozela (Nations are troubled)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself) (Repeat)

So much pain, so many tears
So much wrong going on
All we can do is seek your face
For in You in find peace
Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now

— In Sotho
Lefatse lotlwile bohloko (The world is saddened)
Sello sesengata (So much sorrow)
Lefatse lotlwile bohloko (The world is saddened)
Sello sesengata (So much sorrow)
Rebitsa wena (We call on You)
Moloke oa dechaba (Savior of the nations)
Retshepa wena (We trust in You)
Moemedi oa Rona (The Lord, our Advocate)

(Refrain)

Bridge (in Zulu):
Amandla akho makabonakale (Let Your Power be revealed)
Ubukhosi bakho makubonakale (And Your Lordship be revealed)
Amandla akho makabonakale (Let Your Power be revealed)
Ubukhosi bakho makubonakale (And Your Lordship be revealed)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself)
Yehla Nkosi, uzibonakalise (Come down Lord, reveal Yourself) (Repeat)

Reveal Yourself, we need You now
Reveal Yourself, we need You now (Repeat)

Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Hymn Lyrics Sung by Lebo Sekgobela

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lona ubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (Is it known)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me)

Refrain:
O Baba, ngiyabonga (Oh Father, I thank you)
Nangentliziyo yam’ (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wam’ (That you’re my Savior)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me)

(Refrain)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you again)
Ngothando entlizweni (With love in my heart)

(Refrain)

Wena Nkosi Uyazi (Lord, Only You Know) Lyrics by Jumbo

Leave a comment


(Sung in Zulu) 

Refrain:
Wena Nkosi, uyazi (Lord, You know)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, You know)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) (Repeat)

Repeat: Refrain
Im’kulekho yethu (Our prayers) x2
Wena Nkosi uyazi (Lord only You) x2
Waz’ izinto esingazazi (You know things that we do not know)
Wena us’makade uyazasi (You already know yourself)
Wena Nkosi uyazi  (Lord only You know) x2
Waz’ izinyembezi zethu (He is knows our tears)
Esizikhala bengaboni abantu (You know the hidden spaces)
Wena simakade uyazi (You already know them)
Wena Nkosi uyazi (Lord, You know) x2

Angimbon’ omunye, ongafaniswa nawe (There is no one else who can match You)
Wena Nkosi uyazi (For Lord, You know) x2
Yebo nasebunzimeni, impela ngathembe wena (Yes, even in troubling time, my trust is in You)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2

(Refrain)

Repeat: Refrain
Wena Nkosi, uyazi (Lord only You know))
Im’khuleko yethu (You know our prayers)
Izimfihlo zethu (You know our secrets)
Uyazazi Baba (Father You know them)
Ubuthi mandali thingani (You know what the church says about me)
Abantu bakho bathin’ ngami(You know what people say about me)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2

(Refrain)

Repeat: Refrain
Wena Nkosi, uyazi (Lord , You know)
Im’khuleko yebandla (You know the church prayers)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2
Imkhuleko yezwe lethu, uyazi (You know the prayers for our country)
Kulenkinga engbhekene nayo, uyazi (You know the problems we face)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2
Umkhuleko weyntandane, uyazi (You know the orphans’ prayers)
Nkosi yami, uyazi (My Lord, You know)
Uyazi Baba, uyazi (My father, You know)
Wena Nkosi, uyazi (Only You know, Lord) x2

(Refrain)

Im’khuleko yethu (Our prayers)
Bab’ uyayazi, uyazi (Father You know all our prayers)
Wena Nkosi, uyazi (Lord You know them)
Sophila kanjani, uyazi (You know how we live)
Wena Nkosi, uyazi (Lord only you know)
Amazulu azabona (The heavens will witness)
Umhlaba uthembe wena (And the earth will trust in You)
Wena Nkosi, uyazi (Only You know, Lord) x2

Ungaslahli Baba, uyazi (Do not forsake us Father, for you know)
Izwi lethembe wena (You are our Hope)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, only You know)
Ungasishiyi Baba (Do not leave us, Father)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, only you know) x2

Messiah Lyrics by Blaq Diamond ft Dumi Mkokstad

Leave a comment


(Sung in Zulu/Xhosa/Sotho — A Hymn)

Aw’ noma, ngihamb’ ethunzini lokufa
(Even though I walk through the shadow of death)
Angikwesaba lutho (I will not be afraid)
Ngoba ukhon’ uBaba (Because I have a Father)
UMvelinqangi, ah (He is the Most High)
Thethelela Baba (Defend me Father)

Refrain:
Ah Thel’umoya oyingcwele (Ah pour the Holy Spirit)
Thel’umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Thel’umoya, Thel’umoya (Pour the Spirit)

Monghadi Messiah (Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)
Mong-, Monghadi Messiah (Lord, Lord Messiah)
Tshela, tshela moya ohalalelang (Pour, pour the Holy Spirit on us)

Repeat: Thimomomo
Yi banami Baba ah (Be with me Father)
Thel’umoya Baba, ah (Pour Your Spirit Father)
Thel’umoya (Pour Your Spirit)

Hay’ akuvumi mandithule (I will not be silent)
Hay’ akuvumi mandithule (I will not be quiet)
Xandiyekelelwa nguwe (If you let me go)
Nophalala njengamanzi (I shall perish like water)
Thela, thela (Pour, pour)

(Refrain)

Repeat: Thimomomo
Ngunaphakade (Forever)
Ngiseke njalo (Hold me)
Yiba nami (Be with me)
Thel’umoya (Pour the Spirit)
Thel’umoya Baba (Father pour the Spirit)
Thel’umoya Baba, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Oyingcwele (Holy Spirit)
Thel’umoya, oyingcwele (Pour the Holy Spirit)

Older Entries

%d bloggers like this: