Mungu Mwenye Ishara (God of Signs) Lyrics by Boaz Danken

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mungu mwenye ishara na maajabu (God of Signs and Wonders)
Twakuinua Mfalme wa wafalme (We lift You King of kings)
Umetamalaki duniani kote (You have reigned over all the earth)
Twakuinua Mfalme wa wafalme (We lift You King of kings) (Refrain)

Ulimwonyesha Musa njia zako (You revealed Your paths to Moses)
Wana Isiraeli matendo yako (The children of Israel Your works)
Ulimpiga Farao kwa mapigo ngumu (You soundly defeated the Pharaoh)
Ukawaokoa watoto wako (You rescued Your children)

Habari zimeenea, madui watetemeka (The word has spread, and the enemies tremble)
Twakuinua Mfalme wa wafalme (We lift You King of kings)
Waliokombolewa wanashangilia (The saved ones rejoice)
Twakuinua Mfalme wa wafalme (We lift You King of kings)

(Refrain)

Imela Chineke Imela
Oh Imela Chineke Imela

Igwe, igwe, igwe!
Oh Igwe, igwe, igwe!

Siyabonga Nkosi, Siyabonga
Oh, Siyabonga Nkosi, Siyabonga

Thank You! Thank You!
Oh, Thank You Jesus Thank You

Ahsante, Yesu ahsante
Oh, Ahsante Yesu ahsante

Wanitazama (You See Me) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment(Sung in Swahili)

Mkono wako, umenishika (You hands are holding me)
Fimbo yako, yaniongoza (Your Staff leads me)
Gongo lako, lanifariji (Your Rod comforts me)
Umenisitiri, umenifanya hodari (You have hidden me, and made me brave)

Pre-Chorus:
Uliliona chozi langu la ndani (You saw my innermost tears)
Ukalifuta na kunipa amani (You wiped them and granted me peace)
Unyonge wangu haukukuweka mbali (My feebleness did not repel You)
Ukaniinua na kunipa thamani (But You lifted me and gave me value/worth)

Refrain:
Ee Bwana, wanitazama (Oh Lord, You see me)
Baba, Mungu usiyelala (Father, God who never sleeps)
Wanitazama! (You see me!)
Baba, Mungu usiyechoka (Father, God who never tires)

Chorus:
Repeat: Yesu we! (Oh Jesus!)
Mini ni mboni yako, Baba (Father I am the pupil)
Jicho lako, Ee Baba (Of Your Eye, Oh Father) (Repeat)

Akili zangu zilifika mwisho (My thoughts reached its end)
Na kuona Mungu hunitazami taabuni (And thought that God You do not see me in my troubles)
Na wanadamu wakapata cha kusema (People got things to say)
Kuwa Mungu wangu hayupo, tena nami (That my God is no longer with me)

Nilipoona ni Mwisho, wewe ukatangaza mwanzo
(When I thought it was the end, You announced the beginning)
Nilipodhani ni pigo, kumbe li lako kusudi
(When I thought it was a punishment, Lo! It was Your will)
Kilipozidi kilio, wewe ukaleta kicheko
(When my cries grew louder, You brought in laughter)
Ukadhihirisha kwa macho, wewe ni langu kimbilio
(You manifested to my eyes,that You are my refuge)

(Pre-Chorus)

(Refrain)

(Chorus)

(Pre-Chorus)

Nakubaliana (I am In Agreement) Lyrics by Gloria Muliro

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nakubaliana na neno lako, Bwana
(I’m in agreement with Your Word, Lord)
Nitasimama kwa Neno lako, Bwana
(I will stand on Your Word, Lord) (Repeat)

Ni Neno lako tu halibadiliki (It is only Your Word that never changes)
Ni Neno lako tu la kutumaini (It is only Your Word that is to be trusted)
Umeliiniwa juu ya jina lako, Neno (You have lifted Your Name, Your Word)
Halikurudii bure (Will not return to You in vain)
Neno la kinywa chako, Bwana (The Word from Your mouth, Lord)
Acha nilishikilie, nilitumaini, nikikungoja Bwana
(Let me hold on, trusting You, waiting for You Lord)
Acha nilishikilie, nilitumaini, nikikungoja
(Let me hold on, trusting You, waiting for You)

Kila ulilosema ni kweli (All that You have said is true)
Hata likikawia, ni kweli (Even if it delays, it is true)
Kila ulilosema ni kweli (All that You have said is true)
Hata likikawia, ni kweli (Even if it delays, it is true)
Ahadi zako kwangu ni kweli (Your promises to me are true)
Hata zikikawia, nakubaliana (Even if they delay, I agree with it)

(Refrain)

Daktari amenipa ripoti yake, sikubaliani
(My doctor gave me his report, I did not agree with)
Maana Bwana ulituma Neno lako ili mimi nipone
(For Lord You sent Your Word that I may be healed)
Majina yote duni niliyoitwa, sikubaliani
(All the bad names I was called, I do not agree with)
Maana mbele za Mungu ninafaa (For I am worthy before You God)
Tena mimi ni wa maana (Also I am important)
Maana mbele za Mungu ninafaa (For I am worthy before God)
Tena mimi ni wa maana (And I am also important)
Iwe kwangu utakavyo Baba (Do unto my situation as You will, Father)
Iwe nami upendavyo Baba (Do unto me as You will, Father)
Iwe kwangu utakavyo Baba (Do unto my situation as You will, Father)
Iwe kwangu utakavyo (Do unto me as You will, Father)

(Nitasimama) Nitasimama (I shall stand) x?

Repeat: Nitaishi (I shall live)
Nitaishi (I shall live) x4
Sitakufa (I shall not die)
Nitaishi (I shall live)
Milele (Forever)
Nitaishi (I shall live)
Nitaishi (I shall live)

Repeat: Nitasimama (I shall stand)
Niko na Mungu (I am with God)
Nitasimama (I shall stand)
Niko na Mungu (I am with God)
Nitasimama (I shall stand) x3
Nina Neno (I have the Word)
Nitasimama (I shall stand) x2

Repeat: Nitaishi (I shall live)
Nitaishi (I shall live) x2
Huduma yangu (My ministry)
Biashara yangu (My business)
Vyote vyangu (All is mine)
Nitaishi (I shall live)

Nitaishi, sitakufa, sitakufa (I shall live, I shall not die)
Nanena uhai leo maishani mwangu (Your Word brings Life into mine)

Hakuna (There is No Other) Lyrics by Adawnage Band

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Tunakupa sifa zote, Bwana wa Mabwana (We give You all the praise, Lord of Lords)
Uketiye kwenye Enzi, Mfalme wa wafalme (You who sit on Power, King of kings)
Makerubi, Maserafi, Wote wakutazamia (The Cherubim, the Seraphim, all look to You)
Ulimwengu umejawa, utukufu wako Bwana (The world is full of your Glory, Lord)

Refrain:
Hakuna, Mungu kama wewe (There is no other, God like You)
Hakuna, kamwe kama wewe (There is never other like You)
Hakuna, wa kulinganishwa nawe (There is none that can be compared to You)
Hakuna, Mungu kama wewe (There is no other, God like You)
Hakuna, hakuna, kamwe kama wewe (There is no other, never other like You)

(From the Top)

Nani aokoa? Ni wewe (Who saves? It is You)
Nani anaponya? Ni wewe (Who heals? It is You))
Nani abariki, ni wewe (Who blesses? It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

Nani anaweza? Ni wewe (Who is able? It is You))
Nani mkombozi? Ni wewe (Who is the Savior, It is You))
Nani anaweza? Ni wewe (Who is able? It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

Mtetezi wangu? Ni wewe (By Defender, It is You))
Bwana wa mabwana? Ni wewe (Lord of Lords, It is You))
Bwana wa majeshi? Ni wewe (Lord of Hosts, It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

(Refrain)

Umetenda (You Have Done) Lyrics by Essence of Worship

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Umefanya mengi Bwana (You have done great, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You) (Repeat)

Refrain:
Kwa yale umefanya (For all that You’ve done)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Kwa yale umetenda (For all that You have done)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)

Nimekutumaini Bwana (My hope is in You Lord)
Nimeona mkono wako (For I have seen Your hand)
Nimekutegemea wewe (I depend upon You)
Nimeona wema wako (For I have witnessed Your goodness)

Umeitimiza ahadi Yako (You have fulfilled Your promises)
Umeitunza Neno Lako (You have preserved Your Word)
Nakushukuru Bwana (I thank You Lord)
Nakushukuru wewe (I give thanks to You)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: