Advertisements

Nani Kama Wewe (Who is Like You) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


Refrain:
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Nakuinua Mungu wangu leo (I lift You up today, My God)
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Nakupenda (I love You) (Repeat)

Miguuni pako, nakuinamia Bwana (Lord I bow before Your feet)
Heshima na utukufu Baba, nakupa Yesu (Jesus I give You honor and Glory)
Nimekuja nikuinue, nimekuja nikupende (I have come to worship You – Love You)
Miguuni pako, nakupenda (At Your feet, I love You)

(Refrain)

Enzini pako, nakuinamia Bwana (Lord I bow before Your throne)
Enzini pako, nainua mikono (I lift my hands, before Your throne)
Enzini pako, nakuabudu Bwana (Lord, I worship You at the thone)
Enzini pako pokea utukufu (Receive the Glory at Your throne)

(Refrain)

Baba hakuna mwingine tena (Father there is no one else)
Mwenye enzi na utukufu (With the honor and the Glory)
Kama wewe shalom Baba (Like You Father of Peace)
U Mungu wa wajane Baba (You are the God of widows, Father)
Mweza yote kwa mayatima (Abler of all to the orphans)
Nani mwingine kama wewe, nakupenda (Who else is like You? I love You)
Sina mwingine kando yako (I have no one alse apart from You)
Ninakushukuru Baba (I’m grateful to You Father)
Nakwinamia wewe, unastahili (I bow before You, You are deserving)
Nani kama wewe Bwana? (Who is like You Lord?)
Hakuna mwingine kama wewe Bwana (There is no one else like You Lord)

(Refrain)

Response: Hakuna. Mwingine kama wewe Bwana Hakuna (None. None else like You Lord)
Nani kama wewe Bwana? (Who else is like You Lord?)
Mfariji kama wewe Bwana (Comforter like You Lord)
Duniani, mbinguni na chini, Baba (On earth, in heaven and below, Father)
Nani kama wewe Bwana? (Lord, Who is like You?)

Response: Amina Milele (Forever amen)
Amina oh, amina (Amen) x?
Wewe ni Mungu tunasema (You are God, we say)
Jehova Shalom, Jehova Nissi (Lord of Peace, Lord our banner)
Jehova Elshadai, Jehova Adonai (Almighty God, Lord God)

Advertisements

Mataifa Yote Yatakusanyika (All Nations Will Assemble) Lyrics by Zainabu Maliani (Lady Z)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mataifa yote yatakusanyika (All nations will assemble)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before you Lord the Savior)
(Repeat)

Wakikuabudu, Bwana (Lord, They will worship You)
Na kukuinua, Bwana (And Lift Your Name Lord)
Na kukuheshimu, Bwana (And Glorify You Lord)
Hallelujah, Bwana (Praise the Lord)
(Repeat)

Sisi wana wako tumekusanyika (We Your children have gathered)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before You Lord our savior)
(Repeat)

Twakuinua, Bwana (Lifting You up Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)
Twakuheshimu, Bwana (We Glorify You, Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)

Mimi mwana wako naja mbele zako (I have come before You, your child)
Nanyenyekea mbele zako leo (I humble myself before You today)
(Repeat)

Nakuhitaji, Bwana (Lord I need You) x3
Hallelujah, Bwana (Praise Your Name Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould Me, Lord)
Nifinyange leo, Bwana (Mould me today, Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould me, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Pokea sifa, Bwana (Lord receive the Glory) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Unastahili, Bwana (Lord You deserve)
Kuabudiwa, Bwana (To be worshiped, Lord)
Kupewa sifa, Bwana (To be praised, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Nakusujudu, Bwana (I’m prostrate before You Lord)
Nakuinamia, Bwana (I bow before You, Lord)
Nakuabudu, Bwana (I worship You, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Ni hallelujah, Bwana (It is a Hallelujah, Lord)
Hallelujah, Bwana (Hallelujah, Lord)
Oh Hallelujah, Bwana (Oh Praise Your Name, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Praise Your Name, Lord)
(Repeat)

Ni Salama (It is Well) Sung By Wilberforce ft. Lilian

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Nionapo amani kama shwari (When peace like a river)
Ama nionapo shida (When sorrows like sea billows roll)
Kwa mambo yote umenijulisha Yesu Wangu
(Whatever my lot, thou hast taught me to say)
Ni salama rohoni mwangu (It is well with my soul)

Refrain:
Ni salama rohoni (It is well with my soul)
Ni salama rohoni mwangu (It is well with my soul)
(Repeat)

[?] wa shetani ananitesa (Though Satan should buffet)
Nitajipa moyo kwani (Let this blest assurance control)
Kristo ameuona unyonge wangu mwanadamu
(That Christ has regarded my helpless estate)
Amekufa kwa roho yangu (And has shed his own blood for my soul)

(Refrain)

Dhambi zangu zote wala si nusu (My sins not in part but the whole)
Na Yesu zimewekwa msalabani (Is nailed to the Cross)
Wala sichukui laana yake (And I bear it no more)
Ni salama rohoni mwangu (It is well with my soul)

(Refrain)

Ee Bwana himiza moyo wangu siku ya kuja
(O Lord, haste the day when my faith shall be sight)
Ee Parapanda Yako itakapolia (The trumpet shall resound)
Najua siku utakaposhuka sitaogopa
(I know that when You descend, I shall not fear)
Ee ni salama rohoni mwangu (For it is well with my soul)

(Refrain)

Mungu Wangu (My God) Lyrics by Magena Main Youth Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mungu wangu mbona umeniacha? (My God why have You forsaken me?)
Mbona u mbali na kuugua kwangu, Baba? (Father, Why are You far from my groaning?)
Wote wana-oniona hunicheka (All who see me mock me)
Nakulilia, nakusihi unijibu (I cry unto You, I plead for You to answer me)
(Repeat)

Refrain:
Najua mtetezi yu hai (I know my Redeemer lives)
Kamwe sitakata tamaa (I shall never give up)
Aijua njia niendayo (He knows my path)
Ataniongoza milele (He will guide me forever)
Akisha n’tatatoka dhahabu (After my test, I shall emerge as gold)
Baada ya dhiki nitamwona muumba wangu (After my trials, I shall see my Creator)
(Repeat)

Mashtaka yangu yana uchungu mwingi (My complaint is full of bitterness)
Laiti ningelifika kwa Mungu wangu! (If only I could reach my God!)
Hakika ningenena na Mwenyezi Mungu (Truly I would speak to the Almighty God)
Ningeliweka dua langu mbele yake (I would state my case before Him)

(Refrain)

Hema za wabukonyi zafanikiwa Baba (Father, the tents of the wicked are prosperous)
Wasindao(?) hunawiri Bwana (Lord, those who provoke you are successful)
Mipango ya wenye dhambi nayo hunawiri (The plans of the wicked prosper)
Basi tumaini langu liko wapi? (Where then is my hope?)
(Repeat)

(Refrain)

Waambie (Tell Them) Lyrics by Papii Kocha

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Dunia inazama, naiangalia (I’m witnessing the world sinking)
Sina cha kufanya, rohoni naumia (I cannot do anything, my heart is broken)
Mawazo yangu oh, naangamia (In my thoughts oh, I am perishing)
Uko wapi Mungu wangu we, hunioni nalia? (God where are You, Do You not see my tears?)
Kumbe ulikuwa unanisikia, unaniangalia wewe! (Lo, You were listening to me, and watching over me!)
Likapotea tumaini langu, ila imani ikaingia (Though hope left me, faith entered)
Kumbe ulikuwa unanisikia ah (Lo, You were listening to me)
Na likapotea tumaini langu ila imani ikaingia (Though hope left me, faith entered)

Refrain:
Waambie, uliniona nilipokuomba (Tell them, You watched when I prayed)
Ulisikia na ukaitika (You heard and answered)
Mungu waambie, uliposema uwaja (Lord tell them, when You said You would come)
Wala hukukosea njia na ulifika (You did and did not miss the way)
Mungu waambie, ni wewe tu ni wewe tu (God tell, it is only You, only You)
Mungu waambie, ni wewe tuu (God tell them, it is only You)
Uliesababisha leo imefika (You that made tomorrow come to be)

Waambie kila siku ni zawadi (Tell them that everyday is a gift)
Hakuna heshima inayozidi uhai (There is no honor greater than life)
Ni neema na rehema (It is Grace and Mercies)
Wawe na hekima unazitimiza ahadi (To have the wisdom to know You fulfill Your Promises)
Waambie, hawapaswi kukata tamaa (Tell them, they should not give up)
Sababu daima haupo mbali (Because forever You are near)
Ukipotea mwanga (When the light disappears)
Gizani nd’o nyota hung’aa mwanga mkali (It’s in the darkness that stars shine the brightest)
Waambie wasiache tumaini nd’o imani (Tell them not to abandon hope, hope is faith)
Wasiache kukuamini nd’o amani  (Not to stop believing, this is peace)

(Refrain)

Mkono Wa Bwana (The Hand of God) Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda (God, We have witness Your Good works)
Ni kweli we muweza (Truly You are able)
Ulitamka vitu vikawa (By your Word the world came to be)
Neno tu latosha (Your word is enough)
Ukisema umetenda (What You say, You have done)
Bahari shamu Isiraeli (The Isralites at the Red Sea)
Ah uliwavusha (You helped them to cross)
Kawatoa utumwani (You rescued them from slavery)
Watumishi wako umewapa (You have granted Your servants)
Yote waombayo (All they have prayed for)
Ikiwa umependezwa (If you are pleased)

Uamulo hakuna wa kulipinga (None can gainsay your Word)
Hakika we ni Mungu, wa vyote (Truly You are God, over all)
Unatawala dunia na vilivyomo (You rule over earth and all in it)
Makuu umeyatenda, Jehova (You have done great things, Lord)

Refrain:
Tumeuna, mkono wako Bwana (Lord we have seen Your hand)
Matendo yako Bwana ni makuu mno (Your work are great)
Umetutoa mbali, ukatushika mkono (You have brought us from far, holding our hands)
Mahali uliona pekee hatuwezi (Where You saw we couldn’t by ourselves)
Chini hata juu, watu unawainua (From the lowest to the highest, You lift people)
Sifa na utukufu ni zako milele (Praise and Glory belong to You forever)
Twasifu jina lako, milele tutakusifu (We will praise Your name forever )
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever You are Good, we shall dwell with You)
(Repeat)

Ona x? (Witness)
Msalabani ulitufia, hm ulitupenda (You died on the cross, for You loved us)
Dhambi zetu ukabeba (You carried our sins)
Baraka zako tuliziomba kweli tumeona (The blessings we prayed for, we have seen)
Hakika unabariki (Truly You bless)
Hata vipaji we ndo hutoa umetuwezesha (You are the one who give talents)
Tunaimba na kusifu (We sing and praise)
Walio haki hutowaacha, uliwaahidi (You promise not to leave the righteous)
Hata mwisho wa dahari (Even until the end of the world)

Hm watu wako umewapa mamlaka (You have given Your people authority)
kwa jina lako Yesu (In Your Name, Jesus)
Waponye (To heal)
Na huna ubaguzi (You do not discriminate)
Wote ni sawa kwako (All are equal before You)
Umetuita Yesu, tupone (You have called us Jesus, to heal)

(Refrain)

Ona x? (Witness)
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever we shall dwell with You)
(Repeat)

Yote Alimaliza (He Finished All) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Yote alimaliza, yote msalabani
(He finished all at the cross) (Repeat)

Response: The Refrain
Dhiki zetu zote, alimaliza yote msalabani
(All our troubles he finished it at the Cross)
Vilio vyetu vyote, alimaliza yote msalabani
(All our cries, he finished it all at the cross)
Yote alimaliza, alimaliza yote msalabani
(He finished all at the cross)
Bwana wangu Yesu, alimaliza yote msalabani
(My Lord Jesus finished it all at the cross)

Response: Alimaliza, yote msalabani (He finished it at all at the cross)
Yote yote (All of it, all of it)
Bwana wangu Yesu (My Lord Jesus)
Kwa kupigwa kwake (By the beatings He underwent)
Taji la miba kichwani (By the crown of thorns on His head)
Mkuki mibavuni (By being speared on His ribs)
Yote, Yote (All of it, all of it)
Bwana wangu Yesu (My Lord Jesus)
Mateso yalikwisha (Our troubles are over)
Mama usilie (Mother, do not cry)
Ndungu jipe moyo (Brother, be encouraged)
Yote, Yote (All of it, all of it)

Older Entries

%d bloggers like this: