Advertisements

Jina Lake Yesu (The Name of Jesus) Lyrics by Amani

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Sifu oh x2 sifu jina lake Yesu (Oh Praise x2, Praise the Name of Jesus)
Sifu oh x2 sifu jina lake Yesu (Oh Praise x2, Praise the Name of Jesus)

Ye ni Alfa na Omega (He is the Alpha and Omega)
Pia nuru ya dunia (He is the light of the world)
Basi njoo x3 tumuabudu (Come then, let us worship Him)
He is an awesome God (awesome God)
He is a mighty God (mighty God)
He is an awesome God (awesome God)
He is a mighty God (mighty God)
So let us praise His Name
So let us sing His praises!

(Refrain)

Inua x3 jina lake (Lift up x3 His Name)
Inua x3 jina lake (Lift up x3 His Name)

(Refrain)

Ye ni mkate wa uzima (He is the Bread of Life)
Tena ni mwokozi wetu (He is our Savior)
Basi njoo x3 tumuabudu (Come then x3 Let us worship Him)
He is an awesome God (Awesome God)
He is a mighty God (Mighty God)
He is an awesome God (awesome God)
He is a mighty God (Mighty God)
So let us praise His Name
So let us sing His praises!

(Refrain)

Inua x3 jina lake (Lift up x3 His Name)
Inua x3 jina lake (Lift up x3 His Name) (Repeat)

(Refrain)

Advertisements

Pale Pale (Right There) Lyrics by Size 8 Reborn

Leave a comment(Sung in Swahili)

Refrain:
Pale umenitoa Baba (Father from where You’ve brought me)
Pale unanipeleka (To where You are taking me)
Siko pale pale ningependa kuwa (I am not yet where I need to be)
Pia siko pale pale, pale nilianzia (But I am also not where I started from)

Wewe ndiye Bwana unayepeana (You are the God who gives)
Maana kila kitu ni chako (For everything belongs to You)
Wewe ndiye unayeongezana (You are the One who adds)
Tukiwa waaminifu na kidogo (If only we are faithful)
Badala ya njia kombo kombo (Instead of crooked paths)
Afadhali niaze na kidogo (It’s better I start modestly)
Uliniahidi utanibariki (For You promised to bless me)
Silalamiki, nasema asante (I do not complain, but give thanks)

(Refrain)

Aliye na kidogo anata nyingi (The one with little wants more)
Aliye na nyingi anataka amani (The one with excess wants peace)
Hicho ndicho kizungumkuti cha mali (This is the dilemma of wealth)
Tutafute ufalme wa Mungu kwanza (Let us seek first the Kingdom of God)
Badala ya njia kombo kombo (Instead of crooked paths)
Afadhali niaze na kidogo (It’s better I start with little)
Uliniahidi utanibariki (For You promised to bless me)
Silalamiki, nasema asante (I do not complain, but give thanks)

(Refrain)

Kijito Cha Utakaso (River of Cleansing) Lyrics by Diana Sarakikya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu (The cleansing river is the Blood of Jesus)
Bwana anao uwezo kunipa wokovu (The Lord has the authority to grant me salvation)
Viumbe vipya naona, Damu ina nguvu (I see new beings, the Blood is powerful)
Imeharibu uovu, uliyo dhulumu (It has destroyed the evil that harm)

Refrain:
Kijito cha utakaso (The cleansing river)
Nizame kuoshwa humo (That I may be immersed and cleansed there)
Namsifu Bwana kwa hiyo (I praise the Lord because)
Nimepata utakaso (I have received the cleansing) (Repeat)

Naondoka kutembea, nurudi mwa mbingu (I have left to walk, returning towards the heavens(?))
Na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu (With a clean heart that pleases God)
Ni neema ya ajabu kupakwa na damu (What a great Grace to be anointed by the blood)
Na Bwana Yesu kujua Yesu wa msalaba (Of The Lord, and to know Jesus of the Cross!)

(Refrain)

U Mwema (You are Good) Lyrics by Atosha Kissava

Leave a comment(Sung in Swahili)

U Mwema (You are Good)

Refrain:
Kila mtu anasema, u mwema (Everybody testifies, You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh hata mimi ninasema, umwema (I also testify that You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh everybody testifies, You are Good
You are Good Jehovah, You are Good (Repeat)

(From the Top)

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

U Mwema (You are Good) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Yote Mema (All Good) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment(Sung in Swahili)

Mema (Good) x4 (Repeat)

Ni rahisi kukusifu (It is easy to praise You)
Wakati wa mazuri (In good times)
Ni rahisi kukushukuru (It is easy to thank You)
Yanapotokea mema (When good happens)
Ila ni ngumu kuamini (But it is difficult to believe)
Kuwa hata na magumu (To be in tough times)
Nawe Mungu umeyaruhusu (God You have allowed them)
Kwa kuniwazia mema (For thinking well of me)

Refrain 1:
Umeruhusu mazuri (You have permitted good)
nifurahi tena nikushukuru (For me to rejoice and to be thankful)
Na mabaya ili niwe hodari (And bad times that I may be strong)
Na tena nikusifu (And to praise You as well)
Mbele umeniwekea fahari (You have saved my triumph for me)
Haya ni ya muda tu (This is only temporary)
Macho yangu yatazama mbali (My eyes see ahead)
Uliko utukufu (Where there is holiness)

Refrain 2:
Yote mema (It is all well) x2
Hata magumu yana sababu (Even my difficulty has a reason)
Yote mema (It is all well) x2
Sitala humu, sitakufuru (I shall not eat here, I shall not blaspheme)

Sasa nimejua kuwa (I have now understood)
Wewe uliyenipa samaki (That the one who provides fish for me)
Ndiwe pia umetaka wakati mwingine (You also want other times )
Nipate nyoka (To receive a snake)
Tena nimejua kuwa wewe (I have also understood that You)
Uliyenipa mkate (Who provided bread for me)
Ndiwe pia umetaka (You are the same who wants)
Wakati mwingine nipate jiwe (For me to receive stones some times)

(Refrain 1 + 2)

Nimejifunza kuwa na shibe tena (I have taught myself to be satisfied again)
Nimeju kuwa na njaa tena (I have taught myself to be hungry again)
Kuwa nacho hata kutokuwa nacho (To have and not to have)
Najua yote yanafanya kazi (I know that all have a purpose)
Ili kunipatia mema (For good for me)
Yamefanyika kama ngazi iiamini kupanda (They have been fashioned like a ladder to be climbed by faith)

(Refrain 2)

Mema (It is well) x4 (Repeat)

Mulungu (God) Lyrics by FMP

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mimi nasonga tu mbele (I am moving onwards)
Mashida sijali na wewe (I do not worry about difficulties)
Kama ndege iko tu sawa (As the bird of air is taken care of)
Basi pia Mungu ako na wewe (The Lord is also with You)
Mungu amekusikia (God has heard You)
Imani zidi kushikilia (So Keep the faith)
And when (?) you believing Him fear
Mulungu yuko na yuko hiyo (God is there and so)

Refrain:
Mulungu (Ha! ah! ha!) (the Name of God) x?

Mi nataka kukufanana (I want to be like You)
Kwako kila kitu salama (For in You all is well)
Kwako kila kitu (In You all things) x2
Iko maana mi ni na kazi na (Is there so I have work and)
Bado mi nitakusifu (I will keep praising You)
Juu we pekee ni mwaminifu (For You alone are faithful)
Juu we pekee ulinisafisha dhambi zote (For You alone cleansed me of my sin)
Mimi nitakusifu (So I will praise You)

(Refrain)

Mungu ni faya, Mungu ni moto! (God is fire/hot)
Mi sina haya, kusifu hata kaa mi ni msoto (I am not afraid to praise even when broke)
Mungu upendo, na habadiliki (God is Love, and He does not change)
Kwa kila mienendo anajali naye anabariki (He cares for every situation and He blesses it)
(Repeat)

(Refrain)

 

Wewe ni Mungu (You are God) Lyrics by Neema K

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nilimgoja Bwana kwa subira (I patiently waited for the Lord)
Akaniinamia akasikia kilio changu (He leaned down and heard my cries)
Akanipandisha toka shimo la uharibifu (He lifted me from the pit of destruction)
Toka udongo wa utelezi (From the miry clay)
Akaisimamisha miguu yangu mwambani (He stood me on a Solid Rock)
Akaziimarisha hatua zangu (And strengthened my steps)
Akatia wimbo mpya kinywani mwangu (He put a new song in my mouth)
Ndio sifa zako Mungu wetu (That is why we Praise You, our God)

Kwa yale umetenda nitaimba wimbo huu
(For all You’ve done, I will sing this song)
Kwa yale umenitendia, nitaimba wote wasikie
(For all You’ve done for me, I will sing for all to hear)
Umetenda ya ajabu maneno yananikosa
(You have done great things, that words fail me)
Umenitendea mengi mno, hayawezi hesabika
(You have done much for me, that it cannot be counted)

Refrain:
Wewe ni Mungu (You are God) x2
Unajibu maombi (You answer prayers) x2
U Mwaminifu (You are Faithful) x2
Wewe ni Mungu (You are God) x2 (Repeat)

Bridge:
Umenitoa kwenye shimo la utelezi (You lifted me from a miry pit)
Kaniweka juu ya mwamba imara (And placed me on a solid foundation)
Aibu kaondoa, vazi la heshima ukanivisha
(You removed my shame, and clothed me with respect)
Uzuni kaondoa furaha yako kanipa
(You removed my sorrow and granted my Your Joy)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: