Wasaidie Yatima (Help the Orphans) Lyrics by Mtukuzeni Choir (MTC Ibala)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Wewe ndiwe Mungu (You are God)
Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Usikie kilio chao (Hear their cries) (Repeat)

Wengine walia mavazi (Some cry for clothes)
Wengine walia chakula (Others cry for food)
Wengine walia kulala (Some cry for a place to sleep)
Wengine walia msaada (Others cry for help) (Repeat)

Refrain:
Repeat: Wasaidie (Help Them)
Eh he Wasaidie (Oh, help them)
Oh Wasaidie (Oh, help them)
Eh Wasaidie (Oh Help them)
Wewe ndiwe msaada/mlezi wao (For you are their help/caregiver) (Repeat)

Enyi wazazi wa kambo (And to you step-parents)
Msiwatese yatima (Do not abuse the orphans)
Enyi wazazi wa kambo (You step-parents)
Msiwatese yatima (Do not torment the orphans)
Nao ni watu, mbele za mungu (For they are humans before God)
Tena wana haki, mbele za Mungu (And they have rights before God)
Msiwatese! (Do not torment them!)
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Bridge:
Hawana baba wala mama (They neither have a father nor a mother)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them)
Wewe ndiwe msaada wao (For You are their help)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them) (Repeat)

Wameumizwa sana na maneno ya watu (They have been hurt by people’s words)
Wameumizwa sana na maneno ya walimwengu (They have been hurt by worlds’ words) (Repeat)

Ondoa (Wipe away) x?

Ondoa uchungu mioyoni mwao (Wipe away the pain in their hearts)
Ondoa mawazo mioyoni mwao (Wipe away the depression from their hearts)
Ondoa mikwasi mioyoni mwao (Wipe away the contentions from their hearts)
Ondoa hasira mioyoni mwao (Wipe away the anger from their heats) (Repeat)

Walikula vizuri (For they ate well [before])
Leo wala majalalani (But now they eat from litter/trash)
Walilala pazuri (They slept well [before])
Leo walala mitaroni (But today they sleep in ditches)(Repeat)

Mali zao mmechukua ninyi ndugu zao
(Their brothers have snatched their property) x2
Wakija kuomba, chakula mwawanyima
(When they come to beg for food, you deny them)
Wakija kuomba, mwawafukuza kama mbwa
(When they come to beg, you chase them away like dogs)
Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).

Ee Mungu watazame yatima (Oh God, look upon the orphans)
Watie nguvu, wasikate tamaa
(Grant them strength, that they may not give up)

(Bridge)

(Refrain)

Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Yesu, naomba unitazame mimi yatima
(Father I pray that you look unto me, an orphan)
Maana mama ameniacha (For my mother left me)
Walikuwepo nilidhamimiwa sana
(When she was alive, I was treasured)
Lakini kwa sasa dhamani yangu haipo tena
(But now my value is no longer there)
Nisaidie ewe Yesu (Help me, Oh Jesus)
Tunapokwenda, wewe ndiwe kimbilio
(Where we go, you are our safe refuge)
Kwanini mimi, kwanini mimi niitwe yatima?
(Why should I, why should I be called an orphan?)

(Refrain)

Nyakati (Seasons) Lyrics by Goodluck Gozbert

3 Comments


(Sung in Swahili)

Unaona kama kila unachoguza kimeharibika
(You feel as though everything you touch is destroyed)
Ujasiri wa kusema tena umetoweaka
(You do not have the bravery to speak again)
Maana kila unalosema wewe, kama unakosea
(Because all you say, you feel is wrong)
Umechanganyikiwa, ni Mungu anajua unayopotia
(You are confused, only God knows what you are going through)
Na ukisema ueleze, wengi kwao ni furaha
(When you try to speak it, others rejoice in your predicament)
Wewe umwombe Mungu, ubaki kimya
(But you pray to God, and remain silent)
Na mengi umevumilia, moyo umenyong’onyea
(You have persevered in much, your spirit is weakening)
Hapo ulipo sasa, ng’ang’ania tena
(Where you currently are, keep fighting)

Bridge:
Na Mungu hajaruhusu, jaribu kuliko uwezo wako
(For God will not fail you, keep fighting)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add on to your faith, you shall succeed)
Mungu hatoruhusu, ufe kabla ya baraka zako
(For God will not let you die before you see your blessings)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add to your faith, you shall overcome)

Refrain:
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)

Moyo wako una majeraha hufai
(Your heart is bruised, you want to give up)
Tena unasubiri kauli ya mwisho ya mungu
(And you are also waiting for God’s final statement)
Wapo wanaojua, we huna mtoto
(There are those who know that you are childless)
Kwa kejeli wanaulizanga, “ana umri gani?”
(Yet they mock you asking, “how old is your child?”)
Tena wanaojua, umefukuzwa kazi
(And there are those who know that you lost your job)
Kwa kejeli wanaulizanga, “bosi wako yupo?”
(Yet they mock you asking, “is your boss around?”)
Ila nakwambia, hayatodumu, ni nyakati tu
(But I tell you, this will not remain, they are seasons)
Hautobaki hapo, haya ni mapito
(You will not be left there, these things shall pass)
Jipe moyo tazama juu, mwombe Mugnu ujaisiri
(Be encouraged, look to heaven and ask God for strength)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)
Japo nguvu ya kumwomba, muishie Mungu
(Though you are weak to pray, lean on God)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)

(Bridge + Refrain)

Repeat: Ni sawa hawajui, unakopita (It’s OK, they don’t know your paths)
Hata wakizusha maneno ya uongo wakakwambia umemuasi Mungu
(Even if they lie to you saying you have disobeyed God)
Wakaja na unabii, wakasema umefika mwisho wako wewe
(Though they come with prophesies, saying you are finished)
Wakainuka ndugu wa karibu, wakakusema ovyo ovyo
(Your close brothers rose and spoke against you)
Ikawa kila kitu ni kimya, marafiki ni kimya
(It became that everything is silent, your friends are quiet)
Kama ndoa ni yako, lakini ndani ni uadui
(Though the looks happy, but inside there are hostilities )

(Refrain)

Yuko Mungu (There is God) Lyrics by Alice Kimanzi ft Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Spoken:
Mungu anaweza kufanya njia jangwani (God can make a way in the jungle)
Na mito ya maji nyikani (And rivers in the desert)
Kama alifanya masika na kiangazi (Like he created Spring and Summer)
Anaweza kubadili majira, pia na wakati (He can change seasons and time)

Giza, totoro yanizingira (Deep darkness surrounds me)
Miale haijanifikia (The rays (of sunshine) does not reach me)
Ilhali kumekucha, pambazuka (Even though it is dawn, there is light)
Imani, yashuka yadidimia (My faith drops and weakens)
Amani nayo yafifia (And peace flees from me)
Eloi, Lamasabaktani (Elo, Lamasabakhtani?)

Refrain:
Yuko Mungu, anayeweza (There is God who is able)
Yuko Mungu, anayetenda (There is God able to do)
Mwamini Yeye! (Trust in Him!)
Mwamini Yeye, utoaibika (Trust in Him, you will not be ashamed)

Giza likiwa ni nzito (When darkness is heavy)
Bwana atawasha taa (The Lord will shine a light)
Sababu Mungu mwenye Amandla (Because God is the one with the Strength)
Atarejesha amani, (He will restore your peace)
Atarejesha furaha (He shall restore your joy)
Ulivyovipoteza kwa muda mrefu (The one you’ve lost for a long time)
Atarejesha Amandla (The Powerful one will return it)

(Refrain)

Repeat: Mungu pekee Ndiye awezaye (Only God is able)
Pale ninaposhindwa, nani wa kuniwezesha? (When I am unable, who grants me strength?)
Nikiwa vitani, nani wa kunishindia? (When I’m in battle, who is my champion?)
Napokuwa mdhaifu, nani wa kunipa nguvu? (When I am weak, who gives me strength?)
Ninapotia shaka nani wa kuniongoza (When I am doubtful, who leads me?)

Yuko Mungu, Mungu Yupo (There is God, God is there)
Oh…

(Refrain)

Nitakushukuru (I Will Give Thanks) Lyrics by David Kasika ft. Twakutukuza Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we, Baba? (Father, how will I give thanks to You?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani? (Father, Oh weh, oh weh, how?)

Kama ni uzima, umenipa kwa bure (If it life, You gave me for free)
Kama ni ulinzi, umenipa kwa bure (If it protection, You gave to me freely)
Kama ndiyo pumzi, umenipa kwa bure (If it breath, You gave to me freely)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Maisha yangu yote, mikononi mwako Mungu we (All my life is in Your hands, God)
Uzima wangu wote, mikononi mwako, Masiya (All my salvation is in Your hands, Savior)
Kushoto na kulia, uko na mimi, Yahweh (Left and right, You are with me Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nikienda shambani, mkono wako uko na mimi (When I go to farm, Your hands is with me)
Nikienda shuleni, mkono wako uko na mimi (When I go to school, Your hands are with me)
Kaskazini, mashariki, kusini na magharibi yahwe (North, east, south and west, Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani (Father, oh weh, oh weh, how?)

Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh
(Oh weh, oh weh, how?) (Repeat)

African Medley Lyrics Sung by Tye Tribbett

Leave a comment


Eee My God is good, o
Eee My God is good, o (Repeat)

In the morning when I wake up
I will sing my praise unto You my Lord
I will dance and shout
For you’ve been my help forever and ever

(From the top)

Everything na double double o (na double double)
Everything na double double oh (na double double)
Always na double double, o (na double double)
More power, double double, o (na double double)
More strength, double double, o (na double double)
Provision, double double o (na double double)
Everything na double double o (na double double)
Everything na double double o (na double double)

Eee My God is good, o (Eee My God is good, o)
Eee My God is good, o (Eee My God is good, o)  (Repeat)

Louez, Louez, Louez (Louez!) (Praise, praise, praise Him (Praise Him!))
Louez Yesu, louez (Louez!) (Praise Jesus, Praise (praise Him!)(Repeat)

Teremka, teremka (Go low)
Everybody, teremka (Everybody go low)

Jehova, You are the most high
Jehova, You are the most high God (Repeat)

Jehovah eee!
Jehovah aaa! (Repeat)

Who has the final say? (Jehovah has the final say)
Who has the final say? (Jehovah has the final say)
No matter what the doctors say (Jehovah has the final say)
No matter what your friends may say (Jehovah has the final say)

Jehovah turned my life around
He has turned my life around
He makes a way where there is no way
Jehovah! Jehovah! Jehovah has the final say!

Louez, Louez, Louez (Louez!)
Louez Yesu, louez (Louez!) (Repeat)

Holy! Holy! Holy! ….
Mighty! Mighty! Mighty! …
Power! Power! Power! … (Repeat)

Amen Amen, Amen, Amen
Amen Amen, Amen Amen (Repeat)

Thank you Jesus, thank You Jesus
Thank you Jesus, thank You Jesus (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah (Repeat)

Hallelujah! ….

Stomp on the devil…

Hallelujah, Hallelujah!

 

Yesu Ana (Jesus Is) Lyrics by Wahu and Size 8 Reborn

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yesu aki come mi nadunda (I will rejoice on Jesus’ return)
Mziki wa Yesu mi natunga (I will sing songs of Jesus)
Iwe praise ama worship ama rumba (Be it Praise, worship or Rhumba)
Tunga, tunga (I will compose, compose)
Shetani akicome ni nadunga (If Satan comes I will defeat Him)
Na mkuki wa Yesu, mi nadunga (With the Spear of Jesus, I will pierce him)
Nimuone aki go low, ah, go low (And see him be defeated/go low)

Refrain:
Yesu anagonga (Jesus is knocking)
Yesu anagonga (Jesus is knocking)
mfungulie mlango anagonga (Open Your heart, He’s at the door)
Yesu anagonga (Jesus is knocking)
Yesu anabonga (Jesus is speaking)
Yesu anabonga (Jesus is speaking)
fungua moyo wako anabonga (Open Your Heart, He’s speaking)
Yesu anabonga (Jesus is speaking)

Zaliwa, zaliwa (Born again, born again)
Ndani ya Yesu nimezaliwa (In Jesus, I am born again)
Kuwa hapa leo ni majaliwa, majaliwa (To be hear is by Grace, by Grace)
Nitalia, nitalia, ukiniwacha Yesu mi nitalia (I will cry, if Jesus You leave me)
Ukiniwacha Yesu mi nitaliza, nitalia (Jesus if You leave me, I will cry)
Sitaki kuwa solo (I do not want to be alone)
Shetani ana bore (Satan is a bore)
So ni Yesu nina follow (So I follow Jesus)
Na shetani ana go low low low (And the devil is defeated)
Na shetani ana go low low low (The devil is defeated)

(Refrain)

Nafasi Nyingine (Another Chance) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mavumbi umenifuta yote (You have cleansed all my dirt)
Habari umebadili yote (You have changed all my news)
Machozi umenifuta yote (You have wiped all my tears)
Aibu umeondoa yote (You have removed all my shame)

Umeniita mwanaye (You called me Your son)
Niliyekuwa mtumwa (When I was a slave)
Umenisimamisha (You stood me)
Katika wingi wa neema (In the multitude of grace)
Na umeniketisha mahali pa juu sana (And sat me on a high place)

Bridge:
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)(Repeat)

Repeat: Nafasi nyingine (Another chance)
Mara umenipa (For You have given me)
Umenipenda bila kukoma (You have loved me unceasingly)
Neema yako imeniinua tena (Your Grace has lifted me high)
Umenipa tena bila kuchoka (You have given me without tiring)

Refrain:
Mungu wa neema, ah neema (God of Grace, oh Grace)
Ah wa neema, ah wa neema (Oh of Grace, of Grace)
Neema, aah, wa neema (Grace, oh, of Grace)
Neema, aah (Oh Grace)

Madaktari walisema sitapona tena (The doctors said I will not heal)
Walimu walisema nitafeli (The teachers said I will fail)
Ndugu na jamaa walisema nimeshindika (Brothers and relatives said I will not succeed)
Na kumbe wewe waniwazia mema (But you thought well of me)
Umri ulipo sogea (When my years advanced)
Walisema ndoa si fungu langu (They said that marriage is not my portion)
Nilipofiwa na mpendwa yule (When my loved one died)
Walisema sitaweza tena (They said that I would not make it)
Baada tu ya kufilisika (After I was broke)
Siku mbona wa kuniombea (While they prayed in my presence)
Na kumbe ndani yao, walifurahi niliyopitia (They rejoiced in my suffering in secret)

(Bridge)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: