Advertisements

Nguruma (Roar) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sauti yako yasikika juu ya maji (Your voice is heard over the waters)
Sauti yako ni kama radi (Your voice thunders)
Sauti yako Baba, sauti ina Nguvu (Your voice Father, is powerful)
Sauti yako Mwenyezi imejaa fahari (Your voice Almighty, is majestic)
Ukinena ee Mungu, ayala wanajifungua (By your word God, the deer deliver)
Ukinena ee Mungu, misitu unafagia (By Your word God, the forest is wiped)

Refrain:
Repeat: Nguruma eh (Roar)
Baba nguruma ee (Father roar)
We Mungu nguruma eh (God roar)
Baba nguruma eh (Father roar)
(Tupone tuokoke) (That we may see and be saved)
Sauti usikike eh (Let Your voice be heard)

Ukinguruma milima yarushwarushwa kama ndama (When You roar the mountains are laid low)
Ukipaza sauti eh, unatoa moto (On raising Your voice, there is a fire)
Sauti, sauti hiyo, jangwa inatetema (By that voice, the desert shakes)
Umeketi juu ya gharika, mfalme wa milele (You dwell above the flood, Everlasting Father)
Ukinena ee Mungu, ayala wanajifungua (By Your word oh God, the deer delivers)
Ukinena ee Mungu, misitu unafagia (By Your Word oh God, the forests are wiped)

(Refrain)

Bridge:
Repeat: Utukufu kwa Mungu (Glory to God)
Hekaluni tuseme (At the temple let us say)
Mitaani tuimbe (At the neighborhood, let us sing)
Redio na mitandao (On radio and online)
Acha iwe, acha iwe (Let it be, let it be)(Repeat)

(Refrain)

Advertisements

Umenitosha (You’ve Satisfied Me) Lyrics by Benachi and Evelyn Wanjiru

Leave a comment


(Sung in Swahili)

(Languages: English, Swahili)

Ninapo lala na amka (When I sleep and when I rise)
I’m not weary
Only you my God, You sustain me
Mbele zako n’ko sawa (Before You I am safe)
You make me stronger
Wanifaa, wanitosha nakuenzi (You fit me, and satisfy me, I adore)

Out of miry clay Lord You picked me
Ukanifinyanga, ukanijenga (You molded me and built me)
Only you can fill my void
Only you can satisfy
Only you I wanna praise
Only you make me stronger
Kwa kinywa changu wacha nikuimbie (From my mouth let me sing for You)

Refrain:
Umenitosha umenitosha, umenitosha Baba (You’ve satisfied me x2, You’ve satisfied me Father)
Umenitosha umenitosha, umeutosha moyo wangu (You’ve satisfied me, You’ve satisfied my heart)

Fungua Macho (Open Your Eyes) Lyrics by Mercy Masika

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wateule (The chosen ones)
Tulioweka imani kwa Yule (That have placed our faith on the One)
Aliyetufia (Who died for us)
Wateule (The chosen ones)
Tulioweka imani kwa Yule (That have placed our faith on the One)
Aliyetufia (Who died for us)
Sauti ya shaka, sauti yasema (The voice of doubt says)
Hatutasimama, hatutaendelea (We shall not stand, we shall not succeed)
Na sisi twasema, tutasimama (But we say, we shall stand)
Mungu yuko upande wetu (For the Lord is on our side)
Mkristo simama! (Believer, stand firm!)

Refrain:
Fungua Macho (Open Your eyes)
Uone Jeshi la malaika (And see the army of angels)
Limetuzingira (Surrounding us)
Fungua Macho (Open Your eyes)
Uone Jeshi la malaika (And see the army of angels)
Tutashinda vita (We shall win the war) (Repeat)

Wateule (The chosen ones)
tunaomuishia Yule, anayetupenda (Who live for the One who Loves us)
Wateule (The chosen ones)
tunaomuishia Yule, anayetupenda (Who live for the One who Loves us)
Mawazo ya shaka, mawazo yasema (Thoughts of doubt say)
Hatutashinda, hatutaendelea (We shall not overcome, we shall not advance)
Na sisi twasema, tutashinda (But we say, we shall overcome)
Mungu yuko upande wetu (For God is on our side)
Tutasimama! (We shall stand!)

(Refrain)

Nipe (Grant Me) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hata nikiwa sina chakula, Isinifanye kusahau (Even if I lack food, don’t let me forget)
Ulinilisha nikasaza (You fed me until I was full)
Hata nikiwa sina mavazi (Even if I have no clothing)
Isinifanye nifukuru (Do not let me blaspheme)
Na kusahau umeniweka hai (And forget you kept me alive)
Ona wapo marafiki (To see my friends )
Wanakosa kula na kuvaa (Though they lack food and clothing )
Hawalalamiki, wanakushukuru tu (They do not complain, but give thanks to You)
Mimi eh, nilikupa nini Baba (As for me, what did I give You Father)
Cha kunipa kibali (That You’ve favored me)
Kwa siku zilizofurahisha? (With days that give me joy?)

Taabu kidogo zisinifanye nikusahau (A little trouble should not let me forget)
Umeshatenda mengi – nikiwa hapa (That You’ve much that I have witnessed)
Shida itapita, bado kidogo (Troubles will pass in a little while)
Ikiwa nitachoka niiunue (Should I tire, lift me)

Refrain:
Nipe, kukumba wema (Grant me to remember good) x3
Nipe kukumba wema wako (Grant me to remember Your Goodness)

Hata kwenye bonde hili la mauti (Even in this valley of death)
Nakumbuka nilikuita, (I remember that I called)
Na wewe ukaitika Baba (And Father You answered)
Kutegemea akili zangu, na mawazo yangu (Depending on my wits and my thoughts)
Kutanifanya niendelee (Will make me continue)
niendelee kulalamika (Continue to complain)
Kuna kipindi najisahau (There are times I forget)
na kujivunia mafanikio (And boast of my achievements)
Wengine naona takataka (I see others as rubbish)
Nikumbushe mi ni mtu tu (Remind me that I am but a man)
na dunia tunapita (The world shall pass away)
Uhai wangu si faida bila wewe (My life is not profitable without You )

Mungu wewe ni mkuu (God You are greater)
kuliko vile nakutazama Baba (Than what I can fathom, Father)
Unisamehe, unisamehe (Forgive me, forgive me)
Kuna nyakati nadhani (There are times I suppose)
hii dunia labda ni ya ushindani (That this world maybe is for competition)
Natumia akili zangu za ndani (I use my inner thoughts)
Ila bado nashindwa kuendelea (Only I am unable to continue)
Nikimbushe nisidhani (Remind me not to think)
Wakifanikiwa tuna upinzani (That should they succeed, we are in opposition)
Nifundishe kuwaombea amani (Teach me to pray peace for them)
Na utatenda kwa wakati (And You will act in time)

(Na ikiwa) Kama nikisahau (Should I forget)
Unikumbushe mi mtoto wako (Remind me, your child) (Repeat)

(Refrain)

Sitasahau (I Shall not Forget) Lyrics by Amani G.

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nina imani, siku za mateso zitapita (I have faith that troubled days will be over)
Nina imani, siku ya kutoka ghetto, itafika (I have faith that my ghetto days will end)
Nitapata mabawa, nitapaa (I will get wings, I will fly)
Nyota itaangaza, nitang’aa (The star will light, I will shine)
Ninayotamani moyoni, nitapata (I will be granted my heart’s wishes)
No no no no, sitasahau (No no no no, I shall not forget)

Refrain:
Sitasahau, walionishikilia (I shall not forget those who held me)
Sitasahau, walioniombea (I shall not forget those who prayed for me)
Sitasahau, ni Mungu amenitendea (I shall not forget what God has done for me)
Sitasahu, sahau! (I shall not forget) (Repeat)

Nitashare-share (I will share)
Hiyo kidogo sitajiwekea (And shall not keep the little to myself)
Sitalegea-gea kushika mtu mkono (I shall not tarry to hold anyone by the hand)
Na nikiitwa somewhere, kusaidia (If I am called anywhere to help)
Hata kama sina fare, nitatembea (Even if I do not have fare, I shall not walk) (Repeat)

(Refrain)

(Verse 2 + Refrain)

Usinipite Bwana (Lord Do Not Pass Me By) by Jose Wamapendo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Oh Mfalme wa amani (Oh Prince of Peace)
Nimekaa katika mlima huu, kwa muda mrefu Mfalme (I have sat on this hill for a long time)
Sasa ninaomba Mfalme wa amani (Now I pray, Prince of Peace)
Usinipite! Usiwe mbani nami Jehova (Do not pass me by! Lord, do not be far from me)
Ninakupenda Jehova, asante (I love You Jehovah, I thank You)

Refrain:
Usinipite Bwana, usiufiche uso wako (Lord do not pass me by, do not hide Your Face)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not Pass me)
Usinitupe Bwana, usiwe mbali nami (Lord do not abandon me, be not far from me)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not pass me)
(Repeat)

Watakatifu wamekusanyika, wanainama mbele zako (The holy ones are gathered, prostrate before You)
Wanasema Mtakatifu, hakuna kama Wewe (Say Oh Holy one, there is no one like You)
Twaungama na makerubi na maserafi (We confess with the Cherubim and the Seraphim)
Na wazee ishirini na wanee, wenye uhai wanne (And 24 elders, and the four beings)
Tunasema uheshimiwe, tunasema uabudiwe (Saying be glorified, be worshiped)
Tunasema uinuliwe, hakuna kama wewe (We say be lifted, there is none like You)

(Refrain)

Umesema watu wangu, walioitwa kwa Jina langu (You have said that me people, called by my name)
Wakiomba na kutubu, utasikia kutoka juu (If they pray and confess, You will listen from heaven)
Utaiponya nchi yao, utaondoa uchungu wote (You will heal their land, You shall remove all pain)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wako vitandani, hawawezi kutembea (There are bedridden, who cannot walk)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na waume wao (There are those abandoned by their husbands)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na wake wao (There are those abandoned by their wives)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa na wazazi wao (There are those abandoned by their parents)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Nimesikia historia yako, unainua walio chini (I have heard Your history, You lift the afflicted)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift my hands)
Ukiniacha nitaenda wapi? Usinipite Bwana (If You abandon me, Where will I go? Do not pass me by Lord)
Uko na moyo wa huruma, uko na macho ya huruma (You are Merciful, You see with mercy)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift up my hands)
Ninasema siwezi Baba, bila wewe (I say without You Father, I cannot)
Wewe ndiwe rafiki yangu, wewe ndiwe kipenzi changu (You are my Friend, You are my Love)
Mimi sina mwingine tena, usinipite Bwana (I have no other, do not pass my by Lord)

(Refrain)

Naijulikane (Let it Be Known) Lyrics by Ruth Wamuyu

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Na ijulikane, wewe ni Mungu (Let it be known, that You are God)
Na ijulikane, wewe waweza (Let it be known, that You are able)
Na ijulikane watenda mambo makuu (Let it be known, that You do great things)
Na ijulikane duniani kote (Let it be known all over the world)

Niko mbele zako, miguuni mwako (I am before you, on your feet)
Nimenyenyekea nikutafute (I have humbled myself, to seek You)
Mahitaji yangu, nakuletea (My needs, I bring to You)
Mizigo yote – nakuachia (My burdens, I leave unto You) (Repeat)

(Refrain)

Ninayo imani unayaweza (I have faith that You are able)
Muweza yote, unanitosha (Omnipotent, You are enough for me)
Msaidizi wakati kama huu (A Helper in these times)
Nakuamini, nanyeyekea (I beliver in You, I humble myself) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: