Advertisements

Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Languages: English, Swahili)

Every time I take a breath or see the sunshine
Streams flowing from up on the high mountains
Far to the vast sky I know you are a wonderful God
I think of the many many times I’ve seen your Powerful Hands
The miracles in my life, I couldn’t dare live without You

Wanishangaza, wanishangaza (You amaze me) x2
Matendo yako makuu, wanishangaza (Your Great Works amaze me)
Miujiza yako Yesu, wanishangaza (Jesus, Your Miracles amaze me)

Take my heart, my faith, my trust
Nakupa moyo wangu, na imani, nakuamini (Same translation)
Baba nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Father I will pray, I will sing, I will praise)
Milele nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Forever I will pray, I will sing, I will praise)
Mungu wa mapendo, mwenye utukufu wote (God of Love, of all the Glory)

(Refrain)

Repeat: Wanishangaza (You amaze me)
How you love me
God you’re mindful of me
Mimi mwanadamu tu (I am only a human)
Jinsi waniwazia mema(The way You think Good of me)
Na ukuu wako Yesu (And Your Greatness Jesus)
Bwana unavyotawala (Lord the way You reign)

Advertisements

Ameni (Amen) Lyrics by Eunice Njeri

2 Comments(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Sung in Swahili)

Usifiwe Mungu muumba mbingu na nchi yote (Be praised God creator of heaven and all the earth)
Ameni, Amen
Jehova Adonai, Jehova Elshadai (Lord my God, God Almighty)
Ameni, Amen
Uko kila mahali Baba, dunia Yakutambua (Father you are omnipresent, the world knows You)
Ameni, Amen
Ukisema Yahweh, nani apingane nawe? (Yahweh when you speak, who can come against You?)
Ameni, Amen

Refrain:
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, mfalme, Bwana wa mabwana (You are God, the King, Lord of Lords)
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, Mfalme, Bwana wangu (You are God, and King, My Lord )

Tuko salama chini ya mbawa zake (We are safe underneath His Wings)
Ameni, Amen
Kanisa sote tu imara tumesimama palipo sawa (We are strong for we stand on stable ground)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye juu sana (Be praised You who is Most High)
Ameni, Amen

(Refrain)

Hakuna silaha kinyume itakayofaulu (No weapon formed against us shall prosper)
Ameni, Amen
Aliye ndani yetu ni mkuu zaidi ya tunaye muona (Greater is He that is in us than He who is in the world)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye shinda yote (Be praised You who defeated all)
Ameni, Amen

(Refrain)

Nifunze (Teach Me) Lyrics by Mercy Masika

Leave a comment(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)
(Sung in Swahili)

Refrain:
Baba nichukue, nifunze (Father take me and teach me)
Nataka kusoma, Kwa shule Yako (I want to study in your school)
Kwa shule Yako (Your school)
(Repeat)

Nikiwa nawe kama mwalimu (Having you as my Teacher)
Ninajua nitahitimu (I know I will qualify)
Nitashinda adui akileta majaribu (I will defeat the enemy’s temptation)
Unitayarishe, unibadilishe (Prepare me, change me)
Mtihani nipite, mwito nitimize (To pass my trials, and fulfill my calling)
Nijue kuandika (To know how to write)
Niandike maono yangu (That I may write my visions )
Nijue kuhesabu (To know how to count)
Nihesabu baraka zako (That may count Your blessings )
Nijue kuongea (To know how to speak)
Nihubiri neno lako (That I could preach your Word)
Kwa watu wako (To Your People)

(Refrain)

Shule Yako hatundanganywi (There is no lying in your School)
Ni ukweli na uwazi (Only truth and transparency)
Wanafunzi hawagomi (Students do not need to strike)
Mwalimu atujali (For the Teacher cares for us)
Unifunze nidhamu, Wote niwaheshimu (Teach me discipline,  for all to respect me)
Yesu ni Mwalimu, Yesu ni Mwalimu’ (Jesus is the Teacher, Jesus is the Teacher)
Nijue kuandika (To know how to write)
Niandike maono yangu (That I may write my visions )
Nijue kuhesabu (To know how to count)
Nihesabu baraka zako (That may count Your blessings )
Nijue kuongea (To know how to speak)
Nihubiri neno lako (That I could preach your Word)
Kwa watu Wako (To Your People)

(Refrain)

Wa Milele (Everlasting) Sung by Nikko Ochieng

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Wa milele wa milele (Everlasting/Forever)
Mungu wa Baraka ni nani? (Who is the God of blessings?)
Wa milele wa milele (Everlasting/Forever)
Mungu wa Baraka ni Yesu (God of blessings is Jesus)

Mungu wa baraka, ni Yesu (God of blessings, is Jesus)
Mungu wa uzima, ni Yesu (God of life, is Jesus)
Mungu wa upendo, ni Yesu (God of love, is Jesus)
Mungu wa amani, ni Yesu (God of peace, is Jesus)

Amezingira maisha yangu x?
(He has surrounded my life)

(From the top)

Mungu Pekee (Only God) Lyrics by Nyashinski

1 Comment(Sung in Swahili/Sheng)

Sijui Ka n’taona kesho (I don’t know if I’ll see tomorrow)
Ka ningali na uwezo wa kuifanya (But if I have the ability to work)
N’taifanya hadi mwisho (I shall toil until the end)
Mwambieni huyo devo, simwogopi shetani (Tell the devil, I’m not afraid of Satan)
Sir God yuko nami hadi kifo (The Lord is with me until death)
Ka n’taona kesho (If I’ll see tomorrow)
Nipe nguvu na uwezo wa kijana (Give me the ability of youth)
na akili za mzee (And the wisdom of old age)
Daima ni we, (Forever it is you,)
imara wasiniangushe (solid – that I may not be felled)

Naona saa, (I see the time,)
Kila siku ni zawadi toka Maulana (Everyday is a gift from God)
So haja gani ushike tama mama (So why the sad face, ma?)
Majaribu huisha ooh yaa ee (Trials come to an end)
Na hata ka, (And even when…)
Maadui zangu watashikana nao njama (My enemies conspire against me)
siwaogopi nasimama ma (I am not afraid, I stand firm)
Ya kiama yao yaja eeh (Their judgement day is coming)

Hio ndio pace nasonga nayo (The pace I’m moving with)
Wanashangaa hakuna stress nakuanga nayo (They’re surprised to see me stress-free)
Naishi ka’ sina case mahakamani (I live as though I have neither cases against me)
Au deni za majirani (Nor my neighbors debts)
N’ko Fresh njee na ndani, oh yaa eee (I am fresh inside and out)

Refrain:
Naa mwogopa Mungu Pekee (I fear only God)
Wanadam’ ‘kija kuntafash (When men conspire against me)
Naomba Mungu N’tetee (Lord defend me)
Maneno yao yasiniumize (That their words would not wound me)
‘Nfanye sugu wewe (Make me strong)
Wakitry kun’tisha naomba (When they try to threaten me,)
Nisitetemeke (I pray that I may not be shaken)
I know you love me, know you love me
So I Don’t fear Nobody But You
I know you love me know you love me
Nisitetemeke (That I may not be shaken) (Repeat)

Siamini joh ju vile naishi life (I don’t believe it because the way I live)
Ni ngumu kuamini hii si ndoto (Is hard to believe that this is not a dream)
Sijui kesho vile itakaa (I don’t know about tomorrow)
kwa hivyo leo nitaifanya (So today I will work)
ka kidogo hua hairidhishi roho (As though a little does not satisfy me)
Yani sana, tena sana (That is…)
Hata wale wanan’chukia (Even those who hate me)
wananiheshimu bruh mi si kodogo (Respect me, I am not trivial)
Sibabaiki nikis’kia mkiongea (I do not worry when I hear you talk)
Nazidi kuwapa mi kisogo, (I continue giving you my back)
na kama saa sis’mami (And like time, I do not pause)
S’taki life iniwache mataani mtaani (I do not want life to overwhelm me)
Mwenyezi n’chungie familia yangu (Lord take care of my family)
Na pia Za wale wote sauti yangu wanais’kia (And of those who listen to my voice)
Tupe afya nzuri, na maisha matamu (Grant us good health, and enjoyable life)
Barabara zetu zinyooke (Our paths to be straightened)
Waone Mfalme ni wewe (That others will see you are the King)
Wa kupewa shangwe ni wewe (You are the One deserving of Praise)
Wa kupewa shagwe ni wewe (You are the One deserving of Praise)

(Refrain)

Bridge:
I pray we: me and my people we never die
Say we live forever and forever we multiply
And wherever we go…
Ni nini wanaweza nishow (There is nothing they can show me)
hata ka sina kitu (Even if I had nothing)
Uko na mimi kila siku (You are by my side every day)
Kila siku, Wewe Pekee (Every day, Only You)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: