Bwana Ni Nani (Lord, Who Will?) Lyrics Sung by Muungano National Choir, Kenya (Missa Luba)

Leave a comment


(Sung in Swahili – Psalms 15)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)

Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Maskani zako zapendeza kama nini, eh Bwana wa majeshi (Amin)
(Your dwellings are amazing, Oh Lord of Hosts)
Maskani zako zapendeza kama nini, eh Bwana wa majeshi
(Your dwellings are indescribable, Oh Lord of Hosts)

Heri wakaao nyumbani mwako, daima wanakuhimidi
(Blessed are those who dwell in you, forever they will worship you)
Heri wakaao nyumbani mwako, daima wanakuhimidi (Amin)
(Blessed are those who dwell in you, forever they will praise you)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Hakika siku moja, siku moja, katika nyumba zako
(For truly one day, one day in your house)
Hakika siku moja, siku moja, katika nyumba zako
(For truly one day, one day in your house)

Ni bora siku moja elfu, bora kuliko elfu
(Are better than a thousand days, better than a thousand)
Ni bora siku moja elfu, bora kuliko elfu
(Are better than a thousand days, better than a thousand)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Teta Nao (Contend with Them) Lyrics by Christina Shusho ft The Dreamers

Leave a comment


(Sung in Swahili – Psalm 35)

Refrain:
Eh Bwana utete nao wanao teta nami (Oh Lord, contend with those who contend with me)
Upigane nao, wanao pigana nami (Fight those who fight against me)(Repeat)

Ushike ngao na kinga usimame, unisaidie (Take up your shield and armor, arise and come to my aid)
Vuta we mkuki uwapige, wanaonifuatia (Brandish your spear against those who pursue me)
Uambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako (Say to me “I am your salvation”)
Uwatoe mkuki uwapige, oh wanao nifuatia (Brandish your javelin, against those who pursue me)
Uambie nafsi yangu “mimi ni wokovu wako” (Say to me “I am your salvation”))
Wananiuliza mambo nisiyoyajua (They question me on things I know nothing about)

(Refrain)

Waaibishwe wafedheheshwe (May they be disgraced and put to shame)
Warudishwe nyuma, wanaotafuta nafsi yangu (May they be dismayed, those who plot my ruin)
Wafadhaishwe, wawe kama makapi (May they be like chaff before the wind)
Mbele yao pepo malaika wa Bwana waangushe chini (With the angel of the Lord driving them away)

Wananilipa mabaya, badala ya mema (They repay me evil for good)
Kutwa kucha waniwinda ili niteseke (All day long, they hunt me so that I suffer)
Niko ndani yako niweke eh Mungu wangu (I am in you, preserve me, Oh my God)
Ubavuni mwako nikumbatie, Jehova wangu (Embrace me to your side, my Jehovah)
Mkononi mwako niweke, eh Mungu wangu (Hold me in your hands, Oh my God)
Ubavuni mwako nikumbatie, Jehova wangu (Embrace me to your side, my Jehovah)

(Refrain)

Njia yao iwe giza na utelezi (May their path be dark and slippery)
Malaika wa Bwana, akiwafuatia (With the angel of the Lord pursuing them)
Uharibifu uwapate kwa ghafla (May ruin overtake them by surprise)
Wa uharibifu waanguke ndani yake (May they fall into the pit they hid)
Mimi bure wasinisemange, bure wasinibonge (That they may not speak against me in vain)
Na uovu wao aloficha umnase mwenyewe (May the evil they hid, catch them)
Bila sababu amenichimbia shimo nafsi yangu (Since without cause they dug a pit for me,)
Mifupa yangu yote itasema (All my bones will exclaim)
“Bwana ni nani aliye kama wewe?” (“Who is like you, Lord?”)
Na nafsi yangu itamfurahia Bwana (Then my soul will rejoice in the Lord)

Wapendeza, Bwana wapendeza (You are exalted, Lord be exalted)
Eh Bwana wapendeza (Oh Lord, be exalted)
Katika hili najua utatenda (In this I know you will do)
Nitetee Bwana nitetee (Defend me Lord, defend me)
Eh Bwana nitetee (Oh Lord, defend me)
Katika hili najua utatenda (In this, I know you will do) (Repeat)

Pokea Sifa /Uhimidiwe (Receive Praise/ Be Exalted) Lyrics By Kidum

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimekuja hapa mbele zako Bwana, kukupea sifa
(I have come before You Lord, to give you praise)
Ninajua kwamba niko mwenye dhambi, naomba unisamehe
(I know that I am sinful, I pray that You forgive me)
Utukufu wako, hauna kifani
(Your Glory, cannot be measured)
Huruma na upendo wako, kwa walimwengu
(Your mercy and love towards us)
Hulinganishwi na chochote, Papa wetu
(Cannot be compared to anything, Our Father)
Unapea mvua wabaya na wazuri
(You grant rain to the evil and the good)
Na mwangaza wa jua, kwa wabaya na wazuri
(And the light of the sun, to the evil and the good)
Hubagui Baba (Father You do not segregate)

Refrain:
Baba, Baba, pokea sifa, uhimidiwe
(Father, Father, receive praise, be exalted)
Baba, Baba, pokea sifa, uabudiwe
(Father, Father, receive praise, be worshiped)

Watu wengi duniani wamekata tamaa
(A lot of people on earth have given up)
Wanadhani wakija kwako utawafukuza
(They think that You will chase them if they come before You)
Wanasema wewe ni Mungu wa walio wema tu
(They say that You are the God of only the good)
Wanasema wewe ni Mungu wa matajiri tu(They say that You are a God of the rich)
Wanasema wewe ni Mungu wa mataifa yen
ye nguvu
(They say that You are the God of mighty nations)

Bridge:
Kumbe wamekosa, mwenye kuwapa ukweli
(But they have lacked someone to give them the truth)
Kumbe hawajui, wewe ni mwenye huruma
(But they do not know, that You are full of mercy) (Repeat)

Niko hapa kukupa sifa zako Bwana (I am here to give You Your praises Lord)

(Refrain)

(Bridge)

(Refrain)

Love on Fire Lyrics by Walter Chilambo

Leave a comment


(Languages: Swahili, English)

Hivi nakupendaje? (How much do I love You!)
Hata mwenyewe sijielewi (So much that even I cannot understand myself)
Ninakupendaje? Namna hii Bwana (How much do I love You, like this)
Hivi umenipokeaje? (The way You have received me)
Maana nasikia raha sana (I am filled with joy)
Umenipokeaje? (Namna hii Bwana) (The way You have received me)
I deserve Nothing (Nothing)
Lord you give me everything
You never disappoint me
Oh Lord in any way

Bridge:
Yaani hata mi nikianguka, Bado (Even when I fall, Still)
Mkono wangu unanishika, Bado (You hold my hand, Still)
Kwenye mitego ya Muovu, Bado (In the snare of the evil one, Still)
Baba yangu unanivusha, Bado (Father You still ferry me, Still)

Refrain:
Tarararira, Jesus your my desire
Tarararira Your Love is on fire
Tarararira What did I do-did I do
Tarararira, Nistahili upendo wako wee? (To deserve Your Love?)

Nami nitatii, amri zako Daddy (I will listen to Your commands, Father)
Nifanye safi, mwili na roho Daddy (To cleanse my body and Spirit, Father)
Usiniache kabisa (Usiniache kabisa) (Do not leave me)
Maana kwa wengine mi ni takataka (For to others I am rubbish)
Kwako mi dhahabu (But to You I am like gold)
Maana umeniosha mi nawaka waka (For You have washed me until I gleamed)

(Bridge + Refrain)

Ninaringa unanipenda (I boast of Your Love)
Unanilinda (You guard me)
Wanitunza (You care for me)
Eeh Bwana wangu (Oh my Lord)
Nzambe na ngai (My God)
Shammah (The Lord is There)
El Shaddai (Lord Almighty)

(Refrain)

Hatua Kwa Hatua (Step by Step) Lyrics by Rebekah Dawn and Mercy Masika

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sauti nyingi zinanizingira (Many voices surround me)
Mawaidha mingi, njia nyingi (Many advices, many paths)
Lakini najua sauti moja tu la kufuata (But I only know the only voice to follow)
Sina mchungaji mwingine ila Yesu (I do not have any other shepherd but Jesus)

Hata wengine wakiteleza njiani (Though others slip on the road)
Nitazidi kuwa mwaminifu kwake (I will continue to be faithful to him)
Nitaamini Neno lake (I will believe his Word)
Hajawahi kunipotosha (He has never corrupted me)

Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)
Mungu mbele yangu, nitamfuata (God before me, I will follow Him)
Hakuna njia ingine najua (I know of no other paths)
Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)

Njia zake zaaminika (His paths are trustworthy)
Neno lake ni la kweli; kwa hilo nitasimama (His Word is the truth; I will stand on that)
Sitainamia dunia (I shall not bow to the world)
Sina mwongozo mwingine, ila Yesu (I do not have any other guide, but Jesus)

Sijawahi ona mwenye haki ameachwa (I have never seen the righteous forsaken)
Waliokuchagua hawajawahi kujuta (The ones who choose you will never regret it)
Kwa hivyo nitazidi nawe, hata nisipoelewa (So I will continue with you, even when I do not understand)

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) dg

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) 

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: