Advertisements

I’m Yours Lyrics by Mireille Basirwa ft. Ron Kenoly

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

Nobody loves me like You do
Nobody nowhere, nobody compares
Nobody knows me like You do
Nobody nowhere, nobody compares

Though I stumble and I fall
Your Love surrounds me, Your grace is sufficient
Despite my many faults and failures
Your Love surrounds me, Your Grace is sufficient

Nishike mkono, usiniache (Hold my hands, never let go)
Usiniache, mi ni wako (Never let go, I’m Yours)
(Repeat)

With all my heart, my mind, my soul
I love You, yes I do
With everything I am, I’ll say
I love You, yes I do
With all my mind, my strength, and my song
I love You, Oh yes I do
I will sing it for the world to know
That I love you, yes I know

Hold my hand, never let go
Never let go, I’m Yours (Repeat)

You are my Father
You are my Healer
You are my joy
You are my strength
I’m Your’s, oh I’m Yours

Hold my hand, never let go
Never let go, I’m Yours

Advertisements

Nitembee na wewe (To Walk With You) Lyrics by Size 8 Reborn

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Niwe na pesa na mali (To have money and wealth)
Ya kifahari magari (And fancy cars)
Bila wewe, kila kitu ni bure (Without You, everything is meaningless)
Nijulikane mtaani (To be known in the area)
Toka Nairobi hadi pwani (From Nairobi to the coast)
Bila wewe, kila kitu ni bure (Without You, everything is meaningless)

Bridge:
Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja (You and me, to be one)
Wewe na mimi, ah, tembee pamoja (You and me to walk together)
Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja (You and me to be one)
Wewe na mimi, zaidi ya yote (You and me, above all)

Refrain:
Nitembee na wewe (To walk with You) x3
Kila siku ya maisha yangu (All the days of my life)
Nitembee na wewe (To walk with You) x3

Sina budi kukwita Daddy (I have to call you Daddy)
Sina budi kukwita (I have to call You)
Popote ninapoendaga (Wherever I go)
Chochochote ninachotendaga (In whatever I do)
Unatenda nami (You do it with me)
Uwepo wako mi napendaga (I love Your Presence)
Unaenda nami (You go with me)

(Bridge + Refrain)

What does it profit a man
To gain the whole world but lose his soul?
Give your life to Jesus today
Bila Yesu, haiwezi (Without Jesus, it is impossible)

Jina La Yesu (The Name of Jesus) Lyrics by John Lisu

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yesu, Jina lako (Jesus, Your Name)
Limeinuliwa juu (Has been lifted high)
Lapita majina yote (Above all other names)
Twakuabudu (We worship You)
Yesu, Jina lako (Jesus, Your Name)
Ni dawa kwa mataifa (Is medicine to the nations)
Wastahili wewe tu Bwana (You deserve it, only You Lord)

Umezungukwa na utukufu wako (You are surrounded by Your Glory)
Umejivika heshima (You have clothed Yourself with honor/respect)
Kama vazi (Like a garment)
Hakuna kama Wewe (There is none other like You) (Repeat)

Mshauri wa ajabu (Wonderful counselor)
Mungu mwenye nguvu (Mighty God)
Baba wa milele (Everlasting Father)
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Kuhani, mwombezi, Rafiki (High Priest, intercessor and Fried)
Nani kama wewe (Who is like You?)
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Hakuna kama wewe (There is none like You)

Wa kufanana na we, hakuna (There is none who is like You)
Wa kulingana na we, hakuna (There’s none compared to You)
Hakuna, mwingine, kama wewe (There none other like You) (Repeat)

Una nguvu, Una nguvu (You are Mighty, You are Mighty)
Una nguvu, Bwana (Lord, You are Mighty) (Repeat)

Haleluya, haleluya (Hallelujah, Hallelujah)
Haleluya, Bwana (Hallelujah to the Lord)
Mtakatifu, mtakatifu (Holy, Holy)
Mtakatifu (Holy)

Wa kufanana na we, hakuna (There is none who is like You)
Wa kulingana na we, hakuna (There’s none compared to You)
Hakuna, mwingine, kama wewe (There none other like You) (Repeat)

Nitetee (Defend Me) Lyrics by Chris Mwahangila

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nitetee Mungu, nitetee Baba (Defend me God, Father defend me)
Nitetee Mungu wangu, Bwana (Advocate for me my Lord God) (Repeat)

Nitetee Mungu wangu (Defend me my God) x4
Nakuomba Mungu (I pray to You, God)

Safari yangu imejaa vikwazo (My journey is full of troubles)
Safari yangu ina vita kubwa (My journey is full of great war) (Repeat)

Bila wewe Mungu, sitafika (Without You God, I will not arrive)
Bila wewe Bwana, sitafanya chochote (Without You Lord, I will not do anything)

Nitetee Mungu wangu (Defend me, my God)
Nitetetee, Baba (Father advocate for me)
Oh nakuomba Mungu wangu (Oh I pray to You, My God) (Repeat)

(Refrain)

Adui zangu wamenitegea, mitego mibaya (My enemies have set a trap for me)
Lengo lao kwangu, wanataka waniangamize (Their aim is to destroy me) (Repeat)

Nitetee Mungu, Nitetee (Defend me God, Advocate for me)
Nitetee, Bwana, pigana nao (Defend me, Lord, fight with them) (Repeat)

Matamanio yao kwangu, sio mazuri (Their desires for me are not good)
Mawazo yao, sio mazuri (Their thoughts are not good)
Mipango yaoi kwangu, sio mizuri (Their plans for me are not good)
Wananitazama kwa macho mabaya (They look at me with ill intentions)
Nitetee Mungu wangu (Advocate for me, My God)
Nitetee Bwana wangu, nakuomba Mungu (Defend me, My Lord, I pray to You God)

(Refrain)

Nimesikia mingongono, ya adui zangu (I have heard the whispers of my enemies)
Wengi wanasema, tuone atafika wapi (Saying, ‘let us see how far he goes’)
Nimesikia mingongono, ya adui zangu (I have heard the whispers of my enemies)
Wengi wanasema, tuone atafanya nini? (Sating ‘let us see what he will do’)
Fanya kitu Bwana, wajue (Do something Lord, that they may know)
Fanya kitu Bwana, wakutambue (Do something Lord, that they may know You)
Dhibitika mbele yao, wajue (Confirm yourself before them, that they may know) x2
Pigana nao, Bwana – Wajue (Fight with them, Lord – that they may know)
Nenda mbele yangu, Bwana (Go before me, Lord)
Nenda mbele yangu, nitetee (Go before me, and defend me)
Nitetee Mungu wangu (Defend me, My God)

(Refrain)

Mbinguni (Heaven) Lyrics by Sauti Sol

1 Comment


(Sung in Swahili)
Cherie, analia, analia (Cherie cries and cries)
Amechoka na dunia yake (She is tired with her world) (Repeat)
Anauliza (She asks)

Refrain:
Mbinguni ni wapi? (Where is Heaven)
Mbinguni, mbinguni, ye ye ye… (Heaven, ye ye ye…)
Mbinguni, mbinguni, ye ye ye… (Heaven, ye ye ye…)
Ah, mbinguni (Oh, Heaven)

Nimesikia malaika wakiongea (I have head the angels speaking)
Wakisema (Saying)
Ni kuzuri, ni kusawa, ye ye ye (It is beautiful and great there)

(Refrain)

Mbinguni kumejawa na malaika (Heaven is full of angels)
Hakuna hofu na shida (There is no more fear and trouble)
Kila kitu ni shwari (Everything  is well) (Repeat)

Mbinguni tutaenda na kina nani? (Who will we go to heaven with?) x2
Iyo oh oh oh x4 Iyo (Iyo oh oh oh …) (Repeat)

(Refrain)

Patakatifu Pako (In Your Holy Place) Lyrics by Erick Smith

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Patakatifu pako, hapo ndipo nahitaji (In Your Holy Place, that is what I need)
Mahali pa maana, juu ya yote (The place of importance, over all others)
Katika mikono yako, mimi najiweka (I have placed myself in Your Hands)
Nizungukwe mimi, na uwepo wako (That I may be surrounded by You Presence)

Refrain:
Niambie utakalo, Bwana (Tell me what you wish, Lord)
Nipe nguvu ya kushinda majaribu, Yesu
(Grant me the strength to overcome temptations, Jesus)
Nakuhitaji Bwana, maishani Mwangu (Lord, I need You in my life) (Repeat)

Ninachohitaji Yesu, nikufurahisha roho yako
(What I need Jesus, is to please Your Spirit)
Wewe rafiki mwema, uliye nipenda (Unaye tupenda)
(You are a Good Friend, who loved me (who loved us))
Kwa ajili yako Yesu, sisi tumekombolewa
(We are saved because of You, Jesus)
Kuwa na wewe Yesu, yashinda yote
(Being with You is better than anything else)
(Repeat)

(Refrain)

Oh Yesu, neno lako lasema (Oh Jesus, Your words says)
Siku moja katika utukufu wako (One day in your Holiness)
Yazidi miaka elfu duniani (Is better than a thousand on earth)
Yesu nisaidie kuwa katika utukufu wako (Jesus help me to be in You Holiness)
Siku zote za maisha yangu (All the days of my life)

Nahitaji mkono wako, niongozwe na wewe Bwana
(I need Your Hand, to be led by You, Lord)
Kimbilio, msaada wa karibu, ni we, ni we, ni we
(My refuge, my close help, is You, is You, is Yo)
(Repeat)

(Refrain)

Siwezi (I Cannot) Lyrics by Ruth Wamuyu

Leave a comment


Waniandalia meza, mbele ya maadui zangu x2
(You prepare a table before my enemies)
Nile, ninywe, mbele ya maadui zangu x2
(That I eat and drink, before my enemies)

Refrain:
Siwezi, siwezi, bila wewe Yesu siwezi x2
(I cannot, without You Jesus, I cannot)

Siogopi, ni salama, ukiwa karibu nami x2
(I am not afraid, For I am safe if you are close to me)
Wanichunga, wanitunza, siogopi ukiwa nami x2
(You defend me, You keep me, I do not fear if You are with me)

(Refrain)

Mfariji, kila saa, sitishiki ukiwa nami x2
(Comforter, at all times, I am not scared if You are with me)

Gongo lako, fimbo lako, wafariji moyo wangu x2
(Your rod, Your staff, comfort my soul)

(Refrain)

 

Older Entries

%d bloggers like this: