El Shaddai (God Almighty) Lyrics by H_art the Band ft. Cedo

Leave a comment


(Languages: Swahili, English)

Refrain:
El Shaddai, uko na kile me nadai (God Almighty, You have all that I need)
Ulinipenda hata Kama me sifai (You loved me, even though I was not worthy)
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai (God Almighty, God Almighty, God Almighty)
(Repeat)

He is an awesome God
Amenipa (He has given me) such an awesome song
And I’m never lonely
Amenipa (For He has given me) such an awesome Love
He is an awesome God
And I wanna tell it to the world
Ili wajue ni wewe (That they may know that it is through You)
Kama si wewe basi nani? (If not You, then who?)

Nasikia landlordi (I hear the landlord)
Ako kwa njia anataka kodi (On his way wanting his tax)
Ni wewe utaprovide (It is You who will provide)
Na nina ngori moyoni zinanijaza worry (I have trouble in my heart, it is full of worry)
Ila nitakuwa fine (I want to be OK)

(Refrain)

Every day Every day Is an awesome day
Na vile unanibariki (And the way You bless me)
Hata mimi sielewi (I cannot understand)
And everyday, everyday
You come through in an awesome way
Kwenye dhiki, nimepata rafiki (In times of trouble, You’ve given me a friend)
Rafiki wa kweli (A true friend)

Na kuna ka-loan mahali (And there is a loan somewhere)
Kalinijaza worry (That has filled me with worry)
Ni wewe utaprovide (It is You who will provide)
Nina mahari natamani kulipia mpenzi (And the dowry I wish to pay for my bride)
Sote tutakuwa fine (We will all be fine)
Na madaktari wanasema hali sio hali (And the doctors saying that I am not well)
Wewe unajua time (It is You who knows the time)
Nahisi nguvu zako kwangu (I feel Your strength in me)
I will call you El Shaddai

(Refrain)

Dear Lord, grant me the serenity
To accept, the things I cannot change
The courage to choose the things I know I can
And the wisdom, to know the difference

(Refrain)

Mshindi (Victorious) Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Amka, amka jivike nguvu (Awake and dress in power)
Eh Sayuni mtumishi wangu (Oh Zion, my servant)
Nimekuita kwa jina lako (For I have called you by your name)
Utimize kusudi langu (To complete my will)
Kuwafungua waliofungwa (To release the bound)
Na mateka uhuru wao (And the hostages, their freedom)
“Ndio Bwana, nitaenda (“Yes Lord, I shall go)
Ndio Bwana, nitafanya” (Yes Lord, I shall do it)

Naujua wito wangu, kusudi lako (I know my calling and your will)
Nilitimize (To be done)
Sitikiswi, na majaribu (I am not shaken by trials)
Alieanzisha atamaliza (He who began the work will perfect it)
(Repeat)

Nijapopita kwenye bonde, kwenye maji mengi
(Though I pass through the valley, through many waters)
Naimarika kwa nguvu zako, yanijenga imani
(I am uplifted by Your Strength, it builds my faith)
Hutaniasha mpaka nifike (You will never leave me until I arrive)
Hutanicha niabike (You will not let me be ashamed)
Kwenye giza, ukafanyika mwanga (In darkness, You are light)
Baharini, ukafanyika njia (You made a way through the sea)
Na yule tubu ukanipa ushindi (And the one who confessed, You gave me victory)
Na kwenye mapango ya simba, nikatoka salama
(And from the lions’ cave, I emerged safe)
Na jangwani, ukafanya kisima (In the desert, you created a well)
Kile kisima, kisima cha uzima (The well, the well of life)
Na milango ya gereza ikafunguka (The doors of the jails were opened)
Nami nikawa huru, huru kwelikweli (And I became free, free indeed)

Naliona haki yangu (I see my justice)
Utukufu, jina jipya (Holiness and a new Name)
Mi mshindi, Mi mshindi, Mi mshindi! Daima (I victorious forever)
(Repeat)

Bridge:
Waliyoshindana nawe, wataaibika
(Those who fought you will be ashamed)
Wanioshindana nawe, wataanguka mbele yako
(Those who fought you, will fall before you)
Asema Bwana (Says the Lord) x3

Naliona haki yangu (I see my justice)
Utukufu, jina jipya (Holiness and a new Name)
Mi mshindi, Mi mshindi, Mi mshindi! Daima (I victorious forever)
(Repeat)

Mimi ni mshindi, ni mshindi (I am victorious)
Mi mshindi, Mi mshindi (I am victorious, victorious)
Mi mshindi daima (I victorious forever)

Utashangaa (You Will Be Amazed) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Zipe majina, zipe majina (And name them, name them)
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Na utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, we utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)

Kumbuka ulipokuwa umelazwa, wakakata tamaa
(Remember how you were admitted in hospital, and everybody gave up)
Wakatuma ujumbe kwa wote, marafiki jamaa
(They sent messages to all friends and family)
Wakasema huyo ametuacha, yamebaki masaa
(Saying, he has left us, it is only a matter of time)
Ona sasa ulivyo na afya nzuri, Bwana ametenda
(Now see how you have good health, for the Lord has done it for you)

Umeiona siku ya leo, Bwana ametenda
(You have seen this day, The Lord has done it)
Familia uliyo nayo, Bwana amekupa
(The family that you have, the Lord has given to you)
Hata nguo ulizo nazo, Bwana amekupa
(Even the clothes you have, The Lord has provided for you)
Oh, we utashangaa, yale Mungu ametenda
(Oh you will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Yesu ana mikate mitano, na samaki wawili
(Jesus had five loaves and two fishes)
Na kuna watu elfu tano, wake pia watoto
(And there were five thousand people, women and children)
Neno lasema alishukuru, na vikaongezeka
(The word says that He gave thanks, and they multiplied)
Watu wakala na vikabaki, vinashangaa
(People ate and there remained, amazing)

Jifunze kumshukuru Bwana, kwa hicho ulicho nacho
(Teach yourself to thank the Lord for what you have)
Hata kama ni kidogo sana, we shukuru unacho
(Even if it is a little, give thanks for what you have)
Kuna yule anayetamani, kuwa hapo ulipo
(For there are those who desire, to be where you are)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(You will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Tegemeo (Support) Lyrics by Kaki Mwihaki

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Usikae mbali nami Bwana (Do not stay away from me Lord)
Hawa adui wamepanga njama (For my enemies plan against me)
Wanasema, “Mungu amemuacha (Saying “God has abandoned him/her)
Mfateni, mkatameni, hakuna wa kumuokoa”
(Follow her, detain her, for there is no on that can rescue her”)

Refrain:
We ni tegemeo langu (You are my Support)
We ni usalama langu (You are my Refuge)
Baba usiniache niaibike (Father do not let me be ashamed)
Nifiche, niokoe (Hide me, and save me)
We ni tegemeo langu (You are my support)
We ni usalama langu (You are my safe place)
Tegemeo langu, tegemeo langu (My pillar, my support)

Uhimidiwe, Bwana wa mabwana (Be praised, Lord of lords)
Neno lako halo hili Baba ni la ukweli (For Your Word, Father is the truth)
Mfalme wa wafalme (King of kings)
Nayaamini, yote usemayo (I believe all that You say)
Neno lako hili Baba ni la kweli (For Your word Father, is the Truth)
Mfalme wa wafalme (King of kings) (Repeat)

(Refrain)

Oh we o…

Tegemeo, we ni tegemo langu (My pillar, You are my support)
Tegemeo, we ni tegemo langu (My pillar, You are  my support)
Usiniache niabike (Do not let me be ashamed)
Nifiche, niokoe (Hide me, and save me)
Tegemeo, we ni tegemo langu (My pillar, You are my support)
Tegemeo, we ni tegemo langu(My pillar, You are my support)

(Refrain)

Siogopi (I’m Not Afraid) Lyrics by Paul Clement

1 Comment


(Sung in Swahili)

Siogopi kuchelewa (I’m not afraid of being late)
Sababu Mungu wangu hachelewi, wala hawai
(Because God does not delay, nor does he ever)
Siogopi mateso yangu (I’m not afraid of my tribulations)
Sababu ye ananipeleka, kwenye ukuu wangu
(For He is taking me to my greatness)
Siogopi kudharauliwa (I’m not afraid of being despised)
Maana ndiko kunakonipa heshima yangu
(Because there is where I receive my honor)
Siogopi adui zangu (I’m not afraid of my enemies)
Maana najua ni adui wa Mungu wangu
(For I know that they are the enemies of my God)
Siogopi hivi vita vyangu (I’m not afraid of my battles)
Maana ndivyo vinaivyonipa ushindi wangu
(For they are they that will bring me my victory)

Refrain:
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
I’m not afraid, I’m not afraid!
I’m not afraid, I’m not afraid! (Repeat)

Nimepewa mamlaka (I have been given authority)
Siogopi nge na nyoka (I’m not afraid of the scorpion or the snake)
N’tawakanyaka vichwa vyao (I shall crush their heads)
Haitanidhuru sumu zao, yaani maneno yao (Their poison will not harm me, meaning their words)
Siogopi kutembea kwenye giza (I’m not afraid of walking in the darkness)
Maana mi ni nuru ninaangaza (For I am the light that lights the way)
Siogopi kusimama juu ya mlima (I’m not afraid if standing on the hill)
Maana najua siwezi sitirika (For I know I shall not be hidden)
Siogopi moto, moto sababu (I am not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu (I have to pass through to be refined as gold)
Ili nisimame, niwe imara, niwe kinara (So that I can stand, firmly, to be a rock)
Siogopi moto, moto sababu (I’m not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu  (I have to pass through to be refined as gold)
Niwe hodari, niwe jasiri, niwe kamili! (To be strong, to be brave, to be complete!)

(Refrain)

Siogopi, Mungu uko na mimi (I’m not afraid, for God you are with me)
Mungu uko na mimi, Mungu uko na mimi
(God You are with me, You are with me God)
Siogopi, Baba uko na mimi (I’m not afraid, Father You are with me)
Baba uko na mimi, Baba uko na mimi
(Father You are with me, You are with me Father)
Uko na mimi, uko na mimi
(You are with me, You are with me)

Usikiaye Maombi (The One Who Hears Prayers) Lyrics by Kathy Praise

Leave a comment


(Sung in Swahili)

There is a God in heaven who hears all of
There’s a God in Heaven, who answers all our prayers
Whenever we pray, he hears, and He answers
Whenever we prays, he hears all our prayers

Yupo Mungu mbinguni (There is a God in Heaven)
Asikiaye maombi yetu (Who hears our prayers)
Yupo Mungu mbinguni (There is a God in heaven)
Ayajibuye maombi yetu (Who answers our prayers)

Tunaopoomba, asikia, anajibu (When we pray, He hears and He answers)
Tunapoomba, asikia maombi yetu (When we pray, He hears our prayers)
Tunaopoomba, asikia, anajibu (When we pray, He hears and He answers)
Tunapoomba, asikia maombi yetu (When we pray, He hears our prayers)

Usikiye maombi (The One who hears our prayers)
Ujibuye kwa moto (The One who answers with fire)
Bwana, u mwaminifu (Lord, You are faithful)
Usikiye maombi (The One who hears our prayers)
Ujibuye kwa moto (The One who answers with fire)
Baba, u mwaminifu (Father, You are faithful) (Repeat)

(From the Top)

Moyo Wangu (My Heart) Lyrics by Patrick Kubuya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Moyo wangu, usilie tena (My heart, do not cry no more)
Moyo wangu, usibabaike (My heart, do not worry)
Unaye Mungu, mkuu sana (For you have a Mighty God)
Unaye Mungu, muweza wa yote (You have an Omnipotent God)

Refrain:
Aliingia moyoni mwangu (He came into my heart)
Kanipa kutulia (And gave me peace)
Kaniambia “ewe mwanangu (He told me “My child)
Usilie lie tena (do not cry any more)
Ninajua shida zako (For I know your troubles)
Mimi nitazitatua” (and I will solve them”)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

Kati giza, Yesu ni mwanga (In darkness, Jesus is the Light)
Kati huzuni, Yesu ni mfariji (In sadness, Jesus is the Comforter)
Kati vita, Yesu mwamba (In battle, Jesus is the Refuge)
Katika njaa, Yesu ndiye mkate (In famine, Jesus is the Bread of life)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (Jesus is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (He is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Anajua shida zangu, Yeye atazitatua (He knows my troubles, he will solve them)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (For without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

(Refrain)

Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu (I have placed my hope in Christ)
Sijui bila wewe Bwana wangu(Without You my Lord)
Ningekuwa wapi (Where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)x?

Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)  (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: