Advertisements

I Surrender Lyrics by Angel Benard

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sikupi mipaka tena (I will not set boundaries on You again)
Chukua nafasi Bwana (Take the space, Lord)
Miliki kila chumba ndani yangu (Occupy every room in me)
Sikupi mipaka tena (I will not set boundaries on You again)

Panga na pangua (Arrange and re-arrange)
Yape yote sura yako (Make everything to be like You)
Acha nifurike wewe (Let me overflow with You)
Wewe tu (Only You)

Panga na pangua (Arrange and rearrange)
Yape yote sura yako (Everything to be like You)
Siwezi bila wewe (I cannot without You)
I surrender, I surrender
Sikupi mipaka tena (I will not set boundaries on You again)
I surrender

Umenijua toka kale (You have known me from before)
Kabla kuumbwa kwangu (Before I was even created)
Nitawezaje bila wewe? (How can I succeed without You?)

Hatua zangu bila wewe (My steps without You)
Ni bure nataishia (Is useless, and I will end up)
Uharibifuni (In destruction)
Ninakuhitaji (I need You)

I surrender, I surrender
Sikupi mipaka tena (I will not set boundaries on You)
I surrender (Repeat)

I surrender, I surrender
Sikupi mipaka (I do not set boundaries on You)

Advertisements

Unaniona (You See Me) Lyrics by Walter Chilambo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kama Mungu angechangua watu wake (If God selected His people)
Mimi singekuwepo duniani (I would not be here on earth)
Kama Mungu angechagua watakatifu (If God selected the Holy ones)
Mimi singekuwepo duniani (I would not be here on earth)

Refrain:
Mimi binadamu, wala si malaika (I am but a human, not an angel)
Mengi nimekosea na kukuchukiza (I have wronged and offended You)
Mi nafanya mambo yasiyo stahili (I have done things I should not have)
Nimevuruga vuruga mipango yako (I have disrupted Your plans)
Wanihurumia (Yet You have mercy on me)
Mbele ya macho ya wanadamu (Before human eyes)
Nilikuwa nikijificha (I was hiding)
Kumbe wewe waniona (But You see me)
Kwa kujifanya mtakatifu (By pretending to be Holy)
Tena bingwa mkarimu (And a generous victor)
Nilikuwa/(Kwenye ibada) mnyenyekevu (I was/in worship humble)
Tena mpole sana (Also submissive) (Repeat)

Kumbe Mungu, unaniona/unionae (Truly God You see me/who sees me)
Macho yako, yanitazama/yanitazamae (Your eyes gaze at me/sees me)
Sikio lako, yanisikia (Your ear, hears me)
Siwezi jificha (I cannot hide) (Repeat)

Sasa nimetambua, mbivu na mbichi ni zipo (I have now learned to differentiate)
Sasa ninaelewa, njia salama ni wapi (Now I know where the true path lies)
Na nimejua bila ya wewe sifiki (And have understood, without You I will not arrive)
Hata nikila pasipo neno lako sishibi (Even if I eat without Your word, I am not satisfied)

Neema yako, ila kwa neema yako (Your Grace, it’s only by your Grace)
Upendo wako, kwa upendo wako (Your Love, by Your Love)
Rehema zako zimeniimarisha tena (Your mercies reestablishes me) (Repeat)

(Refrain)

Ni Poa (It is Good) Lyrics by Amani G ft. Pitson

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ni poa kuwa na rafiki kama Yesu (It is good to have a Friend like Jesus)
Ukianguka kwa shimo anakutoa (When you fall into a hole, He rescues you)
Ni poa kuwa na rafiki kama Yesu (It is good to have a Friend like Jesus)
Ukiwa mwenye dhambi, anakuokoa (If You are a sinner, He saves you)

Na je, rafiki yako akisikia (Should your Friend hear)
Kwamba ndugu yako ameaga dunia (That your brother has passed away)
Siku ya nne, anatokea (He will show up on the fourth day)
Na ndugu yako, rafiki anamfufua (Your brother, your Friend will raise him)

Na je, rafiki yako ukimwambia (Should you tell your Friend)
Ati hujalipa kodi, wanatukujia (That You have not paid taxes, they’re coming for you)
Anakutuma kafungue mdomo wa samaki (He sends you to open a fish’s mouth)
Hapo ndani kuna mapeni, lipa kodi (Inside it there is money, pay your taxes)

(Refrain)

Imagine, Rafiki amaye haogopi (Imagine a Friend that does not fear)
Imagine, Rafiki ambaye hatoroki (Imagine a Friend that does not flee)
Imagine, Rafiki ambaye hakuwachi (Imagine a Friend that will not abandon you)
Hata maji rafiki yanamtii (Even the waters obeys Him)

Mawimbi yakija, rafiki anakemea, kemea (When the waves come, Friend rebukes them)
Juu ya maji, rafiki anatembea, tembea (On water, the Friends walks)
Hakuna jambo Yesu linamlemea, lemea (There is nothing impossible to Jesus)
Yesu ni Rafiki, anakungojea (Jesus is a Friend, He is waiting for You)

(Refrain)

Asante (Thank You) Lyrics by Walter Chilambo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Asante Mungu, wewe ni mwema (Thank You God, You are good)
Umenipa uzima, na kunipenda (You have given me life and loved me)
Moyoni mwangu nina amani tena (I have peace in my heart once again)
Nimeacha yote niliyoyatenda (I have abandon all I did before)

Nimeamua nikufuate maana we ni salama (I have resolved to follow you for You are a refuge)
Mbele yako najinyenyekeza eh Mungu wa huruma (I humble myself before you, Oh God of Mercy)
Nimeamua nikufuate kwa maana we ni salama (I have resolved to follow you for You are a refuge)
Nang’ang’ania nisikuache Mungu wangu (I struggle that I may not abandon you My God)

Response: Oh Mungu (Oh God)
Asante kwa kunipenda (Thank You for loving me)
Asante kwa kunilinda (Thank You for protecting me)
Milele nitaimba sifa zako (I will forever sing Your Praises)

Niende wapi, niukimbie uso wako? (Where can I go to run away from Your presence?)
Niende wapi, nijiepushe na roho yako (Where can I go to hide from Your Spirit?)
Kwako Bwana, Bwana umenichunguza na kunijua (In You Lord: You have searched me and known me)
Nakushukuru kwa wema wema wako Bwana (Lord I thank You for Your Goodness)

Unilinde na mabaya yote yasinipitie (Protect me that I may not encounter evil)
Unioshe Bwana, kwa damu yako nisiangammie (Wash me Lord, with your blood that I should not perish)
Unilinde na mabaya yote yasinipitie (Protect me that I may not encounter evil)
Unioshe Bwana, kwa damu yako nisiangammie (Wash me Lord, with your blood that I should not perish)

Asante, asante, asante (Thank You, thank You, thank You)
Bwana Asante, asante Bwana (Lord thank You, thank You Lord)
Kwa kunipenda (For loving me)

(Refrain)

Asante, asante, asante (Thank You, thank You, thank You)
Mungu wangu (My God) (Repeat)

Ni Wewe (It’s You) Lyrics by Guardian Angel and Esther Wahome

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Uketiye kwenye kiti cha enzi ni wewe
(You are the one sitted on the Throne of Glory )
Usifiwe, wa kupewa utufu ni wewe
(Be praised, You deserve the Glory)

Wa kupewa sifa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve the worship) x2
Wa kuhimidiwa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuheshimiwa ni wewe (You deserve the honor) x2

Uliye mwalimu bila shahada (The teacher without a degree)
Uponyeaye bila kusomea dawa (The healer that did not study medicine)
Pokea hii sadaka ya juu Bwana (Receive our Highest Praise Lord)
Pokea sala zetu Baba (Receive our prayers Father)
Utuondoleae lawama (The one who removes our blame)
Uliyeumba wala hukuumbwa (The Creator, not the created)
Si ni wewe? (Wasn’t it You?) x3
Ni wewe (It’s You)

(Refrain)

Pokea sifa zetu Bwana (Lord receive our praise) x2
Tunakuabudu Bwana (Lord we worship You) x2
Tunakuheshimu Bwana (Lord we honor You) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve all the worship) x2

(Refrain)

 

Inuka (Arise) Lyrics by Florence Andenyi

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Inuka uangaze (Arise and shine)
Nyota yako inang’aa (For the Glory in you shines)
Inuka uangaze (Arise and shine)

Walioficha baraka zako (Those who hid your blessings)
Walioficha ndoto zako (Those who hid your visions)
Wanaiachilia leo kwa jina la Yesu (Will release it in the Name of Jesus)
Walioua maono yako ili usifanikiwe (Those who killed your prophesies so that you fail)
Walioua nyota yako, hao (Those who killed your star)
Walioficha jina lako, wasiri hao (Those who hid your name, those secreters)
Wanaachilia leo kwa jina la Yesu (Will release it in the Name of Jesus)
Kuna damu inatakasa, damu ya Yesu (There is a blood that cleanses, the Blood of Jesus)
Inaondoa laana kuwa Baraka (It changes curses to blessings)

(Refrain)

Yusufu aliota ndoto, kwamba wanamwinamia (Joseph dreamed that they will bow before him)
Ndugu zake wakaficha maono yake (But his brothers hid his dream)
Lakini mbeba maono hafi, lazima yatimie (But the carrier of dreams does not die, they must come to pass)
Yusufu kawa mfalme (And Joseph became king)
Haijalishi umebeba maono gani, ndugu yangu eh (My brother it does not matter what dreams you carry in you)
Siku moja yatatimia (One day they shall come to pass)
Maono yako ya huduma, yatatimia (The vision for your ministry, will come to pass)
Maono yako ya masomo (The vision for your education)

(Refrain)

Yesu anafanya njia pasipo na njia (Jesus makes a way where there is no way)
Yesu anafanya mwanga kwenye giza (Jesus makes the light in the darkness)
(Repeat)

(Refrain)

Nitendee (Do Unto Me) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nitendee (Do unto me) x4
Nitendee, Nitendee eh Bwana (Do unto me, Lord)
Nitendee, Nitendee (Do unto me)

Nitendee Bwana (Do unto me Lord) x2
Nitendee nalia, nangoja (Do unto me I cry, I wait)
Nitendee, Nitendee (Do unto me)

Response: Refrain
Nitendee, Bwana tenda (Do unto me, Lord do it)
Usinyamaze (Do not be silent)
Nitendee, Bwana tenda (Do unto me, Lord do it)
Kesi yangu ya dharura, nitendee (My immediate case, do it)
Bwana tenda (Lord do it)
Bwana usikwawie, nitendee (Lord do not tarry, do unto me)
Daima uniokoe, eh Bwana (Forever save me, oh LOrd)
Fanya haraka nisaidie, eh Bwana (Hurry and help me, Oh Lord)
Adui animezea mate, eh Yesu (The enemy desires me, Oh Jesus)
Ataka kuniangamiza, eh Bwana (He wants to destroy me, Oh Lord)

Wewe mzee wa siku, naomba usikawie Yesu (Master of Time, Jesus I pray do not delay)
Nitendee, Nitendee, eh Bwana nitendee (Do unto me, Oh Lord, do unto me)
Njoo unifute machozi, Yesu unipe kicheko (Come and wipe my tears, Jesus grant me laughter)
Nitendee, Nitendee, Nitendee Bwana Nitendee, (Do unto me, Lord, do unto me)

(Refrain)

Response:Refrain
Bwana nitendee (Lord do unto me)
Nina imani nawe eh Bwana (I have faith in You Lord)
Hali yangu mashakani, eh Bwana (My situation is troublesome, Lord)
Uko wapi nisikie, eh Bwana (Where are you, Hear me Lord)
Ushike mkono wangu, eh Bwana (Hold my Hands, Oh Lord)
Nione uso wako, eh Yesu (Jesus let me see Your face)
Bwana usikawie, eh Bwana (Lord do not tarry, Oh Lord)
Njoo upesi uniokoe, eh Yesu (Come quickly and save me, Oh Jesus)

Response: Yesu Yesu Yesu (Jesus, Jesus, Jesus)
Yesu Yesu Yesu (Jesus Jesus Jesus)
Aye Aye (Yes, yes)
Ni mzuri sana (He is Good)
Yeye anaweza (He is able)
Yeye ana nguvu (He is Mighty)
Aye, aye (Yes, yes)
Yesu, Yesu, Yesu (Jesus, Jesus, Jesus)

Mwite (Yesu) (Call Him (Jesus))
Nani (Yesu) (Who?(Jesus))
Aye Aye (Yes Yes)
Piga kigelegele (Make some noise)

(Refrain)

 

Older Entries

%d bloggers like this: