Advertisements

Damu Yako (Your Blood) Medley Lyrics by Ruth Matete

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Medley)

Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Yesu, damuni mwako (There is power, in Your blood) (Repeat)

Damu yako yaponya (Your Blood heals)
Damu yako yakomboa (Your Blood delivers)
Damu yako yatakasa (Your Blood cleanses)
Yesu, damuni mwako (Jesus, in Your Blood)

Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu
(There is Power, Power, wonder working Power)
Damuni mwa yesu (In the Blood of Jesus)
Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu
(There is Power, Power, wonder working Power)
Msalabani mwa Yesu (At the Cross of Jesus) (Repeat)

Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Kuna nguvu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Yesu, damuni mwako (There is power, in Your blood)
Yesu, damuni mwako (There is power, in Your blood)

Advertisements

Mimi ni wa Juu (I Belong on High) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kuna wakati wa giza (There are times of darkness)
Mbele sioni, najiuliza (I cannot see ahead, I ask myself)
“Mbona kama hizi shida (“Why do these problems)
Zimekawia kuisha?” (Have no end?”)
Katikati ya maswali (In the midst of my questions)
Nasikia sauti ndani (I hear an inner voice)
Imebeba ujasiri (With boldness)
Ikiniita, kanikiri (Calling me to declare)
Nikisema (To say)

Refrain:
Mimi ni wa juu (I belong on High)
Mimi ni wa juu (I am above)
Mimi ni wa juu (I belong on High)
Juu sana (Highly above)

Sitafsiriwi kwa haya (I am not defined by these)
Macho zina magumu (The eyes see trouble)
Mimi ni mshindi tu (I am a conqueror)
Kamusi ndiye Mungu (God is the translator/defines me)
Haijalishi ni giza (No matter the darkness)
Ye ni nuru yangu (He is my Light)
Nitashinda hivi (I shall win this way)
Na yote yatapita (And all shall pass away)

Tasimama tena! (I shall stand again)
Tainuka tena! (I will rise again)
Mimi ni wa juu tu! (For I belong on high)
Mimi ni wa juu tu! (I belong on High) (Repeat)

(Refrain)

Repeat: Refrain
Ni wa juu sana (I belong on high)
Juu zaidi ya mawingu (High above the cloudds)
NImeketishwa juu sana (I have been seated on high)
Kwenye milele tu (Where forever is)
Nawaza yaliyo juu (I think heavenly thoughts)

Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Juu sana (High above) (Repeat)

Repeat: Refrain
Haijalishi mazingira (No matter the circumstances)
NInapitia nini (Whatever I’m going through)
Yote yatapita (All shall pass away)
Mimi nitashinda tu (I shall be victorious)

Sitafsiriwi kwa haya (I am not defined by these)
Macho zina magumu(The eyes see trouble)
Mimi ni mshindi tu(I am a conqueror)
Kamusi ndiye Mungu (God is the translator/defines me)

Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Dr Ipyana

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ubarikiwe milele (Be blessed forever)
Fadhili zako ni za milele (Your Mercies are forever)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza (You amaze me)
Matendo yako ya ajabu (By Your miraculous works)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu
(You are God, You are God)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza (You amaze me)
Matendo yako ya ajabu (By Your miraculous works)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza! (You amaze me!)

Umeshinda Yesu (Jesus You are Victorious) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nikitembea, naona (When I walk, I see)
Baraka, naona (The blessings, I see)
Kupona, naona (The healing, I see)
Umeshinda Yesu (That Jesus You are victorious)

Umefanya mengi yaliyo nje ya fahamu zetu
(You have done more than our understanding)
Ya kushindwa mtu, ukautwaa utukufu mkuu
(Defeating humans, You took the highest Glory)
Si wa mashaka, si wasiwasi
(You are not of doubt, of worry)
Ukishatenda, inabaki kuwa ushuhuda mkuu
(What You do, remains the greatest testimony)

Yale umefanya, yamebadilisha na majina yetu
(What You have done has renamed us)
Toka kutekwa, umeweka kicheko
(You have placed joy in place of bondage)
Waganga walitutesa, hawakuweza kutuponya
(The witchdoctors tortured us, they could not heal us)
Daktari alishasema, ya kwamba imeshindikana
(The doctor said, that it was a failure)
Ila kwa damu ya thamani ya Yesu, umeturejesha
(But by the precious blood of Jesus, You have restored us)
Na nimeona, oh nimeona, umeshinda
(And I have seen, Oh, I have witnessed Your victory)

(Refrain)

Yesu, Yesu, Yesu (Jesus, Jesus, Jesus)
Jina lako ni tamu (Your Name is sweet)
Hata kwa magumu (Even in difficulties)
Bado jina ni tamu (Your Name remains sweet)

Repeat: Yesu (Jesus)
Liandoa magonjwa (It removes sickness)
Kiboko ya uchawi (The rod of witchcraft)
Fufua na wafu (Raises the dead)
Tetemesha (Causes trembling)
Linapasua miamba (It breaks rocks)
Vunja ngome kuzimu (Breaks the stronghold of hell)
Tuna ujasiri (We have courage)
Wewe ni Mungu (You are God)

Repeat: Mwanaume (Son of Man)
Bahari ni kimya (The seas are still)
Maana yeye ni mfale (For He is the King)
Dunia nzima yatii (The whole world submits)
Hakuna wa ku.. (There is no one to…)
Anatawala! (He reigns!)
Jemedari wa vita (The General of war)
Yeye, yeye (He is, He is)
Ni simba wa Yuda (He is the Lion of Judah)

Yesu we x? (Oh, Jesus)

(Refrain)

Oh Asante (Oh thank You)
Kupona, kupona (Salvation, salvation)
Maana umeshinda yesu (For Jesus, You are victorious)

Kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza
(I have witnessed miracles done on people)
Kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo
(I have witnessed people’s bondage being broken)
(Repeat)

Waganga walitutesa, hawakuweza kutuponya
(The witchdoctors tortured us, they could not heal us)
Daktari alishasema, ya kwamba imeshindikana
(The doctor said, that it was a failure)
You are number one
Sina Mwingine (I have no other)

Wala sihitaji kusimuliwa matendo yako makuu
(I do not need to be told of Your Great deeds)
Sihitaji kuelezewa, maana naona
(I do not need to be told, for I see)
(Repeat)

I love You…
Kupona, kupona (Healing, healing)
Maana umeshinda yesu (For Jesus You are victorious)

Nikuabudu (To Worship You) Lyrics by Alice Kimanzi (Crosslife Movement)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Moyo wakutamani ewe Baba (My soul desires you, Father)
Mwili wangu wakulilia (My body cries our for You)
Kama vile ayala (Just like the deer)
Atamanivyo maji akiona kiu (When thirsty, pants for water )
(Repeat)

Refrain:
Nikuabudu Bwana, Nikuabudu (To worship You Lord, to worship You)
Ndio tamaa yangu milele (Is my desire forever)
Yesu, nikuabudu (Jesus, to worship You)
(Repeat)

Ninapofadhaika (When I despair)
Nitakimbia hekaluni mwako, Yahweh (I will run to Your sanctuary, Lord)
Na nitaimimina nafsi yangu (I shall pour my soul)
Mbele zako Bwana (Before You Lord)
Kwani upendo wako ni wimbo wa kunitimiza (For Your Love is a fulfilling song)
Jina lako tegemeo (Your Name is dependable)
Tena ngome ilio imara (And a safe refuge)

(Refrain)

Hapa chini ya mbawa zako, sala ni moja (My prayer while under Your wings)
Kwamba kwa macho haya yangu (Is that with my eyes)
Niuone utukufu wako (I would witness Your Glory)
Tenda miujiza, Baba (Do Your miracles, Father)
Tenda maajabu (Do miracles)
Kwani fadhili zako (For your Mercies)
Ni bora kuliko uhai (Are better than life)

(Refrain)

Amen, Amen Amen Amen x?

Amen

I’m Yours Lyrics by Mireille Basirwa ft. Ron Kenoly

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

Nobody loves me like You do
Nobody nowhere, nobody compares
Nobody knows me like You do
Nobody nowhere, nobody compares

Though I stumble and I fall
Your Love surrounds me, Your grace is sufficient
Despite my many faults and failures
Your Love surrounds me, Your Grace is sufficient

Nishike mkono, usiniache (Hold my hands, never let go)
Usiniache, mi ni wako (Never let go, I’m Yours)
(Repeat)

With all my heart, my mind, my soul
I love You, yes I do
With everything I am, I’ll say
I love You, yes I do
With all my mind, my strength, and my song
I love You, Oh yes I do
I will sing it for the world to know
That I love you, yes I know

Hold my hand, never let go
Never let go, I’m Yours (Repeat)

You are my Father
You are my Healer
You are my joy
You are my strength
I’m Your’s, oh I’m Yours

Hold my hand, never let go
Never let go, I’m Yours

Nitembee na wewe (To Walk With You) Lyrics by Size 8 Reborn

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Niwe na pesa na mali (To have money and wealth)
Ya kifahari magari (And fancy cars)
Bila wewe, kila kitu ni bure (Without You, everything is meaningless)
Nijulikane mtaani (To be known in the area)
Toka Nairobi hadi pwani (From Nairobi to the coast)
Bila wewe, kila kitu ni bure (Without You, everything is meaningless)

Bridge:
Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja (You and me, to be one)
Wewe na mimi, ah, tembee pamoja (You and me to walk together)
Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja (You and me to be one)
Wewe na mimi, zaidi ya yote (You and me, above all)

Refrain:
Nitembee na wewe (To walk with You) x3
Kila siku ya maisha yangu (All the days of my life)
Nitembee na wewe (To walk with You) x3

Sina budi kukwita Daddy (I have to call you Daddy)
Sina budi kukwita (I have to call You)
Popote ninapoendaga (Wherever I go)
Chochochote ninachotendaga (In whatever I do)
Unatenda nami (You do it with me)
Uwepo wako mi napendaga (I love Your Presence)
Unaenda nami (You go with me)

(Bridge + Refrain)

What does it profit a man
To gain the whole world but lose his soul?
Give your life to Jesus today
Bila Yesu, haiwezi (Without Jesus, it is impossible)

Older Entries

%d bloggers like this: