Nibadilishe (Change Me) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwanza nimenyoa deni (First I have shaved my debt)
Napenda sana mitindo ya nywele (I like hair styles)
Kuruka usiseme (Never mind jumping)
Viwanja vipya ninakaribishwa (I am welcomed in new fields)
Kwenye kurasa za insta nakesha (I spend hours on Instagram)
Nikitafuta tena mabaya (Also looking for wickedness)
Nikisikia napata nalitafuta tena nalipa (When I get it, I look for it and even pay for it)
Wala silipi madeni (And yet I do not pay my debts)
Nikikopa nabet wala sionangi soni (When I borrow, I bet without shame)
Fungu la kumi kwangu iyo ni story (Tithes are a story to me)
Nasubiri jumapili (I only wait for Sundays)

Hata unajua sina imani (You know that I do not have faith)
Japo ninaitikia “Amin” (Even though I respond “Amen”)
Nasubiria ka ukitenda kwanza ndio nikubali (I awat for you to act before I believe)
Kama Yesu najua (I know of Jesus)
Na idadi ya vitabu najua (I have read many books)
Na yalipo makanisa najua (I know where the churches are)
Ila kuhudhuria nashindwa (But I am unable to attend them)

Bridge:
Kwa ibada nasinzia (I doze during services)
Sijui mdudu kaingia (I don’t know maybe illness is in me)
Ila nikiona beer (And yet when I see a beer)
Nasikia kuchangamka (I fell very energized) (Repeat)

Refrain:
Niko na ubaya, niko na ubaya (I have badness, I have wickedness)
Niko na ubaya Bwana nibadilishe (I have badness, change me Lord)

Kuna vinyimbo vinanichoma (There are songs that scald me)
Hasa ile parapanda (Especially the one ‘trumpet’ one)
Ikipigwa wakizikana (When it is played as they bury each other)
Pia sirudii kosa (Then I do not repeat my mistakes)
Maneno yananichoma ‘binadamu ni maua’ (Words that scald me: “Man is like a flower”)
Ikipita wiki moja masikini nasahau kabisa (Yet after a week, I forget them all)

(Bridge)

(Refrain)

Nakupa maisha na moyo utakase (I give you my life and soul to cleanse)
Ninapoanguka nishike nisimame (When I fall, hold me that I may stand) (Repeat)

(Refrain)

Umeinuliwa Juu (You are Lifted Up) Lyrics by Ruth Wamuyu

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeinuliwa juu, Umeinuliwa juu (You are lifted Up, You are lifted up)
Umeinuliwa, umeinuliwa (You are lifted, You are lifted)
Umeinuliwa juu (You are lifted up)
Umeinuliwa, umeinuliwa (You are lifted, You are lifted)
Umeinuliwa juu, Umeinuliwa juu (You are lifted Up, You are lifted up)
Umeinuliwa, umeinuliwa (You are lifted, You are lifted)
Umeinuliwa juu (You are lifted up)

Kama yule nyoka wa shamba alivyoinuliwa (Like the snake in the garden was lifted)
Msalabani ukainuliwa, Juu ya ngome na mamlaka (You were lifted on the cross, over all strongholds and authorities)
Wote wanakutazama, Wanapata tumaini (All who look at You, receive hope)
Tunakuinua Bwana, Umeinuliwa juu (We lift You Lord, You are lifted high)

(Refrain)

Kumbukeni mwizi, msalabani aliomba (Remember the thief who prayed at the cross)
Ee Yesu nikumbuke, utakapofika paradiso (“Oh Jesus remember me  in Paradise”)
Akatubebea huzuni, Mateso hata magonjwa yetu (He carried our sorrow, our persecution and our sicknesses)
Juu ya mafalme na mamlaka, Umeinuliwa juu (Over all kingdoms and powers, You are lifted high)

(Refrain)

Tumeketi nawe, katika mkono wa kulia (We sit on Your right Hand)
Pamoja naye Baba yangu, na roho mtakatifu (Together with my Father and the Holy Spirit)
Naungana na Makerubi, na mesarafi nikisema (Joining with the Cherubim and the Seraphim sating)
Uhimidiwe, uinuliwe, uliyenilipia gharama yote (Be blessed, be lifted up, You who paid all my debts)

(Refrain)

Zaidi ya wafalme, zaidi ya miungu yote (More than kingdoms, more than other gods)
Umetukuka umesifika, ee Mungu umeinuliwa (You are exalted and praised, Oh God You are lifted high)
Nami leo nakuinua, nainua mikono yangu (I lift You up today, I lift my hands)
Ndio maana nakuimbia, ee Umeinuliwa juu (That is why I sing to You, Oh You have been lifted high)

(Refrain)

Nasubiri (I’m Waiting) Lyrics by Peter Blessing

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kutwa nzima imepita (A whole day has gone by)
Nikiwa sina hata cha mfukoni (With nothing in my pocket)
Naumia hakika (I hurt)
Kwani hata marafiki hao siwaoni (For I do not see my friends)
Kwenye wingu la giza (In this cloud of darkness)
Sijaoata hata faraja tumboni (I do not had anything to it)
Koroboi ndio stima (A tin lamp is my source of light)
Ninamwuliza yule unayotoka moyoni (I look to the one who owns my heart)

Maisha haya kizunguzungu (This life is disorienting)
Ni wapi tena, sina pa kutorokea (I do not have a place to hide)
Kwenye giza sioni nuru,(In the darkness I do not see the light)
Ni nini chanzo, nabaki nikijiendela (The source of my struggles)

Bridge:
Kama namwona mamangu (I see my mother)
Uchochole ndo wimbo na ndo kikwazo (Poverty is a song and an obstacle)
Ni pekee yangu (I am all alone)
Kwa hakika naangaziwa sasa (Truly I am exposed)
Machozi ndo yangu (The tears are mine)
Hata kunivika cha chini ndo langu pato (My income is in menial labor)
Eh Mola wangu (Oh, my God)

Refrain:
Eh, Mwenyezi mimi, mwenyezi (Oh Almighty, Almighty)
Nasubiri bado, mwenyezi (I am still waiting, Almighty) x3
Nangoja bado, mwenyezi (I am still waiting, Almighty)
Nasubiri bado, mwenyezi (I am still waiting, Almighty) x3
Nangoja kwako, mwenyezi (I await You Almighty)

Mbona mawazo yangu (Why is it than my thoughts)
Ndo hivyo katu sichoki kufikiria? (Do not settle?)
Masikini moyo wangu (My poor heart)
Tena mzigo wangu mzito (Carrying a heavy burden)
Sina hata wakunisaidia (Without anyone to help me)
Naja kwako Mola wangu (I come before You my God)

Maumivu yangu yalokolea (My pains that are unending)
Toka zama sichoki kusota (From years before I have been poor)
Dili zangu zakungojea (Waiting for ‘deals’ to come to fruition)
Mara napata, saa ingine nakosa (Sometimes I’m successful, sometimes I fail)
Nyumbani nategemea (I am looked upon at home)
Wamechoka wa kunikopesha (My creditors have tired of me)
Wazidi niombee wasikate tamaa (May they continue praying for me, not to give up)

Kama kufunga so mwanzo ni mtindo (Fasting is not a one-day thing, its my habit)
Mpaka nashindwa nini ndo chanzo (Until I cannot see the source of my troubles)
Ndo maana nimeandika huu wimbo (That is why I write this song)
Matatizo yasokosa likizo (Troubles that do not end)
Kilio ndio wangu mtindo (My tears a constant present)
Ni maji yamefika kwa shingo (I’m drowning)

(Bridge + Refrain)

Kupambana kidumu, sichoki (But I will not tire of struggling)
Sala zangu nitume, sichoki (I will not be tired of praying)
Siwasikizi wengine, sichoki (I will not be tired of listening to others)
Ipo siku n’tapata (For my day will come)

Power Power Lyrics by Size 8 Reborn and Wahu

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nguvu, Nguvu, Nguvu zako, nyingi siwezi eleza
(I cannot explain Your Great Power)
Na kumbu kumbu kumbu lako (Your throughts)
Akili ya binadamu haiwezi elewa (Cannot be understood by man)
Leo watembea juu ya maji (Today You walk on water)
Kesho unatawanyisha maji (Tomorrow You divide the waters)
So I will tell it, tell it, tell it somebody
About You

Ukinena mapepo yatoweka, mapepo yatoweka
(When you speak, demons flee, demons flee)
Ukinena viwete wajiweza, viwete wajiweza
(When You speak, the lame walk, the lame walk)
Ukinena a-a-a (When You speak)

Power Power terminator (Power, power)
Power power terminator (Your Power Power)
Power Power terminator (Power, Power)
Power All over me
Your power power (Repeat)

Power, Power, take control, take control
Shower, shower, bless my soul, bless my soul
Vile unanibembeleza, unanibembeleza
(The way You console me, You console me)
Neno lako chakula kwenye meza, chakula kwenye meza
(Your Word is like food on the table)

Ukinena mapepo yatoweka, mapepo yatoweka
(When you speak, demons flee, demons flee)
Ukinena viwete wajiweza, viwete wajiweza
(When You speak, the lame walk, the lame walk)
Ukinena a-a-a (When You speak)

Power power terminator (Power, power) x2
Power power terminator (Your Power Power)
Kwangu wewe ni generator (To me You are a generator) x2
The main operator
Power all over me

I Still Believe Lyrics by Angel Benard

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

I see a better day ahead of me
I can see the light, I can see the light
Nainuka, nimeona nuru imenijia (I rise, I see a light on me)
Naiona siku njema mbele yangu (I see a good day ahead of me)
I can see the light, I can see the light
I’m rising up, nuru imenijia (The light is upon me)

Bridge:
Kuna mambo yameumiza (There are things that hurt me)
Kuna vitu sijaona (There are things I have yet to witness)
Kuna majibu nasubiria (There are answers I wait for)
(But) I still I believe (Repeat)

Refrain:
I, I still believe
I still believe in You
I, I still believe
I still believe (Repeat)

And this is my confidence
Nikiita waitikaa, wasikia (When I call you answer, you hear me)
I will soar like an eagle
Sipotezi, natulia (I do not lose sight, I am calm)

(Bridge + Refrain)

Wadumu Milele (You Reign Forever) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Msimamizi wa mipaka ya bahari (The supervisor of the ocean borders)
Utunzaye ghala ya mvua (The keeper of the rains)
Waamua vita ya jua na mwezi (The judge in the war of the sun and the moon)
Upepo na mawimbi vyakujua (The winds and waves know You)
Uketiye mahali pa siri (The One who sits in the Secret Place)
Patakatifu palipo inuka (The raised Holy Place)
Kwa utangazo wa mwisho mwanzoni (By the prophecy of the end in the beginning)
Hakuna usilo lijua (There is nothing that You do not know)

Bridge:
Nani wakulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu
(Who is to be compared to You, Mighty Lord?)
Ufalme wako ni wa zamani zote vizazi vyote
(Your reign is forever through all generations) (Repeat)

Refrain:
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Wadumu milele (You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)
Bwana wadumu milele (Lord You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)

Wewe Bwana ni kama maji (You Lord, are like the waters)
Maji yenye kina kirefu (Like the deep waters)
Maji yenye kina kirefu (For the deep waters)
Kamwe hayapigi kelele (Are still)
Ni kweli kuna mabwana wengi (It is true that there are many lords)
Lakini wewe ni Bwana wa mabwana (But You are the Lord of lords)
Ni kweli kuna miungu mingi (It is true that there are many gods)
Lakini wewe ni Mungu wa miungu (But You are the God of gods)

Siku kwako sio vipindi (Days are not episodes to You)
Majira kwako sio ishara (Seasons are not signs to You)
Ufikiwi kwa mnara wa Babeli (You are not reached by the Tower of Babel)
Jina lako ni ngome imara (Your Name is a safe refuge)

(Bridge)

(Refrain)

(Bridge)

Asante Yesu (Thank You Jesus) Lyrics by Chris Shalom

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

You gave me a Crown of Victory
Asante Yesu (Thank You Jesus)

Ooh

Refrain:
Asante Yesu, Asante Yesu (Thank You Jesus)
For all You have done, I say
Asante Yesu (Thank You Jesus) (Repeat)

Thank You Jesus, Thank You Jesus
For all You have done, I say
Thank You Jesus (Repeat)

You turned my around
I’m no longer bound
Standing on solid ground!
You gave me a Crown of Victory
Asante Yesu (Thank You Jesus) (Repeat)

(Refrain)

You turned my around
I’m no longer bound
Standing on solid ground!
You gave me a Crown of Victory
Asante Yesu (Thank You Jesus) (Repeat)

Bridge:
Your love is unconditional so I say
No one can love me like You
Forever I will praise You my King
No one can love me like You
Forever I will praise You my King

You turned my around
I’m no longer bound
Standing on solid ground!
You gave me a Crown of Victory
Asante Yesu (Thank You Jesus) (Repeat)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: