Advertisements

Agano (Covenant) Lyrics by Joyness Kileo ft Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nilipokutana na Yesu, Nilipokutana naye
(When I encountered Jesus, When I encountered Him)
Nilipokutana Baba, Nilipokutana naye
(When I encountered Jesus, When I encountered Him)
Tuliweka agano, kuwa mimi ni mwana wake
(We placed a covenant, that I am His child)
Yeye kwangu ni Baba, mimi wake ni mwana
(He is my father, I am a His child)
Mwana wake wa kweli (His true child)

Agano hili ni imara, agano hili lina nguvu
(This covenant is unshakeable, this covenant has power)
Siku zinavyokwenda, linaimarika zaidi
(As days go by, it is further strengthened)
Haijalishi mapito yangu, mimi ni mwana wake tu
(It does not matter what I go through, I am still His child)
Haijalishi hali yangu, mimi ni mwana wake
(No matter my situation, I am His child)
Baraka ni halali yangu, hata kama imechelewa
(Blessings are my right, even if they are late)
Afya njema ni haki yangu, hata kama imechelewa
(Good health is my right, even if it is late)
Eh nafsi yangu, tulia! (My still my soul!)

Repeat: Eh/oh, mimi mwana wake kweli (Eh/Oh, I am truly His child)
Mimi ni mwana wa Mungu, mimi (I am a child of God, I am)
Mimi ni mwana wa Mungu, mimi (I am a child of God, I am)
Haijalishi mazingira, mimi (It does not matter the environment, I am)
Mini ni mwana wa Mungu, mimi (I am the child of God, I am)
Hata kwamba niko gizani, mimi (Even if I’m in the darkness, I am)
Yeye ni nuru yangu, yeye (He is my light, He is)

Mimi simwonei mashaka, Mungu ninaye mwabudu
(I do not doubt the God that I worship)
Wala simwonei mashaka, Mungu ninaye mwamini
(And I do not doubt, the God I believe in)
Mimi simwonei mashaka, Mungu ninaye mwabudu
(I do not doubt the God that I worship)
Wala simwonei hofu, Mungu ninaye mwamini
(And I do not fear, the God that I believe in)

Haijalishi ni nyakati gani, ninayopitia mimi
(It does not matter the times that I go through)
Haijalishi ni majira gani, ninayopitia mimi
(It does not matter the seasons that I pass through)
(Repeat)

Wala simwonei mashaka, Mungu ninaye mwamini
(And I do not doubt, the God that I believe in)
Hofu no, Shaka no, kwa Mungu ninaye Mwamini
(Fear, No! Doubts, no! In the God that I believe in)
(Repeat)

Repeat: Eh/oh, mimi mwana wake kweli (Eh/Oh, I am truly His child)
Mimi ni mwana wa Mungu (I am a child of God)
Nasema mi ni mwana wa Mungu (I say, I am the child of God)
NImezaliwa kwa damu yake, jamani (I have been born by His Blood)
Na nimeishi kwa pendo lake, ah ah (And I live in His Love)
No, no… oh oh
No, no… oh oh
Nasema mi ni mwana wa Mungu (I say, I am the child of God)

Advertisements

Umeniweza (You Managed Me) Lyrics by Solomon Mukubwa

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeniweza, umeniweza (You have managed me)
Umeniweza, nimetulia (You have managed me, I am now calm)

Repeat: Refrain
Nilikuwa mbishi sana (I was combative)
Nilikuwa sisikii (I did not listen)
Umeniweza Bwana (You managed me Lord)
Nimwezewa na wewe Yesu (I am managed by You, Jesus)
Ubishi umeanguka chini (Combativeness has fallen)

Repeat: Umeniweza, nimetulia (You have managed me, I am now calm)
Mimi huyi hapa, nilikuwa kama very complicated sana (I was very complicated)
Nilipokutana na wewe (But when I met You)
Nilikuwa ka mbishi sana (I was very combative)
Nilikuwa ka napinga maneno yako mungu (I used to oppose the Word of God)
Mungu nilipokutana nawe (God, when I encountered You)
Masikio yangu yalikuwa magumu (My ears were hard of hearing)
Nilikuwa sisikiangi (I did not listen)
Yesu nilipokutana nawewe (But Jesus when I met You)
Pombe nikikunywa sana, bangi nilivuta sana (I was drunk, I was high)
Nilipokutana nawe Yesu (When I encountered You Jesus)

(Refrain)

Leo nimetulia kwako (Today I bask in You)
Nimeitwa mwana wako (I am called Your child)
Na Mbinguni naingia (I will enter heaven)
Umenipa furaha ya wokovu, Yesu (You have given me the joy of Salvation)
Nilipotulia kwako Bwana (When I hid in You, Lord)
Umetengeneza mapito yangu Bwana(You have prepared my paths, Lord)

Repeat: Umewaweza, wametulia (You managed them, they are calm)
Wengine wetu wamekunywa pombe mpaka wamekutana mitaroni (Others had drunk until they slept in trenches)
Walipokutana nawe Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walipata mshahara wakikimbilia ? na makahaba (Others got their salary and ran towards prostitution)
Walipokutana na wewe Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walikuwa ni waasi wa neno lako (Others refused Your Word)
Walipokutana na wewe, Yesu (But when they encountered You Jesus)
Wengine walikuwa na michapuko ( Others had  outbreaks ?)
Walipokutana na Yesu, michipuko imeanguka chini (But when they met you, oubreaks fell)
Wengine walikuwa na mipango ya kando (Others had affairs)
Walipokutana na Yesu, mipango ya kando imeanguka (But when they met you, those affairs ended)

Repeat: Refrain
Wanaume Ye (Men)
Umetuweza wanaume (You have calmed us men)
Nimesaluti kwako (I salute You)
Yesu umetuweza (Jesus You have managed us)
Waliokuwa wahuni, wamekugeikia (Those who were hooligans, have returned to You)
Umewaweza Yesu, wamerudi kwa maisha (You managed them, they have returned to salvation)
Umeniweza, Umeniweza Baba (You have managed me Father)
Umeniweza, nashindwa kuongea (You have managed me, I have no words)

(Refrain)

Anatoanga watu chini kwenye matope (He raises people from the miry clay)
Ulikuwa unakula na nguruwe (Though you ate with the pigs)
Yesu amekufanya ung’ae (He will make you shine)
I salute Daddy, Daddy, Daddy
Igwe! Igwe! Igwe! (Praise)

Kuongozwa (He Leadeth Me) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Languages: English, Swahili – A Hymn)

Swahili Refrain:
Kuongozwa, kunishika (He leadeth me, He leadeth me)
Kwa mkono wake wa haki (By his just hands)
Nitaandamana naye (His Faithful follower I will be)
Kristo aniongozaye (To Christ that leadeth me)

Chukua usukani wa maisha yangu (Take control over my life)
Wewe ndo wa mienendo yangu (You are the light unto my path)
Kristo uniongozaye (Christ that leadeth me)

He leadeth me! O blessed thought
O words with heavenly comfort fraught
Whatever I do, wherever I be
Still ’tis God’s hand that leadeth me

English Refrain:
He leadeth me! He leadeth me!
By His own Hands He leadeth me
His faithful follower I will be
For by His hand He leadeth me

(Swahili Refrain)

Omwami wanje .?.
My heart and soul Lord, I give them unto You
Nataka kwa uwepo wako nikae (I want to stay in your Presence)
Lord I surrender, withholding nothing
.?. nijae (… to be filled)
For by his hand, He leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Sometimes ‘mid scenes of deepest gloom
Sometimes where Eden’s bowers bloom
By waters still, o’er troubled sea
Still ’tis His hand that leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Niloweshe (Drench Me) Lyrics by Sarah K

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Niloweshe, niloweshe, Roho mtakatifu
(Drench me, Holy Spirit drench me)
Niloweshe, niloweshe, nakuomba Roho, niloweshe
(Drench me, Spirit I pray that you may drench me)

Roho mtakatifu, niloweshe (Holy Spirit, drench me)
Kwa maombi, na kufunga, niloweshe (In my prayers and fasting, drench me)
Nisipungukiwe, nisijue nikakauka (That I may not lack, that I may not be dry)
Nakuomba Roho, niloweshe (Spirit I pray that you may drench me)

(Refrain)

Roho mtakatifu, niloweshe (Holy Spirit, drench me)
Kwa upako wako, niloweshe (Drench me with Your anointing)
Nisipungukiwe, nisijue nikakauka (That I may not lack, that I may not be dry)
Nakuomba Roho, niloweshe (Spirit I pray that you may drench me)

Roho mtakatifu, niloweshe (Holy Spirit, drench me)
Kwa ushirika wako, niloweshe (Drench me with Your Fellowship)
Nisipungukiwe, nisijue nikakauka (That I may not lack, that I may not be dry)
Nakuomba Roho, niloweshe (Spirit I pray that you may drench me)

(Refrain)

Umetukuka (You are Exalted) Lyrics by Israel Ezekia

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mfalme mwema, mwaminifu (Good and Faithful King)
Baba muweza yote (Father, able to do all things)
Una nguvu haushindwi (You are Powerful, cannot be defeated)
Pokea utukufu (Receive the Glory) (Repeat)

Refrain:
Twakupa heshima na sifa zote (We give you all the honor and praise)
Ewe Mungu umetukuka (Oh God you are exalted)
(Repeat)

Mtakatifu! Mtakatifu! (Holy! Holy!)
Bwana wa majeshi (Lord of Hosts)
Dunia yote imejawa (The whole earth is filled)
Na utukufu wako (With Your Glory)

(Refrain)

Bridge:
Umetukuka! Umetukuka (You are exalted!, You are exalted!)
Ewe Mungu umetukuka (Oh God you are exalted) (Repeat)

(Refrain)

Atainyosha Njia Yako (He Shall Straighten Your Path) Lyrics by Paul Clement ft. Calvin John

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Ina mabonde mengi (It truly has many valleys)
Ina vikwazo vingi (It has many obstacles)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) (Repeat)

Bridge:
Njia yako ina mabonde (Your paths has many valleys)
Mapito nayo mengi, ila usiogope (Many obstacles, but do not fear) (Repeat)

Usiogope, usiogope (Do not be afraid, do not fear)
Mungu anainyosha njia yako (God will straighten your path)

(Bridge + Refrain)

Muite Yesu (Call on Jesus) Lyrics by Mercy Masika

1 Comment


(Sung in Swahili)

“Hello”, “hello, habari yako?” (“Hello, Hello, How are You?)
“Niko poa sana mimi, na bado niko” (“I’m doing very well and still here”)
Tunijibu ‘ni poa’ tukisalimiwa (We reply, “all is well” when we are greeted)
Na ndani wengi wetu tunaumia (But a lot of us hurt within)
Picha mtandaoni, maisha bandia (Pictures on the web, fake life)
Kwake Mungu hakuna kimejificha (In God, there is nothing hidden)

Bridge:
Uko salama, kwake pekee yake
(You are safe, in Him alone)
Mikononi mwake, usinyamaze, muite
(In His hand, do not be quiet call him) (Repeat)

Repeat: Muite (Call Him)
Muite Baba leo (Call on the Father today)
Muite Baba leo (Call on the Father today)
Muite, usinyamaze (Call Him, do not be quiet)
Muite Baba leo (Call the father today)
Akupenda wewe (He loves you)
Akusikia leo (He listens to you)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)

Simama, shika we, shika neno
(Stand, hold firm, hold on to the word)
Ita, na Yesu atasikia
(Call, and Jesus will hear)
Mpe zote, shida zako, fikira
(Give him all, your troubles, your thoughts)
Aibu yote, yeye atatua
(Your disgrace, He will solve them)

(Bridge)

Repeat: Muite (Call Him)
Wachana na stress (Leave your stress behind)
Usijinyonge wewe (Do not give up)
Usinyamaze (Do not be quiet)
Kwa shida zako we (In all your troubles)
Aibu zako we (In your disgrace)
Muite, we (Call Him!)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)

(Bridge)

Muite, itana we (Call Him, Call on Him)
Ita Yesu we (Call on Jesus)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)
Atatua leo (He will solve it)
Shida zako leo (All your troubles today)
Usinyamaze (Do not be silent)
Hasira zako, we (Your anger)
Depression, shindwa (Your depression, will be defeated)
Cancer ondoka! (Away with cancer!)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)
Familia yako (Your family)
Katika jina la Yesu (In the name of Jesus)
Oh, muite, usinyamaze muite (Oh call him, do not be quiet, call Him )

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: