Advertisements

He Never Lie Lyrics by Mercy Masika

Leave a comment


I sing out a glad song
For I know that my God
He never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
I am confident each day
And I know each day will be alright
For my God, He never, lie, lie, lie, lie, lie
He never, never lie, lie, lie, lie, lie (Repeat)

Man can lie, but God don’t lie
Man can change, but God don’t change
You, Oh Lord, Amaze me!
You Oh Lord, are Holy (Repeat)

(From the top)

You are on a class of your own x2
You stand alone, you beat them all x2
(Repeat)

You are God! x?

Lord, Lord, Lord, Lord, Lord
Your promises are true
You never, never, lie, lie, lie, lie, lie x2
Whatever You say, Whatever You say, You will do
(Lord) You never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
Your promises are Yea and Amen
You never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
When I think how Great You are (?)
Never, never, lie, lie, lie, lie, lie x2

He never, lie, lie, lie, lie, lie
He never, never, lie, lie, lie, lie, lie
(Repeat)

Advertisements

Asante Bwana (Thank You Lord) Lyrics by Angel Magoti

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

As the world looks upon me, as I struggle alone
They say I have nothing, but they are so wrong
In my heart, I’m rejoicing: How I wish they could see!
Thank You Lord, for Your blessings on me

There’s a roof up above me: I have a good place to sleep
There’s food on my table, shoes on my feet
You gave me Your Love Lord, and a fine family
Thank You Lord, For Your blessings on me

Najua mimi si tajiri, na nguo zangu sio mpya
(I know I am not rich, and my clothes are not new)
Sina pesa nyingi sana, lakini nina Yesu
(I do not have a lot of money, but I have Jesus)
Hili ndilo la muhimu, japo hawatatambua
(This is what is important, but they don’t know this yet)
Asante Bwana, kwa mibaraka yako
(Thank you Lord, for Your Blessings)

Nina sehemu nzuri ya kuishi, na kulala vizuri
(I have a good space to live, and to sleep well)
Chakula mezani kwangu, na viatu miguuni
(There is food on my table, and shoes on my feet)
Umenipa uzima, na familia nzuri
(You have granted me life and a good family)
Asante Bwana, kwa mibaraka yako
(Thank you Lord, for Your Blessings)

Umenipa uzima, na familia nzuri
(You have granted me life and a good family)
Asante Bwana, kwa mibaraka yako
(Thank you Lord, for Your Blessings)

Sikuachi Tena (I Won’t Leave You Again) Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Tunaishi kwa nguvu ya Mungu, Ye ndo katuweka hapa
(We live by God’s Power, He placed us here)
Kila hatua tunapitia, ye ndiye mlinzi wetu
(He guards all the steps we take)
Asubuhi ifikapo, hujua siku itaenda vipi
(When morning comes, he knows how the day will go)
Je n’tavuka salama, mchana jioni hata usiku
(Will I cross safely the, morning, evening and night?)
Kwa dakika,sekunde hujua siku itaenda vipi
(By minutes and seconds, he knows how the day will go)
Kupata na kokosa, ajua mimi n’tapata nini
(Receiving and Losing, He knows what I will get)
Kulala, kuamka, ajua mi n’taamka vipi
(Sleeping, and rising, he knows how I will wake)
Maisha yetu yote, Mungu ndiye anazo siri zetu
(The Lord knows the secret of all our lives)

Refrain:
We ni Mungu wangu, sikuachi tena
(You are my God, I will not leave You again)
Nikuwepo leo ni rehema zako zaniwezesha
(Me being here today, is through Your Mercies)
Sina haki mimi, kujisifu tena
(I do not have the right to boast of myself)
Kwani bila wewe hakika mimi singekuwa hivi
(For Without You, truly I would not be this way) (Repeat)

Mwanga wangu wa njia na nyota katika maisha yangu
(The Light to my path and the Star in my life)
Ye ni Mungu wa nuru, ushindi hata vitu vyote vyake
(He is the God of light, victory and all things are His)
Upatacho shukuru, ni Mungu ndiye kakuweka hapo
(Be thankful for what you get, it is God who placed you there)
Usisahau kumtumikia bado ungali hai
(Do not forget to serve Him, while you are still alive)

Kumbuka kuna siku utadaiwa kwa matendo yako
(Remember there is a day you will give account for your actions)
Iwe jema, kwa baya, watu pia umewatenda vipi?
(For good or for ill, How have you treated others?)
Je wazitumiaje baraka ulizopewa na Mungu?
(How are you using the blessings you were given by God?)
Suluhisho pekee, ni Mungu tumpe maisha yetu
(The only solution, is to give God our lives)

(Refrain)

Kama Si Wewe (If Not For You) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Na wala sio sababu ya jina langu (It is not because of my name)
Wala sio sababu ninavaa (Neither is it because of how I dress)
Najua sio sababu ya sadaka zangu (I know it is not because of my offerings)
Oh, maana ndio ninashangaa (Oh, that is why I am amazed)
Nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi (I knew I had lost my space)
Mimi ni nani kwani? Nakosa neno kusema (For who am I? I am lost for words)
Unisamehe, sikujua unanipenda hivi (Forgive me, I did not know you loved me thus)
Umefanya bure, sawa upendavyo (You have made it free, according to your will)
Umeruhusu niwe, vile upendavyo (You have permitted me to be, the way you will it)

Refrain:
Nitakushukuru tu, kwa neema (I will thank You, for the Grace)
Asante tu, kwa wema (Thank you, for the Goodness) (Repeat)
Maana kama si wewe (For if it was not for You)
Kama si wewe ningekuwa wapi? (If not for You, where would I be?) (Repeat)
Wacha machozi yanitirike tu (Let my tears fall)
Wacha kilio nikulilie Mungu (Let my cry be to You, Lord)

Natafuta cha kunitenga nawe, bado sijaona (I have yet to find what could separate us)
Nilishakatwakatwa moyo na kupondwa na wanadamu (I have been heart broken by people)
Wao wataniambia nini, nikiwa nawe? (But what can they tell me, if I am with You?)
Leo wataniambia nini, nikiwa nawe? (what can they tell me today, if I am with You?)
Pesa huitwa sabuni, ila maji ni wewe (Money is called the soap, but You are the water)
Unioshe Bwana, nitakase (Wash me Lord, cleanse me)

(Refrain)

Shukrani (Thanksgiving) Lyrics by Ambassadors of Christ Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Bwana wangu naomba unisikie nijapo mbele yako nikiimba
(My Lord I pray that you hear my song before You)
Naomba unisikie, naomba unisikie
(I pray that you hear, I pray that you listen)
Wimbo wangu siku ya leo si mwingine
(My song today is none other)
Bali ni wimbo wa shukrani
(Than a song of thanksgiving)
Bwana asante, kwa yote umenitendea
(Lord thank you, for all that you have done for me)
(Repeat)

Refrain:
Leo naamua, kubadili mtazamo wangu, Baba
(Father today I have resolved to change my perspective)
Unajua muda mwingi nijapo mbele zako
(You know a lot of times when I am before You)
Huwa naja nikalalamika
(I only come with complaints)
Lakini leo, naleta shukrani, shukrani!
(But today, I bring Thanksgiving, thanks!)
Oh! wastahii shukrani Baba
(Oh, Father You deserve the thanks)

Muda wowote nikipatwa na jambo baya
(Any time when I encounter trouble)
Siwezi sahau kulalamika
(I do not forget to complain)
Kawaida ya mwanadamu, mwepesi wa kulalamika
(As is usual with humans, easy to complain)
Lakini kwa mazuri muda mwingi
(But in good times a lot of times)
Huwa nachukulia kawaida tu
(I take it as usual)
Leo nakuja kwa sauti ya shukrani
(Today I come with a voice of thanks)

(Refrain)

Inapendeza kuja mbele zako
(It is good to come before you)
Na sauti ya shukrani ewe Bwana wangu
(With a voice of thanks, Oh my Lord)
Inatupasa wanadamu, kukushukuru daima
(We have to as humans, to thank you forever)
Ni vema kuwa na shukrani nyingi kuliko malamiko oh
(Ohm It is good to have more thanksgiving than complaints)
Leo twakuja kwa sauti ya shukrani
(Today we come with a voice of thanks)

(Refrain)

Baba Yetu (Our Father) Lyrics by Christopher Tin, Sung by Stellenbosch choir

Leave a comment


(Sung in Swahili – Notes Below)

Refrain:
Baba yetu, yetu uliye mbinguni (Our Father, ours who art in Heaven)
Yetu, yetu, Amina (Our, Ours, Amen)
Baba yetu, yetu uliye m’ (Our Father, Our who art in He-)
Jina lako eh litukuzwe (Hallowed be Your Name) (Repeat)

Utupe leo chakula chetu (Give us this day our daily Bread)
Tunachohitaji, utusamehe makosa yetu eh! (That we require, And, oh! Forgive us our trespasses)
Kama nasi tunavyo wasamehe, wale waliotukosea (Just as we forgive those who tresspass against us)
Usitutie katika majaribu lakini (Do not lead us into temptation, but)
Utuopoe na yule muovu we, milele (Deliver us from the evil one, Forever)

(Refrain)

[ — This section is only in this version of the song. The rest are similar to original version
Kama nasi, majaribu (Just as we, temptations)
Shaka letu, Baba yetu (Our worry, Our Father) (Repeat)
]

Bridge:
Ufalme wako ufike, utakalo (Thy kingdom come, thy will)
Lifanyike duniani kama mbinguni (Be done on earth as it is in heaven)
Amina (Amen)

(Refrain + Verse)

Baba yetu, yetu uliye (Our Father, ours who art)
Jina lako eh litukuzwe (Hallowed be Your Name) (Repeat)

Notes:
Lyrics are based on the Lord’s Prayer in Swahili. Original arrangement is by Christopher Tin, this choir version was rearranged by André van der Merwe.

Hata Hili Litapita (This Too Shall Pass) Lyrics by Dr Ipyana Ft. Paul Clement

Leave a comment(Sung in Swahili)

Nitayainua macho yangu nitazame, milima
(I will lift up my hills to the mountains)
Msaada wangu utatoka wapi?
(Where my does my help come from?)
Msaada wangu ni katika wewe (My help is in You)
Usiyeacha nipotee (Who will not let me go astray)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Refrain:
Hata hili litapita (This too shall pass)
Kama yale yalivyopita (As the other ones passed)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Chini ya uvuli wako najisitiri (I hide myself under your shadow)
Mbali nazo shida za maisha (Far away from life’s troubles)
Nifunike na Pendo Lako (Cover me with Your Love)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: