Advertisements

Sekerera (Smile) Lyrics by Tembalami

Leave a comment


(Sung in Shona)

Hazvina Basa, Handina Cash (It doesn’t matter if I have no money)
Money can’t buy you happiness
Hazvina basa, handina Jaguar (It doesn’t matter If have no fancy car)
There are more important things in life

Refrain:
The joy of the Lord is my strength
I lift my eyes to the King
Mufaro Mangwanani (Joy comes in the morning)
Everything will be alright
Sekerera, Sekerera! (Smile, Smile!)
Everything will be alright
Sekerera, Sekerera! (Smile, Smile!)
All things work for your good

Hazvina basa Dandina Gucci (It does matter I have no fancy clothes)
I put on the amour of God
Hazvina Basa, Dandina PHD (It does matter if I have no PhD)
I have the wisdom of God

You turned my mourning into dancing
You turned my sorrow in to Joy (Repeat x?)

Sekerera, Sekerera everything will be alright
Sekerera, Sekerera All things work for your good

Lyrics submitted by Tembalami

Advertisements

Lion of Judah Lyrics by Lebo Sekgobela

2 Comments


(Languages: English, Shona, Tswana)
Lion of Judah, we worship You
Lion of Judah, you are Holy

(Sung in Shona)
Mamuri ndowana zororo (I’ve found rest in You)
Mamuri, handina kutya (In You, I have nothing to fear)
Mumapapiro enyu (Under Your wings)
Ndakachengetedzwa (I am protected/safe)
(Repeat)

(Sung in Tswana)
Lion of Judah, we worship You
Tau ya Letsoe la Judah (Lion of Judah)
Lion of Judah, you are Holy
Rea Rapela (Hae dume) – We are praying (Let Him roar)

Ngide Ngide (The Bell) Lyrics by Mkhululi and Joyous Celebration Choir

2 Comments(Sung in Shona)

Nginde nginde bhero rinorira x ?
(Ring ring the bell is ringing)

Ndokushumira dzamara (I will serve You)
Dzamara ndaenda (Until I go (die)) (x2)

Pipipi pinda muzambara (Enter through the gateway)
Tiende kunaBaba (And let’s go to the Father) x2

Munhu wese simuka (Everybody rise up)
Tirumbidze zita raJeso (And praise the Name of Jesus) x2

Refrain:
Come and proclaim the goodness of the Lord
Come in and sing about the goodness of the Lord (Repeat)
From Zambezi to Limpopo come on and praise him
Come in and sing about the goodness of the Lord
From the north to the south we declare your Holy Name
Come in and sing about the goodness of the Lord (Repeat)
(Repeat)

Huyayi tifare munaJesu veduwe
Come in and sing about the goodness of the Lord x?

(Refrain)

Pipipi pinda muzambara (Enter through the gateway)
Tiende kunaBaba (And let’s go to the Father) x2

Mweya Washe (The Spirit of The Lord) Lyrics by Zimpraise

1 Comment


(Sung in Shona)

Mweya washe, uripamusoro pangu (The Spirit of the Lord, is upon me)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel)
(Repeat)

Naye Jeso, tinoenda kure (With Jesus, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Nawo mweya, tinoenda kure (With the Holy Spirit, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

From the top

Igore, rezvapupu (It’s a year of testimonies)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Hakuna hurwere/ kuchema/ hurombe (There shall be no sickness/ tears/ poverty )
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

ini, ndinobudirira/ Iwe, unobundirira (I/you will proper)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

Zimpraise Medley

4 Comments


(Sung in Shona)

Ndikoko kudenga (There in Heaven) x?

Kunoshamisa Ikoko (Heaven is amazing)
Kusisina mitoro (There are no more burdens)
Simbi dzorira,  Ngirozi Ndzopemberera (The bells ring and the Angels celebrate)
Kunoshamisa Ikoko (It’s amazing there) (Repeat)

Tichanoimba Hosanna! (We shall sing Hosanna!) x2
Zunairaro aa (As we say(?))
Mwari mwakanaka (God You are good)
Tichanoimba Hosanna (We shall sing Hosanna!)  (Repeat)

We shall sing Hosanna! x2
Aaa, Glory Hallelujah
We shall sing Hosanna!
(Repeat)

(Repeat in Shona)

Makanaka, Jeso munoshamisa (You are wonderful Jesus, You are amazing)
Munoita minana nezviratidzo (You do wonders and miracles)
(repeat)

Minana, Minana, Minana nezviratidzo (You do, you perform miracles)

Makanaka Jesu mandishamisa (You are wonderful Jesus, You amaze me)
Munoita minana nezviratidzo (You do wonders and miracles)
(Repeat)

Minana, Minana, Minana nezviratidzo (You do, you perform miracles)

Hakuna zvinorema (Nothing is Impossible) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (JC19)

9 Comments


(Sung in Shona, and a verse in Zulu)

Refrain: Hakuna zvinorema (Nothing is impossible) x4

KunaBaba hakuna, kunaMwari hakuna (With my Father/God)
kunaDaddy hakuna, KunaMdhara hakuna (With my Dad/Lord)
kunaDaddy hakuna, kunaBaba hakuna (With my Dad/Father)
Nyengetera wo, Nyengetera wo (Simply pray/ask) x2

Vanomirima Jehova (Those that wait upon the Lord)
Vachapihwa simba tsva (Shall renew their strength) x2
Vachamhanyamhanya vasinganeti (They will run and not tire)
Vachaphihwa simba tva (They shall renew their strength) x2
(Repeat)

Ndouya ikoko, ikoko Baba (I come before You, Before you Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2
Kwamuri baba, ikoko Baba (To Your Presence, Before You Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2

Simudzira maoko kunaJesu (Raise your hands for Jesus), eeeh eeeh x2
Uchidai so (Like this), eeeh eeeh x2
(Repeat)

Hosanna hosanna, Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah) x2
Tichitenderera pachigaro chamambo (As we surround the throne of God)
Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

-Sung in Zulu
Sohlabelel’uhosanna (We shall sing Hosannah)
Sijekeleze, sizungeze isihlalo sobukhosi (As we surround the throne of God)
Sohlabelel’uHosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

Makomborero hobho (Overflowing Blessings) Lyrics by Life Changing Nechavava ft Primrose Njewa

2 Comments


Purchase Song | Purchase Album

(Sung in Shona)

I receive the blessing of the Lord
I receive the blessing of the Lord

Tinawo makomborero (We are blessed) x?

Kuendenda mberi (As we enter)
Kudzoka shure (As we go out)
Kutenderera (As we go round and around)
Kutarisa mudenga (As we look up to heaven)
Makoo makomborero (we are blessed)
(repeat)

Makomborero (We are blessed) x?

I receive the blessing of the Lord
I receive the blessing of the Lord

Tinawo Makomborero hobho (We have overflowing blessings)
Makomborero hobho (overflowing blessings) x?

Older Entries

%d bloggers like this: