Advertisements

Salama (It is Well) Lyrics by Abeddy Ngosso

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Salama, salama oh ni salama (It is well, oh it is well)
Kwake Yesu ni salama (In Jesus all is well) (Repeat)

Napiga magoti leo (I am on my knees today)
Nikileta mahitaji yangu kwako (Bringing my needs before You)
Baba nisikie na unijibu (Father listen and answer me)
Maana sina mwingine wa kwenda
(For I have none other to go before)
Nimuombee anibariki ila ni wewe
(To pray that I may be blessed but You)
Nakuomba Baba jibu maombi yangu
(Father I pray, answer my prayers)

(Refrain)

Wewe ni Jehova Shammah (You are the Lord who is there)
Unaelewa mapito yetu (You understand our steps)
Na uzima wetu kila siku (And our daily lives)
Tumekuja Baba kusema (Father we have come to say)
Usichukuwe muda mrefu kutubariki
(Do not take long to bless us)
Na baraka zako, ndio maana tunasema
(With Your blessings, that is why we say)

(Refrain)

Response: The Refrain
Biashara yako (Your blessings)
Na jamii yako (Your family)
Hata ndoa yako (Even your marriage)
Masomo yako pia (Your studies)
Huduma yako pia (Your ministry)
Mipango yote pia ni (All your plans)
Ukikosa kazi ni salama (If you lack a job, it is well)
Ukivunjika moyoni (If you are broken-hearted)
Mienendo yangu (My steps)
Maisha Yangu (My life)
Ni salama kwake Yesu… (Is well in Jesus)

Advertisements

Mimi Siyawezi (I Can’t By Myself) by Abeddy Ngosso ft. Sarah Kiarie

2 CommentsChorus:
Yesu ndiye msaada wangu wa karibu| Jesus is the close help
Kwa yote n’nayo pitia | For all that I pass through
Maana mimi siyawezi, haya yote  | Because I cannot by myself
Ni wewe uyawezaye | It is you who is able

Verse 1:
Mungu wangu nifungulie milango ya mbinguni | My God open the heaven gates for me
Kwa yote ninayopitia, Ni wewe uyawezaye | Because of all I pass through, you are able
Shida zangu zimejuwa nyingi| My troubles are many
Ninakuita ni wewe | I call unto you

(Chorus)

Verse 2:
Wewe ndiwe unayebariki na tena unaponya | You bless, and you heal
Mlinzi mwema utulindaye, Na wewe tu unafariji | Our guard and our comforter
Wewe ndiwe wa uzima milele twakuhitaji| You are life everlasting we need you

(Chorus)

Verse 3:
Yesu wangu nakuita njoo ndani ya moyo wangu | My Jesus I invite you into my heart
UNibariki unifariiji,Maana nimevunjkia | Bless me comfort me, for I am broken
Sina mwingine aniwezaye, Ila wewe wanitosha | I don’t have anyone else who is able

(Chorus)

Verse 4:
Hakuna aliye kama yesu maana yeye anatenda | There is no one able like Jesus
NI wewe uyawezaye… | You are able

Baba tunakuhitaji kila wakati | Father we need you all the time
Maana hatuwezia bila wewe | Because without you we are helpless
Unaotutendea ni makuu mno | You show us great things
Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi haleluya| Thank you because you will be with us. Haleluya

%d bloggers like this: