Shukrani (Thanksgiving) Lyrics by Ambassadors of Christ Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Bwana wangu naomba unisikie nijapo mbele yako nikiimba
(My Lord I pray that you hear my song before You)
Naomba unisikie, naomba unisikie
(I pray that you hear, I pray that you listen)
Wimbo wangu siku ya leo si mwingine
(My song today is none other)
Bali ni wimbo wa shukrani
(Than a song of thanksgiving)
Bwana asante, kwa yote umenitendea
(Lord thank you, for all that you have done for me)
(Repeat)

Refrain:
Leo naamua, kubadili mtazamo wangu, Baba
(Father today I have resolved to change my perspective)
Unajua muda mwingi nijapo mbele zako
(You know a lot of times when I am before You)
Huwa naja nikalalamika
(I only come with complaints)
Lakini leo, naleta shukrani, shukrani!
(But today, I bring Thanksgiving, thanks!)
Oh! wastahii shukrani Baba
(Oh, Father You deserve the thanks)

Muda wowote nikipatwa na jambo baya
(Any time when I encounter trouble)
Siwezi sahau kulalamika
(I do not forget to complain)
Kawaida ya mwanadamu, mwepesi wa kulalamika
(As is usual with humans, easy to complain)
Lakini kwa mazuri muda mwingi
(But in good times a lot of times)
Huwa nachukulia kawaida tu
(I take it as usual)
Leo nakuja kwa sauti ya shukrani
(Today I come with a voice of thanks)

(Refrain)

Inapendeza kuja mbele zako
(It is good to come before you)
Na sauti ya shukrani ewe Bwana wangu
(With a voice of thanks, Oh my Lord)
Inatupasa wanadamu, kukushukuru daima
(We have to as humans, to thank you forever)
Ni vema kuwa na shukrani nyingi kuliko malamiko oh
(Ohm It is good to have more thanksgiving than complaints)
Leo twakuja kwa sauti ya shukrani
(Today we come with a voice of thanks)

(Refrain)

Hakuna Mungu Kama Wewe (No Other God Like You) Lyrics by Kijito Choir

2 Comments(Sung in Swahili)

Hakuna Mungu kama wewe (There’s no God like you)
Yahweh/Lesa/Kyala/Nguluvi/Katondo (Yahweh)
Unaweza/Wa neema/Wa baraka/Wa upendo yeh
(You are able/Full of Grace/Blessings/Love)
Hakuna Mungu kama wewe Bwana ah (There is no one like you Lord)
(Repeat)

Sifa, sifa, sifa kwa Yesu (Praise to Jesus) Amen

Bariki (Bless) (Amen)

Kama unapenda Yesu sema Halelujah/Oh Messiah (If you Love Jesus say Halellujah)

Hakuna Mungu kama wewe (There’s no other God like you)
Yahweh/Lesa/Mulungu/Nguluvi/Katondo (Yahweh)
Unaweza/Wa rehema/Wa huruma/Wa uweza/wa faraja yeh
(You are able/merciful/compassionate/able/comforting)
Hakuna Mungu kama wewe Bwana ah (There’s no other God like you Lord)

Betelehemu (Bethlehem) A cappella by African Children’s Choir

Leave a comment(Sung in Yoruba) [AGL’s African Acapella/Choral week 2013]

Refrain: Betelehemu (Bethlehem)

Awa yo, a ri Baba gb’ojule (We rejoice for we have a trustworthy father)
Awa yo, a ri Baba f’eyin ti (We rejoice for we have? a dependable father)
(repeat)

Ni bo labe Jesu? (Where was Jesus born)
Ni bo labe bisi? (Where was he born?)
(Repeat)

Betelehemu iluwa la, (Bethlehem, city of wonder)
Ni bo labe Baba o daju (That is where Father was born)

Inyi, inyi, furo (Praise, praise, be to Him)
Adupe fun o, jooni, (We thank you, today)
Baba olo reo (Gracious Father)

(Refrain) + Solo + From the top

Parapanda ya Bwana (The Lord’s Trumpet) Lyrics by Ambassadors of Christ Choir

3 Comments(Sung in Swahili)

Parapanda ya Bwana ii karibu (The Lord’s trumpet is near)
Parapanda karibu kusikika (The trumpet shall be heard soon)
Wazima wote watasikia (All who live shall hear it)
Na waliokufa wote wafufuke (Those who are dead shall rise)
Walomsubiri watavikwa taji zilizong’aa (Those who waited for Him will be crowned)
Bali waovu wataukimbia uso wake (But the evil shall flee His face)

Refrain:
Tutamwona mfalme wetu Yesu, akirudi (We shall see our kings’ return)
Tutafurahi, tupumzike, wote tuloshinda (We’ll rejoice and rest all who’ve conquered)
Nao malaika wote, wapige panda (The angels shall sound the trumpets)
Nyingi za ushindi (With resounding joy)
Na tutaruka mawinguni (And we shall rejoice in the clouds)
Tumlaki mfalme wetu (While meeting our King)

Watakaokuwa ni washindi,  Watafurahia ajabu (The winners shall rejoice)
Na majina yao yataitwa, Naye Yesu mwokozi wao (Their names called by Jesus their savior)
Wataruka kwa furaha angani (They shall jump for joy in the air)
Wakiongozwa naye Yesu (Led by Jesus)
Nyimbo tamu zitasikika angani (Sweet songs shall be heard)
Ndugu yangu usikose pale (My brother, do not miss it)

Utakuwa wapi siku hiyo ndugu? (Where will you be on that day?)
Utakuwa wapi siku hiyo? (Where will you be on that day?)
Mwokozi Yesu atakapoyaita (When our Savior Jesus shall call)
Majina yao aliowakomboa (The names of all He has saved)
Walio ya furaha mavazi katika damu ya Yesu (The ones who wear garments washed with His blood)
Wakavumilia hadi kufika mwisho (Those who persevered to the end)

(Refrain)

Ni Kwanini? (Why?) Lyrics by Ambassadors for Christ

10 Comments(Sung in Swahili)

Refrain:
Ni kwanini umeyaruhusu, (Why have you permitted)
Ee Mungu mwenyezi (Oh God Almighty)
Yatusononeshe moyoni (For our hearts to be troubled)
Kwanini unaruhusu (Why have you permitted it?)
Ona haya machozi; Tazama tunavyolia (Look at these tears; how we weep)
Twajiuliza sana Bwana (We ask ourselves Lord)
Ni kwanini uliyaruhusu (Why you permitted it)

Nikumbukapo usiku huo (When I remember that night)
Usiku wa huzuni nyingi (A night filled with sorrow)
Ulipokubali Bwana kwamba (When you permitted Lord)
Wenzetu wapumzike (That our friends should rest)
Najiuliza moyoni, (I ask in my heart)
Kwanini Bwana Mwenyezi (Why, Oh God almighty)
umeruhusu tusononeshwe kiasi (You’ve allowed us to suffer thus?)

(Refrain)

Mlipuko ni ghafla (An explosion is sudden)
Tulipovamiwa na mauti (When we were invaded by death)
Bwana ulimruhusu ndugu Gautane (Lord you allowed Gautane)
Aiage dunia (To leave the world)
Ndugu Amosi, Mansi kijana mnyenyekevu (Brother Amos, Mansi a humble brother)
Twawakumbuka wote – hatutawasahau (We remember them all – we shall not forget them)

(Refrain)

Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua (We mourn Lord, you know this)
Lakini kwa hayo yote (But for all that)
Chukuliwa kwa matendo mema (Be lifted by your great works)
Uliyoyakubali wale watumishi wako (That you allowed your servants)
Wayatende katika siku hizo (To do in those days)
Chache za maisha (Those few days of their lives)

Twayakumbuka matendo yenu (We remember your works)
Mema yasiyoelezeka (The good works that cannot be counted)
Mliotena duniani (That you did while in the world)
Twawakumbuka tulivyoishi vizuri (We remember how we lived well)
Kwa muda mlikuwa nasi; hatutawasahau (In the time you were with us – we won’t forget)
(Repeat)

Tuombeane (Pray for Each Other) Lyrics by Ambassadors for Christ Choir

Leave a comment(Sung in Swahili)

Je, umekumbuka kumuombea (Have you remembered to pray)
yule umpendaye? (for a loved one?)
Jamani twazingirwa na maovu mengi (We are surrounded by much evil)
Kwa hiyo inatupasa, kuombeana sana (So we need to pray for each other)

Mtoto wako, atoka asubuhi sana (Your child leaves early in the morning)
Kwenda shule, sokoni na kadhalika (To go to school, to the market and so on)
Apitapo kumejaa mabaya mengi sana (Wherever he passes lives much evil)
Mama, mwombee mtoto wako (Mother, pray for your child)

Refrain:Mwombee mtoto wako (Pray for your child)
Apitapo ajali ni mingi (Where he passes have been many accidents)
Mbwa wakali wamzingira (A lot of dangerous dogs surround him)
Siku hizi vibaka ni wengi (These days the rapists are many)
Oh, mwombee mtoto wako (Oh, pray for your child)

Ewe mama, watenganishwa (Mother you’ve been separated)
Na mume wako kaenda safari ya mbali kikakazi (Your husband has traveled for work)
Je, umemwombea Kule aliko mbali nawe? (Have you prayed for him wherever he is?)
We kumbuka amezingirwa na maovu mengi (Remember he is surrounded by much evil)

Refrain:Mwombee mume wako (Pray for your husband)
Kule nasikia kuna wachawi (I hear there are witchdoctors there)
Na wenzake kumwonea wivu (When others are jealous of him)
Keelewana na mabosi zake (For understanding with his bosses)
Afya njema asiugue (To enjoy a healthy life)

Ewe Baba watenganishwa (Father you have been separated)
Na mke wako kaenda safari ya mbali shuleni (Your wife has traveled for school)
Je, umemwombea kule aliko mbali nawe (Have you prayed for her wherever she is?)
We kumbuka amezingirwa na maovu mengi (Remember she is surrounded by much evil)

Refrain: Mwombee mke wako (Pray for your wife)
Kamwombee sana mke wako (Pray very much for your wife)
Aweze kufaulu shuleni (To be successful in school)
Majaribu mengi yampata (A lot of temptations follow her)
Uvumilivu kwa kila jambo (Perseverance in everything)

Oh, mwombee mtoto wako (Oh, pray for your child)
Oh, mwombee mume wako (Oh, pray for your husband)
Oh, mwombee mke wako (Oh, pray for your wife)

Semphethe (Pass Me Not) Lyrics by Universal Gospel Choir

3 Comments


(Sung in Sotho)

Semphethe wena ya ratehang (Please do not pass me by)
Mmoloki wa ka (oh my savior)
Ha ontse osetsa babang (While on others thou art calling)
Semphete le nna (Do not pass me by)

Jeso, Jeso, Kea O rapela (Jesus, Jesus, hear my humble cry)
Ha ontse osetsa babang (While on others thou art calling)
Semphete le nna (Do not pass me by)

Older Entries

%d bloggers like this: