Advertisements

Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Eunice Njeri

1 Comment(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Languages: English, Swahili)

Every time I take a breath or see the sunshine
Streams flowing from up on the high mountains
Far to the vast sky I know you are a wonderful God
I think of the many many times I’ve seen your Powerful Hands
The miracles in my life, I couldn’t dare live without You

Wanishangaza, wanishangaza (You amaze me) x2
Matendo yako makuu, wanishangaza (Your Great Works amaze me)
Miujiza yako Yesu, wanishangaza (Jesus, Your Miracles amaze me)

Take my heart, my faith, my trust
Nakupa moyo wangu, na imani, nakuamini (Same translation)
Baba nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Father I will pray, I will sing, I will praise)
Milele nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Forever I will pray, I will sing, I will praise)
Mungu wa mapendo, mwenye utukufu wote (God of Love, of all the Glory)

(Refrain)

Repeat: Wanishangaza (You amaze me)
How you love me
God you’re mindful of me
Mimi mwanadamu tu (I am only a human)
Jinsi waniwazia mema(The way You think Good of me)
Na ukuu wako Yesu (And Your Greatness Jesus)
Bwana unavyotawala (Lord the way You reign)

Advertisements

Ameni (Amen) Lyrics by Eunice Njeri

2 Comments(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Sung in Swahili)

Usifiwe Mungu muumba mbingu na nchi yote (Be praised God creator of heaven and all the earth)
Ameni, Amen
Jehova Adonai, Jehova Elshadai (Lord my God, God Almighty)
Ameni, Amen
Uko kila mahali Baba, dunia Yakutambua (Father you are omnipresent, the world knows You)
Ameni, Amen
Ukisema Yahweh, nani apingane nawe? (Yahweh when you speak, who can come against You?)
Ameni, Amen

Refrain:
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, mfalme, Bwana wa mabwana (You are God, the King, Lord of Lords)
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, Mfalme, Bwana wangu (You are God, and King, My Lord )

Tuko salama chini ya mbawa zake (We are safe underneath His Wings)
Ameni, Amen
Kanisa sote tu imara tumesimama palipo sawa (We are strong for we stand on stable ground)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye juu sana (Be praised You who is Most High)
Ameni, Amen

(Refrain)

Hakuna silaha kinyume itakayofaulu (No weapon formed against us shall prosper)
Ameni, Amen
Aliye ndani yetu ni mkuu zaidi ya tunaye muona (Greater is He that is in us than He who is in the world)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye shinda yote (Be praised You who defeated all)
Ameni, Amen

(Refrain)

Uka (Come) Lyrics by Eunice Njeri

3 Comments
(Languages: English, Kikuyu, Swahili)

I could never, ever have enough of You
And Jesus You are more than enough for me
I’m waiting on You today
I’m waiting on You today

Refrain:
Uka uka, uka uka, uka uka (Come, Come)in Kikuyu
We wait on You
(Repeat)

Milele mimi sitatosheka bila wewe (Forever I will not be satisfied without You)
Maana wewe u zaidi ya tosha kwangu mimi (For You are more than satisfaction to me)
Nakungojea leo, nakungojea leo (I wait for You today)

(Refrain)

Bridge:
Like a river, flow, just flow
Like the rain, just pour out, pour out
Like the wind, just blow, blow
Like a fire, burn
(Repeat)

Oh, oh, oh, we wait on You (Repeat)

(Refrain)

Uka uka, uka uka, uka uka (Come, come)
Uka jeso, gwetereire (Come Jesus, we wait for you)

Matunda (Fruits) Lyrics by Eunice Njeri Feat. Lady Bee & Rebecca Soki Kalwenze

4 Comments


(Sung in Swahili)

Sio kwangu, sio kwangu, sio kwangu (Not by my might)

Utukufu wote ukurudie wewe (May all the glory return to You)
Bwana nataka nikae kandokando ya maji (Lord I want to live by the waters)
Kisima kisicho nyauka Bwana ninywe kwako
(I want to drink You: from the well that never dries)
Nikiimba Yesu, utukufu ukurudie wewe
(When I sing Jesus, may the glory return to you)
Nikisali Bwana, maombi yangu uyasikie (When I pray, listen to my prayers)
Majira yakija Yesu, nizae matunda (Let me bear fruits, in its season)
Sikia ombi langu, leo naomba (Listen to my prayer, I pray today)

Refrain:
Nizae matunda, kwa majira yake (To bear fruits in its season)
Nisinyauke, nitendalo nifanikiwe (That I may not wither, what I do to be successful)

Ulisema nikikaa ndani yako (You said when I abide in you)
Na neno lako ndani yangu (And Your word in me)
Chochote nitakacho Baba, utanipa (Whatever I ask, will be granted)
Ishara ya mi mfuasi wako, uzao wa matunda yangu
(The sign of my discipleship is my fruits)
Mzabibu wa kweli, nami ni matawi (You are the true vine, I am the branch)
Nikiwa ndani yako nawe ndani yangu nitazaa matunda
(When I am in you, and You in me, I shall bear fruits)
Nihubiri injili, ona nikuimbie (When I preach, let me praise you)
Nikikusemasema Yesu, mbegu yangu kwako (When I speak of You Jesus, my seen is in You)

(Refrain)

Mti usiozaa matunda hukatwa na kutupwa motoni
(A barren tree is cut down and burned)
Ee Yesu ninyunyuzie maji (Father irrigate me)
Nisinyauke niyazae matunda (That I may bear fruits and not wither)
Oh Yesu unijaze nguvu, lazima niyazae matunda
(Fill me with strength to bear fruit)
Na bota ba mbuma nayo ya molimo mosantu Yesu na ngai
(That I bear fruits from you Holy Spirit my Jesus)) #Lingala

(Refrain)

Bridge:
U mzabibu wa kweli (You are the true vine)
Umenichagua nizae matunda (You’ve chosen me to bear fruits)
Nisipozaa matunda, imani yangu yangu ni bure (If I do not bear fruits, my Faith is useless)
Ni bure (Is useless)

Refrain:
Nitendalo nifanikiwe (What I do to be successful)

Bwana Yesu (Lord Jesus) by Eunice Njeri

5 Comments(Sung in Swahili)

Bwana Yesu! Bwana Yesu! (My Lord Jesus! My Lord Jesus!)
Kimbilio langu, ni wewe Baba (You are my safe haven Lord)
Tumaini langu, liko kwako Yaweh (My hope is on you Yahweh)
Mimi sina uwezo, sina Bwana mwingine ila wewe (I have neither the might nor anotherLord but you) x2

Refrain:
Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu (You are my father, my close help)
Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu (You are my father, my close help)

Haleluya, Haleluya Baba (Hallelujah Father)
Ulinifia mwokozi wangu, Dhambi zangu zote ukaziosha
(You died for me my savior, and washed away my sins
Sijapata mwingine, dunia yote kama wewe yahweh
(I do not have another one, like you Yahweh) x2

(Refrain)

Nakuinua, nakuinua (I lift you up)
Milele milele,nitakuimbia (Forever I will sing for you)
Kwa yale umenitendea Baba nakusifu (I praise you for what You’ve done for me)
Milele Milele, milele daima Bwana wangu (Forever my Lord)
Milele na milele, milele daima Bwana wangu we (Forever and ever my Lord)

Refrain 2: Hakuna kama wewe (There is None like You)
Hakuna hakuna nasema (I say there is no other)
Mbinguni na duniani tuimbe (In Heaven or on earth)
Aliye filia dhambi zangu nasema (One who died for my sins)
Mponyaji wangu ndiye Jehova rafa (My healer is Jehovah Rapha)
Hakuna hakuna naimba  (I sing that There is none other)
Hakuna hakuna nasema (I say there is none other)
Ulimwengu wote tuimbe  (Sing oh world)
Dunia yote tuseme tusemee (All the earth let us say)
Nasema hakuna hakuna hakuna (There is none)
Oh hakuna hakuna nasema  (Oh there is none I say)
Oh hakuna hakuna naimba (Oh there is none I sing)
Hakuna hakuna tuimbe  (There is none Lets sing)
hakuna hakuna nasema (There is none I say)
Hakuna hakuna naimba (There is none I sing)

%d bloggers like this: