Zaidi na Zaidi (More and More) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ningoze upendavyo (Lead me as You will)
Nitembee juu wa maji (That I may walk on water)
Nifinyange mi udongo (Mold me, I am clay)
Nikujue zaidi, na zaidi, na zaidi (That I may know You more and more and more)

Imani yangu Roho wa Mungu (My faith is in the Spirit of God)
Waniita nimesikia (You have called me, and I have heard)
Naakusongea we wanisongea (I move closer to You, You move closer to me)
Mi nakutafuta we wanitosha (I follow You, for You are enough for me)

(Refrain)

Nikujue zaidi, na zaidi, na zaidi (That I may know You more and more) x2

Nizamishe ndani yako (Immerse me inside You)
Nipungue uongeze (Let me decrease as You increase)
Nizamishe ndani yako (Immerse me in You)
Nipungue nisionekane (That I may decrease, not to be seen)

(Refrain)

Nguruma (Roar) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sauti yako yasikika juu ya maji (Your voice is heard over the waters)
Sauti yako ni kama radi (Your voice thunders)
Sauti yako Baba, sauti ina Nguvu (Your voice Father, is powerful)
Sauti yako Mwenyezi imejaa fahari (Your voice Almighty, is majestic)
Ukinena ee Mungu, ayala wanajifungua (By your word God, the deer deliver)
Ukinena ee Mungu, misitu unafagia (By Your word God, the forest is wiped)

Refrain:
Repeat: Nguruma eh (Roar)
Baba nguruma ee (Father roar)
We Mungu nguruma eh (God roar)
Baba nguruma eh (Father roar)
(Tupone tuokoke) (That we may see and be saved)
Sauti usikike eh (Let Your voice be heard)

Ukinguruma milima yarushwarushwa kama ndama (When You roar the mountains are laid low)
Ukipaza sauti eh, unatoa moto (On raising Your voice, there is a fire)
Sauti, sauti hiyo, jangwa inatetema (By that voice, the desert shakes)
Umeketi juu ya gharika, mfalme wa milele (You dwell above the flood, Everlasting Father)
Ukinena ee Mungu, ayala wanajifungua (By Your word oh God, the deer delivers)
Ukinena ee Mungu, misitu unafagia (By Your Word oh God, the forests are wiped)

(Refrain)

Bridge:
Repeat: Utukufu kwa Mungu (Glory to God)
Hekaluni tuseme (At the temple let us say)
Mitaani tuimbe (At the neighborhood, let us sing)
Redio na mitandao (On radio and online)
Acha iwe, acha iwe (Let it be, let it be)(Repeat)

(Refrain)

Nani Kama Wewe (Who is Like You) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


Refrain:
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Nakuinua Mungu wangu leo (I lift You up today, My God)
Nani kama wewe? (Who is like You?)
Nakupenda (I love You) (Repeat)

Miguuni pako, nakuinamia Bwana (Lord I bow before Your feet)
Heshima na utukufu Baba, nakupa Yesu (Jesus I give You honor and Glory)
Nimekuja nikuinue, nimekuja nikupende (I have come to worship You – Love You)
Miguuni pako, nakupenda (At Your feet, I love You)

(Refrain)

Enzini pako, nakuinamia Bwana (Lord I bow before Your throne)
Enzini pako, nainua mikono (I lift my hands, before Your throne)
Enzini pako, nakuabudu Bwana (Lord, I worship You at the thone)
Enzini pako pokea utukufu (Receive the Glory at Your throne)

(Refrain)

Baba hakuna mwingine tena (Father there is no one else)
Mwenye enzi na utukufu (With the honor and the Glory)
Kama wewe shalom Baba (Like You Father of Peace)
U Mungu wa wajane Baba (You are the God of widows, Father)
Mweza yote kwa mayatima (Abler of all to the orphans)
Nani mwingine kama wewe, nakupenda (Who else is like You? I love You)
Sina mwingine kando yako (I have no one alse apart from You)
Ninakushukuru Baba (I’m grateful to You Father)
Nakwinamia wewe, unastahili (I bow before You, You are deserving)
Nani kama wewe Bwana? (Who is like You Lord?)
Hakuna mwingine kama wewe Bwana (There is no one else like You Lord)

(Refrain)

Response: Hakuna. Mwingine kama wewe Bwana Hakuna (None. None else like You Lord)
Nani kama wewe Bwana? (Who else is like You Lord?)
Mfariji kama wewe Bwana (Comforter like You Lord)
Duniani, mbinguni na chini, Baba (On earth, in heaven and below, Father)
Nani kama wewe Bwana? (Lord, Who is like You?)

Response: Amina Milele (Forever amen)
Amina oh, amina (Amen) x?
Wewe ni Mungu tunasema (You are God, we say)
Jehova Shalom, Jehova Nissi (Lord of Peace, Lord our banner)
Jehova Elshadai, Jehova Adonai (Almighty God, Lord God)

Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Eunice Njeri

1 Comment(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Languages: English, Swahili)

Every time I take a breath or see the sunshine
Streams flowing from up on the high mountains
Far to the vast sky I know you are a wonderful God
I think of the many many times I’ve seen your Powerful Hands
The miracles in my life, I couldn’t dare live without You

Wanishangaza, wanishangaza (You amaze me) x2
Matendo yako makuu, wanishangaza (Your Great Works amaze me)
Miujiza yako Yesu, wanishangaza (Jesus, Your Miracles amaze me)

Take my heart, my faith, my trust
Nakupa moyo wangu, na imani, nakuamini (Same translation)
Baba nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Father I will pray, I will sing, I will praise)
Milele nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Forever I will pray, I will sing, I will praise)
Mungu wa mapendo, mwenye utukufu wote (God of Love, of all the Glory)

(Refrain)

Repeat: Wanishangaza (You amaze me)
How you love me
God you’re mindful of me
Mimi mwanadamu tu (I am only a human)
Jinsi waniwazia mema(The way You think Good of me)
Na ukuu wako Yesu (And Your Greatness Jesus)
Bwana unavyotawala (Lord the way You reign)

Ameni (Amen) Lyrics by Eunice Njeri

3 Comments(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Sung in Swahili)

Usifiwe Mungu muumba mbingu na nchi yote (Be praised God creator of heaven and all the earth)
Ameni, Amen
Jehova Adonai, Jehova Elshadai (Lord my God, God Almighty)
Ameni, Amen
Uko kila mahali Baba, dunia Yakutambua (Father you are omnipresent, the world knows You)
Ameni, Amen
Ukisema Yahweh, nani apingane nawe? (Yahweh when you speak, who can come against You?)
Ameni, Amen

Refrain:
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, mfalme, Bwana wa mabwana (You are God, the King, Lord of Lords)
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, Mfalme, Bwana wangu (You are God, and King, My Lord )

Tuko salama chini ya mbawa zake (We are safe underneath His Wings)
Ameni, Amen
Kanisa sote tu imara tumesimama palipo sawa (We are strong for we stand on stable ground)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye juu sana (Be praised You who is Most High)
Ameni, Amen

(Refrain)

Hakuna silaha kinyume itakayofaulu (No weapon formed against us shall prosper)
Ameni, Amen
Aliye ndani yetu ni mkuu zaidi ya tunaye muona (Greater is He that is in us than He who is in the world)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye shinda yote (Be praised You who defeated all)
Ameni, Amen

(Refrain)

Uka (Come) Lyrics by Eunice Njeri

3 Comments
(Languages: English, Kikuyu, Swahili)

I could never, ever have enough of You
And Jesus You are more than enough for me
I’m waiting on You today
I’m waiting on You today

Refrain:
Uka uka, uka uka, uka uka (Come, Come)in Kikuyu
We wait on You
(Repeat)

Milele mimi sitatosheka bila wewe (Forever I will not be satisfied without You)
Maana wewe u zaidi ya tosha kwangu mimi (For You are more than satisfaction to me)
Nakungojea leo, nakungojea leo (I wait for You today)

(Refrain)

Bridge:
Like a river, flow, just flow
Like the rain, just pour out, pour out
Like the wind, just blow, blow
Like a fire, burn
(Repeat)

Oh, oh, oh, we wait on You (Repeat)

(Refrain)

Uka uka, uka uka, uka uka (Come, come)
Uka jeso, gwetereire (Come Jesus, we wait for you)

Matunda (Fruits) Lyrics by Eunice Njeri Feat. Lady Bee & Rebecca Soki Kalwenze

4 Comments


(Sung in Swahili)

Sio kwangu, sio kwangu, sio kwangu (Not by my might)

Utukufu wote ukurudie wewe (May all the glory return to You)
Bwana nataka nikae kandokando ya maji (Lord I want to live by the waters)
Kisima kisicho nyauka Bwana ninywe kwako
(I want to drink You: from the well that never dries)
Nikiimba Yesu, utukufu ukurudie wewe
(When I sing Jesus, may the glory return to you)
Nikisali Bwana, maombi yangu uyasikie (When I pray, listen to my prayers)
Majira yakija Yesu, nizae matunda (Let me bear fruits, in its season)
Sikia ombi langu, leo naomba (Listen to my prayer, I pray today)

Refrain:
Nizae matunda, kwa majira yake (To bear fruits in its season)
Nisinyauke, nitendalo nifanikiwe (That I may not wither, what I do to be successful)

Ulisema nikikaa ndani yako (You said when I abide in you)
Na neno lako ndani yangu (And Your word in me)
Chochote nitakacho Baba, utanipa (Whatever I ask, will be granted)
Ishara ya mi mfuasi wako, uzao wa matunda yangu
(The sign of my discipleship is my fruits)
Mzabibu wa kweli, nami ni matawi (You are the true vine, I am the branch)
Nikiwa ndani yako nawe ndani yangu nitazaa matunda
(When I am in you, and You in me, I shall bear fruits)
Nihubiri injili, ona nikuimbie (When I preach, let me praise you)
Nikikusemasema Yesu, mbegu yangu kwako (When I speak of You Jesus, my seen is in You)

(Refrain)

Mti usiozaa matunda hukatwa na kutupwa motoni
(A barren tree is cut down and burned)
Ee Yesu ninyunyuzie maji (Father irrigate me)
Nisinyauke niyazae matunda (That I may bear fruits and not wither)
Oh Yesu unijaze nguvu, lazima niyazae matunda
(Fill me with strength to bear fruit)
Na bota ba mbuma nayo ya molimo mosantu Yesu na ngai
(That I bear fruits from you Holy Spirit my Jesus)) #Lingala

(Refrain)

Bridge:
U mzabibu wa kweli (You are the true vine)
Umenichagua nizae matunda (You’ve chosen me to bear fruits)
Nisipozaa matunda, imani yangu yangu ni bure (If I do not bear fruits, my Faith is useless)
Ni bure (Is useless)

Refrain:
Nitendalo nifanikiwe (What I do to be successful)

Older Entries

%d bloggers like this: