Hakuna (Nothing) lyrics by Jemimah Thiong’o

1 Comment(Sung in Swahili)

Hakuna linalomshinda,(Nothing is impossible to Him)
Yesu mkombozi wangu (Jesus my Savior)
Soma Bibilia utaona,(Read the Bible and you shall see)
Yote Bwana Yesu anaweza(All that Jesus is able to do)
Hakuna lililo ngumu kwake anaweza(Nothing is impossible to him)

Chorus:

Hakuna, hakuna,(Nothing, nothing)
Hakuna linalomshinda (Nothing is impossible to Him)
Yote bwana yesu anaweza (Lord Jesus is able to do all)
Aliwatoa jasho makuhani (He awed the pharisees)
Na wazee hekaluni (And the elders at the temple)

Magonjwa yakulemea, (Illness is overwhelming you?)
Yesu aliponya hata ukoma (Jesus cured even leprosy)
Vipofu viwete na viziwi (The blind, the lame and the deaf)
Bwana yesu aliponya (All of them Jesus healed)
Isitoshe alifufua lazaro anaweza(He even raised Lazarus from the dead)

(Chorus)

Ulevi umekulemea, (Is drunkedness overwhelming you?)
Aligeuza macho kuwa divai (He turned water into wine)
wapoteza macho kwa kumikumi, (You lose your sight from cheap spirits)
Waelekea poteza maisha (You’ll end up losing your life)
Ukimwamini hautaona kiu ya pombe (Believe in Him and you won’t thirst for alcohol)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Njaa kwa yesu sio tisho (Famine to Jesus is not a threat)
Aliwapasha elfu tano kwa mikate miwili (He fed 5000 with 2 loaves)
Kabaki kuokota elfu saba (And had seven basketfuls of leftovers)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Baada ya kutufia msalabani (After He died for us on the cross)
Aliingia kuzimu yesu, (Jesus entered Hell)
Kanyang’anya shetani funguo (And wrested the keys from Satan)
Kampa ibilisi tetemeko kubwa sana (And caused the devil to fear.)

Mungu Baba (Father God) Lyrics by Rufftone and The Kenya General Service Unit (GSU)

1 Comment(Sung in Swahili)

Chorus:
Mungu Baba twaomba, (Father God we pray)
uilinde nchi yetu (That you protect our country)
tuishi kwa umoja (That we may live in unity)
Chuki si tumalize, (Help us stop hatred)
tusameheane tupendane (to forgive and love one another)
Ni wewe Mungu pekee (You are the only God)
Mungu Baba twaomba, (Father God we pray)
uilinde Kenya yetu (That you protect our Kenya)
tuishi kwa upendo (That we may live in love)
Chuki si tumalize,  (Help us stop hatred)
tuungane tushangiliane (That we unite and encourage each other)
Ni wewe Mungu pekee (You are the only God)

Rufftone:
Now me say Love, love, love one another
Oh Kenyan youth me say now love one another
Me say serve, serve, serve one another
Oh Kenyan youth me say now serve each other
We are the leaders of today, we are the kings of today
We are the princes and the queens of now
We are the ones that the Lord has chosen yes
We are the ones with the power today yes

Amen
My home, my Kenya, my land
Amen
My residence, my president
Amen
My town, my city, my crown, my love, my joy, my pride
Amen, Amen, Amen
(repeat)

(Chorus)

Rufftone:
Raundi hii wasee nawashow (This time I tell you friends)
Tusipochunga vision 2030 (If we do not protect vision 2030)
Itakuwa vision 3020 (It will turn to vision 3020)
Violin!

GSU:
Maombi, amani, upendo, umoja
(Prayer, peace, love, unity)
Maombi, amani, upendo, umoja eh
(Prayer, peace, love, unity)
(Repeat)

A Tuvuke Peace initiative and the National Youth Orchestra

Mungu Wangu Nitakushukuru (My God I Will Thank You) by Rose Muhando

4 Comments(Sung in Swahili)

E mungu wangu mimi ninatukushukuru (O my God I will thank you)
Mbele ya mataifa mimi nitaimba (Before the nations I will sing)
Dunia nzima nayo itambue hilo (All the world to know that)
Kwamba jina la yesu pekee ndilo (The name of Jesus alone)
Ulimwengu mzima uokolewe kwalo (that will save the world)

Asubuhi na mapema, mimi nitaimba (Early in the morning, I will sing)
Kabla ya kinywa kunena, kwako nitaimba (Before my mouth speaks, I will sing)
Tufani ijapozidi wo, kwako nitaimba (Though troubles increase, to you I will sing)
Nijapoteswa kabisa, kwako nitaimba (Though I am persecuted, to you I will sing)
Nijapodharauliwa, kwako nitaimba (Though I am hated, to you I will sing)

Chorus:

Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi …. listen you guitar)
Swiyi… Amka we kinubi (Swiyi… rise you flute)
Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi… you listen you guitar)
Inuka e zumari, inuka kwa sauti (Rise you flute, rise aloud) (x2)
Woo na utukuzwe Mungu, Woo na utukuzwe Mungu, (God be praised)
Yee Jehova adonai, Yee Jehova adonai, (Jehova Adonai)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)

Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)
Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)

(Chorus)

NIpe moyo ya nyama, ulopondeka (Give me heart of flesh, that is teachable)
Moyo uliotulia, na unyeyekevu (a peaceful and humble heart)
Mimi si kitu kwako, ni mdhuru? tu (I am nothing but dust to you)
Mimi ni kama nani, uniinue (who am I that you should raise me?)
Unifinyange bwana, kama upendavyo (Mould me Lord, the way you like)
Unifundishe Bwana kama upendavyo (Teach me Lord, the way you like)

(Chorus)

NIkikuita mungu, unaitika (When I call you God, you answer)
Rohi eloie heika (?), noishikimu (…Hebrew (?))
Jira el shadai, Jehova oseenu(…Hebrew (?))
El elyo shammah, Mungu unaitika (…, God you answer)
Jehova shabbah, Mungu utanijibu (Jehova Shabbah, God you will answer me)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)

(Chorus)

Alakara (Celebrate) Lyrics By Emmy Kosgei

10 Comments


(Sung in Turkana)

Eruko alakara, alakara ee (Come let us celebrate, celebrate)
Alakara alakara, Alakara ka yesu (Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)
Echuro echuro, alakara ee (With song, with song, celebrate)
alakara alakara, alakara ka yesu (Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)
Emumori, emumori, alakara ee (With dance, with dance, celebrate)
Alakara alakara, Alakara ka yesu (Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)

Achakara ayong’ana kisech kato Yesu (I was a sinner once, Jesus saved me)
Mama kigeno, tarau Yesu a kigeno kam (Jesus gave me hope and Joy)
Toko na eruko, alakara kotere Yesu
Ating’itayong’ alakara, alakara ka Yesu
Achakara ayong’ana kisech kateo Yesu
Ating’itayong’ Ating’itayong’ alakara i,
Ating’i, Ating’itayong aiundo

alakara ee, Alakara alakara, Alakara ka yesu
(Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)
alakara ee, Alakara alakara, Alakara ka yesu
(Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)
alakara ee, Alakara alakara, Alakara ka yesu
(Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)

Ebele Yesu, Itame kang’ (Jesus has transformed my life)
Esya taba ataba tang’ (His is my rock, my rock of ages)
Epuro aiyong’ ekile Yesu (Lets praise Jesus for there is none like him)
Alakara, Alakara ka yesu (Celebrate, Celebrate Jesus)
Koting’itung’a, Eliba Yesu (There is no one like Jesus)
Emamu Yeche, nabo lekoni yongo
Aminayo, aminayo, Alakara ka Yesu
Ka Yesu, alakara ee, (For Jesus, Celebrate him)
Alakara alakara, Alakara ka yesu
(Celebrate celebrate, Celebrate Jesus)

Nipishe Nipite (Let Me Pass) by Rose Muhando

2 Comments(Sung in Swahili)

Verse 1:
Nakuuliza shetani umepata wapi mamlaka (I ask you devil, where did you get the permission)
Ya kukamata akili za watu a (To mess with people’s minds)
Wewe umeleta balaa umeingia makanisani (You’ve brought trouble, you have gotten into churches)
Umekamata wababa wanabaka watoto wao (You have made fathers to rape their children)
Umekamata vijana umewatwika ulevi (You have caught young men, and saddled them with alcoholism)
Bila kusahau kina mama, vikao vya masengenyo (Not forgetting mothers, and their gossip)
Sasa nimechoka na mambo yako (I’m tired of your work)
Ewe shetani, nipishe nipite (You satan, let me pass)

Chorus:
Wewe ulimwasi mungu, nipishe nipite (You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya adamu na Eva, songea nipite (You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako (The world is destroyed, for your cunning)
WEwe ulimwasi mungu, nipishe nipite(You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya Adamu na Eva, songea nipite (You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako (The world is destroyed, for your cunning)
wewe shetani unaambiwa, mwenyeji wa kuzimu (You satan you’ve been ordered, the host of hell)
Sasa nipishe nipite (Now let me pass)

Verse 2:
Hebu nipishe nipite, ninachelewa njiani (Let me pass, I’m getting late)
Yesu yu karibu kurudi, kulichukua kanisa (Jesus is almost returning to take his church)
Kanda unayo nionyesha yote yamepitwa na wakati(Whatever you show me has been passed by time)
Huna ujanja (You can’t fool me)
Kumbuka miaka elfu mbili iliyopita zamani (Remember 2000 years ago)
Yesu aliposhuka kuzimu, akakunyanganya funguo (When Jesus descended to hell, and took the keys)
Funguo za mamlaka (The keys of authority)
Nasema nimechoshwa na mambo yako (I say I am tired of you)
Wewe shetani nipishe nipite (You devil, let me pass)

(Chorus)

Verse 3:
Nakuamuru shetani wewe, nipishe nipite (I order you satan, let me pass)
Wewe umekuwa ni kikwazo kwangu, Kufika mbinguni(You have been my barrier to heaven)
Muda wako umeshakwisha, songea nipite (Your time is up, let me pass)
Sasa haleluya naenda mbinguni, hakuna mashaka (Now Haleluya I’m going to heaven, no worries)
(Repeat)

Verse 4:
Wewe ulishaaniwa, laana milele (You have been cursed forever)
Ulinyanganywa mamlaka na Yesu, Huna ujanja ee (You’re authority was taken by Jesus, you have no more cunning)
Simba wa yuda aliponguruma, mafuriko kuzimu (When the Lion of Judah roars, there is flood in hell)
Sasa haleluya twaenda mbinguni, hatuna mashaka (Now haleluya we are going to heaven, no worries)
(Repeat)

(Chorus)

Ololo (Never) Lyrics by Emmy Kosgei

10 Comments(Sung in Kalenjin)

Wololo, ololo, olo me ya kusegong'(No, never! I will not look back)
Me ya kusegong’, asubi Jesu (I will not look back, I follow Jesus)
I fix my eyes on Jesus, no more turning back
Til o, til e, akile wololo (decide, and say no)
(repeat)

Mwae ng’olyondet kole chubot, Ne name mogombet (The word says cursed is the man that goes to plough)
ne namei mogombo, ak kokus kong’ (Who holds the plough, and looks back)
Manyolu eng’ boisio, kimwawech Jesu (He is not of value, Jesus tells us)
Ako chi ne u no, ko matilei ki (A person like that, cannot be relied on)
Lewen o, lewen, lewen eng’ u inyegei ye i gil iyai ko chula (Choose, choose wisely, and don’t be like the man)
Til o, til e, Meyai iyai ko chula (decide, don’t be like the man)

Wololo, ololo, olo me ya kusegong'(No, never! I will not look back)
Me yai kusegong’, asubi Jesu (I will not look back, I follow Jesus)
I fix my eyes on Jesus, no more turning back
Til o, til e, akile wololo (decide, and say no)
(repeat)

Ame kus kong’ ngo u Isirael,Kiutie Jehova (Don’t look back like the Israel, who forgot God)
Kiutie kayamisutik, koam indara (They forgot His promises, and missed the past)
Kobwat chebo lolosyek,che kimeto eng’ let (They thought of all the things they left behind)
Kiyem tulwet Sinai, kenyisiek artam (They remained around mt. Sinai, for 40 years)
Kigeer ak ama it, emetab kayamiset (They saw but never reached, the promised land)
Ame ngo berberin o, chebo ng’ony koresoi (So do not be deceived, by earthly desires)
Til o, til e, umetete kute murego amengong’al o (decide because like dust, they shall pass)

Wololo, ololo, olo me ya kusegong'(No, never! I will not look back)
Me ya kusegong’, asubi Jesu (I will not look back, I follow Jesus)
I fix my eyes on Jesus, no more turning back
Til o, til e, akile wololo (decide, and say no)
(repeat)

Ye me I lalang’ ak eme ikaite, kutupten Jehova
(You are neither hot nor cold, God will spit you out)
Kelen iwendi tai ilite let, ibire mark time o
(You say you’re moving forward, yet you move backwards, you’re marktiming)

Wololo, ololo, olo me ya kusegong'(No, never! I will not look back)
Me ya kusegong’, asubi Jesu (I will not look back, I follow Jesus)
I fix my eyes on Jesus, no more turning back
Til o, til e, akile wololo (decide, and say no)
(repeat)

Naendelea Mbele (I’m Moving Forward) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment(Sung in Swahili)

Chorus:
Naendelea mbele, naendelea mbele (I’m moving forward, I’m moving forward)
Sirudi nyuma tena, naenda na Yesu (No turning back again, I’m going with Jesus)
(Repeat)

Verse 1:
Mengi nimeona, ya kunivuta nyuma (I have seen many things that want to turn me)
Ewe Bwana Yesu, umenisaidia (You Lord Jesus, have helped me)
Sio kwa nguvu, wala mamlaka (Not by my might, or my power)
Bali ni kwa Roho, wako mtakatifu (But by your Holy Spirit)

(Chorus)

Verse 2:
Kama si wewe Yesu, ningekuwa wapi (If it wasn’t for you Jesus, Where would I be?)
Ebeneza Mungu wangu, umenitoa mbali (My God Ebenezer, you’ve brought me from far)
Nami nimeamua, takufuata milele (And I have resolved, to follow you forever)
Baba Yangu we, usiniache naenda (My Father you, don’t leave me I’m following)

(Chorus)

Verse 3:

Umeniumba mimi, kwa umbo lako Yesu (You’ve created me in your image Jesus)
Menipa Ujasiri, wa Roho wako Mungu (You’ve given me your Spirit’s courage)
Ninaweza yote, wewe waniwezesha (I can conquer all, you enable me)
Sio kwa nguvu wala mamlaka, ni kwa Roho wako (Not by might or power, but by your Spirit)

(chorus)

Verse 4:
Watoto vijana twende, wamama wazee twende (Children youth, Women, men lets go)
Kenya yote twende, twende kwa Yesu (All Kenya lets go, Let’s go to Jesus’)
Uropa Asia twende, Afrika yote twende (Europe, Asia let’s go, All Africa lets go)
Dunia nzima twende, twende kwa Yesu (All the world let’s go, let’s go to Jesus’)
Kanisa lote twende, watoto wote twende (All church let’s go, All children let’s go)
(repeat)

(chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: