Hosanna lyrics by Evelyn Wanjiru

1 Comment


(Sung in Swahili)

Chorus:
Hosanna, Haleluya, Hosanna (x4)
(Hosanna, Hallelujah, Hosanna)

Eh mataifa yote yamekusanyika kusema Hosanna
(All nations have convened to say Hosanna)
Mwana wa Daudi ndiye yule yuaja kwa mapendo wake (?)
(The son of David is the one who is coming with his love)
Yuaja (Kwa ujira wake), Ye huyu (mbarikiwa)
(He is coming (for his harvest), He is the one (The Blessed One))
Yuaja (kwa jina la Bwana), na tuseme Hosanna
(He is coming (in the name of the Lord), so we say Hosanna)

(Chorus)

Nikitazama ndege wa angani; hawapandi wala kuvuna
(When I look at the birds of the air; they neither sow nor reap)
Na wewe Baba wa mbinguni; huwalisha kila siku
(And you Father of Heaven; you feed them everyday)
Na mimi najua utanilisha na kunivisha
(And I know that you well feed and clothe me)
Ndiposa ninasema, Hosanna
(That is why I say, Hosanna)
Ndiposa ninasema, Hosanna
(That is why I say, Hosanna)

(Chorus)

Yeye ndiye (Yesu!), Yeye ndiye (Yesu!) x2
(He is (Jesus!), He is (Jesus!))
Twasema (Hosanna), Twasema (Hosanna) x2
(We say (Hosanna!), Twasema (Hosanna))
Cheza, cheza….
(Dance, dance….)

Naendelea Mbele (I’m Moving Forward) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Chorus:
Naendelea mbele, naendelea mbele (I’m moving forward, I’m moving forward)
Sirudi nyuma tena, naenda na Yesu (No turning back again, I’m going with Jesus)
(Repeat)

Mengi nimeona, ya kunivuta nyuma (I have seen many things that want to turn me)
Ewe Bwana Yesu, umenisaidia (You Lord Jesus, have helped me)
Sio kwa nguvu, wala mamlaka (Not by my might, or my power)
Bali ni kwa Roho, wako mtakatifu (But by your Holy Spirit)

(Chorus)

Kama si wewe Yesu, ningekuwa wapi (If it wasn’t for you Jesus, Where would I be?)
Ebeneza Mungu wangu, umenitoa mbali (My God Ebenezer, you’ve brought me from far)
Nami nimeamua, takufuata milele (And I have resolved, to follow you forever)
Baba Yangu we, usiniache naenda (My Father you, don’t leave me I’m following)

(Chorus)

Umeniumba mimi, kwa umbo lako Yesu (You’ve created me in your image Jesus)
Menipa Ujasiri, wa Roho wako Mungu (You’ve given me your Spirit’s courage)
Ninaweza yote, wewe waniwezesha (I can conquer all, you enable me)
Sio kwa nguvu wala mamlaka, ni kwa Roho wako (Not by might or power, but by your Spirit)

(chorus)

Watoto vijana twende, wamama wazee twende (Children youth, Women, men lets go)
Kenya yote twende, twende kwa Yesu (All Kenya lets go, Let’s go to Jesus’)
Uropa Asia twende, Afrika yote twende (Europe, Asia let’s go, All Africa lets go)
Dunia nzima twende, twende kwa Yesu (All the world let’s go, let’s go to Jesus’)
Kanisa lote twende, watoto wote twende (All church let’s go, All children let’s go)
(repeat)

(chorus)

Amenipanda (He Has Planted Me) Lyrics by Jemimah Thiong’o

Leave a comment


Refrain:
Bwana asema, amenipanda mimi
(The Lord has said, that He has planted me)
Kando ya mito yenye maji mengi
(Near the source of many waters) (Repeat)

Ni Bwana alonipanda, kwa mikono yake Baba
(It is the Lord that has planted my with his hands)
Kando ya mito yenye rehema na baraka
(Next to the source of mercy and blessings )
Kunipalilia Baba, sikosi mbolea maji
(The Lord has weeded me, I do not lack fertilizer or water)
Naishi nikiamini, siwezi nyauka nimepandwa ee
(I live believing that I will not wither, for I have been planted)

(Refrain)

Kweli Baba wa rehema, amenipanda mimi (Truly the Lord of Mercy has planted me)
Baraka zanifuata kokote niendako (Blessings follow me wherever I go)
Amenipa uhai, akalinda afya yangu (He has given me life, and protected my health)
Ndiposa nashuhudia, sifa alozipanda Mungu wangu (This is why I testify, praising my God who has planted me)

(Refrain)

Imani ya wokovu, Hushinda majaribu
(Faith of salvation, has victory over trials)
Hiyo ni baadhi ya mito nilopandwa kwayo
(This are some of the sources of waters that I am planted to)
Mambo yangu yote baba, hupanga kwa utaratibu
(All my affairs have been deliberately planted)
Kwa maana anijali, aliyenipanda Mungu wangu wee
(For He cares for me, the God who has planted me)

(Refrain)

Hakuna juu mbinguni, wala chini duniani
(There is none in heaven, or on earth below)
Anayeshinda Mungu muumba mpanzi wangu
(That defeats God, my creator, my planter)
Hunizunguka mimi, kwa damu ya mwanao
(He surrounds me, with the Blood of His Son)
Hunilinda vyema, sipati madhara kwani nimepandwa ee
(He defends me well, I am not harmed for I have been planted)

(Refrain)

Mateso (Trials) by Marion Shako

Leave a comment


Jina la yesu ngome imara,Mwenye haki hukimbilia kawa salama
The name of Jesus a solid rock, the righteous run to it and they are safe
Macho ya bwana humwelekea, Mwenye haki kilio chake hukisikia
The eyes of the Lord will look to him, he will hear the cry of the righteous

Chorus:
Mateso ya mwenye haki nayo ni mengi,Lakini Bwana humuokoa nayo yote
The troubles of a righteous person are many, but the Lord will save him from all
kama si wewe, kama si wewe Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
If it was not for you, if it was not for you Jesus, you have preserved me to praise you

Bwana U karibu na mwenye haki, waliopondeka roho yeye huwahifadhi
Lord you are close to the righteous, You preserve the weak in spirit
Humuifadhi mifupa yake, hukumbuka nafsi za watumishi wake
You preserve his bones, you remember your servants

(Chorus)

Wewe ni Mungu, wewe ni baba, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my God, you are my father, you have preserved me to worship you
Wewe ni ngome ya maisha yangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my life’s stronghold, you have preserved me to praise you
Sifa zako zi kinywani mwangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
Your praises are on my lips, you have preserved me to worship you
Hafananishwi, hafananishwi Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
He is not to be compared, Jesus cannot be compared, you have preserved me to worship you

(Chorus)

Newer Entries

%d bloggers like this: