Naendelea Mbele (I’m Moving Forward) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment(Sung in Swahili)

Chorus:
Naendelea mbele, naendelea mbele (I’m moving forward, I’m moving forward)
Sirudi nyuma tena, naenda na Yesu (No turning back again, I’m going with Jesus)
(Repeat)

Verse 1:
Mengi nimeona, ya kunivuta nyuma (I have seen many things that want to turn me)
Ewe Bwana Yesu, umenisaidia (You Lord Jesus, have helped me)
Sio kwa nguvu, wala mamlaka (Not by my might, or my power)
Bali ni kwa Roho, wako mtakatifu (But by your Holy Spirit)

(Chorus)

Verse 2:
Kama si wewe Yesu, ningekuwa wapi (If it wasn’t for you Jesus, Where would I be?)
Ebeneza Mungu wangu, umenitoa mbali (My God Ebenezer, you’ve brought me from far)
Nami nimeamua, takufuata milele (And I have resolved, to follow you forever)
Baba Yangu we, usiniache naenda (My Father you, don’t leave me I’m following)

(Chorus)

Verse 3:

Umeniumba mimi, kwa umbo lako Yesu (You’ve created me in your image Jesus)
Menipa Ujasiri, wa Roho wako Mungu (You’ve given me your Spirit’s courage)
Ninaweza yote, wewe waniwezesha (I can conquer all, you enable me)
Sio kwa nguvu wala mamlaka, ni kwa Roho wako (Not by might or power, but by your Spirit)

(chorus)

Verse 4:
Watoto vijana twende, wamama wazee twende (Children youth, Women, men lets go)
Kenya yote twende, twende kwa Yesu (All Kenya lets go, Let’s go to Jesus’)
Uropa Asia twende, Afrika yote twende (Europe, Asia let’s go, All Africa lets go)
Dunia nzima twende, twende kwa Yesu (All the world let’s go, let’s go to Jesus’)
Kanisa lote twende, watoto wote twende (All church let’s go, All children let’s go)
(repeat)

(chorus)

Kuna Dawa (There is a Cure) Lyrics by Esther Wahome

5 Comments


Chorus
Kuna dawa, Kuna dawa (There is a cure, a cure) x4

Verse 1:
Nayatangazia Mataifa (I announce to all nations)
Kuna dawa na waipokee (That there is a cure; receive it)
Dawa ni Kumpokea Yesu (The cure is to receive Jesus)
Oh Kuna dawa (Oh, there is a cure)
(repeat)

(Chorus)

Verse 2:
Pokea dawa bila malipo (Receive the cure without a price)
Yaponya roho na pia mwili (That cures the spirit and the body)
Yaondoa dhiki na laana (And banishes troubles and curses)
Oh, kuna dawa (Oh, there is a cure)
(repeat)

(Chorus)

Verse 3:
Nawasihi wote mnywe dawa (I urge all of you to receive the cure)
Wazee kwa vijana tunywe dawa (Old and young; recieve it)
Watoto pia wapewe dawa (Children too should be given)
Oh, kuna dawa (Oh, there is a cure)
(repeat)

(Chorus)

Wewe Pekee (You Alone) by Alice Kamande

3 Comments


Nafungua kinywa changu, nikusifu Baba (I open my mouth, to praise you father)
Umenitendea nimefika sasa hapa (You have done good for me so far)
Wewe kweli ni rafiki, Unaniongoza ninapopotea (You are my friend, leading me when I am lost)
Upendo wako niufananishe na nani baba  (What can I compare your Love to?)

Taabu nyingi kweli nilipitia (I passed through a lot of troubles)
Hadi nikajipata nikikushuku (Until I found myself doubting you)
Sikujua mpango wako kwangu Baba (I was not aware of your plans for me father)
Ulijua yote nikiyapitia (You knew everything I passed through)
Mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke (Your hand was holding me so I could not fall)
Wewe kimbilio langu (You are my salvation)

Hakuna mwingine, ni wewe pekee yako (There is no other, just you)
Mbele hata nyuma, ni wewe pekee (Ahead or behind me, just you)
Hakuna mwingine, ni wewe pekee yako (There is no other, just you)
Mbele hata nyuma, ni wewe pekee (Ahead or behind me, just you)

Tafuta tafuta hutampata kama yeye (Search and search, you will not find like him)
Alinitoa toka tope la dhambi (He saved me from the mud of sin)
Kama sitaona haya ya kumsifu mungu wangu (Therefore I am not afraid to praise my God)
Siku zote nitamuimbia Baba (All my days I will sing for my father)

Taabu nyingi kweli nilipitia (I passed through a lot of troubles)
Hadi nikajipata nikikushuku (Until I found myself doubting you)
Sikujua mpango wako kwangu Baba (I was not aware of your plans for me father)
Ulijua yote nikiyapitia (You knew everything I passed through)
Mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke (Your hand was holding me so I could not fall)
Wewe kimbilio langu (You are my salvation)

Hakuna mwingine, ni wewe pekee yako (There is no other, just you)
Mbele hata nyuma, ni wewe pekee (Ahead or behind me, just you)
Hakuna mwingine, ni wewe pekee yako (There is no other, just you)
Mbele hata nyuma, ni wewe pekee (Ahead or behind me, just you)

 

Nyota ya Ajabu lyrics by Rose Muhando

1 Comment


Verse 1:
ILe nyota ya ajabu, yaonekana mashariki
Imejaa ishara zote, za kuzaliwa mfalme
Mamajuzi wako nyuma, kuifuata nyota ile
walifika Yerusalemu, nao wakauliza (repeat)
Yuko wapi yeye aliyezaliwa,
mtawala wa wayahaudi ili tumsujudie

Chorus:
Mjini mwa Daudi, amezaliwa mkombozi
Atakayewaokoa watu na dhambi zao
Dunia shangilieni, amezaliwa messiah
Haleluya haleluyah, sifa ni kwa Bwana

Verse 2:

Walikuwako na wachungaji, waliokaa makondeni
Wakilinda kundi lao kwa zamu usiku
Malaika kawatokea, kawambia msiogope
Maana leo katika Yuda, amezaliwa messiah

(Chorus)

Verse 3:
Walipokwisha kusema haya, Malaika wa bwana
Waliimba wimbo ule, wimbo usio na mwisho
Utukufu juu kwa Mungu mbinguni
Duniani we amani kwa aliowaridhia

(chorus)

Verse 4:
Maongeo enzi yake, na tena begani mwake
Tazameni anakuja kwa jina lake Bwana
Maongeo enzi yake, na tena begani mwake
Tazameni anakuja kwa jina lake Bwana

(chorus)

Ongeboiboitu Lyrics by Maggy Seurey

1 Comment


Boiboyen chebonon eng’ tamirmiret, Nenywa bounatetap kipsengwet
Boiboiyen che orogendos, amu tun kigoigoi ichek
Boiboyen cheptala eng’ iman, amu tun ngunjinin ng’ony
Ang’ Chamyet melelap agu boek imanda amu tun kiamdos ichek

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Boiboyen che riregei iman, tun nyoru ak ichek rirenab kei
Boiboyen che tililen mugulelwek, amu tun keerei kwandanyo
boiboyen che yae kalyet, amu kigurei weritab kwandanyo
Ang’ che kiga sausa kobo imanda, nenywa bounatetap kipsengwet

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Obaibayech urok bik iman, ak ye uso uso
Ak yemwaitain ak yoit ye tugul, komwochok agobo ane
Oboiboitu ogaskei mising’, amu o meleptangwong’ eng’ kipsengwet
Amu kigiusaus ko unotok, maotik che kindoi uno

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising’

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising

Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising
Otaach obaibaichi yetindenyo
Ongeboiboitu amu o meleptanyo mising

Damu Lyrics by Esther Wahome with English Lyrics

Leave a comment


Sioshwi dhambi zangu, bila damu yake | What can wash away my sins, but his blood
Nahitaji kabisa, dawa ya makosa yangu | I need it completely, the cure for my sins
Ndiposa nakimbia pale msalabani | Thus I run to the cross
Haya initakase, damu ya mkombozi | That it may cleanse me, the blood of my savior

Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood
Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood

Sipati patanishwa, bila damu yake | I cannot find any solution, without his blood
Hukumu yanitisha, ila hiyo damu | Judgement would scare me, if it wasnt for that blood
Ndipo namlilia, aliye mwaga damu | thus I cry to him, the one who spilled his blood
Sasa initakase, damu ya mkombozi | That it may cleanse me, the blood of my savior

Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood
Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood

Sipati tumaini, bila damu yake | There would be no hope, if it wasnt for his blood
wema wala amani, pia na usalama | Goodness or peace, and safety
Ndipo namtazama, huyu mwana kondoo | Thus I look to him, the lamb
Ili initakase, damu ya mkombozi | That it may cleanse me, the blood of my savior

Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood
Damu, damu, damu ya mkombozi damu | Blood, blood, blood of my savior blood

Yahweh by Esther Wahome

Leave a comment


Malaika wamwimbia wakisema hosana (The angles sing to him hailing hosanna)
Maserufi juu mbinguni wote wanamwabudu (The seraphim in heaven all worship him)
wazee ishirini na nne wote wanamwinamia (24 elders all bow to him)
Kila ulimi unakiri Yahweh ni Mungu (Every tongue confess that Yahweh is God)

Yahwe ni Mungu wa miungu,Yahwe ni Mungu wa miungu (Yahweh is God of gods)
Yahwe ni Mungu wa miungu, Haleluya (Yahweh is Lord of lords)

Mataifa ya dunia yote yanamtambua (All nations of the world agree)
WAnadammu duniani wote wanamkimbilia (All mankind in the world run to him)
Tazameni mataifa yote yanamsujudia (Look at all the nations all bow to him)
Kila ulimi unakiri Yahweh ni Mungu (All tongues confess that Yahweh is God)

Yahwe ni Mungu wa miungu, Yahwe ni Mungu wa miungu (Yahweh is God of gods)
Yahwe ni Mungu wa miungu, Haleluya (Yahweh is God of gods)

Hata ndege wa angani wote wanamwimbia (Even the birds above all sing to him)
Viumbe vyote vyenye uhai vinamshangilia (All creatures with life all praise him)
Hata wazee na watoto wote wamfurahia (Even old me and children are glad of the name)
Kila ulimi unakiri Yahweh ni Mungu (All tongues confess that Yahweh is God)

Yahwe ni Mungu wa miungu, Yahwe ni Mungu wa miungu (Yahweh is God of gods)
Yahwe ni Mungu wa miungu, Haleluya (Yahweh is God of gods)

Older Entries

%d bloggers like this: