Mwamba Mwamba (The Solid Rock) by Solly Mahlangu

14 Comments


Sung in Swahili, then in Luganda

Verse 1:
Mwamba mwamba, mwamba mwamba (The solid rock, the solid rock)
Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba (The solid rock, Jesus is the Solid Rock)
(repeat)

Chorus:
Yesu ndiye (mwamba) Jesus is the (solid rock)
Yesu ndiye (mwamba) Jesus is the (solid rock)
(Yesu ndiye mwamba) Jesus is the (solid rock)(repeat x 3)

Verse 2:
Dwala lami, Dwala lami (The solid rock, the solid rock)
Dwala lami, Jesu ulitwala (repeat)

(Chorus)

(Verse 2) then (Chorus)

(Verse 1) then (Chorus)

Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afayo
(What makes me happy is that our Lord Jesus Cares)
Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afayo
(What makes me happy is that our Lord Jesus Cares)(x5)

Afayo (afayo) He cares (he cares) – (repeat)

Advertisement

Mungu Wangu Nitakushukuru (My God I Will Thank You) by Rose Muhando

4 Comments(Sung in Swahili)

E mungu wangu mimi ninatukushukuru (O my God I will thank you)
Mbele ya mataifa mimi nitaimba (Before the nations I will sing)
Dunia nzima nayo itambue hilo (All the world to know that)
Kwamba jina la yesu pekee ndilo (The name of Jesus alone)
Ulimwengu mzima uokolewe kwalo (that will save the world)

Asubuhi na mapema, mimi nitaimba (Early in the morning, I will sing)
Kabla ya kinywa kunena, kwako nitaimba (Before my mouth speaks, I will sing)
Tufani ijapozidi wo, kwako nitaimba (Though troubles increase, to you I will sing)
Nijapoteswa kabisa, kwako nitaimba (Though I am persecuted, to you I will sing)
Nijapodharauliwa, kwako nitaimba (Though I am hated, to you I will sing)

Chorus:

Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi …. listen you guitar)
Swiyi… Amka we kinubi (Swiyi… rise you flute)
Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi… you listen you guitar)
Inuka e zumari, inuka kwa sauti (Rise you flute, rise aloud) (x2)
Woo na utukuzwe Mungu, Woo na utukuzwe Mungu, (God be praised)
Yee Jehova adonai, Yee Jehova adonai, (Jehova Adonai)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)

Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)
Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)

(Chorus)

NIpe moyo ya nyama, ulopondeka (Give me heart of flesh, that is teachable)
Moyo uliotulia, na unyeyekevu (a peaceful and humble heart)
Mimi si kitu kwako, ni mdhuru? tu (I am nothing but dust to you)
Mimi ni kama nani, uniinue (who am I that you should raise me?)
Unifinyange bwana, kama upendavyo (Mould me Lord, the way you like)
Unifundishe Bwana kama upendavyo (Teach me Lord, the way you like)

(Chorus)

NIkikuita mungu, unaitika (When I call you God, you answer)
Rohi eloie heika (?), noishikimu (…Hebrew (?))
Jira el shadai, Jehova oseenu(…Hebrew (?))
El elyo shammah, Mungu unaitika (…, God you answer)
Jehova shabbah, Mungu utanijibu (Jehova Shabbah, God you will answer me)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)

(Chorus)

Hlonolofatsa (Bless) Lyrics by Universal Gospel Choir (UGC)

3 Comments[Soweto Gospel Choir YouTube version]
[YouTube Link to another version by Bojo Mujo]

(Sung in Sotho)

Iyo hlonolofatsa(Iyo Bless)
Iyo hlonolofatsa (Iyo Bless)
Iyo ka lebtso la Ntate(Bless in the name of the father)
(Iyoyoyo hlonolofatsa)(Iyoyoyo Bless)

(Repeat)

Tambira Jehovah (Dance to The Lord) by Celebration Choir Zimbabwe

12 Comments(Non-English parts are sung in Shona)
[Click here for Mkhululi’s (Joyous Celebration 16) version.]

This is a call from the mountain of God
Tambira, tambira (let’s dance, let’s dance)
To come with thanksgiving and joy in our hearts
Tambira, tambira (let’s dance, let’s dance)
Let’s fill the streets with love
And shake this world alive with singing
The celebration’s now
For our time to dance has come

Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Imbira, imbira (Let’s sing)
Imbira Jehovah (Let’s sing for our Lord)
Imbira, imbira (Let’s sing)
Imbira Jehovah (Let’s sing for our Lord)

(Repeat from Top)

Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Iyelele helele, Iyelele helele
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)

Rumbidza, rumbidzai (Let’s praise)
Rumbidza Jehovah (Let’s praise our Lord)

Unitetee (Defend Me) Lyrics by Upendo Nkone

Leave a comment(Sung in Swahili)

Unitetee, unitetee, Bila wewe siwezi unitetee
(Defend me, defend me, without you I cannot so defend me)
Unitetee, unitetee, Bila wewe siwezi unitetee mwokozi wangu
(Defend me, without you I cannot, so defend me my saviour)

Umenituma kufanya kazi yako Baba (You have sent me to do your work Father)
Wengine wanaleta vipingamizi Baba (Others have opposed me Father)
Bila wewe siwezi, unitetee (Without you I can’t, defend me)
Kwa vile ni wewe umenituma Baba (Because you have sent me Father)
Njoo ufanye kazi pamoja nami (Come and work with me)
Pasipo wewe siwezi unitetee mwokozi wangu (Without you I can’t, defend me my saviour)

(Chorus)

Mwengine kiuchumi amekwama Baba (Another is stuck economically)
Magonjwa nayo yamemzunguka Yesu (Illness has surrounded him too Jesus)
Nyosha mkono wako Ee Baba umtetee (Stretch your hand Oh Father and defend him)
Kwa kuwa wewe ndiwe mponyaji (Because you are the healer)
Na tena wewe ndiwe wa baraka Baba (And you are the one with the blessings)
Naomba nikuone Baba, umtetee Mwokozi wangu (Let me see you I pray, Defend him my saviour)

(Chorus)

Na huyu naye yupo kwenye matatizo (This other person is in trouble)
Mali zake amedhulumiwa (He is wronged even in his possessions)
Amebaki hana kitu, Yesu umtetee (He has remained destitute, Jesus defend him)
Najua wewe ni Mungu wa wanaoonewa (I know you are the God of the oppressed)
Kufa kuwapa haki zao Baba (Father grant them their rights)
Bila wewe hawataweza, uwatetee Baba (Without you they cannot, defend them Father)

Wengine wamefungwa gerezani (Others have been jailed)
Kwa makosa ya kusingiziwa Yesu (Because of false accusations Jesus)
Wewe ni hakimu wa kweli eh, uwapiganie (You are the true judge, fight for them)
Zitazame pia nchi zenye vita (Look at the countries at war)
Amani hakuna wanauana ovyo(They kill each other and have no peace)
Wewe ndiwe Mungu wa wote Yesu uwatetee Mungu mwenye nguvu
(You are God over all, Jesus you are a mighty God – defend them)

(Chorus) – “Defend them…”

Mapito yangu Baba ni magumu sana (My path is hard Father)
Mambo mengi yaumiza roho yangu (Many things grieve my heart)
Bila wewe siwezi unitetee (Without I cannot, defend me)
Kwa kuwa wewe Yesu ulishinda (Because you conquered all Jesus)
Na mimi pia nitashinda (And I shall also overcome)
Bado ninakaza mwendo ee Yesu unitetee, unitie nguvu
(I am still pressing on, Jesus defend me, strengthen me)

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: