Hakuna (Nothing) lyrics by Jemimah Thiong’o

1 Comment(Sung in Swahili)

Hakuna linalomshinda,(Nothing is impossible to Him)
Yesu mkombozi wangu (Jesus my Savior)
Soma Bibilia utaona,(Read the Bible and you shall see)
Yote Bwana Yesu anaweza(All that Jesus is able to do)
Hakuna lililo ngumu kwake anaweza(Nothing is impossible to him)

Chorus:

Hakuna, hakuna,(Nothing, nothing)
Hakuna linalomshinda (Nothing is impossible to Him)
Yote bwana yesu anaweza (Lord Jesus is able to do all)
Aliwatoa jasho makuhani (He awed the pharisees)
Na wazee hekaluni (And the elders at the temple)

Magonjwa yakulemea, (Illness is overwhelming you?)
Yesu aliponya hata ukoma (Jesus cured even leprosy)
Vipofu viwete na viziwi (The blind, the lame and the deaf)
Bwana yesu aliponya (All of them Jesus healed)
Isitoshe alifufua lazaro anaweza(He even raised Lazarus from the dead)

(Chorus)

Ulevi umekulemea, (Is drunkedness overwhelming you?)
Aligeuza macho kuwa divai (He turned water into wine)
wapoteza macho kwa kumikumi, (You lose your sight from cheap spirits)
Waelekea poteza maisha (You’ll end up losing your life)
Ukimwamini hautaona kiu ya pombe (Believe in Him and you won’t thirst for alcohol)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Njaa kwa yesu sio tisho (Famine to Jesus is not a threat)
Aliwapasha elfu tano kwa mikate miwili (He fed 5000 with 2 loaves)
Kabaki kuokota elfu saba (And had seven basketfuls of leftovers)

(Chorus)

Hakuna linalomshinda, (Nothing is impossible to Him)
Baada ya kutufia msalabani (After He died for us on the cross)
Aliingia kuzimu yesu, (Jesus entered Hell)
Kanyang’anya shetani funguo (And wrested the keys from Satan)
Kampa ibilisi tetemeko kubwa sana (And caused the devil to fear.)

Mwamba Mwamba (The Solid Rock) by Solly Mahlangu

11 Comments


Sung in Swahili, then in Luganda

Verse 1:
Mwamba mwamba, mwamba mwamba (The solid rock, the solid rock)
Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba (The solid rock, Jesus is the Solid Rock)
(repeat)

Chorus:
Yesu ndiye (mwamba) Jesus is the (solid rock)
Yesu ndiye (mwamba) Jesus is the (solid rock)
(Yesu ndiye mwamba) Jesus is the (solid rock)(repeat x 3)

Verse 2:
Dwala lami, Dwala lami (The solid rock, the solid rock)
Dwala lami, Jesu ulitwala (repeat)

(Chorus)

(Verse 2) then (Chorus)

(Verse 1) then (Chorus)

Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afayo
(What makes me happy is that our Lord Jesus Cares)
Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afayo
(What makes me happy is that our Lord Jesus Cares)(x5)

Afayo (afayo) He cares (he cares) – (repeat)

Mungu Wangu Nitakushukuru (My God I Will Thank You) by Rose Muhando

4 Comments(Sung in Swahili)

E mungu wangu mimi ninatukushukuru (O my God I will thank you)
Mbele ya mataifa mimi nitaimba (Before the nations I will sing)
Dunia nzima nayo itambue hilo (All the world to know that)
Kwamba jina la yesu pekee ndilo (The name of Jesus alone)
Ulimwengu mzima uokolewe kwalo (that will save the world)

Asubuhi na mapema, mimi nitaimba (Early in the morning, I will sing)
Kabla ya kinywa kunena, kwako nitaimba (Before my mouth speaks, I will sing)
Tufani ijapozidi wo, kwako nitaimba (Though troubles increase, to you I will sing)
Nijapoteswa kabisa, kwako nitaimba (Though I am persecuted, to you I will sing)
Nijapodharauliwa, kwako nitaimba (Though I am hated, to you I will sing)

Chorus:

Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi …. listen you guitar)
Swiyi… Amka we kinubi (Swiyi… rise you flute)
Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi… you listen you guitar)
Inuka e zumari, inuka kwa sauti (Rise you flute, rise aloud) (x2)
Woo na utukuzwe Mungu, Woo na utukuzwe Mungu, (God be praised)
Yee Jehova adonai, Yee Jehova adonai, (Jehova Adonai)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)

Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)
Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)

(Chorus)

NIpe moyo ya nyama, ulopondeka (Give me heart of flesh, that is teachable)
Moyo uliotulia, na unyeyekevu (a peaceful and humble heart)
Mimi si kitu kwako, ni mdhuru? tu (I am nothing but dust to you)
Mimi ni kama nani, uniinue (who am I that you should raise me?)
Unifinyange bwana, kama upendavyo (Mould me Lord, the way you like)
Unifundishe Bwana kama upendavyo (Teach me Lord, the way you like)

(Chorus)

NIkikuita mungu, unaitika (When I call you God, you answer)
Rohi eloie heika (?), noishikimu (…Hebrew (?))
Jira el shadai, Jehova oseenu(…Hebrew (?))
El elyo shammah, Mungu unaitika (…, God you answer)
Jehova shabbah, Mungu utanijibu (Jehova Shabbah, God you will answer me)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)

(Chorus)

Opuzayo (Whoever drinks) Lyrics by Kgotso

5 Comments[Another (Slower) version of the song by Nobathembu Mabeka]
(Sung in Xhosa)

Opuzayo kulawamanzi, Opuzayo kulawamanzi
(Whoever drinks of this water, whoever drinks of this water)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Opuzayo kulawamanzi, Opuzayo kulawamanzi
(Whoever drinks of this water, whoever drinks of this water)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha (
Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
(Repeat)

Akomi qha, Akomi qha,Akomi qha,Akomi qha (Never again)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Akomi qha, Akomi qha,Akomi qha,Akomi qha (Never again)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)

Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)
Opuzayo kulawamanzi, Akomi naphakade qha
(Whoever drinks of this water, shall never be thirsty again)

Nipishe Nipite (Let Me Pass) by Rose Muhando

2 Comments(Sung in Swahili)

Verse 1:
Nakuuliza shetani umepata wapi mamlaka (I ask you devil, where did you get the permission)
Ya kukamata akili za watu a (To mess with people’s minds)
Wewe umeleta balaa umeingia makanisani (You’ve brought trouble, you have gotten into churches)
Umekamata wababa wanabaka watoto wao (You have made fathers to rape their children)
Umekamata vijana umewatwika ulevi (You have caught young men, and saddled them with alcoholism)
Bila kusahau kina mama, vikao vya masengenyo (Not forgetting mothers, and their gossip)
Sasa nimechoka na mambo yako (I’m tired of your work)
Ewe shetani, nipishe nipite (You satan, let me pass)

Chorus:
Wewe ulimwasi mungu, nipishe nipite (You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya adamu na Eva, songea nipite (You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako (The world is destroyed, for your cunning)
WEwe ulimwasi mungu, nipishe nipite(You who defied God, let me pass)
Uliwadanganya Adamu na Eva, songea nipite (You deceived Adam and Eve, move and let me pass)
Dunia nzima imeharibika, kwa ujanja wako (The world is destroyed, for your cunning)
wewe shetani unaambiwa, mwenyeji wa kuzimu (You satan you’ve been ordered, the host of hell)
Sasa nipishe nipite (Now let me pass)

Verse 2:
Hebu nipishe nipite, ninachelewa njiani (Let me pass, I’m getting late)
Yesu yu karibu kurudi, kulichukua kanisa (Jesus is almost returning to take his church)
Kanda unayo nionyesha yote yamepitwa na wakati(Whatever you show me has been passed by time)
Huna ujanja (You can’t fool me)
Kumbuka miaka elfu mbili iliyopita zamani (Remember 2000 years ago)
Yesu aliposhuka kuzimu, akakunyanganya funguo (When Jesus descended to hell, and took the keys)
Funguo za mamlaka (The keys of authority)
Nasema nimechoshwa na mambo yako (I say I am tired of you)
Wewe shetani nipishe nipite (You devil, let me pass)

(Chorus)

Verse 3:
Nakuamuru shetani wewe, nipishe nipite (I order you satan, let me pass)
Wewe umekuwa ni kikwazo kwangu, Kufika mbinguni(You have been my barrier to heaven)
Muda wako umeshakwisha, songea nipite (Your time is up, let me pass)
Sasa haleluya naenda mbinguni, hakuna mashaka (Now Haleluya I’m going to heaven, no worries)
(Repeat)

Verse 4:
Wewe ulishaaniwa, laana milele (You have been cursed forever)
Ulinyanganywa mamlaka na Yesu, Huna ujanja ee (You’re authority was taken by Jesus, you have no more cunning)
Simba wa yuda aliponguruma, mafuriko kuzimu (When the Lion of Judah roars, there is flood in hell)
Sasa haleluya twaenda mbinguni, hatuna mashaka (Now haleluya we are going to heaven, no worries)
(Repeat)

(Chorus)

Hlonolofatsa (Bless) Lyrics by Universal Gospel Choir (UGC)

3 Comments[Soweto Gospel Choir YouTube version]
[YouTube Link to another version by Bojo Mujo]

(Sung in Sotho)

Iyo hlonolofatsa(Iyo Bless)
Iyo hlonolofatsa (Iyo Bless)
Iyo ka lebtso la Ntate(Bless in the name of the father)
(Iyoyoyo hlonolofatsa)(Iyoyoyo Bless)

(Repeat)

Tambira Jehovah (Dance to The Lord) by Celebration Choir Zimbabwe

11 Comments(Non-English parts are sung in Shona)
[Click here for Mkhululi’s (Joyous Celebration 16) version.]

This is a call from the mountain of God
Tambira, tambira (let’s dance, let’s dance)
To come with thanksgiving and joy in our hearts
Tambira, tambira (let’s dance, let’s dance)
Let’s fill the streets with love
And shake this world alive with singing
The celebration’s now
For our time to dance has come

Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Imbira, imbira (Let’s sing)
Imbira Jehovah (Let’s sing for our Lord)
Imbira, imbira (Let’s sing)
Imbira Jehovah (Let’s sing for our Lord)

(Repeat from Top)

Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Tambira, tambira (Let’s dance, let’s dance)
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)
Iyelele helele, Iyelele helele
Tambira Jehovah (Let’s dance for our Lord)

Rumbidza, rumbidzai (Let’s praise)
Rumbidza Jehovah (Let’s praise our Lord)

Older Entries

%d bloggers like this: