Mungu Wangu Nitakushukuru (My God I Will Thank You) by Rose Muhando

4 Comments(Sung in Swahili)

E mungu wangu mimi ninatukushukuru (O my God I will thank you)
Mbele ya mataifa mimi nitaimba (Before the nations I will sing)
Dunia nzima nayo itambue hilo (All the world to know that)
Kwamba jina la yesu pekee ndilo (The name of Jesus alone)
Ulimwengu mzima uokolewe kwalo (that will save the world)

Asubuhi na mapema, mimi nitaimba (Early in the morning, I will sing)
Kabla ya kinywa kunena, kwako nitaimba (Before my mouth speaks, I will sing)
Tufani ijapozidi wo, kwako nitaimba (Though troubles increase, to you I will sing)
Nijapoteswa kabisa, kwako nitaimba (Though I am persecuted, to you I will sing)
Nijapodharauliwa, kwako nitaimba (Though I am hated, to you I will sing)

Chorus:

Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi …. listen you guitar)
Swiyi… Amka we kinubi (Swiyi… rise you flute)
Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi… you listen you guitar)
Inuka e zumari, inuka kwa sauti (Rise you flute, rise aloud) (x2)
Woo na utukuzwe Mungu, Woo na utukuzwe Mungu, (God be praised)
Yee Jehova adonai, Yee Jehova adonai, (Jehova Adonai)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)

Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)
Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)

(Chorus)

NIpe moyo ya nyama, ulopondeka (Give me heart of flesh, that is teachable)
Moyo uliotulia, na unyeyekevu (a peaceful and humble heart)
Mimi si kitu kwako, ni mdhuru? tu (I am nothing but dust to you)
Mimi ni kama nani, uniinue (who am I that you should raise me?)
Unifinyange bwana, kama upendavyo (Mould me Lord, the way you like)
Unifundishe Bwana kama upendavyo (Teach me Lord, the way you like)

(Chorus)

NIkikuita mungu, unaitika (When I call you God, you answer)
Rohi eloie heika (?), noishikimu (…Hebrew (?))
Jira el shadai, Jehova oseenu(…Hebrew (?))
El elyo shammah, Mungu unaitika (…, God you answer)
Jehova shabbah, Mungu utanijibu (Jehova Shabbah, God you will answer me)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)

(Chorus)

Apewe Sifa lyrics by Wangeci Mbogo

1 Comment


mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba
mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba

Bwana wa mabwana apewe sifa, Bwana wa mabwana apewe sifa
Bwana wa mbinguni apewe sifa,Bwana wa mbinguni apewe sifa
Yeye ni mfalme apewe sifa, Yeye ni mfalme apewe sifa
Yesu mwokozi apewe sifa, Yesu mwokozi apewe sifa,

Atupenda, atujali, abariki,yeye ni mwema
Mwamba wetu, kimbilio, mfariji yeye ni mungu

Aliteseka kwa ajili yetu, Aliteseka kwa ajili yetu
Akatufia msalabani, Akatufia msalabani
Ili tupate wokovu kwake, Ili tupate wokovu kwake
Tuwe na ushindi kwa jina lake, Tuwe na ushindi kwa jina lake

Tumsifu, tumwabudu, tumwiuen, yeye ni Bwana
Jehovah Jireh, Jehovah shammah, Jehovah rafa, yeye ni Mungu

Bwana wa mabwana apewe sifa, Bwana wa mabwana apewe sifa
Bwana wa mbinguni apewe sifa,Bwana wa mbinguni apewe sifa
Yeye ni mfalme apewe sifa, Yeye ni mfalme apewe sifa
Yesu mwokozi apewe sifa, Yesu mwokozi apewe sifa,

Atupenda, atujali, abariki,yeye ni mwema
Mwamba wetu, kimbilio, mfariji yeye ni mungu
Tumsifu, tumwabudu, tumwinue, yeye ni Bwana
Jehovah Jireh, Jehovah shammah, Jehovah rafa, yeye ni Mungu

Atupenda, atujali, abariki,yeye ni mwema
Mwamba wetu, kimbilio, mfariji yeye ni mungu
Tumsifu, tumwabudu, tumwinue, yeye ni Bwana
Jehovah Jireh, Jehovah shammah, Jehovah rafa, yeye ni Mungu

Atupenda, atujali, abariki,yeye ni mwema
Mwamba wetu, kimbilio, mfariji yeye ni mungu

Nakaza Mwendo (I Press On) Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


Verse 1:
Nafurahia mateso yangu, nafurahia mateso yangu
(I rejoice in my persecutions)
Ujapoharibika mwili huu, tapata mwingine kwa Baba
(Though this body be destroyed, I’ll get another from the Father)
Ujapoharibika mwili huu, tapata mwingine kwa Baba
(Though this body be destroyed, I’ll get another from the Father)

Chorus:
Nakaza mwendo, nifike Mbinguni (I press on to reach heaven)
Nayakabidhi, maisha kwa Bwana (I give my life to the Lord)
Nauone, uzuri wa bwana (That I may see his goodness) x2

Taabu na matatizo, hakuna (No more troubles and trials)
Kiu wala njaa, hakuna (No more thirst or hunger) x2

Verse 2:
Lakini mji ule taa yake, ni mwana kondoo (But in the city its light is the lamb)
Milele mji ule hauitaji, jua wala mwezi (Forever it does not need the sun or the moon)

Najua kuishi kwangu ni pigo, kufa ni faida (I know life is a burden, to die is to gain)

(Chorus)

Verse 3:
Lakini waongo na wazinzi, hawataingia (But the liars and fornicators, shall not enter)
wala waabudu sanamu, hawataingia (Neither will the idolaters enter) x2

Najua kuishi kwangu ni pigo, kufa ni faida (I know life is a burden, to die is to gain)

(Chorus)

%d bloggers like this: