Nitakushukuru (I Will Give Thanks) Lyrics by David Kasika ft. Twakutukuza Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we, Baba? (Father, how will I give thanks to You?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani? (Father, Oh weh, oh weh, how?)

Kama ni uzima, umenipa kwa bure (If it life, You gave me for free)
Kama ni ulinzi, umenipa kwa bure (If it protection, You gave to me freely)
Kama ndiyo pumzi, umenipa kwa bure (If it breath, You gave to me freely)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Maisha yangu yote, mikononi mwako Mungu we (All my life is in Your hands, God)
Uzima wangu wote, mikononi mwako, Masiya (All my salvation is in Your hands, Savior)
Kushoto na kulia, uko na mimi, Yahweh (Left and right, You are with me Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nikienda shambani, mkono wako uko na mimi (When I go to farm, Your hands is with me)
Nikienda shuleni, mkono wako uko na mimi (When I go to school, Your hands are with me)
Kaskazini, mashariki, kusini na magharibi yahwe (North, east, south and west, Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani (Father, oh weh, oh weh, how?)

Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh
(Oh weh, oh weh, how?) (Repeat)

Mungu Wangu Nitakushukuru (My God I Will Thank You) by Rose Muhando

4 Comments(Sung in Swahili)

E mungu wangu mimi ninatukushukuru (O my God I will thank you)
Mbele ya mataifa mimi nitaimba (Before the nations I will sing)
Dunia nzima nayo itambue hilo (All the world to know that)
Kwamba jina la yesu pekee ndilo (The name of Jesus alone)
Ulimwengu mzima uokolewe kwalo (that will save the world)

Asubuhi na mapema, mimi nitaimba (Early in the morning, I will sing)
Kabla ya kinywa kunena, kwako nitaimba (Before my mouth speaks, I will sing)
Tufani ijapozidi wo, kwako nitaimba (Though troubles increase, to you I will sing)
Nijapoteswa kabisa, kwako nitaimba (Though I am persecuted, to you I will sing)
Nijapodharauliwa, kwako nitaimba (Though I am hated, to you I will sing)

Chorus:

Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi …. listen you guitar)
Swiyi… Amka we kinubi (Swiyi… rise you flute)
Swiyi… Sikia e kinanda (Swiyi… you listen you guitar)
Inuka e zumari, inuka kwa sauti (Rise you flute, rise aloud) (x2)
Woo na utukuzwe Mungu, Woo na utukuzwe Mungu, (God be praised)
Yee Jehova adonai, Yee Jehova adonai, (Jehova Adonai)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom mungu unaitika (El Gibo Shalom, God you answer)

Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)
Uniondolee majivuno, komesha kiburi (remove my boast, stop my pride)
Utawale akili zangu, Bwana niongoze (rule my thoughts, Lord lead me)
Unifundishe roho yangu habari za mbingu (teach my spirit, the things of heaven)
Sikizeni eh kizazi changu, Mungu anaishi (listen my generation, God lives)

(Chorus)

NIpe moyo ya nyama, ulopondeka (Give me heart of flesh, that is teachable)
Moyo uliotulia, na unyeyekevu (a peaceful and humble heart)
Mimi si kitu kwako, ni mdhuru? tu (I am nothing but dust to you)
Mimi ni kama nani, uniinue (who am I that you should raise me?)
Unifinyange bwana, kama upendavyo (Mould me Lord, the way you like)
Unifundishe Bwana kama upendavyo (Teach me Lord, the way you like)

(Chorus)

NIkikuita mungu, unaitika (When I call you God, you answer)
Rohi eloie heika (?), noishikimu (…Hebrew (?))
Jira el shadai, Jehova oseenu(…Hebrew (?))
El elyo shammah, Mungu unaitika (…, God you answer)
Jehova shabbah, Mungu utanijibu (Jehova Shabbah, God you will answer me)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)
El gibo shalom, Mungu unaitika (El gibo Shalom, God you answer)

(Chorus)

%d bloggers like this: