Tuipakue (Let us Serve it) Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Asali ya Mungu Baba (The honey of Father God)
Tuipakue (Let us serve it)
Asali ya kanani (The honey of Canaan)
Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)

Tumewaacha na maboga yao (na maboga) (We have left them with their vegetables)
Ona wamebaki na matango yao (na matango) (Look they are left with their pumpkins)
Hao Wamisiri na pilau lao (na pilau) (The Egyptians with their pilau)
Tumewaacha na uchawi wao (na uchawi) (We have left them with their witchcraft)
Ona wamebaki na miungu yao (na miungu) (Look they are left with their gods)
Tumewaacha na ushamba (na ushamba) (We have left them with their old ways)
Ona wamebaki na ushamba (na ushamba) (Look, they have remained with their old ways)
Tumewaacha mbali sana (mbali sana) (We have left them far behind)

Wakichungulia, hawatuoni (When they peep at us, they don’t see us)
Wakitutafuta, hawatuoni (When they look for us, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by magic, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by scrying, they don’t see us)
Hata kwa Uchawi, hawatuoni (Even by witchcraft, they don’t see us)
Hale-Halelujah

Moto umewaka, vita vimekwisha (The fire has started, the war is over)
Ushindi tumepata, mbingu zimefunguka (We have won, the heavens have opened)
Tumepiga Kambi, tunataka ushindi (We have set our camp, We want Victory)
Sisi hatushindwi, Mungu wetu ni fundi (We are not defeated, Our God is a tactical expert)

Repeat: Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)
Asali tumeiona (We have seen the honey) x2
Tuipakue na masega yake (Let us serve with its honeycomb)
Wachungaji njooni (Servants of God, come)
Twende tuteke mateka (Let’s go and take captives)
Wayunani wamekimbia (The Greeks have run away)
Wahitti wamekimbia (The Hittites have run away)
Ona Wakanani wamekimbia (The Cannanites have run away)
Waamori wamekimbia mbali (The Amorites have run away)
Twende tuteke mateka sana (Let us take captives)
Ona asali tumeona (We have seen the honey)
Mungu ametushindia (God has won for us)
Mungu ametutendea (God has done for us)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Asali tumeiona (We have seen the honey)
Leteni na masufuria (Bring the pots)
na vikombe (And cups)
Na tujilambe (We can lick our fingers)
Masahani yako wapi? (Where are the plates?)
Akina mama mko wapi? (Women, where are you?)
Kina baba twendeni? (Men, shall we go?)
Asali na tujilambe (Abundant honey, we can lick our fingers)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Hainidhuru (I Will Not Be Harmed) Lyrics by Irene Robert ft Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hainidhuru kama nasafiri kwenye bahari (I’m not harmed though I sail)
Ya mawimbi kwani Yesu ni nahodha wangu (On stormy seas, for Jesus is my captain)
Atanifikisha bandarini (He will guide me safely to the harbor)
Japo misukosuko yaniandama (Though troubles follow me)
Hainidhuru kwani nahodha yuko kwenye chombo (They do not harm me, for the pilot is in the ship)
Sikatai, kodi ya nyumba nimekosa (I do not deny that I do not have any money for rent)
Na watoto, ada shuleni walifukuzwa (The children were sent from school for lack of fees)
Na maadui wakiongezeka wakinijia (Though my enemies increase in number)
Bado hainidhuru, nitakuwa salama (I am not harmed, I shall be safe)

Najua niko doro mfuko wangu zero, hainidhuru bado (I know I no purpose and money; but I am not harmed)
Bado nazichangachanga pesa, mambo yatakuwa sawa (I am still struggling to raise money, it shall be well)
Usiku ukiwa mrefu, asubuhi yaja (Though the night is long, dawn arrives)
Shida hazikwamishi safari yangu (Troubles do not hinder my way)
Ushindi wangu uko mbele yangu, naamini (I believe that my victory is ahead of me)

Refrain:
Repeat: Bado, bado hainidhuru (Yet I will not be harmed)
Japo shida nyingi zinanikumba (Though I encounter many troubles)
Matatizo mengi natahadhika (Many problems follow me)
Nahodha wangu Yesu, yuko kwenye chombo (My pilot Jesus, is on duty)
Ananiongoza, atanifikisha (He leads me, he will get me there)

Ingawa ni jioni, lazima nifike kule (Though it is night, I shall arrive there)
Yesu mtuliza barahi atanifikisha kule (Jesus the calmer of seas will get me there)
Baraka zangu lazima nishike nimiliki mie (I must claim my blessings)
Sivurugwi, nasema sitishwi (I am not troubled, I am not disturbed)
Kwa mateso sivurugwi, kwa kelele bado sitishwi (I am not disturbed by troubles and shouts)

Kwa giza ije mishale, ije mateso yaje, potelea mbali (Though arrows and troubles come by night)
Magonjwa nayo kusongwa sana havitabadilisha, ukweli wa mambo (Though sickness and troubles come, they’ll change nothing)
Sivurugwi, na tena sitishwi (I am neither troubled nor distrurbed)
Kwa mateso sivurugwi, kwa kelele tena sitishwi ( am not disturbed by troubles and shouts)

Namwamini namwamini, Mungu wa ajabu (For I believe the Awesome God)
Ananipeleka, ananipeleka, Eh Kanani (The one who will guide me unto Caanan) (Repeat)

(Refrain)

Siki na Sifongo (Vinegar and Sponge) Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Siki na sifongo (Vinegar and sponge)
Aliteswa, imekwisha (He was persecuted, it is finished) (Repeat)
Eloi, eloi, eloi (My God, my God, My God)
Sabakhtani? imekwisha (Why have You forsaken me? It is finished) (Repeat)

Ee Mungu wangu, mbona (Oh my God, why) x2
Umeniacha? (Have You forsaken me?)
Ile kazi uliyonituma Baba (The task you set me Father)
Kazi ya kubeba msalaba (The work of carrying the cross)
Imekwisha (It is finished)
Ile kazi uliyonituma Baba (Father, the task you set for me)
Kazi ya kukomboa ndugu zangu (The work of saving my brethren)
Bwana imekwisha (Lord, it is finished)
Hebu tazama vidonda vyangu (Look at my wounds)
Tazama na maumivu yangu (Look at my pain)
Imekwisha (It is finished)

Kati ya mashtaka ya ulimwengu (In the midst of the world’s accusation)
Ila mtenga binadamu na Mungu (And the separator of man and God)
Ilichorwa kwa kalamu nyekundu (That was written in red ink)
Nimeifuta kwa damu yangu (I have erased with my blood)
Leo imekwisha (Today it is finished)
Mikononi mwako, naiweka roho yangu (In your hands, I have placed my spirit)
Sasa imekwisha (Now it is finished)
Nimeunyima nini ulimwengu? (What have I held from the world?)
Ufalme wangu si wa ulimwengu (My kingdom does not belong to the world)
Ona imekwisha (Look, it is finished)
Sasa ninawaleta ndugu zangu (Now I bring with me my brethren)
Mimi nakwenda kwa Baba yangu (I go to my Father)
Kazi imekwisha (My work is finished)

(Refrain)

Nimekwisha wakomboa ndugu zangu (I have saved my brethren)
Mimi nimeushinda ulimwengu (I have defeated the world)
Imekwisha (It is finished)
Mimi ndimi njia kweli na uzima (I am the way the truth and the life)
Nakwenda kwangu sitaki lawama (I go to my home blameless)
Kazi imeisha (My work is finished)
Wenye shida na magonjwa inukeni (Those with troubles and illness arise)
Nasema kwangu njooni (I say come to me)
Nitawapumzisha (And I shall give you rest)
Wacha pazia za hekalu zipasuke (Let the curtains of the temple tear)
Watatifu wasalimike (For the saints to be spared)
Kazi imekwisha (The work is finished)
Nakutangazaia msamaha Yuda (I declare forgiveness to you, Judah)
Kwa kifo changu nilikupenda (In my death I loved you)
Ona imekwisha (See, it is finished)

(Refrain)

Ombi Langu (My Prayer) Lyrics by Rose Muhando

1 Comment


(Sung in Swahili)

Hili ni ombi langu kwako, ee Mungu wangu (This is my prayer to You, my God)
Unitendee jambo jipya (Do something new unto me)
Hii ni sala yangu kwako, ee Baba yangu (This is my prayer unto you, my Father)
Unifanyie jambo jipya (Do something new unto me)
Nimesubiri kuvushwa, toka nilipo (I have waited to be promoted from where I am)
Unitendee jambo jipya (Do something new unto me)
Moyo wangu watumaini, kwamba wewe unaweza (My heart hope that You will)
Unifanyie jambo jipya (Do something new unto me)
Nimeona umetenda kwa wengi, kwenye maisha yao (I have seen you do unto others’ lives)
Nami unitendee jambo jipya (Do something new unto me)
Nimeona umeinua wengi, kwenye maisha yao (I have seen you lifting others’ lives)
Unitendee jambo jipya (Do something new unto me)

Yule mjane wa Naini, aliyefiwa na mwanawe (The widow in Nain, that lost her child)
Ulibadili historia yake (You changed her history)
Lazaro siku nne kaburini, mimi sijamwona kushtuka (Lazarus four days in the grave, we’ve never seen such wonder)
Ulishangaza mafarisayo (You amazed the Pharisees)
Mwanamke aliyetokwa na damu, miaka kumi na miwili (The woman who bled for 12 years)
Ulibadili maisha yake, unitendee (You changed her life, change mine as well)
Aliyepooza yuko kule, anasubiri muujiza wako (The paralytic is there, waiting for your miracle)
Yesu nakuomba, unitendee (Jesus I pray, do unto me)
Maisha yangu yanajaa mapooza, uko wapi nabii? (My life is full of paralysis, prophet, where are you?)
Ubadili maisha yangu (Change my life as well)

Nimechoka kufinyiliwa, nimechoka kukanyagiwa Yesu (Jesus I am tired of being oppressed and stepped on)
Unitendee jambo jipya (Do something new unto me)
Nimesubiri kupandishwa cheo, lakini imetosha (I have waited for promotion, now that is enough)
Unitendee jambo jipya (Do something new unto me)
Nimeajiriwa miaka mingi, kwenye kampuni hii (I have been hired for a long time in this company)
Lakini sijapandishwa cheo (But I have not been promoted)
Walioajiriwa mwaka jana, wengine wamepandisha vyeo (The ones hired last year, some have already been promoted)
Sasa wanaitwa maprofesa (Now they are called professors)

Ombi langu kwako, ombi langu kwako (My prayer to you, my prayer to you)
Sala yangu kwako, naomba unitendee (My prayer unto you, I pray that you do unto me)
Unitendee, inuka unitendee (Do unto me, rise and do unto me)
Yesu nakuomba, unitendee (Jesus I pray, do unto me)

Refrain:
Unitendee, unitendee (Do unto me)
Yesu, nakuomba unitendee (Jesus, I pray that You do unto me)
Unitendee, unitendee (Do unto me)
Fanya jambo jipya, unitendee (Do something new unto me) (Repeat)

Eliya naye alilala, pale chini ya mretemu (Elijah too slept under the juniper tree)
Ulimtuma kunguru kwake (You sent the raven to him)
Alipata nguvu Bwana, ya kushindana na adui zake (Lord his strength was restored to contend with his enemies)
Ulibadili maisha yake (You changed his life)
Mimi ni nani mbele zako? Ulinifia msalabani (Who am I before You? Yet You died on the cross for me)
Hebu badili hatima yangu (Change my future)
Yesu badili historia yangu, badili maombi yangu (Jesus change my history, change my prayer)
Badili maisha yangu, unitendee (Change my life and do unto me)

(Refrain)

You are My Mountain Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Mountain, You are my mountain
Jesus You are my mountain, You are my strength
Mlima wangu, wewe ni mlima wangu
Yesu ni mlima wangu, nguvu zangu (Repeat)

Ee Mungu katika mlima wako, wewe unapatikana (Oh My God, You are found on your mountain)
Tena unajibu kwa moto (And You respond with fire)
Mungu wangu (My God)
Nikikuita unaitika (When I call, You answer me)
Nikiomba, unasikia, huzimii wala huchoki (When I pray, You listen, You do not tire nor faint)
Mwamba wangu (My Rock)
Wewe ni Mfalme, Ebeneza, mfalme, wastahili mfalme (You are the King, Ebenezer You deserve the kindom)
Mwamba Wangu (My Rock)

(Refrain)

Amen! Amen! Amen!

Repeat: Amen!
Hakika wewe ni mlima wangu (Truly, You are my mountain)
Mlima takatifu (A Holy mountain)
Umedhihirika katika dhabihu (You’ve manifested Yourself in the sacrifice)
Na umedhibitika kwa moto (And You have been proven by fire)
.?. chako ni Moto, Baba (… Yours is fire, Father)
Nakuabudu Yesu (I worship You, Jesus)
Na mimi na roho yangu (Me and my spirit)
Acha nikuabudu Jehova (Let me worship You, Jehovah)
Acha nikuabudu, Mfalme (Let me worship You, my King)
Acha niseme, unastahili! (Let me say, You deserve!)
Unastahili, haleluya! (You deserve, Hallelujah)
Lord, I lift Your Name
I praise Your Name, I worship Your Name
You are Holy, Hallelujah
Glory to You

Older Entries

%d bloggers like this: