Yesu Nakupenda (I Love You Jesus) lyrics by Rose Muhando

3 Comments


(Sung in Swahili)

Chorus:
Yesu wee nakupenda, bwana yesu wee nakupenda(My Lord Jesus I love you) x2
Kama vile wewe ulivyo nipenda kwanza nakupenda (As you loved me first, I love you)
Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda(Then again you gave up your life, I love you)
Kama vile wewe ulivyo nipenda kwanza nakupenda (As you loved me first, I love you)
Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda(Then again you gave up your life, I love you)
Yesuuuu, yesu (Jesus)

Msalabani dhambi zangu ulichukua,(You took my sins at the cross)
Kufika kalivari Bwana ulizitua(At calvary Lord you relieved me)
Nami niwekwa huru ninakwimbia,(Now I am free I praise you) (Repeat)

Nikufananishe na nani mwokozi wangu,(Who do I liken you to my saviour?)
Naona fahari mimi ninakuimbia(I am priviledged to praise you)
Nani asimame badala yako,(Who can stand in your stead?)
Hakuna mwingine ni wewe pekee yako(There’s no one but you) (Repeat)

Nafahamu Yesu anipenda mimi (I know that Jesus loves me)

(Chorus)

Nilipokuwa kwa shetani niliugua,(When I was of the devil I suffered)
Ndugu na jamaa zangu walinikimbia(My family and friends ran away from me)
Lakini yesu wa huruma ukanihurumia,(But merciful Jesus was merciful to me)
Nikufananishe na nani mwokozi wangu,(Who do I liken you to my saviour?)
Naona fahari mimi ninakuimbia(I am priviledged to praise you)
Nani asimame badala yako,(Who can stand in your stead?)
Hakuna mwingine ni wewe pekee yako(There’s no one but you)

Nafahamu Yesu anipenda mimi (I know that Jesus loves me)

(Chorus)

Kwimake eeh, kwimake weh,Kwimake weeh, kwimake eh
Kwimake mundewa Yesu,oh kwimake eh
kunilapa kwe ruhoma baba, oh kwimake weh
kunilapa kwe ruhoma baba, oh kwimake weh
Kwimake baba, kwimake baba, Kwimake baba, kwimake baba
Kwimake mundewa baba,oh kwimake eh
Jaga kyala, jaga kyala, jaga kyala baba, jaga kyala
Asante mwokozi wangu, uh asante eh,Asante mwokozi wangu, uh asante eh

Tukutendereza (We Praise You) by Esther Wahome

3 Comments


(Sung in Luganda, Zulu, Swahili and Bemba)

Chorus:
Tukutendereza,Tukutendereza Yesu (We praise you, we praise you Jesus) x2
Siyakudumisa, Siyakudumisa Yesu  (We praise you, we praise you Jesus) in Zulu
Tukutendereza,Tukutendereza (We praise you, we praise you Jesus) in Luganda

Jina lako limetukuka juu, juu sana (Your name is praised on high)in Swahili
Ndio maana ninakuabudu, nikisema tukutendereza (That is why I sing saying “praise you”)
Natotela, Natotela Lesa wandi (I thank my God) – In Bemba
Natotela, Natotela Tata wandi (I thank my Father)
Natotela, natotela (I give thanks, I give thanks)
Tata wandi Nalikutemwa (My Father, I love You)
Lesa wandi Nalikutemwa (My God, I love You)
Natotela, Natotela (I thank You)

(Chorus)

Uwepo wako upo nami baba, hauniachi (Your anointing is with me, it won’t leave me)
Hauniachi, ee baba yangu (It won’t leave my my Father)
Ndo maana ninakuinua, tukutendereza (That is why I lift you up in praise)
Natoteela, lesawandi na likutemwa (?)
natotela, Natoteela, tatawandi na likutemwa (?)

(Chorus)

%d bloggers like this: