Verse 1:
Nafurahia mateso yangu, nafurahia mateso yangu
(I rejoice in my persecutions)
Ujapoharibika mwili huu, tapata mwingine kwa Baba
(Though this body be destroyed, I’ll get another from the Father)
Ujapoharibika mwili huu, tapata mwingine kwa Baba
(Though this body be destroyed, I’ll get another from the Father)

Chorus:
Nakaza mwendo, nifike Mbinguni (I press on to reach heaven)
Nayakabidhi, maisha kwa Bwana (I give my life to the Lord)
Nauone, uzuri wa bwana (That I may see his goodness) x2

Taabu na matatizo, hakuna (No more troubles and trials)
Kiu wala njaa, hakuna (No more thirst or hunger) x2

Verse 2:
Lakini mji ule taa yake, ni mwana kondoo (But in the city its light is the lamb)
Milele mji ule hauitaji, jua wala mwezi (Forever it does not need the sun or the moon)

Najua kuishi kwangu ni pigo, kufa ni faida (I know life is a burden, to die is to gain)

(Chorus)

Verse 3:
Lakini waongo na wazinzi, hawataingia (But the liars and fornicators, shall not enter)
wala waabudu sanamu, hawataingia (Neither will the idolaters enter) x2

Najua kuishi kwangu ni pigo, kufa ni faida (I know life is a burden, to die is to gain)

(Chorus)

Advertisements