Obinasom (My Heart is Joyful) Lyrics by Mercy Chinwo

Leave a comment


Jesus, ineme obinasom eh (Jesus You make my heart joyful)
Obim na eme jiri jijiriri (Jesus You make my heart flutter)
Butterflies in my belly
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)

See the way You love me
See the way You care for me
You carry my matter for Your head O
Ineme obinasom (You make my heart Joyful)

Like a little baby
You watch over me o
You no dey carry me dey play O
Ineme obinasom (You make my heart Joyful)

Ah…. Ah…
Obinasom oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

Jesus Ineme obinasom O (Jesus You make my heart joyful)
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme Obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

Because of Jesus Christ
I’ve got joy overflowing
Unlimited favor
It’s like a River in my soul (Repeat)

Ah…. Ah…
Obinasom oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

Jesus ineme obinasom O (Jesus You make my heart joyful)
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

What the World couldn’t give me
You gave it to me Abundantly
(Abundantly) Obinasom Oh oh (Oh, my heart is joyful)
(Abundantly) Obinasom Oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

You made Everything brand New
Everything brand New
Butterflies in my belly
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

Now they call me Blessed O
Because of Jesus Christ
I say they call me Favor
Because of Jesus Christ
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

Ah… Ah…
Obinasom oh oh (Oh, my heart is joyful)
Ineme obinasom (You make my heart Joyful) (Repeat)

You made Everything brand new
Everything brand New
Butterflies in my belly
Obinasom oh oh oh (Oh, my heart is joyful) (Repeat)

Ineme obinasom (You make my heart Joyful)

Look to Jesus Lyrics by Gloria Muliro

Leave a comment


Refrain:
Look to Jesus and believe
Look to Jesus and receive
Whatever you may need
you will, surely receive

All things are mine in Christ
I believe, I receive
Nothing impossible: I believe, I receive
On the Cross, He gave me all
Yes, I receive, all by faith
’cause I ask in the name of the lord
And I ask according to his will
Yes, I ask in the Name of Jesus
I ask, His on Word

(Refrain)

You fill my cup to overflow
You gave more than we ask or think
Adonai, You open doors, You make ways
You answer prayers, in Your Name
Mountains move in Your Name
We have the victory!

(Refrain)

Moyo Wangu (My Heart) Lyrics by Patrick Kubuya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Moyo wangu, usilie tena (My heart, do not cry no more)
Moyo wangu, usibabaike (My heart, do not worry)
Unaye Mungu, mkuu sana (For you have a Mighty God)
Unaye Mungu, muweza wa yote (You have an Omnipotent God)

Refrain:
Aliingia moyoni mwangu (He came into my heart)
Kanipa kutulia (And gave me peace)
Kaniambia “ewe mwanangu (He told me “My child)
Usilie lie tena (do not cry any more)
Ninajua shida zako (For I know your troubles)
Mimi nitazitatua” (and I will solve them”)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

Kati giza, Yesu ni mwanga (In darkness, Jesus is the Light)
Kati huzuni, Yesu ni mfariji (In sadness, Jesus is the Comforter)
Kati vita, Yesu mwamba (In battle, Jesus is the Refuge)
Katika njaa, Yesu ndiye mkate (In famine, Jesus is the Bread of life)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (Jesus is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (He is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Anajua shida zangu, Yeye atazitatua (He knows my troubles, he will solve them)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (For without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

(Refrain)

Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu (I have placed my hope in Christ)
Sijui bila wewe Bwana wangu(Without You my Lord)
Ningekuwa wapi (Where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)x?

Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)  (Repeat)

Lipo Tumaini (There is Hope) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices Ft Jemimah Thiong’o and Princess Faridah

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Najifika jersey (I put on my poet’s clothing)
Wazia kudondoa (To drop some advice)
Kama Ayubu wa Uzi (Like Job of Uz)
Kwa wal’otiwa doa (For those with stains)
Umeshakatwa mizizi (You have been cut to the roots)
Kizi’ kilala ‘dongoni (The stump lies on the ground)

Refrain:
Lipo tumaini (But there is hope)
Kwa mti ul’okatwa (For the tree that is cut)
Maana ukikatwa (For although it is cut)
Utachipuka tena (It will sprout again)

Wamekupa kisogo (They have turned their backs on you)
Wa karibu wendani (Your closest friends)
Kote ni zogozogo (All around you is gossip)
Kunguni kitandani (Your marriage is broken)
Ni mambo ya kupiga konde (Be courageous)
Macho kazia mbinguni (And fix your eyes to heavens)

(Refrain)

Jasho lichuruza (You worked hard)
Kakubariki Jalali (And God blessed you)
Lo ikakwaruza (But the enemy attacked you)
Likapotea mali (And you lost it all)
Umebaki fukara (You have become destitute)
Wala kwa majalala (You eat from rubbish pits)

(Refrain)

Repeat: Sema (Say it!)
Aaa, Lije gharika (Though the floods come)
Aaa, Liwake jua (Though the sun shines)
Aaa, Ije dhoruba (Though the storm comes)
Aaa, Tutasimamama siye (We shall stand firm)

Repeat: Nyuma (Back)
Aaa, Haturejei (We shall not turn)
Aaa, Tumeshahama (We have already left)

Aaa (mbele) (Forwards)
Twaenda mbele (mbele) (We move forwards)

Bridge:
Tumeregarega sisi, gaturudi nyuma (We do not turn back)
Mbele tu (We only move forwards)
Raha kwa Yesu! (Joy in the Lord)
Cheza, cheza, cheza! (Dance!)
Kwa Yesu kuna tumaini (In Jesus there is hope)
Watoto wa pwani mpo? (Children of the coast, are you in the house?)
Tuko sisi hapa, tunacheza tu (We are here, we are dancing)

Tuinue tenzi (Let us raise our psalms)
Nyimbo za rohoni (The spiritual songs)
Kwake mwenyezi (To the almighty)
Kaja na imani (For He came with peace)
Kwa dalili ya maji (And with the sign of water)
Miche itachomoza (New sprouts shall emerge)

(Refrain)

In Your Presence Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


Refrain:
In Your Presence
In Your Presence
Lord, I wanna be
In Your Presence (Repeat)

Repeat: Refrain
I wanna be in Your Presence
Would You let me be in Your Presence Lord
Lord I wanna be, in Your Presence

Repeat: Refrain
I wanna be in Your Presence
Won’t You let me be in
Lord in Your Presence
Lord I wanna be
I wanna be in Your presence Lord

Repeat: Refrain
I wanna be right there where you are Lord
Won’t you let me be there lord, in your Presence
I wanna be right there in Your Presence
I wanna be in Your Presence Lord

Repeat: Refrain
There is healing in the Presence
There is joy in Your Presence
There is healing in Your Presence
I wanna be in Your Presence Lord

Repeat: Refrain
I wanna be right there where You are
In Your Presence oh Lord
I wanna be right there You are
I wanna be in Your Presence

Lord I wanna be, in Your Presence
Lord I wanna be, in Your Presence

Wasaidie Yatima (Help the Orphans) Lyrics by Mtukuzeni Choir (MTC Ibala)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Wewe ndiwe Mungu (You are God)
Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Usikie kilio chao (Hear their cries) (Repeat)

Wengine walia mavazi (Some cry for clothes)
Wengine walia chakula (Others cry for food)
Wengine walia kulala (Some cry for a place to sleep)
Wengine walia msaada (Others cry for help) (Repeat)

Refrain:
Repeat: Wasaidie (Help Them)
Eh he Wasaidie (Oh, help them)
Oh Wasaidie (Oh, help them)
Eh Wasaidie (Oh Help them)
Wewe ndiwe msaada/mlezi wao (For you are their help/caregiver) (Repeat)

Enyi wazazi wa kambo (And to you step-parents)
Msiwatese yatima (Do not abuse the orphans)
Enyi wazazi wa kambo (You step-parents)
Msiwatese yatima (Do not torment the orphans)
Nao ni watu, mbele za mungu (For they are humans before God)
Tena wana haki, mbele za Mungu (And they have rights before God)
Msiwatese! (Do not torment them!)
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Bridge:
Hawana baba wala mama (They neither have a father nor a mother)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them)
Wewe ndiwe msaada wao (For You are their help)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them) (Repeat)

Wameumizwa sana na maneno ya watu (They have been hurt by people’s words)
Wameumizwa sana na maneno ya walimwengu (They have been hurt by worlds’ words) (Repeat)

Ondoa (Wipe away) x?

Ondoa uchungu mioyoni mwao (Wipe away the pain in their hearts)
Ondoa mawazo mioyoni mwao (Wipe away the depression from their hearts)
Ondoa mikwasi mioyoni mwao (Wipe away the contentions from their hearts)
Ondoa hasira mioyoni mwao (Wipe away the anger from their heats) (Repeat)

Walikula vizuri (For they ate well [before])
Leo wala majalalani (But now they eat from litter/trash)
Walilala pazuri (They slept well [before])
Leo walala mitaroni (But today they sleep in ditches)(Repeat)

Mali zao mmechukua ninyi ndugu zao
(Their brothers have snatched their property) x2
Wakija kuomba, chakula mwawanyima
(When they come to beg for food, you deny them)
Wakija kuomba, mwawafukuza kama mbwa
(When they come to beg, you chase them away like dogs)
Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).

Ee Mungu watazame yatima (Oh God, look upon the orphans)
Watie nguvu, wasikate tamaa
(Grant them strength, that they may not give up)

(Bridge)

(Refrain)

Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Yesu, naomba unitazame mimi yatima
(Father I pray that you look unto me, an orphan)
Maana mama ameniacha (For my mother left me)
Walikuwepo nilidhamimiwa sana
(When she was alive, I was treasured)
Lakini kwa sasa dhamani yangu haipo tena
(But now my value is no longer there)
Nisaidie ewe Yesu (Help me, Oh Jesus)
Tunapokwenda, wewe ndiwe kimbilio
(Where we go, you are our safe refuge)
Kwanini mimi, kwanini mimi niitwe yatima?
(Why should I, why should I be called an orphan?)

(Refrain)

No Foreign God Lyrics by Benjamin Dube

Leave a comment


I will serve no foreign god
Nor any other treasure
For You are my (heart’s) desire
The Spirit without measure
Unto Your Name
I will bring my sacrifice (Repeat)

Unto Your Name
I will bring my sacrifice (Repeat)

Bow down and worship Him
Worship Him, Oh worship Him (Repeat)

Jesus, the King of kings
Jesus, the King of kings
Worship Him, Oh worship Him (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: