Jesu Bomi (Jesus the Life) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn)

Aw’ Jesu bomi, Jesu bomi bami (Oh Jesus is life, Jesus is my life)
Aw’ Mina ngiyabheka, ngiyabheka kuwe (I look up, I look up to You)
Aw’ wena u-wen’uyinjabulo (You are Joy)
Uyinjabulo Yami (You are my Joy)
Mina, ngithotshiswa ngithotshiswa nguwe (I am humbled, I am humbled by You)
Ngithotshiswa … (I’m humbled..)

Refrain:
Aw’ (mina) ngiyakufa, ngiyakufa Jesu (I am dying, Jesus I am dying)
Nxa umuka, umuka kimi (When You leave, You’ll be leaving me)
Ngikhumbule-ke (Remember me)
Ngikhumbule, Nkosi yami (Remember me, my Lord)
Hlala njalo, oh njalo kimi (Abide always, oh forever abide with me)
Hlala njalo, oh Njalo Kimi (Abide always, oh abide with me always) (Repeat)

Hlala njalo, oh njalo kimi (Stay forever, oh stay with me forever)
Hlala njalo, oh Njalo Kimi (Abide always, oh forever abide with me) (Repeat)

 

Bhekani Uthando (Behold the Love) Hymn 18 Lyrics by Khaya Mthethwa

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (Is it known) (Repeat)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (While I was in my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me) (Repeat)

Refrain:
O Baba, ngiyabonga (Oh Father, I thank you)
Nangentliziyo yam’ (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wam’ (That you’re my Savior)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you) (Repeat)

Song 2:

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

(Bekhani bheka) Bheka ezulwini
(Behold, look) Look to the heavens (Repeat)

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

Na Ke Bomang (Who are They?) Hymn Lyrics Sung by Omega Khunou (Spirit of Praise 8)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Na ke bomang, ba mosedile bohong? (Who are on that side of the bridge?)
Ba hlohlorang role la lebitla (Shaking off the dust of the grave)
Ba leseli, ba khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Ba leseli, ba khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Bo hang seema, ha ba hlaha ka khoro (Behold them entering the gates)
Jerusalema e mocha, E mocha (The New Jerusalem, brand new)
Pineng tsa bona, tse tlisoang ke nyakallo (Their songs are full of joy)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Forward I Go Lyrics by Takie Ndou (Spirit of Praise 8)

Leave a comment


I’m not gonna be weary
I’m not gonna give up
Forward I go with my Lord (Repeat)

Refrain:
Fo-rward I go
Forward I go
I go with my Lord (Repeat)

Storms may come, I won’t be weary
Troubles come, I won’t give up
In His Name, I will put my trust
Forward I go with my Lord (Repeat)

(Refrain)

(Verse 1 + Refrain)

(Verse 2 + Refrain)

Ebenezer (Live) Lyrics by Pastor Lungi Ndala

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Siyabonga, moya oyingcwele (We thank you, Holy Spirit)
Ngob’ungaphakathi, kwaze kwabala (For You’ve been with us, until this far)(Repeat)

Ebenezer! Thus far the Lord has brought us
’till this far, siyabonga (We thank You) (Repeat)

(From the Top)

’till this far, siyabonga (We thank You) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: