Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Hymn Lyrics Sung by Lebo Sekgobela

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lona ubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (Is it known)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me)

Refrain:
O Baba, ngiyabonga (Oh Father, I thank you)
Nangentliziyo yam’ (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wam’ (That you’re my Savior)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me)

(Refrain)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you again)
Ngothando entlizweni (With love in my heart)

(Refrain)

Sofana Naye (Be Like Him) Lyrics Sung by Jabu Hlongwane (Joyous Celebration 25)

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

UJes’uma ebonakala (When Jesus returns)
Thina, sofana Naye (We will be like Him)
Ngempela, ngempela (Truly, truly)
(Oh Thina) sofana Naye (We will be like Him) (Repeat)

(Sofana naye) Sofana naye (We will be like him)
(Sofana naye) Sofana naye (We will be like him)
(Ngempela) ngempela (Truly, truly)
(Oh Thina) sofana Naye (We will be like Him) (Repeat)

(From the top)

Sekusele kancane bo! (The time is almost hear)
Nezigi ziyezwakala (We can hear the footsteps)
Uyofik’la emafini (He will descend from the clouds)
Uma eland’abakhe (To fetch His own)
Izulu l’yoduduma (The skies will thunder)
Koqhephuka amadwala (Rocks will be broken apart)
Abanye bayokhala (Some will weep)
Oh Thina sofana naye (But we will be like him)

UJes’uma ebonakala (When Jesus returns)
Thina, sofana Naye (We will be like Him)
Ngempela, ngempela (Truly, truly)
(Oh Thina) sofana Naye (We will be like Him) (Repeat)

(Sofana naye) Sofana naye (We will be like him)
(Sofana naye) Sofana naye (We will be like him)
(Ngempela) ngempela (Truly, truly)
(Oh Thina) sofana Naye (We will be like Him) (Repeat)

Basuka (They Went) Medley Lyrics by Ayanda Ntanzi

1 Comment


(Sung in Zulu)

Song 1: Wena Ungumsizi Wami (You Are My Helper)

Wena Jesu, wena ungumsizi wam’ x2
(Jesus, You are my Helper)

Wangithanda mina moni, wazifela izono zam’ x2
(You loved me a sinner, you died for my sins)

(From the top)

Song 2: UJesu Wabatshela (Jesus Told Them) — A Hymn

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x?
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Ekusho enyukela, phezulu ezulwini
(When he had done this, he ascended to the heavens)

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x2
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Uuuu….

Ekhuso enyukela, Phezulu ezulwini
(When he had done this, he ascended to the heavens)

Basuka bayezweni, beshu-mayela izwi x2
(They went out into the world, to preach the Gospel)

Song 3: Ulungile Wena (You are Good)

Lapha lalai gazi lakhe, ulungile wena
(Here His Blood flowed, You are Good)

Ulungile wena! Ulungile wena! Ulungile wena x2
(You are Good! You are Good! You are Good)

Ndenzel’ Uncedo (Be My Helper) Hymn 377 Lyrics Sung by Esethu Siwe (Joyous Celebration 25)

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Hlaha, oh hlala nami! (Abide, oh abide with me)
Litshonil’ ilanga (the sun has set)
Ubu-suku bufikile, Nkosi (the night is here, Lord)
Mandi, mandingasali, ndingenay’ uMncedi (May I not be left alone with no Helper)
Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me) (Repeat)

Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me)

Buya- buyakhawuleza, obo bomi bami (My life is fast moving and approaching the end)
Ndiya, ndiya-siywa zezomhlaba izinto (Earthly things are leaving me)
Ndibona iguquleko, iguquleko zodwa (All I see is changes)
Wen’ ongaguqukiyo hlala nami (You, the Unchanging God, abide with me) (Repeat)

Nd’yenzel’, nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
(Be my Helper and abide with me) (x?)

Hallelujah Challenge Praise Medley Lyrics by Nathaniel Bassey

Leave a comment


(Languages: English, Igbo)

Refrain:
Hallelujah, Amen x3
Sing Hallelujah, Amen (Repeat)

You are the Mighty God, the Great I AM
Hallelujah, Hallelujah (Repeat)

Afo so nio kpo mni abasi
Adi na nkpompo
Hallelujah, Hallelujah (Repeat)

(Refrain)

Your Name is a Strong Tower, Jesus
To You belong all power, Jesus
Whenever I call Your Name, You make a way
Your Name is a Strong Tower, Jesus

Your Name is a Waymaker, Jesus …
Your Name is a Gamechanger, Jesus …
Your Name is a Strong Tower, Jesus …

(Refrain)

Great and marvelous is Your Name x4 (Repeat)

Your Name is Jesus,
Your Name is Lion and the Lamb
You are higher than the rest (Repeat)

Strong and powerful is your Name x4 (Repeat)

Your Name is Jesus,
Your Name is Lion and the Lamb
You are higher than the rest (Repeat)

(Refrain)

Thy word is yea, Amen x4
You speak and it is done, yea Amen
You provide and it stands, yea, Amen
Your Word is: Yea, Amen x2

Your Word is yea, yea Amen x2
You say that there be light, and there is light
Your word is your bond, You will never break your word
Your word is yea, yea Amen

(Refrain)

Yeshua, Hamashiach (Jesus, Messiah)
Lion of Judah, agu n’echemba (Lion who watches) (Repeat)

You are the who parted the Red sea, Oh Yes! x2
You are the One x2
You are the One!

Yeshua, Hamashiach (Jesus, Messiah)
Lion of Judah, agu n’echemba (Lion who watches) (Repeat)

You are the one who fights my battle, oh yes! x2
You are the One x2
You are the One!

Yeshua, Hamashiach (Jesus, Messiah)
Lion of Judah, agu n’echemba (Lion who watches)(Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: