Amejibu Maombi (He Answered Prayers) Lyrics by Agape Gospel Band ft Rehema Simfukwe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Amejibu maombi (He has answered prayers)
Amejibu kwa wakati, Bwana (The Lord answered in His time)
Amejibu haja ya moyo (He answered the heart’s desire)
Jamani Yesu, amefanya (Truly Jesus, has done it) (Repeat)

Sioni haya kusema kwamba wewe (umefanya)
(I’m not ashamed to say that you (You’ve done it))
Hata mataifa yote yajue kwamba eh (umetenda) (Repeat)
(Even all nations to know that (You’ve done this))

Mungu ninayemwamini ni Mungu wa, (wa ajabu)
(The God I believe in is (An amazing God))
Anayefanya kwangu we, ni mambo (ya ajabu) (Repeat)
(What He does for me (is amazing))

(From Sioni Haya)

(Refrain)

Mimi ni kinara eh, kina (I am a beacon, beacon)
Mimi ni kinara eh, kina (I am a beacon, beacon)
Mimi ni kinara eh, nimeitwa kuangaza, eh (I am a beacon, I’ve been called to light the way) (Repeat)

Mimi ni wa juu (juu sana) (I am of high (very high))
Mimi ni wa juu (juu sana) (I am of high (very high))
Mimi ni wa juu, nimeinuliwa na Bwana (I am of high, the Lord has lifted me) (Repeat)

Yesu eh, ameniinua, eh (Jesus oh, has lifted me) x?

(From Mimi ni kinara)

Advertisement

Majina Yote Mazuri (All the Precious Names) Lyrics by Dedo Dieumerci ft Naomi Mugiraneza

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Majina yote mazuri ni yako (All precious names are Yours)
Eh Jehovah, muumbaji wangu (Oh Jehovah, my Creator)
Nikupe jina gani, kwani (I wonder which Name to call you, Because)
Kila la kiheri ni upekee wako! (Each special name is unique to You) (Repeat)

Umeniponya, nakuita Jehovah Rapha (You have healed me, I call You Jehovah Rapha)
Mungu mponyaji wangu (God, my Healer)
Umeniokoa, nakuita mwokozi (You saved me, I call You Savior)
Bwana Mungu wa wokovu wangu (God of my salvation)
Umenipigania, nakuita Jehova Nissi (You’ve fought for me, I call You Jehovah Nissi)
Bendera ya ushindi wangu (The banner of my victory)

Bridge:
Usifiwe, ewe Bwana (Be glorified, O Lord)
Muumba wangu, na nuru yangu (My Creator and my Light)
Wema wako wanijaza moyo (Your goodness fills my heart)
Wewe ndiye, mchungaji wangu (You’re my shepherd)
Tena kiongozi wa maisha yangu (And the leader of my life)
Wanitazama kama mboni ya jicho lako! (You watch over me like the apple of Your eye) (Repeat)

Umenifanya kuwa kielelezo (You have made me a testimony)
Cha walio barikiwai (Of those who have been blessed)
Zaidi ya yote, ukanifanyai(Above all, You made me)
Kuwa baraka, ili nami nibariki (Into a blessing, that I may bless as well)
Nimekupata na nikaridhika (I found you and was satisfied)
Wewe ni yote ndani ya yote (You are all in all)

(Bridge)

(Last Verse)

(Bridge)

Return to the Source Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Akili yangu, haiwezi kukuabudu (My mind does not)
Na moyo wangu, haujui ibada (And my heart does not understand worship)
Nifunulie tena unionyeshe (Reveal to me and show me)
Njia ya kweli, ili nikuabudu (The true path, that I may to worship You) (Repeat)

So I return to the source, the source of me
I return to the source, the source of life (Repeat)

Nimekuabudu kwa akili yangu (I worship You with my mind)
Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I worship You with the works of my hands)
Bwana narudi, narudi (Lord I’m returning, I am returning)

Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I have worshiped you with the works of my hands)
Nimekuabudu kwa fedha zangu (I have worshiped you with my money)
Narudi, narudi (I’m returning, I’m returning to the source) (Repeat)

Agano (The Covenant) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ufanye imara, agano (Fulfill your covenant)
Ufanye imara, agano (Fulfill your covenant)
Eh Bwana (Oh Lord)

Ufanya hima, na agano (Make haste with the Covenant)
Nami, ewe Bwana (With me, Lord)

(Refrain)

‘tangulie Bwana (Go before me Lord)
Tengeneza palipo paruzwa (Prepare a path before me)
Oh Bwana, nisaidie (Oh Lord, help me)

(Refrain)

Kama ulivyo tembea nami (As You have walked with me)
Tembea na wana wa wanangu (Walk with the children of my children)
Kama ulivyo nibariki (As You have blessed me)
Bariki na uzao wangu (Bless my offspring)
Kama ulivyo nilinda (As You have protected me)
Linda na taifa langu (Protect my country)
Kama ulivyo nisimamia (As You have stood by me)
Simamia na kazi ya mikono yangu (Stand over the works of my hands)

(Refrain)

Vunja vunja ‘pande (Break apart)
Milango ya shaba (The bronze doors)

(Refrain)

Kama ulivyo niongoza (As you have led me)
Ongoza na kanisa lako (Lead your Church as well)
Kama ulivyo niponya (As You have healed me)
Uponye na nyumba yangu (Heal my house as well)
Kama ulivyo niinua (As You have lifted me)
Inua na uzao wangu (Lift my offspring as well)
Wasiabudu miungu mingine (For them to not worship other gods)
Ila Mungu moja, Jehova (Apart from One God, Jehovah)
Wasitafute nguvu kwingine (For them not to look for strength elsewhere)
Isipo kuwa kwako tu (If not from You only)

(Refrain)

Nipe hazina za gizani (Grant me the treasures of darkness)
Na mali zilizofichwa (And wealth that had been hidden)

(Refrain)

Nikwitaye kwa jina lako (The One I call by Your name)
Mungu wa Israeli (God of Israel)

(Refrain)

Nobody Lyrics by Deborah Lukalu ft Benjamin Dube

Leave a comment


(Languages: English, Zulu, Swahili)

I got a question to ask (you) x4

Repeat: Nobody no, there’s nobody
Who can battle with the Lord?
Who can defeat the Great I AM?
Who can challenge the Lion of Judah?
Who can say no when he says Yes?
Who can battle with the Lord? x2
Who can defeat the King of kings?
Who can say no when he says Yes?

There’s nobody, nobody
There’s nobody, nobody
There’s nobody

Nguban’ onamela nano Jehova? Akhekho (Who can stand in place of Jehovah? No one)
Ngubano onamela nano Jehova? Akhekho (Who can stand in place of Jehovah? No one)
Ngubani, endavha nano Jesu? Akhekho (Who can stand in place of Jesus? No one)

Repeat: Nobody no, there’s nobody
Who can battle with the Lord?
Who can die and rise again?
Nobody, no… Akhekho
Who can battle with the Lord?
Who can defeat the Great I AM?
Who can say no when he says Yes?
Who can say no when He blesses You?

There’s nobody, nobody
There’s nobody, nobody
There’s nobody

Iyo! Iyo! Iyo, nobody like You, Jesus
Iyo! Iyo! Iyo, nobody like You, Jesus
Iyo! Iyo! Iyo, nobody like You, Jesus (Repeat)

Iyo (Akhekho ofana no Jesu) (Iyo! There is no one like Jesus) – In Zulu
Iyo (Nasema Ahsante Bwana) (Iyo! I say thank You Lord) – In Swahili
Iyo, nobody like You, Jesus (Repeat)

Iyo! Iyo! Iyo, nobody like You, Jesus

Older Entries

%d bloggers like this: