Bwana ni Mchungaji Wangu (The Lord is My Shepherd) Lyrics by Reuben Kigame and Sifa Voices ft. Jayne Yobera

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Psalm)

Bwana ni mchungaji wangu (The Lord is my Shepherd)
Sitapungukiwa kitu (I shall not want)
Hun’laza penye majani mabichi (He makes me lie down in green pastures)
Hun’ongoza kwa maji matulivu (He leads me beside still waters)

Hunihuisha nafsi yangu (He restores my soul)
Hun’ongoza kwa njia za haki (He leads me in paths of righteousness)
Nipitapo bondeni mwa mauti (Even though I walk through the valley of the shadow of death)
Sitaogopa yeye u nami (I will fear no evil, for you are with me)

Refrain:
Hakika wema nazo fadhili (Surely your goodness and mercy)
Zitanifuata mimi (Shall follow me)
Nitakaa nyumbani mwa bwana (I will dwell in the house of the Lord)
Siku zote za maisha yangu (All the days of my life) (Repeat)

Gongo lako na fimbo yako (Your rod and your staff)
Vinanifariji mimi (They comfort me)
Waandaa meza mbele yangu (You prepare a table before me)
Machoni pa watesi wangu (In the presence of my enemies)

(Refrain)

Rafiki Mwema (Good Friend) Lyrics by Essence of Worship

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yesu, Rafiki mwema (Jesus is a good Friend) x4

Hapana rafiki aliye mwema kama Yesu(There is no friend like Jesus) x4

Yesu ni Rafiki wa kweli (Jesus is the true friend)
Tena ni mwaminifu, Bwana (He is also faithful)
Ni wa haki, siku zote (He is always righteous) (Repeat)

Yeye anatupenda, anatujali (He loves and cares for us)
Anatuponya, ni mwaminifu (He heals us, He is faithful)
Mtoshelezi, huyu Yesu (He is sufficient, this Jesus) (Repeat)

Nimetambua kuwa, sina rafiki mwingine kama yesu (I have found that I have no other friend than Jesus)
Na hata angekuwapo, hangefikilia uaminifu wako (And if there was, they would not reach Your faithfulness)
Umenichagua, mimi nisiyestahili (You have chosen me, although I am not worthy)
Umeniheshimisha, umeniketisha na wakuu waone (You have honored me, sat me before the elders)

Kwako napata vyote, amani tele, furaha ya milele (In You I am sufficient with peace and everlasting joy)
Hakuna Rafiki kama Yesu (There is no friend like Jesus) (Repeat)

Refrain:
Eh Yesu, nina ku-kupenda (Oh Jesus, I love You)
Eh Yesu umtoshelevu (Oh Jesus, You are sufficient) (Repeat)

Sijaona rafiki kama Yesu, maishani mwangu mimi (I have never seen a friend like Jesus in my life)
Yeye ni mpezi wa kweli, yeye ni rafiki wa kweli (He is a true lover, a true friend)
Ananipenda bila gharama, ananijali bila gharama (He loves and cares for me without cost)
Ananikumbatia, ananifariji, naimba (He embraces me, comforts me, and now I sing)

Yeye ni rafiki wa kweli (He is a true friend)
Yeye ni Bbaba wa wababa (He is the father of fathers)
Yeye ni Mume wa wajane (He is the husband to the widows)
Yeye Bwana anaweza (He is the Lord, He is able)
Anaokoa, anafariji, anaponya (He saves, he comforts, he saves)

(Refrain)

Nakushukuru Mungu sababu ya upendo wako (I thank you God for Your Love)
Ulinipenda sana niko bado adui yako (You loved me even when I was Your enemy)
Tena nilikuwa bado la sishiki neno lako (I was not even versed in Your word)
Ila ukanipenda ukautoa uhai wako (But You loved me so much that you sacrificed Your life)
Adhabu ya mauti yangu ilikuwa juu yako (The cost of my death was placed on You)
Nikakupa mateso mengi na masumbuko (I caused you suffering and problems)
Mtu wa huzuni nyingi ulijuwae sikitiko (Man of sorrows that knows no regrets
Yote kisha maana mi n’fanyike mwana wako (All of this that I may be made Your child)

Yes, umenipa neema, umenipa uzima (Yes, You have granted me grace and everlasting life)
Umenitenda wema sina hata la kusema (You have done well for me, I cannot even say it)
Na wapi wadhibu? Watabibu wa karibu? (And what about the sacrifice? The close physician?)
Hujawahi niacha kwenye shida wala taabu (You have never left me in trouble)
Tumekopa (..?..)
Maana mi nimegunduwa we nd’o rafiki wa karibu (For I have discovered that You are the close friend)

(Refrain)

Umeinuka (You are Glorified) Lyrics by Amani, Zawadi and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nataka nikupende zaidi ya baraka zako (I want to love You more than Your blessings)
Nikupende zaidi ya miujiza yako (Love You more than Your miracles) (Repeat)

Ulinipenda kwanza mimi (You loved me)
Ukanifanya nijijue (And caused me to know myself) (Repeat)

Niende wapi, nifanye nini? (Where can I go? What can I do?)
Nitafute wapi, sitapata kama wewe Mungu wangu, Yahweh (Where can I find someone like You, my God)
Maana unatafuta watakao kuabudu kwa roho na kweli (For You look for those who worship in spirit and in truth)

Refrain:
Umeinuka, uimenuka milele (You are lifted, You are forever glorified)
Sifa nakupa, uhimidiwe milele (I give You praise, be praised forever) (Repeat)

I wanna love You more and more
I wanna praise You more and more (Repeat)

Maana wewe ndiwe Mungu mkuu (For You are a Great God)
Unastahili utukufu (Deserving of praise)
Umetuonyesha upendo kuu (You have shown us Great Love)
Kweli wewe ni mkuu (Truly You are great)

Ulinipenda kwanza mimi (You loved me)
Ukanifanya nijijue(And caused me to know myself) (Repeat)

Niende wapi, nifanye nini? (Where can I go? What can I do?)
Nitafute wapi, sitapata kama wewe Mungu wangu, Yahweh (Where can I find someone like You, my God)
Maana unatafuta watakao kuabudu kwa roho na kweli (For You look for those who worship in spirit and in truth)

(Refrain)

Uliniumba Nikuabudu (You Created me to Worship You) Wonder Chibalonza Muliri

Leave a comment


[https://www.youtube.com/watch?v=3hrwutzNsvA]

(Sung in Swahili)

Repeat: Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Kwa ajili yako mimi naishi, Baba (Because of you I’m alive)
Pasipo wewe singekuwepo, Baba eh (Without you I would not be here)
Mimi ni kazi ya mikono yako, Baba (I am the work of your hands)

Baba ninaona, nikuabudu (Father I prefer to worship you)
Maana matendo yako, ni mengi sana (Because your works are many)
Ishara zako Baba, ni nyingi mno (Your signs are many)
Maana, wewe ndiwe Mungu wangu (Because you are my God)
Uliniumba, niseme matendo yako (You created me to tell of your actions)
Wewe ndiwe, Mungu wa miungu we (You are the God of gods)
Wewe kimbilio letu, na ngome yetu (You are our fortress and help)
Hakuna aliye kama wewe (There is no one like you)

(Refrain)

Maneno ya kusema yananikosa ( I am lost for words)
Nilipoachwa na mama, ukawa mama kwangu (When my mother left me, You became my mother)
Ukampa Baba nguvu ya kunilea (You gave my father the strength to raise me)
Nilipokosa maziwa, ukanilisha (When I did not find milk, You fed me)
Nilipolia usiku na mchana, ulikuwa nami (When I cried day and night, You were with me)
Kukuwa kwangu ilikuwa ndoto, ndiyo maana nasimama nikuabudu, eh (My growth was a dream, that is why I stand here worshiping You)
Ebenezer

Repeat: Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Ninasema uliniumba (I say You created me)
Wewe ni nuru ya maisha yangu, Baba (You are the light of my life, Father)
Wewe ni mwanga wa imani yangu, Baba (You are the light of my faith, Father)
Kwa huruma yako mimi niko hai (It is by Your Mercies that I am alive)
Umeokoa familia yangu (You have saved my family)
Umenilinda toka utotoni (You have taken care of me from childhood)
Umenipa sauti nikuimbie, Baba (And gave me a song to sing to You, Father)

We nd’o maisha yangu, Baba (Father, You are my life)
Hallelujah
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)

Shuka Tukuone Mungu Wetu (Come Down God That We May See You) Lyrics by Sifaeli Mwabuka

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mungu asiyeona kushindwa (Unconquerable God)
Kwenye tatizo/shida lako (Even in your troubles)
Ili utukufu wake, abaki kuwa Mungu (So that His Glory, he remains being God) (Repeat)

Na kusema siwezi, siwezi tena kusonga (When you say, “I cannot even move”)
Ndi’ kuwa Mungu anashuka kukushika mkono wako (That is when God descends to hold your hand)
Na kusema siwezi, siwezi tena kupona (When You say, “I cannot get well”)
Ndi’ kwa Mungu anashuka, kukuponya magonjwa yako (God descends, to heal your sickness)
Na kusema siwezi, siwezi tena kushinda vita (When you say, “I cannot win the battles”)
Ndi’ kuwa Mungu anashuka, na majeshi ya mbinguni (That is when God descends with the army of the heavens)
Na kusema siwezi, siwezi tena kupata mwenza (When you say “I cannot find my companion”)
Ndi’  kuwa Mungu anashuka, kukuletea mwenza wako (That is when God descends, bringing your companion)
Na kusema siwezi, siwezi tena kuinuliwa (When you say, “I cannot be lifted”)
Ndi’ kwa Mungu anashuka, kutimiza ahadi zae (That is when God descends to fulfill His promises)

Refrain:
Repeat: Shuka tukuone Mungu wetu (Come down God, that we may see You)
Oh Baba shuka (Oh Father come down)
Oh Jehova rafa shuka (Lord our Healer, descend)
Akili zetu zimefika mwisho Baba, shuka (Our minds cannot fathom any more, Father descend)
Pekee yetu hatuwezi Jehova (We cannot do it by ourselves, Jehovah)
Twahitaji msaada wako, Mungu wetu (We need your help, our God)
‘Situwache, pekee yetu hatuwezi (Do not leave us by ourselves, for we are not able)
Oh Baba shuka (Oh Father come down)
Oh Jehova Rafa shuka (Lord our Healer, descend)

Wana wa Isiraeli, walipofika bahari ya Shamu (The Israelites, when they got to the Red Sea)
Akili zao zote, zilifika mwisho (All their minds could not fathom crossing) (Repeat)

Tukimkumbuka Sara, hata alipofika uzeeni (When we remember Sarah, when she reached old age)
Tumaini la kumpata mtoto, ilifika mwisho (The hope of getting a child, reached the end) (Repeat)

Kuhani Ezekieli, akili yake tu iliposhindwa (Ezekiel the priest, where he was unable to fathom)
Mungu akashuka, akamwita Ezekieli (God descended, and called Ezekiel) (Repeat)

“Unaona nini mbele yako, eh Ezekieli?” (“What do you see before you, Ezekiel?”) (Repeat)

Ye’ Ezekieli, akamjibu Bwana, Ye’ Ezekieli (Ezekiel replied to the Lord) (Repeat)

“Mifupa mikavu, ndiyo ‘ko mbele yangu (“Dry bones are before me)
Vinanifanya nilie (They cause me to weep)
Mifupa mikavu, ndiyo ‘ko mbele yangu (Dry bones are before me)
Vinanifanya nishindwe” (They cause me to give up”)

(Refrain)

Jambo gani limefika mwisho, tumwite Bwana/Yesu (What has caused you to give up, so that we call upon the Lord/Jesus)
‘Shughulike na tatizo lako? (To take care of your troubles?) (Repeat)

‘jira yako imefika mwisho, usilie (Your employment has come to an end, do not weep)
Mungu yupo mtetezi wako, ‘tainusuru ajira yako (God is your defender, he will rescue your employment)
Afya yako imefika mwisho, usilie (Your health has come to an end, do not weep)
Mungu yupo mponyaji mwema, ‘taiponya afya yako (God the great healer is there, he will heal your health)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: