Mtukuze Mungu (Praise God) Lyrics by Sifaeli Mwabuka

Leave a comment


Natamani kusema na wewe hapo ulipo
(I desire to speak with you where you are)
Shauku yangu nizungumze na wewe kama unanisikia
(My passion is to speak with you, (If you can hear me) (Repeat)

Vile ulivyo, ni mpango wa Mungu uwepo (The way you are is by God’s plan)
Ana makusudi na wewe, ndio maana upo leo (He has intentions for you, that is why you are here today)
Unavyojitazama, hivyo ulivyo (The way you see yourself)
Ni mpango wa Mungu kwako, ndio maana uko hivyo (Is by God’s plan about you) (Repeat)

Wengine wamekufa, hatujui tutaonana lini (Others have passed on, we do not know when we’ll meet next)
Wewe uko hai, mtukuze Mungu tu (You are alive, so praise God)
Wengine wanalia, hawajui wataishi vipi kesho (Others are weeping, not knowing how they’ll survive)
Wewe una kula na kunywa, mtukuze Mungu tu (You have food and drink, so praise God) (Repeat)

Wengine wamelazwa, hawajui watapona lini (Others are admitted, not knowing when they’ll heal)
Wewe uko na afya, mtukuze Mungu tu (You are healthy, so praise God)
Wengine wamepoteza, baadhi ya viungo vyao (Others have lost some of their organs)
Wewe uko mzima, mtukuze Mungu tu (But you are complete, so praise God)

Wewe simama, simama (You stand, stand firm)
Simama mtukuze Mungu tu (Stand and praise God) (Repeat)

Repeat: Simama, simama (Stand firm)
Vile ulivyo (The way you are) x3
Kwenye taaabu zako (In your troubles)
Kwenye mateso (In your trials)
Kwenye mapito yako (In your paths)
Mtukuze Mungu tu (Just praise God)
Mtukuze Yesu (Praise Jesus)
Mtukuze Baba (Praise the Father)
Mtukuze Yesu (Praise Jesus)
Yahweh x3
Mtukuze Mungu tu (Just praise God)

Ni kweli umepitia magumu, yenye kukuvunja moyo (It’s true you’ve passed through heartbreak)
Mungu wako anajua, jinsi ulivyo (Your God knows your situation)
Ni kweli ulilia sana, hujui mwisho wake lini (It is true that you have cried for so long, you do not see the end)
Mungu wako anajua, kilio chako (Your God understands your sorrow) (Repeat)

Jaribu lako, limekuwa kama mlima (Your trials have become like mountains)
We usirudi nyuma, mtukuze Mungu tu (Do not go back, but praise God)
Watu watasema, kama vile kwa Ayubu (People will talk about you like they did Job)
(Wewe) usinyamaze kimya, mtukuze Mungu tu (You do not be silent, but praise God) (Repeat)

(Refrain)

Wewe simama, simama (You stand, stand firm)
Simama mtukuze Mungu tu (Stand and praise God) (Repeat)

(Refrain)

Milele (Forever) Lyrics by Rebekah Dawn

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Bwana Yesu amenikomboa (The Lord Jesus has saved me)
Bwana Yesu, amenipa nguvu (The Lord Jesus has given me strength)
Yesu amenijaza furaha na amani (Jesus has filled me with joy and faith)
Sasa ninaimba kushukuru! (Now I’m singing to give thanks) (Repeat)

Pre-Refrain:
Baraka, ‘tukufu, heshima na nguvu (Blessing, glory, honor and strength)
Kwa Bwana anayestahili (To the Lord Who is worthy)
Twakupatia sifa zote (We give You all the praise)
Milele (Forever)

Refrain:
Milele, milele, milele twakusifu (Forever, forever, forever we praise You)
Wewe wastahili (You are worthy)
Milele, milele, milele twasema asante (Forever, forever, forever we say thank You)
Kwako wewe tu (To You alone)

(Pre-Refrain + Refrain)

Uhuru wa Bwana ni wa kweli (The freedom of the Lord is true)
Wema wa Bwana ni wa ajabu (The goodness of the Lord is wonderful)
Upendo wa Bwana hauna kipimo (The love of the Lord has no measure)
Sasa ninaimba kushukuru (Now I’m singing to give thanks)

(Pre-Refrain + Refrain)

Twasema asante (We say thank You)
Kwako wewe tu (To You alone)

Shangilia (Rejoice) Lyrics by Essence of Worship

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Shangilia! Piga kelele kwa Bwana (Rejoice! Make a joyful noise unto the Lord)
Shangilia! Msifu Bwana wa mabwana (Rejoice! Praise the Lord of Lords) (Repeat)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

(From the Top)

Eh Bwana, Jina lako la milele (Oh Lord, Your Name is everlasting)
Kumbukumbu la vizazi hata vizazi (A remembrance from generation to generation) (Repeat)

Mataifa yote, msifu Bwana (Praise the Lord, all nations)
Enyi watu wote, mhimidini (Praise Him, all people) (Repeat)

Msifuni kwa mvumo baragumu (Praise Him with trumpet sound)
Msifuni kwa kinanda na kinubi (Praise Him with the lute and strings)
Msifuni kwa matari na kucheza (Praise Him with tambourine and dance)
Kila pumzi na amsifu Bwana! (Let everything that has breath praise the Lord)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

(Refrain)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

Chanzo cha Uhai Wangu (The Source of My Life) Lyrics by Rehema Simfukwe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimejifunza kudhiliwa, na kufanikiwa (I have have been humbled, and I have seen success)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Ninajua kushiba, na kuona njaa (I have been full, and have been hungry)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Acha upepo nao uvume (Let the storms rage)
Mimi nitakuabudu wewe (I will still worship You)
Chanzo cha uhai wangu, nakuabudu (The source of my Life, I worship You)
Acha giza nalo litande (Let the darkness )
Mimi nitakuabudu wewe (I will worship You)
Chanzo cha uhai wangu, Yesu nakuabudu (The source of my Life, I worship You)

Nimejifunza kudhiliwa, na kufanikiwa ( have have been humbled, and I have seen success)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Ninajua kushiba, na kuona njaa (I have been full, and have been hungry)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Ninajua kupendwa, na kukataliwa (I have known love and rejection)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Naujua udhaifu, na kuona afya (I have known weakness and health)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Acha upepo nao uvume (Let the storms rage)
Mimi nitakuabudu wewe (I will still worship You)
Chanzo cha uhai wangu, nakuabudu (The source of my Life, I worship You)

Nakuabudu, nakuabudu! (I worship You, I worship You!)
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (x2)
Nakuinua, nakuinua! (I lift You up, I lift You high)
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah!
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (Repeat)

Ninajua kupendwa, na kukataliwa
Katika yote, wewe bado Mungu
Naujua udhaifu, na kuona afya
Katika yote, wewe bado Mungu

Uniongoze Yesu (Guide Me Jesus) Lyrics by Upendo Nkone

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Uniongoze, bado nakuhitaji (Guide me, I still need You)
Uniongoze, Yesu kiongozi mwema (Guide me Jesus, the Wise Guide)
Moyo wangu unakuhitaji (My heart needs you)
Niongoze nivuke salama (Guide me to cross safely)
Mungu wangu, uniongoze (Guide me my God and lead me)
Ulisema naposhindwa, nikuite (You said to call you when I am defeated)
Hivi leo nakuita, nisikie (I call upon You today, hear me)
Usiende mbali nami (Do not go far from me)
Usiniache pekee yangu (Do not leave me alone)
Mungu wangu, uniongoze (Guide me, my God)

Dunia hii, ina mambo mengi sana baba (This work)
Sasa dhambi, imetawala dunia (Has dominated the world)
Walio okoka, wengine wanarudi nyuma (Some are backsliding)
Mi napenda nikupendeze Mungu, upendezwe nami! (I want to please You God, to be pleased by me!)
Niyashike maagizo yako, unifurahie! (To follow Your precepts, that You’d be pleased with me!)
Neno lako Yesu likae ndani yangu (Jesus, Your Word to abide in me)

(Refrain)

Kuna wengine, wachanganya Mungu na dunia (There are others who mix what is godly and wordly)
Na wengine, wanalibadili neno lako (And others keep changing Your World)
Yesu ukisema, na wao pia wanasema (Jesus when You speak, they also speak)
Mi nataka nikusikie Yesu ukisema nami !(I want to hear You Jesus when You speak with me)
Maana wewe ndio wa thamani, maishani mwangu! (For You are the valuable thing in my life)
Nguvu zako Yesu zikae ndani yangu (Your Power Jesus, to remain in me)

(Refrain)

Ni kweli Bwana, nimekutana na vita kali (Lord it is true, that I have fought hard battles)
Lakini Yesu, umepigana baadala yangu (YBut Jesus, You have fought on my behalf )
Wewe umekuwa, ni mwamba wa wokovu wangu (You have become the rock of my salvation)
Mbele yangu sijui kuna nini, unipiganie! (I do not know what is ahead of me, Fight for me!)
Usipokuwa nami sitaweza kitu, unishindie! (Without You, I cannot do anything, be my champion!)
Natamani sana nione uso wako jemedari wangu (I desire to see Your Face, my General)

(Refrain)

Ulisema naposhindwa, nikuite (You said to call you when I am defeated)
Hivi leo nakuita, nisikie (I call upon You today, hear me)
Usiende mbali nami (Do not go far from me)
Usiniache pekee yangu (Do not leave me alone)
Mungu wangu, uniongoze (Guide me, my God) (Repeat)

 

Older Entries

%d bloggers like this: