Kama Mbaya, Mbaya (If It’s Bad, So Be It) Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kama mbaya mbaya (If It’s Bad, So Be It)
Wacha iwe mbaya (Let it be bad)
Tuliwatendea mema/wema (We did them good)
Wakatulipa mabaya (But they repaid us with evil) (Repeat)

Kama mbaya mbaya (If It’s Bad, So Be It)
Wacha iwe mbaya (Let it be bad)
Tuliwaona wabora (We saw them as better)
Kumbe hawafai(But they are not suitable) (Repeat)

Walitunywesha kikombe cha uchungu (They let us drink from the cup of bitterness)
Na maumivu makali (And great pain)
Wakachukua/wakatwaa nafsi zetu (They took our bodies)
Wakazigonga misumari (And crucified them) (Repeat)

Sasa wameyakanyaga (Now they have been trod on)
Wacha Mungu ashughulike nao (Let God take care of them)
Wamevavanya (They have been tested)
Wacha mbingu zishughulike nao (Let the heavens deal with them) (Repeat)

Kama mbaya mbaya (If It’s Bad, So Be It)
Wacha iwe mbaya (Let it be bad)
Tulitenda mema (We did good)
Wakatulipa mabaya (But they repaid us with evil) (Repeat)

Sasa wameyakanyaga (Now they have been trod on)
Wacha Mungu ahangaike nao (Let God take care of them)
Wamevavanya (They have been tested)
Wacha mbingu zishughulike! (Let the heavens take care of it) (Repeat)

Mene mene… tekeli perez (Mene, mene, tekel, parsin)
Kiganja kimeandika, fukuza upesi (The finger has written, chase it away)
Mkono umeandika, fukuza upesi (The hand has written, chase it away)
Kwenye mawe kimeandika, fukuza upesi (It has written on stone, chase it away)
Ukutani kimeandika, watoke upesi (It has written on the wall, for them to get out quickly)
Ofisini kimeandika, rarua upesi (It has written in the office, to be quickly torn)
Kwa wafalme kimeandika, komesha kabisa (To the kings it has written, to stop them completely)
Kwa wakuu kimeandika, rarua upesi (To the rulers it has written, to be quickly torn)
Kwa wenye nguvu kimeandika, komesha kabisa (To the powerful, it was written, to be stopped completely)

Mene tekeli perezi, fukuza upesi (Mene, tekel, parsin, quickly chase them)
Porini waweka mafisi, wakale manyasi (They have placed hyenas in the forest to eat the grass)
Mene tekeli perezi, fukuza upesi (Mene, tekel, parsin, quickly chase them)
Porini waweka mafisi, wakale manyasi (They have placed hyenas in the forest to eat the grass)

Wapigwe! Wapigwe! Waweka mafisi (Let them be destroyed! The hyena keepers)
Wapigwe! Wapigwe! Wakose nafasi (Let them be destroyed! Let them lose their places) (Repeat)

Kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga, kanyaga! (Step on them!)x?

Uko Sawa (You Remain the Same) Lyrics by Alarm Ministries ft Christina Shusho

3 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Uko sawa Mungu wangu (You remain the same my God)
Mchana usiku, wewe uko sawa tu (Morning and evening, You remain the same)
Safarini hukuniacha (You did not abandon me in the journey)
Majaribuni, umenishika mkono (You held my hand) (Repeat)

Mi najua mawazo unayoniwazia (I know the thoughts You have about me)
Ni mawazo ni ya amani, wala si ya mabaya (They are good thoughts, not evil)
Kando ya maji ya utulivu huniongoza (You lead me beside still waters)
Sitaogopa mabaya, wewe u pamoja nami (I shall not fear evil, for You are with me) (Repeat)

(Refrain)

Umeniandalia, meza mbele ya watesi wangu (You have prepared a table before my enemies)
Umenipaka mafuta, kichwani pangu (You have anointed my head with oil)
Umenirehemu (You have mercy on me) (Repeat)

Wema nazo fadhili, zitanifuata mimi (Your Goodness and Mercy, shall follow me)
Nami sitanyamaza (And I shall not be silent)
Nitalisifu jina lako milele (I will praise Your name forever) (Repeat)

(Refrain)

Uko mwema Mungu wangu (You are Good, my God)
Mchana usiku, wewe uko mwema tu (Morning and evening, You are God)
Safarini hukuniacha (You did not abandon me in my journey)
Majaribuni, umenishika mkono (You held my hand) (Repeat)

Niseme Nini / Baba NinaKushukuru (What Can I say / Father I Thank You) Lyrics by Dr Ipyana

2 Comments


(Sung in Swahili)

Uliyoyatenda kwangu ni mengi (You have done a lot for me)
Shuhuda zako hazielezeki (Your testimonies cannot be explained)
Umefanya hili, umefanya lile (You have done this, You have done that)
Umenipa jina, Baba ninakushukuru (You have given me a name; Father, I thank You) (Repeat)

Refrain:
Niseme nini? Siwezi kueleza (What can I say? I cannot explain)
Baba ninakushukuru (Father, I give thanks)
Umefanya mengi, siwezi kueleza (You have done so much that I cannot explain)
Baba ninakushukuru (Father, I give thanks)
Nikulipe nini, kwa yote umetenda? (What can I give You, for all You’ve done for me?)
Baba ninakushukuru (Father, I give thanks)
Nikulipe nini, kwa yote umetenda? (What can do to repay You, for all You’ve done for me?)
Baba ninakushukuru (Father, I give thanks)

Baraka zako hazihesabiki (Your blessings cannot be counted)
Wema wako hauzoeleki (Your Goodness cannot be explained)
Umefanya hili, umefanya lile (You have done this, You have done that)
Umenipa jina, Baba ninakushukuru (You have given me a name; Father, I thank You) (Repeat)

(Refrain)

Bali ninakushukuru (But I give thanks) x?

Baba ninakushukuru (Father, I give thanks) x?

Umefanya hili, umefanya lile (You have done this, You have done that)
Umenipa jina, Baba ninakushukuru (You have given me a name; Father, I thank You) (Repeat)

Umefanya hili, umefanya lile (You have done this, You have done that)
Utafanya na lile, Bado ninakuamini (You will do that, Still I trust You) (Repeat)

Mtukuze Mungu (Praise God) Lyrics by Sifaeli Mwabuka

Leave a comment


Natamani kusema na wewe hapo ulipo
(I desire to speak with you where you are)
Shauku yangu nizungumze na wewe kama unanisikia
(My passion is to speak with you, (If you can hear me) (Repeat)

Vile ulivyo, ni mpango wa Mungu uwepo (The way you are is by God’s plan)
Ana makusudi na wewe, ndio maana upo leo (He has intentions for you, that is why you are here today)
Unavyojitazama, hivyo ulivyo (The way you see yourself)
Ni mpango wa Mungu kwako, ndio maana uko hivyo (Is by God’s plan about you) (Repeat)

Wengine wamekufa, hatujui tutaonana lini (Others have passed on, we do not know when we’ll meet next)
Wewe uko hai, mtukuze Mungu tu (You are alive, so praise God)
Wengine wanalia, hawajui wataishi vipi kesho (Others are weeping, not knowing how they’ll survive)
Wewe una kula na kunywa, mtukuze Mungu tu (You have food and drink, so praise God) (Repeat)

Wengine wamelazwa, hawajui watapona lini (Others are admitted, not knowing when they’ll heal)
Wewe uko na afya, mtukuze Mungu tu (You are healthy, so praise God)
Wengine wamepoteza, baadhi ya viungo vyao (Others have lost some of their organs)
Wewe uko mzima, mtukuze Mungu tu (But you are complete, so praise God)

Wewe simama, simama (You stand, stand firm)
Simama mtukuze Mungu tu (Stand and praise God) (Repeat)

Repeat: Simama, simama (Stand firm)
Vile ulivyo (The way you are) x3
Kwenye taaabu zako (In your troubles)
Kwenye mateso (In your trials)
Kwenye mapito yako (In your paths)
Mtukuze Mungu tu (Just praise God)
Mtukuze Yesu (Praise Jesus)
Mtukuze Baba (Praise the Father)
Mtukuze Yesu (Praise Jesus)
Yahweh x3
Mtukuze Mungu tu (Just praise God)

Ni kweli umepitia magumu, yenye kukuvunja moyo (It’s true you’ve passed through heartbreak)
Mungu wako anajua, jinsi ulivyo (Your God knows your situation)
Ni kweli ulilia sana, hujui mwisho wake lini (It is true that you have cried for so long, you do not see the end)
Mungu wako anajua, kilio chako (Your God understands your sorrow) (Repeat)

Jaribu lako, limekuwa kama mlima (Your trials have become like mountains)
We usirudi nyuma, mtukuze Mungu tu (Do not go back, but praise God)
Watu watasema, kama vile kwa Ayubu (People will talk about you like they did Job)
(Wewe) usinyamaze kimya, mtukuze Mungu tu (You do not be silent, but praise God) (Repeat)

(Refrain)

Wewe simama, simama (You stand, stand firm)
Simama mtukuze Mungu tu (Stand and praise God) (Repeat)

(Refrain)

Shangilia (Rejoice) Lyrics by Essence of Worship

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Shangilia! Piga kelele kwa Bwana (Rejoice! Make a joyful noise unto the Lord)
Shangilia! Msifu Bwana wa mabwana (Rejoice! Praise the Lord of Lords) (Repeat)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

(From the Top)

Eh Bwana, Jina lako la milele (Oh Lord, Your Name is everlasting)
Kumbukumbu la vizazi hata vizazi (A remembrance from generation to generation) (Repeat)

Mataifa yote, msifu Bwana (Praise the Lord, all nations)
Enyi watu wote, mhimidini (Praise Him, all people) (Repeat)

Msifuni kwa mvumo baragumu (Praise Him with trumpet sound)
Msifuni kwa kinanda na kinubi (Praise Him with the lute and strings)
Msifuni kwa matari na kucheza (Praise Him with tambourine and dance)
Kila pumzi na amsifu Bwana! (Let everything that has breath praise the Lord)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

(Refrain)

Ametukuka milele, ametukuka (He’s exalted forever, He’s exalted) x6

Older Entries

%d bloggers like this: