Advertisements

Nipe (Grant Me) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hata nikiwa sina chakula, Isinifanye kusahau (Even if I lack food, don’t let me forget)
Ulinilisha nikasaza (You fed me until I was full)
Hata nikiwa sina mavazi (Even if I have no clothing)
Isinifanye nifukuru (Do not let me blaspheme)
Na kusahau umeniweka hai (And forget you kept me alive)
Ona wapo marafiki (To see my friends )
Wanakosa kula na kuvaa (Though they lack food and clothing )
Hawalalamiki, wanakushukuru tu (They do not complain, but give thanks to You)
Mimi eh, nilikupa nini Baba (As for me, what did I give You Father)
Cha kunipa kibali (That You’ve favored me)
Kwa siku zilizofurahisha? (With days that give me joy?)

Taabu kidogo zisinifanye nikusahau (A little trouble should not let me forget)
Umeshatenda mengi – nikiwa hapa (That You’ve much that I have witnessed)
Shida itapita, bado kidogo (Troubles will pass in a little while)
Ikiwa nitachoka niiunue (Should I tire, lift me)

Refrain:
Nipe, kukumba wema (Grant me to remember good) x3
Nipe kukumba wema wako (Grant me to remember Your Goodness)

Hata kwenye bonde hili la mauti (Even in this valley of death)
Nakumbuka nilikuita, (I remember that I called)
Na wewe ukaitika Baba (And Father You answered)
Kutegemea akili zangu, na mawazo yangu (Depending on my wits and my thoughts)
Kutanifanya niendelee (Will make me continue)
niendelee kulalamika (Continue to complain)
Kuna kipindi najisahau (There are times I forget)
na kujivunia mafanikio (And boast of my achievements)
Wengine naona takataka (I see others as rubbish)
Nikumbushe mi ni mtu tu (Remind me that I am but a man)
na dunia tunapita (The world shall pass away)
Uhai wangu si faida bila wewe (My life is not profitable without You )

Mungu wewe ni mkuu (God You are greater)
kuliko vile nakutazama Baba (Than what I can fathom, Father)
Unisamehe, unisamehe (Forgive me, forgive me)
Kuna nyakati nadhani (There are times I suppose)
hii dunia labda ni ya ushindani (That this world maybe is for competition)
Natumia akili zangu za ndani (I use my inner thoughts)
Ila bado nashindwa kuendelea (Only I am unable to continue)
Nikimbushe nisidhani (Remind me not to think)
Wakifanikiwa tuna upinzani (That should they succeed, we are in opposition)
Nifundishe kuwaombea amani (Teach me to pray peace for them)
Na utatenda kwa wakati (And You will act in time)

(Na ikiwa) Kama nikisahau (Should I forget)
Unikumbushe mi mtoto wako (Remind me, your child) (Repeat)

(Refrain)

Advertisements

Usinipite Bwana (Lord Do Not Pass Me By) by Jose Wamapendo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Oh Mfalme wa amani (Oh Prince of Peace)
Nimekaa katika mlima huu, kwa muda mrefu Mfalme (I have sat on this hill for a long time)
Sasa ninaomba Mfalme wa amani (Now I pray, Prince of Peace)
Usinipite! Usiwe mbani nami Jehova (Do not pass me by! Lord, do not be far from me)
Ninakupenda Jehova, asante (I love You Jehovah, I thank You)

Refrain:
Usinipite Bwana, usiufiche uso wako (Lord do not pass me by, do not hide Your Face)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not Pass me)
Usinitupe Bwana, usiwe mbali nami (Lord do not abandon me, be not far from me)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not pass me)
(Repeat)

Watakatifu wamekusanyika, wanainama mbele zako (The holy ones are gathered, prostrate before You)
Wanasema Mtakatifu, hakuna kama Wewe (Say Oh Holy one, there is no one like You)
Twaungama na makerubi na maserafi (We confess with the Cherubim and the Seraphim)
Na wazee ishirini na wanee, wenye uhai wanne (And 24 elders, and the four beings)
Tunasema uheshimiwe, tunasema uabudiwe (Saying be glorified, be worshiped)
Tunasema uinuliwe, hakuna kama wewe (We say be lifted, there is none like You)

(Refrain)

Umesema watu wangu, walioitwa kwa Jina langu (You have said that me people, called by my name)
Wakiomba na kutubu, utasikia kutoka juu (If they pray and confess, You will listen from heaven)
Utaiponya nchi yao, utaondoa uchungu wote (You will heal their land, You shall remove all pain)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wako vitandani, hawawezi kutembea (There are bedridden, who cannot walk)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na waume wao (There are those abandoned by their husbands)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na wake wao (There are those abandoned by their wives)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa na wazazi wao (There are those abandoned by their parents)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Nimesikia historia yako, unainua walio chini (I have heard Your history, You lift the afflicted)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift my hands)
Ukiniacha nitaenda wapi? Usinipite Bwana (If You abandon me, Where will I go? Do not pass me by Lord)
Uko na moyo wa huruma, uko na macho ya huruma (You are Merciful, You see with mercy)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift up my hands)
Ninasema siwezi Baba, bila wewe (I say without You Father, I cannot)
Wewe ndiwe rafiki yangu, wewe ndiwe kipenzi changu (You are my Friend, You are my Love)
Mimi sina mwingine tena, usinipite Bwana (I have no other, do not pass my by Lord)

(Refrain)

Miujiza (Miracles) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Si kwa bahati mbaya uko hai leo (It is not by chance that you are alive today)
Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala (It’s not that you’re cleverer than those who are asleep)
Ila yote ni muujiza wa Mungu tu (But all this, is the miracle of God)
Ni muujiza tu (It is only a miracle)

Nikilala niamke, nikiona natembea (When I sleep and then rise, when I see myself walking)
Mwenzenu, kwangu ni muujiza (Comrade, to me it is a miracle)
Asubuhi kunakucha, Jioni iikingia (When the morning dawns, and the evening arrives)
Maisha yangu, mimi ni muujiza tu (My life, I am just a miracle)

Siku ikipita, mwezi na mwaka unakwisha (The days passes, the month and the year end)
Mimi, hii kwangu ni muujiza tu (To me, all this is a miracle)
Ewe Yesu, Ee Yesu, Bwana wangu we (Jesus, Oh Jesus, Oh my Lord)
Oh kwangu ni muujiza (All this is a miracle)

Refrain:
Mimi ni muujiza, maisha yangu ni muujiza (I am a miracle, my life is a miracle)
Ee Bwana, we kwangu ni muujiza (Oh Lord, You are my miracle)
Nikilala ni muujiza, nikiamka ni muujiza (When I sleep and when I rise, it is a miracle)
Ee Bwana, we kwangu ni muujiza (Oh Lord, to me You are my miracle)

Kuna waliolala, hawakuamka (There are those who fell asleep and never rose)
Ee Bwana naona ni muujiza (Oh Lord I see all as miracles)
Walioanza safari, hawakufika (Those who started the journey, and never arrived)
Mimi leo, najiona mi muujiza (Today, I see myself as a miracle)
Kuwa hai, kutangaza neno lako (To be alive, to spread Your Word)
Bwana kwangu, mimi ni muujiza (Lord to me, I am a miracle)
Sina sababu, ya kunyamaza (I do not have a reason to be silent)
Maana kwangu, wewe Bwana ni muujiza (For to me, You Lord are a miracle)

(Refrain)

Oh yeah, Oh Yesu we… (Oh Jesus)

(Refrain)

Kila Siku na Kila Saa (Everyday and Every Hour) Lyrics by Paul Mwangosi

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kila siku, kila saa (Everyday, every hour)
U mwaminifu Bwana (Lord, You are Faithful) (Repeat)

Asubuhi, mchana na jioni (Morning, Afternoon and evening)
Kila majira na kila wakati, Bwana (In every Season, and every time, Lord)
U mwanifu Bwana (Lord, You are Faithful)

Unanilinda kila leo Bwana (You protect me everyday, Lord)
Uanitunza kila wakati Bwana (You preserve me all the time, Lord)
U mwaminifu Bwana (You are Faithful, Lord)

(Refrain)

Umenifanya Ibada (You Have Made Me a Worshiper) Lyrics by Glorious Worship Team

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Umenifanya ibada, nikuabudu (You have made me a worshpper, to worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You granted me to serve, under You Love) (Repeat)

Refrain:
Umenifanya ibada, nikuabudu (You’ve made me a worshiper that I may worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You’ve granted me serve under You Love)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have been granted authority and power)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me) (Repeat)

Umeniweka sirini mwako Bwana (You have kept me in Your Confidence )
Nikujue zaidi ya fahamu zangu (For me to know You beyond my understanding) (Repeat)

Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me)

(Refrain)

Nasema ndio (ndio) (I say Yes (yes) ) x2
Nasema ndio nimekubali kuwa wako (I say Yes, I have accepted to be Yours)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x4
Asante Yesu kwa wema wako (Thank You Jesus for Your Goodness)
Nimekubali kuwa wako Bwana, nasema ndio (I have agreed to be Yours Lord, I say yes)
Unitumie, nasema ndio (Use me, I say Yes)
Ninasema ndio (I say Yes)

Repeat: Ninasema ndio (I say yes)
Maana umenifanya ibada ya sifa Bwana (For You’ve made me a worshiper Lord)
Maana nimekubali kuwa wako Milele (For You have accepted me to be Yours forever)
Nakubali kuwa wako Jehova (I accept to be Yours, Lord)
Unijaze, unitumie (Fill me, and use me)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x?

Kijito Cha Utakaso (River of Cleansing) Lyrics by Diana Sarakikya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu (The cleansing river is the Blood of Jesus)
Bwana anao uwezo kunipa wokovu (The Lord has the authority to grant me salvation)
Viumbe vipya naona, Damu ina nguvu (I see new beings, the Blood is powerful)
Imeharibu uovu, uliyo dhulumu (It has destroyed the evil that harm)

Refrain:
Kijito cha utakaso (The cleansing river)
Nizame kuoshwa humo (That I may be immersed and cleansed there)
Namsifu Bwana kwa hiyo (I praise the Lord because)
Nimepata utakaso (I have received the cleansing) (Repeat)

Naondoka kutembea, nurudi mwa mbingu (I have left to walk, returning towards the heavens(?))
Na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu (With a clean heart that pleases God)
Ni neema ya ajabu kupakwa na damu (What a great Grace to be anointed by the blood)
Na Bwana Yesu kujua Yesu wa msalaba (Of The Lord, and to know Jesus of the Cross!)

(Refrain)

U Mwema (You are Good) Lyrics by Atosha Kissava

Leave a comment(Sung in Swahili)

U Mwema (You are Good)

Refrain:
Kila mtu anasema, u mwema (Everybody testifies, You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh hata mimi ninasema, umwema (I also testify that You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh everybody testifies, You are Good
You are Good Jehovah, You are Good (Repeat)

(From the Top)

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

U Mwema (You are Good) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: