Advertisements

Kijito Cha Utakaso (River of Cleansing) Lyrics by Diana Sarakikya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu (The cleansing river is the Blood of Jesus)
Bwana anao uwezo kunipa wokovu (The Lord has the authority to grant me salvation)
Viumbe vipya naona, Damu ina nguvu (I see new beings, the Blood is powerful)
Imeharibu uovu, uliyo dhulumu (It has destroyed the evil that harm)

Refrain:
Kijito cha utakaso (The cleansing river)
Nizame kuoshwa humo (That I may be immersed and cleansed there)
Namsifu Bwana kwa hiyo (I praise the Lord because)
Nimepata utakaso (I have received the cleansing) (Repeat)

Naondoka kutembea, nurudi mwa mbingu (I have left to walk, returning towards the heavens(?))
Na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu (With a clean heart that pleases God)
Ni neema ya ajabu kupakwa na damu (What a great Grace to be anointed by the blood)
Na Bwana Yesu kujua Yesu wa msalaba (Of The Lord, and to know Jesus of the Cross!)

(Refrain)

Advertisements

U Mwema (You are Good) Lyrics by Atosha Kissava

Leave a comment(Sung in Swahili)

U Mwema (You are Good)

Refrain:
Kila mtu anasema, u mwema (Everybody testifies, You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh hata mimi ninasema, umwema (I also testify that You are Good)
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Oh everybody testifies, You are Good
You are Good Jehovah, You are Good (Repeat)

(From the Top)

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

Hakuna kama Jehova (There’s none like Jehovah) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good)

There’s no god like Jehovah x?
You are Good Jehovah, You are Good

U Mwema (You are Good) x?
U mwema Jehova, u mwema (You are Good Lord, You are Good) (Repeat)

Yote Mema (All Good) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment(Sung in Swahili)

Mema (Good) x4 (Repeat)

Ni rahisi kukusifu (It is easy to praise You)
Wakati wa mazuri (In good times)
Ni rahisi kukushukuru (It is easy to thank You)
Yanapotokea mema (When good happens)
Ila ni ngumu kuamini (But it is difficult to believe)
Kuwa hata na magumu (To be in tough times)
Nawe Mungu umeyaruhusu (God You have allowed them)
Kwa kuniwazia mema (For thinking well of me)

Refrain 1:
Umeruhusu mazuri (You have permitted good)
nifurahi tena nikushukuru (For me to rejoice and to be thankful)
Na mabaya ili niwe hodari (And bad times that I may be strong)
Na tena nikusifu (And to praise You as well)
Mbele umeniwekea fahari (You have saved my triumph for me)
Haya ni ya muda tu (This is only temporary)
Macho yangu yatazama mbali (My eyes see ahead)
Uliko utukufu (Where there is holiness)

Refrain 2:
Yote mema (It is all well) x2
Hata magumu yana sababu (Even my difficulty has a reason)
Yote mema (It is all well) x2
Sitala humu, sitakufuru (I shall not eat here, I shall not blaspheme)

Sasa nimejua kuwa (I have now understood)
Wewe uliyenipa samaki (That the one who provides fish for me)
Ndiwe pia umetaka wakati mwingine (You also want other times )
Nipate nyoka (To receive a snake)
Tena nimejua kuwa wewe (I have also understood that You)
Uliyenipa mkate (Who provided bread for me)
Ndiwe pia umetaka (You are the same who wants)
Wakati mwingine nipate jiwe (For me to receive stones some times)

(Refrain 1 + 2)

Nimejifunza kuwa na shibe tena (I have taught myself to be satisfied again)
Nimeju kuwa na njaa tena (I have taught myself to be hungry again)
Kuwa nacho hata kutokuwa nacho (To have and not to have)
Najua yote yanafanya kazi (I know that all have a purpose)
Ili kunipatia mema (For good for me)
Yamefanyika kama ngazi iiamini kupanda (They have been fashioned like a ladder to be climbed by faith)

(Refrain 2)

Mema (It is well) x4 (Repeat)

Futa (Wipe Away) Lyrics by Bahati and Mbosso

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yale yale ya ujana maji ya moto n’kaukurupukia
(The same youth is like hot water I jumped on it)
Leo hii wawili watoto wanaiangalia (Today two children look to me)
Napambana sana na changamoto kuwatafutia
(I struggle with challenges to provide for them)
Nikikosa, mzazi mwenzangu anakuja moto (If I lack, my co-parent argues)
Matusi kunishushia (Verbally insults me)
Natumia nguvu kutafuta — jasho laloesha shati
(I use energy to search — sweat drenches my shirt)
Chini nikiziba ufa, juu linang’oka bati
(When I repair a crack on the floor, the roof leaks)
Zile ngo ngo kwa ndugu jama (The knock knock to my friends)
Zishaishanga mazima (mie) (Have completely stopped)
Miondondo mlezi wa wana (I have no help as the children guardian)
Lakini zali(zari?) sina (miee) (But I have no relief for myself)

Ama sauti yangu kwa mungu Baba, haisikiki?
(Is it because my prayers to Father God are not heard?)
Tuseme dua zangu mbingu ya saba, hazifiki?
(Shall we say my prayers to the seventh heaven, do not arrive?)

Response: Futa chozi, futa (Wipe the tears, wipe them)
Usiulize nalia nini (Do not ask why I cry)
Nahisi riziki yangu imepigwa pini (I feel like my provision have been stopped)
Iyeee lele lelile le
Mungu Baba nione (Father God, see me)

Nikiwa kazini akili zote zipo nyumbani
(When at work, all my attention is at home)
Nikiwa nyumbani wakusalishe, sina amani
(When at home they do not greet me(?), I have no peace)
Nakazana sana, kimziki (I struggle with my music)
Kweli napambana, kubahatisha riziki
(Truly I struggle in trying for provision)
Wanaomba mabaya wenye roho za choyo
(They pray ill for me those with selfish hearts)
Na ndugu zangu wakiwemo (My brothers included)
Napata fupa mi kibogoyo, Mungu ameninyima meno
(I get a bone, but I am toothless, God has withheld teeth for me)
Nikitazama watoto wangu, inje ya ndoa wamezaliwa
(When I look at my children, they were born out of wedlock)
Kwenye imani ya dini yangu, wanasema nishakosea
(In my religion’s faith, they say that I have sinned)

(Refrain)

Ama sauti yangu kwa Mungu Baba
(Is it because my voice to my Father God)
Tuseme dua zangu mbingu ya saba, hazifiki?
(Shall we say my prayers to the Seventh heaven do not arrive?)

Response: Futa chozi, futa (Wipe my tears, wipe them away)
Kuna muda naishiwa nguvu (There are times I lose strength)
Elimu sina kichwa mbumbumbu (I have no education, my brain is empty)
Naganga ganga njaa (I struggle with hunger)
Mungu wangu lini langu fungu? (My Father, when do I receive my portion?)

Mshipi (Belt) Lyrics by Kwaya Kuu Ya Mtakatifu Cecilia (St. Cecilia Choir) – Arusha

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ni nani aliye Mungu, Mungu ila Bwana
(Who is like God, if not the Lord?)
Ni nani aliye Mwamba, Mwamba ila Mungu
(Who is the rock, the Solid Rock if not God?)
Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, aha!
(It’s God who who girds me with strength)
Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, aha!
(It is God who is my refuge in my weakness)
Naye anaifanya kamilifu njia yangu
(He who makes my path complete)
Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, aha!
(It’s God who who girds me with strength)
Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu, aha!
(It is God who is my refuge in my weakness)
Naye anaifanya kamilifu njia yangu
(He who makes my path complete)

Ni yeye Bwana aliye nguvu zangu nampenda sana
(He is the Lord with the strength, I love Him)
Ni yeye Jabali langu na boma langu na Mwokozi wangu
(He is my rock, my shelter and my Saviour)
Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia
(My God, My rock whom I run to)
Ngao yangu, na pembe ya wokovu wangu, na ngome yangu
(My shield, the cornerstone of my salvation and my refuge)

(Refrain)

Katika shida zangu nilimwita Bwana “ee Bwana”
(In the midst of my trials I call the Lord “Oh Lord”)
Na kumlalamikia Mungu “ee Mungu”
(I bring my complaints to God “Oh God”)
Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake
(He heard my voice in His Temple)
Kilio changu kikaingia masikioni mwake
(My cries reached His ears)

(Refrain)

Bwana alinitendea, sawasawa na haki yangu
(Lord dealt with me according to my rights)
Akanilipa sawasawa na haki yangu
(And He repaid me according to my rights)

(Refrain)

Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa
(I shall call upon the Lord who deserves the praise)
Hivyo nitaokoka na adui zangu
(And thus I shall be saved from my enemies)

(Refrain)

Waambie (Tell Them) Lyrics by Papii Kocha

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Dunia inazama, naiangalia (I’m witnessing the world sinking)
Sina cha kufanya, rohoni naumia (I cannot do anything, my heart is broken)
Mawazo yangu oh, naangamia (In my thoughts oh, I am perishing)
Uko wapi Mungu wangu we, hunioni nalia? (God where are You, Do You not see my tears?)
Kumbe ulikuwa unanisikia, unaniangalia wewe! (Lo, You were listening to me, and watching over me!)
Likapotea tumaini langu, ila imani ikaingia (Though hope left me, faith entered)
Kumbe ulikuwa unanisikia ah (Lo, You were listening to me)
Na likapotea tumaini langu ila imani ikaingia (Though hope left me, faith entered)

Refrain:
Waambie, uliniona nilipokuomba (Tell them, You watched when I prayed)
Ulisikia na ukaitika (You heard and answered)
Mungu waambie, uliposema uwaja (Lord tell them, when You said You would come)
Wala hukukosea njia na ulifika (You did and did not miss the way)
Mungu waambie, ni wewe tu ni wewe tu (God tell, it is only You, only You)
Mungu waambie, ni wewe tuu (God tell them, it is only You)
Uliesababisha leo imefika (You that made tomorrow come to be)

Waambie kila siku ni zawadi (Tell them that everyday is a gift)
Hakuna heshima inayozidi uhai (There is no honor greater than life)
Ni neema na rehema (It is Grace and Mercies)
Wawe na hekima unazitimiza ahadi (To have the wisdom to know You fulfill Your Promises)
Waambie, hawapaswi kukata tamaa (Tell them, they should not give up)
Sababu daima haupo mbali (Because forever You are near)
Ukipotea mwanga (When the light disappears)
Gizani nd’o nyota hung’aa mwanga mkali (It’s in the darkness that stars shine the brightest)
Waambie wasiache tumaini nd’o imani (Tell them not to abandon hope, hope is faith)
Wasiache kukuamini nd’o amani  (Not to stop believing, this is peace)

(Refrain)

Mkono Wa Bwana (The Hand of God) Lyrics by Zabron Singers

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda (God, We have witness Your Good works)
Ni kweli we muweza (Truly You are able)
Ulitamka vitu vikawa (By your Word the world came to be)
Neno tu latosha (Your word is enough)
Ukisema umetenda (What You say, You have done)
Bahari shamu Isiraeli (The Isralites at the Red Sea)
Ah uliwavusha (You helped them to cross)
Kawatoa utumwani (You rescued them from slavery)
Watumishi wako umewapa (You have granted Your servants)
Yote waombayo (All they have prayed for)
Ikiwa umependezwa (If you are pleased)

Uamulo hakuna wa kulipinga (None can gainsay your Word)
Hakika we ni Mungu, wa vyote (Truly You are God, over all)
Unatawala dunia na vilivyomo (You rule over earth and all in it)
Makuu umeyatenda, Jehova (You have done great things, Lord)

Refrain:
Tumeuna, mkono wako Bwana (Lord we have seen Your hand)
Matendo yako Bwana ni makuu mno (Your work are great)
Umetutoa mbali, ukatushika mkono (You have brought us from far, holding our hands)
Mahali uliona pekee hatuwezi (Where You saw we couldn’t by ourselves)
Chini hata juu, watu unawainua (From the lowest to the highest, You lift people)
Sifa na utukufu ni zako milele (Praise and Glory belong to You forever)
Twasifu jina lako, milele tutakusifu (We will praise Your name forever )
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever You are Good, we shall dwell with You)
(Repeat)

Ona x? (Witness)
Msalabani ulitufia, hm ulitupenda (You died on the cross, for You loved us)
Dhambi zetu ukabeba (You carried our sins)
Baraka zako tuliziomba kweli tumeona (The blessings we prayed for, we have seen)
Hakika unabariki (Truly You bless)
Hata vipaji we ndo hutoa umetuwezesha (You are the one who give talents)
Tunaimba na kusifu (We sing and praise)
Walio haki hutowaacha, uliwaahidi (You promise not to leave the righteous)
Hata mwisho wa dahari (Even until the end of the world)

Hm watu wako umewapa mamlaka (You have given Your people authority)
kwa jina lako Yesu (In Your Name, Jesus)
Waponye (To heal)
Na huna ubaguzi (You do not discriminate)
Wote ni sawa kwako (All are equal before You)
Umetuita Yesu, tupone (You have called us Jesus, to heal)

(Refrain)

Ona x? (Witness)
Daima we umwema tutaishi kwako (Forever we shall dwell with You)
(Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: