Tuipakue (Let us Serve it) Lyrics by Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Asali ya Mungu Baba (The honey of Father God)
Tuipakue (Let us serve it)
Asali ya kanani (The honey of Canaan)
Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)

Tumewaacha na maboga yao (na maboga) (We have left them with their vegetables)
Ona wamebaki na matango yao (na matango) (Look they are left with their pumpkins)
Hao Wamisiri na pilau lao (na pilau) (The Egyptians with their pilau)
Tumewaacha na uchawi wao (na uchawi) (We have left them with their witchcraft)
Ona wamebaki na miungu yao (na miungu) (Look they are left with their gods)
Tumewaacha na ushamba (na ushamba) (We have left them with their old ways)
Ona wamebaki na ushamba (na ushamba) (Look, they have remained with their old ways)
Tumewaacha mbali sana (mbali sana) (We have left them far behind)

Wakichungulia, hawatuoni (When they peep at us, they don’t see us)
Wakitutafuta, hawatuoni (When they look for us, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by magic, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by scrying, they don’t see us)
Hata kwa Uchawi, hawatuoni (Even by witchcraft, they don’t see us)
Hale-Halelujah

Moto umewaka, vita vimekwisha (The fire has started, the war is over)
Ushindi tumepata, mbingu zimefunguka (We have won, the heavens have opened)
Tumepiga Kambi, tunataka ushindi (We have set our camp, We want Victory)
Sisi hatushindwi, Mungu wetu ni fundi (We are not defeated, Our God is a tactical expert)

Repeat: Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)
Asali tumeiona (We have seen the honey) x2
Tuipakue na masega yake (Let us serve with its honeycomb)
Wachungaji njooni (Servants of God, come)
Twende tuteke mateka (Let’s go and take captives)
Wayunani wamekimbia (The Greeks have run away)
Wahitti wamekimbia (The Hittites have run away)
Ona Wakanani wamekimbia (The Cannanites have run away)
Waamori wamekimbia mbali (The Amorites have run away)
Twende tuteke mateka sana (Let us take captives)
Ona asali tumeona (We have seen the honey)
Mungu ametushindia (God has won for us)
Mungu ametutendea (God has done for us)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Asali tumeiona (We have seen the honey)
Leteni na masufuria (Bring the pots)
na vikombe (And cups)
Na tujilambe (We can lick our fingers)
Masahani yako wapi? (Where are the plates?)
Akina mama mko wapi? (Women, where are you?)
Kina baba twendeni? (Men, shall we go?)
Asali na tujilambe (Abundant honey, we can lick our fingers)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Hakuna Gumu Kwako (Nothing is Impossible to You) Lyrics by John Lisu

Leave a comment


(Sung is Swahili)

Wewe ndiwe Mungu (You are God)
Wastahili utukufu (You deserve the praise)
Umefanya mengi ya ajabu (For You have done amazing things)
We ni mfalme (You are the King)

Refrain:
Hakuna gumu kwako, Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Hakuna gumu kwako Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

Ulitembea juu ya maji, Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Wafanya njia pasipo na njia (You make a way where there is no way)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

Na wagonjwa wanapona, Yesu (You heal the sick, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Hakuna gumu kwako Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

(Refrain)

Kuta za gereza zatingizika (The prison walls are shaken)
Minyororo yakatika (The chains are broken)
Wafungwa wafunguliwa, Yesu (The prisoners are released, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

(Refrain)

Mashtaka yetu yamefutwa (The accusation)
Vita vyetu ni juu ya Bwana (Our battles belong to the Lord)
Falme zitainuka, falme zitaanguka (Kingdoms will rise and fall)
Bali ufalme wako wadumu (But Your Kingdom is everlasting)

Falme zitainuka, falme zitaanguka (Kingdoms will rise and fall)
Bali ufalme wako wadumu (But Your Kingdom is everlasting)

(Refrain)

Milima yayeyuka kama nta ,mbele zako (Mountains melt like wax before You)
Wanguruma kama rad,i wewe Mungu mwenye nguvu (You roar like thunder, You are a mighty God)
Uliumba pasipo wewe kuumbwa (You created but not were not created)
Wewe ni Mfalme (You are King) (Repeat)

Msalabani (On the Cross) Lyrics by Neema Gospel Choir (AICT Chang’ombe)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Msalabani pa Mwokozi (At the Savior’s Cross)
Wapatikaana ukombozi (We find redemption)
Ni kazi ya thamani yake Yesu (It’s the precious work of Jesus)
Msalabani pa Mwokozi (At the Savior’s Cross) (Repeat)

Tumesamehewa dhambi hatuna deni (Our sins have been pardoned, we have no more debt)
Amelipa yote Bwana hatuna deni (The Lord paid it all, we have no more debt)
Ni kazi ya thamani yake Yesu (It is the precious work of Jesus)
Msalabani pa Mwokozi (At the cross of our savior)(Repeat)

Unyenyekevu, uvumilivu, na upendo (Humility, perseverance, and love)
Huruma nyingi na fadhili kwetu (His abundant Goodness and Mercy upon us)
Ni sifa za thamani zake Yesu (It’s the precious attribute of Jesus)
Msalabani pa Mwokozi (At the Savior’s Cross) (Repeat)

Tumesamehewa dhambi hatuna deni (Our sins have been pardoned, we have no more debt)
Amelipa yote Bwana hatuna deni (The Lord paid it all, we have no more debt)
Ni kazi ya thamani yake Yesu (It is the precious work of Jesus)
Msalabani pa Mwokozi (At the cross of our savior)(Repeat)

Ni kazi ya thamani yake Yesu (It is the precious work of Jesus)
Msalabani pa Mwokozi (At the cross of our savior)

Sioshwi Dhambi (What Can Wash Away Sins) Hymn Lyrics Sung by Diakonias Gospel Team

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Refrain:
Hakuna kabisa (There is nothing)
Dawa ya makosa (The cure of sin)
Ya kututakasa (To cleanse us)
Ila damu ya Yesu (But the Blood of Jesus) (Repeat)

Sioshwi dhambi zangu (What can wash away my sin?)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)
Hapendezewi Mungu (What can me whole again?)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)

(Refrain)

La kunisafi sina (For my cleansing this I see)
Ila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)
Wala udhuru tena (For my pardon this my plea)
Ila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)

(Refrain)

Sipati patanishwa (Nothing can for sin atone)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)
Hukumu yanitisha (Naught of good that I have done)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)

(Refrain)

Sipati tumaini (This is my hope and peace)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)
Wema wala amani (This is all my righteousness)
Bila damu yake Yesu (Nothing but the blood of Jesus)

(Refrain)

Yashinda ulimwengu (It conquers the world)
Hiyo damu yake Yesu (That blood of Jesus)
Na kutufikisha juu (And gets us to heaven)
Hiyo damu yake Yesu (That blood of Jesus)

(Refrain)

Uongezeke Yesu (Be Increased Jesus) Lyrics by Boaz Danken

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mimi nipungue, wewe uongezeke (I must decrease, You become greater)
Mimi nipungue, wewe uongezeke (I must become less, You become greater) (Repeat)

Uongezeke Yesu, uongezeke sana (Become increased Jesus, become greater)
Mimi nipungue, wewe uongezeke (I must become less, You become greater) (Repeat)

(From the top)

Uongezekange wewe Yesu (Be increased Jesus)
Uongezeke kila eneo la maisha yangu (Be increased in every face)
Uongezeke kwenye huduma (Be increased in the ministry)
Uongezeke nyumbani kwangu (Be increased in my home)
Uongezeke wewe (Be increased)
Nashuka chini (I humble myself)
Ondoa kiburi ndani yangu (Remove pride from within me)

Mimi nipungue, wewe uinuliwe (I must become less, You be lifted)
Mimi nipungue, wewe unuliwe (I must become less, You be lifted)(Repeat)

Uinuliwe Yesu, uinuliwe sana (Be lifted Jesus, be highly lifted)
Mimi nipungue, wewe unuliwe (I must become less, You be lifted)(Repeat)

Uabudiwe Yesu, uabudiwe sana (Be worshiped Jesus, be highly praised)
Mimi nipungue, wewe uabidiwe (I must become less, You be worshiped) (Repeat)

Hata nikiimba vizuri, watu wakabarikiwa (Even if I sing so well that people are blessed)
Magonjwa yakatoka, wewe ukaonekana (Diseases are healed, and You were seen)
Mimi nipungue, wewe uongezeke (I must become less, You become greater)

Nikihubiri vizuri (Even if I preached so well)
Nikawa na nyumba nzuri (And have a good house)
Nikawa na familia nzuri (And have a good family)
We Yesu, imi nipungue, wewe uongezeke (I must become less, You become greater)

Kanisa la Yesu, Bwana anataka unyenyekevu kipindi cha uamsho
(Church of Jesus, the Lord demands humility during this season of revival)
Unyenyekevu uzidi unyenyekevu (Humility over humility)

Uongezeke Yesu, uongezeke sana (Become increased Jesus, become greater)
Mimi nipungue, wewe uongezeke (I must become less, You become greater) (Repeat)

Haya ni maneno ya Yohana (These are the words of John)
Wanafunzi wake  walipomwabia kwamba (When his disciples told him)
“Yule uliyetuonyesha, anabatiza baba” (“The one who you showed us is baptizing”)
Akasema “yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue” (He said “He must increase, but I must decrease”)
Tupungue sisi watumishi wa Mungu (Let us decrease servants of God)
Usiabudu huduma, ni neema tu (Do not worship the ministry, it is by grace)
Usiabudu kipawa, ni neema tu (Do not worship your talent, it is by grace)
Kuhubiri ni zawadi tu za mungu (Preaching is God’s gift)
Sisi tupungue kanisa, yeye aongezeke (Church let us decrease, He must increase)

Older Entries

%d bloggers like this: