Nafasi Nyingine (Another Chance) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mavumbi umenifuta yote (You have cleansed all my dirt)
Habari umebadili yote (You have changed all my news)
Machozi umenifuta yote (You have wiped all my tears)
Aibu umeondoa yote (You have removed all my shame)

Umeniita mwanaye (You called me Your son)
Niliyekuwa mtumwa (When I was a slave)
Umenisimamisha (You stood me)
Katika wingi wa neema (In the multitude of grace)
Na umeniketisha mahali pa juu sana (And sat me on a high place)

Bridge:
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)(Repeat)

Repeat: Nafasi nyingine (Another chance)
Mara umenipa (For You have given me)
Umenipenda bila kukoma (You have loved me unceasingly)
Neema yako imeniinua tena (Your Grace has lifted me high)
Umenipa tena bila kuchoka (You have given me without tiring)

Refrain:
Mungu wa neema, ah neema (God of Grace, oh Grace)
Ah wa neema, ah wa neema (Oh of Grace, of Grace)
Neema, aah, wa neema (Grace, oh, of Grace)
Neema, aah (Oh Grace)

Madaktari walisema sitapona tena (The doctors said I will not heal)
Walimu walisema nitafeli (The teachers said I will fail)
Ndugu na jamaa walisema nimeshindika (Brothers and relatives said I will not succeed)
Na kumbe wewe waniwazia mema (But you thought well of me)
Umri ulipo sogea (When my years advanced)
Walisema ndoa si fungu langu (They said that marriage is not my portion)
Nilipofiwa na mpendwa yule (When my loved one died)
Walisema sitaweza tena (They said that I would not make it)
Baada tu ya kufilisika (After I was broke)
Siku mbona wa kuniombea (While they prayed in my presence)
Na kumbe ndani yao, walifurahi niliyopitia (They rejoiced in my suffering in secret)

(Bridge)

(Refrain)

Nibadilishe (Change Me) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwanza nimenyoa deni (First I have shaved my debt)
Napenda sana mitindo ya nywele (I like hair styles)
Kuruka usiseme (Never mind jumping)
Viwanja vipya ninakaribishwa (I am welcomed in new fields)
Kwenye kurasa za insta nakesha (I spend hours on Instagram)
Nikitafuta tena mabaya (Also looking for wickedness)
Nikisikia napata nalitafuta tena nalipa (When I get it, I look for it and even pay for it)
Wala silipi madeni (And yet I do not pay my debts)
Nikikopa nabet wala sionangi soni (When I borrow, I bet without shame)
Fungu la kumi kwangu iyo ni story (Tithes are a story to me)
Nasubiri jumapili (I only wait for Sundays)

Hata unajua sina imani (You know that I do not have faith)
Japo ninaitikia “Amin” (Even though I respond “Amen”)
Nasubiria ka ukitenda kwanza ndio nikubali (I awat for you to act before I believe)
Kama Yesu najua (I know of Jesus)
Na idadi ya vitabu najua (I have read many books)
Na yalipo makanisa najua (I know where the churches are)
Ila kuhudhuria nashindwa (But I am unable to attend them)

Bridge:
Kwa ibada nasinzia (I doze during services)
Sijui mdudu kaingia (I don’t know maybe illness is in me)
Ila nikiona beer (And yet when I see a beer)
Nasikia kuchangamka (I fell very energized) (Repeat)

Refrain:
Niko na ubaya, niko na ubaya (I have badness, I have wickedness)
Niko na ubaya Bwana nibadilishe (I have badness, change me Lord)

Kuna vinyimbo vinanichoma (There are songs that scald me)
Hasa ile parapanda (Especially the one ‘trumpet’ one)
Ikipigwa wakizikana (When it is played as they bury each other)
Pia sirudii kosa (Then I do not repeat my mistakes)
Maneno yananichoma ‘binadamu ni maua’ (Words that scald me: “Man is like a flower”)
Ikipita wiki moja masikini nasahau kabisa (Yet after a week, I forget them all)

(Bridge)

(Refrain)

Nakupa maisha na moyo utakase (I give you my life and soul to cleanse)
Ninapoanguka nishike nisimame (When I fall, hold me that I may stand) (Repeat)

(Refrain)

I Still Believe Lyrics by Angel Benard

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

I see a better day ahead of me
I can see the light, I can see the light
Nainuka, nimeona nuru imenijia (I rise, I see a light on me)
Naiona siku njema mbele yangu (I see a good day ahead of me)
I can see the light, I can see the light
I’m rising up, nuru imenijia (The light is upon me)

Bridge:
Kuna mambo yameumiza (There are things that hurt me)
Kuna vitu sijaona (There are things I have yet to witness)
Kuna majibu nasubiria (There are answers I wait for)
(But) I still I believe (Repeat)

Refrain:
I, I still believe
I still believe in You
I, I still believe
I still believe (Repeat)

And this is my confidence
Nikiita waitikaa, wasikia (When I call you answer, you hear me)
I will soar like an eagle
Sipotezi, natulia (I do not lose sight, I am calm)

(Bridge + Refrain)

Wadumu Milele (You Reign Forever) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Msimamizi wa mipaka ya bahari (The supervisor of the ocean borders)
Utunzaye ghala ya mvua (The keeper of the rains)
Waamua vita ya jua na mwezi (The judge in the war of the sun and the moon)
Upepo na mawimbi vyakujua (The winds and waves know You)
Uketiye mahali pa siri (The One who sits in the Secret Place)
Patakatifu palipo inuka (The raised Holy Place)
Kwa utangazo wa mwisho mwanzoni (By the prophecy of the end in the beginning)
Hakuna usilo lijua (There is nothing that You do not know)

Bridge:
Nani wakulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu
(Who is to be compared to You, Mighty Lord?)
Ufalme wako ni wa zamani zote vizazi vyote
(Your reign is forever through all generations) (Repeat)

Refrain:
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Wadumu milele (You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)
Bwana wadumu milele (Lord You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)

Wewe Bwana ni kama maji (You Lord, are like the waters)
Maji yenye kina kirefu (Like the deep waters)
Maji yenye kina kirefu (For the deep waters)
Kamwe hayapigi kelele (Are still)
Ni kweli kuna mabwana wengi (It is true that there are many lords)
Lakini wewe ni Bwana wa mabwana (But You are the Lord of lords)
Ni kweli kuna miungu mingi (It is true that there are many gods)
Lakini wewe ni Mungu wa miungu (But You are the God of gods)

Siku kwako sio vipindi (Days are not episodes to You)
Majira kwako sio ishara (Seasons are not signs to You)
Ufikiwi kwa mnara wa Babeli (You are not reached by the Tower of Babel)
Jina lako ni ngome imara (Your Name is a safe refuge)

(Bridge)

(Refrain)

(Bridge)

Agano (Covenant) Lyrics by Joyness Kileo ft Rose Muhando

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nilipokutana na Yesu, Nilipokutana naye
(When I encountered Jesus, When I encountered Him)
Nilipokutana Baba, Nilipokutana naye
(When I encountered Jesus, When I encountered Him)
Tuliweka agano, kuwa mimi ni mwana wake
(We placed a covenant, that I am His child)
Yeye kwangu ni Baba, mimi wake ni mwana
(He is my father, I am a His child)
Mwana wake wa kweli (His true child)

Agano hili ni imara, agano hili lina nguvu
(This covenant is unshakeable, this covenant has power)
Siku zinavyokwenda, linaimarika zaidi
(As days go by, it is further strengthened)
Haijalishi mapito yangu, mimi ni mwana wake tu
(It does not matter what I go through, I am still His child)
Haijalishi hali yangu, mimi ni mwana wake
(No matter my situation, I am His child)
Baraka ni halali yangu, hata kama imechelewa
(Blessings are my right, even if they are late)
Afya njema ni haki yangu, hata kama imechelewa
(Good health is my right, even if it is late)
Eh nafsi yangu, tulia! (My still my soul!)

Repeat: Eh/oh, mimi mwana wake kweli (Eh/Oh, I am truly His child)
Mimi ni mwana wa Mungu, mimi (I am a child of God, I am)
Mimi ni mwana wa Mungu, mimi (I am a child of God, I am)
Haijalishi mazingira, mimi (It does not matter the environment, I am)
Mini ni mwana wa Mungu, mimi (I am the child of God, I am)
Hata kwamba niko gizani, mimi (Even if I’m in the darkness, I am)
Yeye ni nuru yangu, yeye (He is my light, He is)

Mimi simwonei mashaka, Mungu ninaye mwabudu
(I do not doubt the God that I worship)
Wala simwonei mashaka, Mungu ninaye mwamini
(And I do not doubt, the God I believe in)
Mimi simwonei mashaka, Mungu ninaye mwabudu
(I do not doubt the God that I worship)
Wala simwonei hofu, Mungu ninaye mwamini
(And I do not fear, the God that I believe in)

Haijalishi ni nyakati gani, ninayopitia mimi
(It does not matter the times that I go through)
Haijalishi ni majira gani, ninayopitia mimi
(It does not matter the seasons that I pass through)
(Repeat)

Wala simwonei mashaka, Mungu ninaye mwamini
(And I do not doubt, the God that I believe in)
Hofu no, Shaka no, kwa Mungu ninaye Mwamini
(Fear, No! Doubts, no! In the God that I believe in)
(Repeat)

Repeat: Eh/oh, mimi mwana wake kweli (Eh/Oh, I am truly His child)
Mimi ni mwana wa Mungu (I am a child of God)
Nasema mi ni mwana wa Mungu (I say, I am the child of God)
NImezaliwa kwa damu yake, jamani (I have been born by His Blood)
Na nimeishi kwa pendo lake, ah ah (And I live in His Love)
No, no… oh oh
No, no… oh oh
Nasema mi ni mwana wa Mungu (I say, I am the child of God)

Atainyosha Njia Yako (He Shall Straighten Your Path) Lyrics by Paul Clement ft. Calvin John

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Ina mabonde mengi (It truly has many valleys)
Ina vikwazo vingi (It has many obstacles)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) (Repeat)

Bridge:
Njia yako ina mabonde (Your paths has many valleys)
Mapito nayo mengi, ila usiogope (Many obstacles, but do not fear) (Repeat)

Usiogope, usiogope (Do not be afraid, do not fear)
Mungu anainyosha njia yako (God will straighten your path)

(Bridge + Refrain)

Miracle Lyrics by Angel Magoti

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

Oh.. I’m a living working miracle x2

I am a miracle, a miracle
A miracle, the living miracle (Repeat)

The way you see me today, it’s a miracle x2
When I wake up every morning, it’s a miracle
The way I see today, it’s a miracle

I am the miracle x3 (Repeat)

Nikikumbuka pale umenitoa
(When I remember from whence You have brought me)
Na magonjwa mengi ul’oniponya
(And the many diseases You have healed me)
Yale Mungu umetenda
(All that You have done God)
Ni muujiza tu  (Is a miracle)
Kuwa hai, umenipa afya nzuri
(Being alive, You have granted me good health)
Na ninakwimbia zaburi  (So I praise You with psalms)

Repeat: Muujiza (Miracle)
Baba asante kwa uzima uliyonipa
(Father thank You for the life You’ve given me)
Nasema asante kwa familia yangu
(I say thank You for my family)
Kwenye magumu yote uliyonipitisha
(For the trials You’ve led me through)
Baba ahsante, na kwa sauti nzuri
(Father thank you, and with a beautiful song)

Refrain:
Hivi nilivyo, nilipo (The way I am, where I am)
Nilivyo, ni muujiza (Where I am, is a miracle) (Repeat)

Repeat: I am a miracle
You live in me and I live in you
I am child of God, forever and ever
You’ll never leave me, nor forsake me
Nakuabudu, Nimeumbwa kwa mfano wako
(I worship You, for I am created in Your image)
Nalisifu Jina lako (I praise Your Name)
Nalihimidi Jina lako, Ahsante bwana
(I praise Your Name, Thank You Lord)
Mimi ni ushuhuda Bwana, Fadhili zako zitanifuata
(Lord I am a testimony, Your Grace follows me)

(Swahili Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: