Return to the Source Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Akili yangu, haiwezi kukuabudu (My mind does not)
Na moyo wangu, haujui ibada (And my heart does not understand worship)
Nifunulie tena unionyeshe (Reveal to me and show me)
Njia ya kweli, ili nikuabudu (The true path, that I may to worship You) (Repeat)

So I return to the source, the source of me
I return to the source, the source of life (Repeat)

Nimekuabudu kwa akili yangu (I worship You with my mind)
Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I worship You with the works of my hands)
Bwana narudi, narudi (Lord I’m returning, I am returning)

Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I have worshiped you with the works of my hands)
Nimekuabudu kwa fedha zangu (I have worshiped you with my money)
Narudi, narudi (I’m returning, I’m returning to the source) (Repeat)

Advertisement

Agano (The Covenant) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ufanye imara, agano (Fulfill your covenant)
Ufanye imara, agano (Fulfill your covenant)
Eh Bwana (Oh Lord)

Ufanya hima, na agano (Make haste with the Covenant)
Nami, ewe Bwana (With me, Lord)

(Refrain)

‘tangulie Bwana (Go before me Lord)
Tengeneza palipo paruzwa (Prepare a path before me)
Oh Bwana, nisaidie (Oh Lord, help me)

(Refrain)

Kama ulivyo tembea nami (As You have walked with me)
Tembea na wana wa wanangu (Walk with the children of my children)
Kama ulivyo nibariki (As You have blessed me)
Bariki na uzao wangu (Bless my offspring)
Kama ulivyo nilinda (As You have protected me)
Linda na taifa langu (Protect my country)
Kama ulivyo nisimamia (As You have stood by me)
Simamia na kazi ya mikono yangu (Stand over the works of my hands)

(Refrain)

Vunja vunja ‘pande (Break apart)
Milango ya shaba (The bronze doors)

(Refrain)

Kama ulivyo niongoza (As you have led me)
Ongoza na kanisa lako (Lead your Church as well)
Kama ulivyo niponya (As You have healed me)
Uponye na nyumba yangu (Heal my house as well)
Kama ulivyo niinua (As You have lifted me)
Inua na uzao wangu (Lift my offspring as well)
Wasiabudu miungu mingine (For them to not worship other gods)
Ila Mungu moja, Jehova (Apart from One God, Jehovah)
Wasitafute nguvu kwingine (For them not to look for strength elsewhere)
Isipo kuwa kwako tu (If not from You only)

(Refrain)

Nipe hazina za gizani (Grant me the treasures of darkness)
Na mali zilizofichwa (And wealth that had been hidden)

(Refrain)

Nikwitaye kwa jina lako (The One I call by Your name)
Mungu wa Israeli (God of Israel)

(Refrain)

Wakati (The Time) Lyrics by Neema Mudosa

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Baba eh, Baba x3 (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Wakati wa shida, wakati wa magumu (In times of trouble and difficulties)
Baba eh, Baba  (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)

Ni wewe Baba, ni wewe (It is You Father, it is You)
Ni wewe, ni wewe (It is You, it’s You)
Kweli ni wewe, ni wewe (Truly it’s You, it’s You)
Bwana nashukuru (Lord I thank You)
Hivi nilivyo leo, ni wewe (How I am today, it’s because of You)
Hapa nilipo sasa, ni wewe (Where I am today it’s because of You)
Kweli ni wewe, ni wewe (Truly it’s You, it’s because of You)
Bwana nashukuru (Lord I thank You)

Yaani nawaza (Now I wonder)
Najiuliza, kama sio Bwana (I ask myself, if it wasn’t for the Lord)
Leo, ningekuwa wapi mimi? (Where would I be today?)
Adui alikunjua makucha (The enemies had unsheathed their claws)
Aturarue, atumalize (To tear me and destroy me)
Kama sio Bwana, nisingebaki hai (If it wasn’t for the Lord, I would not be alive)

Walitangaza matanga (They announced my funeral)
Wakidhani wamenimaliza (Thinking they had won)
Wakasahau kwamba (Forgetting that)
Mtetezi wangu yu hai (My redeemer lives)
Amenipa nguvu (He has given me strength)
Zaidi ya jana (Even more than yesterday)
Sasa macho yangu yanaona mbali (Now my eyes see  further)
Kuliko tai (Even further than the eagles’)

Baba eh, Baba x3 (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Nakushukuru Bwana (Lord I thank You)
Umenivusha Jana (For crossing me over)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Walikuja kwa njia moja (They came from one direction)
Kwa njia saba ukawatawanya (In seven directions, You scattered them)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Umekuwa msaada wangu (You have become my help)
Wakati wa mateso (In times of persecution)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)

Oh Ni wewe, ni wewe (Oh it is You)
Ni wewe, ni wewe (It is You, it’s You)
Bwana ni wewe (Lord it is You)
Ni wewe, Baba nashukuru (It’s because of You, Father I thank You)
Jinsi nilivyo leo, ni wewe (The way I am today, it’s because of You)
Hapa nilipo sasa, ni wewe (Where I am today it’s because of You)
Kweli ni wewe, ni wewe (Truly it’s because of You)
Bwana nashukuru (Lord I thank You)
Nakushukuru Bwana, ni wewe (I thank You Lord)
Ulinivusha jana, ni wewe (For crossing me over)
Kweli ni wewe, ni wewe (Truly it’s You, it’s because of You)
Bwana nashukuru (Lord I thank You)

Walitutupa mashimoni, kuzima ndoto zetu (They threw us in the pit to bury our dreams)
Kwa mkono wa adui, Bwana ukatuokoa (From the enemies hand, The Lord rescued us)
Walitutupa gerezani, kuzima ndoto zetu (They threw us in jail, to kill our drems)
Bwana katutoa gerezani, katupa na vyeo (The Lord rescued us from prison, and gave us authority)
Sasa, tuna wimbo wa ushindi (Now, we have the song of victory)
Yaani Mungu Baba, ametushindia vita (For Father God, has won on our behalf)
Bwana alitufanyia njia (The Lord has made a way for us)
Wakajichanganya na nao wakapita (They became confused and passed by us)
Wote Bwana kawagarikishwa, kwa maji ya bahari (They were all tossed around, by the ocean waves)

Baba eh, Baba x3 (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Nakushukuru Bwana (Lord I thank You)
Umenivusha Jana (For crossing me over)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Walikuja kwa njia moja (They came from one direction)
Kwa njia saba ukawatawanya (In seven directions, You scattered them)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)
Umekuwa msaada wangu (You have become my help)
Wakati wa mateso (In times of persecution)
Baba eh, Baba (Father, Oh Father)
Ni wewe Bwana umekuwa ngome yangu (Lord, You are my Fortress)

Kishindo cha Wakoma (The Roar of the Lepers) Lyrics by Njiro SDA Church Choir

2 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Kishindo cha wakoma (The roar of the lepers)
Kiliwakimbiza Washami (Caused the Arameans to flee)
Kishindo cha wakoma (The roar of the lepers)
Kiliwakimbiza Washami (Caused the Arameans to flee)
Mungu akiwa upande wetu (When God is on our side)
Ni nani aliye juu yetu? (Who can be above us?)
Mungu akiwa upande wetu (When God is on our side)
Ni nani aliye juu yetu? (Who can be above us?)

Njaa ilipowakabili (When hunger overwhelmed them)
Wenye ukoma waliotengwa (The lepers who were separated)
Wakasema “Kuliko tufe hapa kwa njaa (They resolved that “Rather that we die of hunger)
Ni bora twende kambi la Washami (It is better to go to the Aramean camp)
Ni maadui zetu siku zote (They have been our enemy for all day)
Twendeni tuombe chakula (Let us go and borrow food)
Na tena huenda tuka uwawa (There is likelihood of being killed)
Lakini bora kambi la Washami “ (But better the Aramean camp”) (Repeat)

Walipokaribia kambi la Washami (When they came near the Aramean camp)
Washami wakasikia kishindo cha magari (The Aramean heard a roar of chariots)
Kishindo cha magari ya Waisiraeli (A roar of Isralite chariots)
Na kumbe zilikuwa nyayo za wakoma (But it was only the lepers footprints)
Zilizojawa uwezo wa Mungu (That was filled with the might of God) (Repeat)

(Refrain)

Wahitaji msaada ndugu? (Brethren do you need aid?)
Je, watambua kwamba yuko Mungu (Do you know that there is a God)
Awezae kurahisisha magumu tusiyoyaweza? (That would ease your heavy burden?) (Repeat)

Waweza kumwita El Shaddai (You can call Him El Shaddai)
Waweza kumwita Adonai (You may call Him Adonai)
Waweza kumwita Elohimu (You may call Him Elohim)
Mungu aliye karibu na watu (God with us) (Repeat)

Na hata sasa Bwana ametupigania (And even now God has fought for us)
Pigania kwa ushindi (Fought with victory)
Na tutashinda zaidi ya kushinda (And we shall be more than victorious)
Kwa yeye aliyetupenda x3  (In Him that loves us) (Repeat)

Waweza kumwita El Shaddai (You can call Him El Shaddai)
Waweza kumwita Adonai (You may call Him Adonai)
Waweza kumwita Elohimu (You may call Him Elohim)
Mungu aliye karibu na watu (God with us) (Repeat)

Na hata sasa Bwana ametupigania (And even now God has fought for us)
Pigania kwa ushindi (Fought with victory)
Na tutashinda zaidi ya kushinda (And we shall be more than victorious)
Kwa yeye aliyetupenda x3  (In Him that loves us) (Repeat)

 

Usisahau (Do not Forget) Lyrics by Ufunuo Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Usisahau hata kidogo (Never Forget)
Usisahau kumshukuru (Do not forget to thank Him)
Yale yote Mungu aliyo kutendea (For all that God has done for You)
Usisahau kumshukuru Mungu (Do not forget to thank God) (Repeat)

Basi hapo moyo wako wewe (Now do not let your heart)
Usiinuke ukamsahau Mungu wako (Rise up and forget your God)
Aliye kutoa katika nchi ya Misri (That rescued you from Egypt)
Aliye kutoa katika nyumba ya utumwa (That removed you from the house of slavery) (Repeat)

Aliye kuongoza katika jangwa lile kubwa (The one who led you through the great desert)
Lenye vitisho, lenye nyoka za moto (The terrifying land with fiery snakes)
Lenye nge, nchi yenye kiu (Land of scorpions, land of thirst)
Nchi ‘siyokuwa na maji (The land with no water) (Repeat)

Aliye kutolea maji kata mwamba mgumu sana (The One who gave you water from a rock)
Aliye kuongoza njia katika safari yako (The One who led you on the journey)
Aliye kulisha jangwani kwa mana, mana (The One who fed you in the desert with Manna)
Wasio ijua baba zako (Without caring for your origins) (Repeat)

Refrain:
Katika mema yako (In your goodness)
Na katika mafanikio yako (And in your success)
Wala usiseme moyoni mwako “Nguvu zangu (Do not be tempted to say in your heart “It is my strength)
Na uwezo wangu, ndio uliyonipatia (And my might that made it possible)
Utajiri huu” (for these riches”) (Repeat)

Refrain 2:
Bali mkumbuke Bwana wako maana (But remember your Lord for)
Ndiye akupae nguvu za kupata utajiri (He is the giver of the strength  to seek success)
Ili afanye imara (So that He may affirm)
Agano lake Bwana, Mungu (The Lord God’s covenant) (Repeat)

Basi yatupasa kutambua Bwana Mungu ndiye, ndiye (Not it is necessary for us to acknowledge that the Lord God is)
Atanguliaye mbele yako kama moto (The one who goes before you like the fire)
Uteketezao, na kuangamiza (That burns and destroys)
Walio watesi wako (wako, wako, wako!) (Those who torment you (You, you, you!)) (Repeat)

(Refrain + Refrain 2)

Usisahau hata kidogo (Do not forget at all)
Usisahau kumshukuru (Do not forget to thank Him)
Yale yote Mungu aliyo kutendea (For all that God has done for You)
Usisahau kumshukuru Mungu (Do not forget to thank God) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: