Umetenda (You Have Done) Lyrics by Essence of Worship

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Umefanya mengi Bwana (You have done great, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You) (Repeat)

Refrain:
Kwa yale umefanya (For all that You’ve done)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Kwa yale umetenda (For all that You have done)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)
Umetenda mengi Bwana (You have done a lot, Lord)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)

Nimekutumaini Bwana (My hope is in You Lord)
Nimeona mkono wako (For I have seen Your hand)
Nimekutegemea wewe (I depend upon You)
Nimeona wema wako (For I have witnessed Your goodness)

Umeitimiza ahadi Yako (You have fulfilled Your promises)
Umeitunza Neno Lako (You have preserved Your Word)
Nakushukuru Bwana (I thank You Lord)
Nakushukuru wewe (I give thanks to You)
Moyo wangu wakusifu (My heart praises You)

(Refrain)

Uwapende Sana (Love Them Truly) Lyrics by Q Chief

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mwendo mashaka eh (The road is not easy)
Leo sio juzi (Today is not like the day before)
It doesn’t matter, yeah yeah yeah
Kikubwa pumzi (Life is what is important)
Keep on moving
It doesn’t matter

Pre-Chorus:
Unachotaka usisahau ukikipata (What you want, do not forget once you receive it)
Ukipata usisahau kula home(Once you receive it, do not forget to share it)
Kumbuka ni Mungu juu ya vyote (Remember that God is over all)
Tazama juu, utaiona nuru (Look upwards, you shall see the light)
Baba God x4 Jerusalema (Father God x4 Jerusalem)

Refrain:
Yeah, yeah, yeah
Na uwapende sana we (And love them truly)
Na uwapende sana we (And love them truly)
Yeah, yeah, yeah, yeah (Repeat)

Mpatie chumvi jirani (Give salt to your neighbor)
Usisubiri shukurani (And do not await their thanks)
Usiweke kisirani (Do not let anger)
Ukayaweka moyoni kifuani (Remain in your heart)
Cha mwengine usitamani (Do not desire what belongs to another)
Hatuwezi kufanana (Because we are not the same)
Ndivyo ilivyo duniani (That is how it is in this world)
Jitihada, tafuta utapata (Maintain the effort, seek and you shall find)

(Pre-Chorus)

(Refrain)

Aliyeniokoa (The One Who Saved Me) Lyrics by Essence Of Worship

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Aliyeniokoa, aliyeniokoa (The One who saved me, the One who saved me)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus saved me) (Repeat)

Refrain:
Ninamjua, aliye mwamba (I know who is the Rock)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus who saved me) (Repeat)

Amenikomboa, ameniweka huru (He ransomed me, and set me free)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu(The Lord Jesus saved me)
Ameniponya, ameniweka huru (He healed me, and set me free)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus who saved me)

Nina furaha, nina amani (I have joy, I have peace)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus saved me)
Nina furaha, nina amani (I have joy, I have peace)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus saved me)

(Refrain)

Aliyeniokoa, aliyeniokoa (The One who saved me, the One who saved me)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus saved me) (Repeat)

Aliyenikomboa, aliyenikomboa (The one who ransomed me)
Aliyenikomboa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus ransomed me) (Repeat)

Aliyeniokoa, aliyeniokoa (The One who saved me, the One who saved me)
Aliyeniokoa, ni Bwana Yesu (The Lord Jesus saved me) (Repeat)

Bridge:
Nimewekwa huru, Nimewekwa huru (I have been set free, I have been set free)
Nimewekwa huru, na Yesu! (Jesus set me free!) (Repeat)
Nimekombolewa, nimekombolewa (I have been ransomed, I have been ransomed)
Nimekombolewa, na Yesu! (Jesus ransomed me!) (Repeat)

(Bridge)

Milele (Forever) Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nataka nikujaribu (I want to lean on You)
Zaidi ya nguvu zangu (More than what my strength can bear)
Ninapofika mwisho (So that when I get to the edge of my endurance)
Uniongezee nguvu Baba (That you would add strength to me)

Nia ni kuone (My aim is to see You)
Nia ni kupendeze (My aim is to please You)
Mapenzi yako (That Your Will)
Baba yatimizwe (Father, to be done) (Repeat)

Refrain:
Milele, milele (Forever, forever)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Ije mvua, ije jua (Come rain, come sunshine)
Unadumu hata milele (You live forevermore) (Repeat)

Milele, milele (Forever, forever)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Bwana waipenda haki, wachukia mabaya (Father You love justice, you abhor sin)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Wewe ni kweli, na kweli ni wewe (You are the Truth, and the Truth is You)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Kabla ya misingi ya dunia, ulikuwa (You were there before the foundations of the earth was laid)
Unadumu hata milele (You live forevermore)

(Refrain)

Repeat: Refrain
Haubadiliki, ije jua, unabaki kuwa mungu (You do not change, You remain God)
Wewe ndiwe ngao yetu, kimbilio la karibu ni wewe (You are our Shield, our close fortress)
Unaganga mioyo yetu, hubadiliki (You heal our hearts, You who does not change)
Hubadiliki (You do not change)

Tazama Bwana, ametangaza habari ya mwisho wa dunia (Look at the Lord, He has announced the news of the end of the world)
Mwambieni Zayuni, tazama ukubwa wako unakujilia (Tell Zion, look, your glory is coming to you)
Wokovu wako, unakujilia (Your salvation, is coming)

Bridge:
Milele, milele, milele (Forever, forever, forever)
Wadumu Bwana, hata milele (Lord You remain, forevermore) (Repeat)

Litapita (It Shall Pass) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimeona hofu imetanda dunia (I have seen fear permeate the world)
Hofu imetanda dunia (Fear has filled the world)
Huku na huku mambo yamebadilika (Here and there, things have changed)
Mambo ni tofauti (Matters are different)
Tamaduni zetu si kama mwanzo (Our traditions are not like before)
Si vile tulivyozoea (It is not the way we are used to)
Aliye nacho analia, asiye nacho pia analia (Both the haves and have nots are crying)
Tajiri, masikini tumekuwa sawa (The rich and the poor, we’ve become equals)
Si vile tulivyozoea (It’s not what we are used to)

Refrain:
Hili nalo litapita ee, litapita ee (This too shall pass, it shall pass)
Hili litapita ee, kutapambazuka (This too shall pass, it shall be dawn)
Hili nalo litapita ee, litapita ee (This too shall pass, it shall pass)
Hili litapita ee, asubuhi yaja (This too shall pass, the morning is coming) (Repeat)

No situation is permanent
Nyakati huja na kupita (Seasons come and go)
Watu huja na kuondoka (People come and leave)
Kila kitu chini ya jua kina mwisho (Everything under the sun has an end)
Shida na raha zina mwisho (Troubles and joy have an end)
Yesu pekee atabaki juu (Only Jesus shall remain high)
Neno lake, milele yote (His Word, forevermore)
Yeye tu, hana mwisho (It is only Him that does not have an end)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: