Advertisements

Tambarare (Flat Plains) Lyrics by Eunice Njeri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Giza mbele, na mauti nyuma (Darkness ahead, and death behind you)
Pande zote huona umeshindwa kwamba nini (All around you see defeat)
Pesa hakuna – mali umenyang’anywa (You have no money – Your property’s seized)
Wamekukimbia uliowategemea (They’ve abandoned you, those you depended on)
Nasikia sauti kilio cha Yesu (I hear Jesus’ cry)
“Njooni kwangu mlio na mizigo (“Come to me all who are heavy leaden)
N’tawapumzisha hakuna kilio tena (I will give you rest, no more tears)
N’tawapumzisha mtaimba haleluya”  (I will give you rest, you will sing Halelujah”)

Refrain:
“N’taifanya milima tambarare (I will flatten the hills)
N’tayafanya mabonde yote yajae (I will fill the plains)
N’tanyosha sawa njia zote” (I will straighten all paths)
Wanadamu, wokovu tutauona eeh (Mankind, we shall witness His salvation)

Nayafanya mambo yote mapya eh (I make all things new)
Tazama natenda kitu kipya leo (Look, I do a new thing today)
Imba kwa shangwe! wewe uliye tasa (Sing with joy! You who are barren)
Shangilia sana! wewe uliye tasa (Rejoice! You who is barren)
Panua nafasi imani mwako (Add space in your faith)
Tandaza na pazia hapo unapoishi (Spread your tent (?) Where you live)
Utapanuka kila upande (You shall be blessed on all sides)
Wazawa wako wamiliki mataifa  (Your descendants will occupy nations)

(Refrain)

Mungu wee, we Mungu (Oh God)
Mungu wangu wewe, Unaweza (Oh my God, You are able)
Hakuna linalikushinda, unaweza (Nothing can defeat You, You are able)
Yesu we, Yesu we, Unaweza (Jesus, You are able) x?
Jehova Shammah, Unaweza (My Present God, You are able)
Jehova Rapha, Unaweza (The God Who heals, You are able)
Jehova Nissi, Unaweza (The Lord is my Banner, You are able)
El Shaddai, Unaweza (God Almighty, You are able)

Advertisements

Unapendeza (You Are Beautiful) Lyrics by Davis Kiarie

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Unapendeza (You are beautiful)
Unapendeza Yesu (You are beautiful, Jesus)
Unapendeza (You are beautiful)
Umejawa na utukufu (You are full of glory) (Repeat)

Rafiki wa karibu (A close friend)
Wanipa Uhai (You give me Life)
Ngome imara (A Firm foundation)
Wanipa Nguvu (You give me strength) (Repeat)

(Refrain)

Mfalme (King)
Bwana wewe,Mtakatifu (Lord, you are Holy)
Mfalme, Yesu (King Jesus) (Repeat)

Maserafi (The Seraphim) Makerubi (The Cherubim)
Wakuinua, Mfalme (Lift You High, Oh King)
Jemedari (Commander-in-Chief)
Ngome Imara (A firm foundation)
Simba wa Yudah (Lion of Judah)
Yesu (Jesus)

(Refrain)

Lyrics submitted by Davis Kiarie

Sifa (Praise) Lyrics by Wahu

Leave a comment(Languages: English, Swahili)
Refrain:
Sifa na heshima ziwe zako (All praise and Honor belong to You)
Utufuku na wema ni wako (Glory and Goodness are Yours)
Maadui wango wote! wanatoweka (All my enemies scatter)
Sifa kwako Baba (All praises to you, Father) (Repeat)

You have been good to me
You have shown me mercy
‘Cause all of my enemies they scatter, they scatter
At the sound of you, my Jehovah/Lion of Judah (Repeat)

I will give you the glory and honor
I bow down to Your eternal Power
Cause all of my enemies they scatter, they scatter
Lord I give You the praise (Repeat)

They scatter eh, they scatter eh
They scatter eh, they scatter scatter eh
They scatter eh, my enemies scatter eh
They scatter eh, they scatter scatter eh

Umeniokoa, eh baba ukaniinua (You saved and Lifted me Father)
Adui wangu wote wanatoweka (All my enemies scatter)
Kwa ngurumo wa Simba wa Yuda (At the roar of the Lion of Judah)  (Repeat)

(Refrain)

They scatter eh…

Ewe baba yangu; Mungu wangu wa huruma (Oh my father; my God of Mercy)
Ombi langu lisikie (Listen to my Prayers)
Nami niandike, katika kile kitabu (Write my name in that book)
Cha uzima wa milele (Of eternal life)  (Repeat)

(Refrain)

They scatter eh…

Let Praises Rise Swahili Cover by Alice Kimanzi

Leave a comment(Languages: English, Swahili)
(Swahili words are equivalent of the English lyrics)

Let praises rise, from the inside, from the inside of me
May you delight, in the inside, in the inside of me
Come fill my life, from the inside, from the inside of me
Set me on fire, from the inside, from the inside of me

‘Cause all I want,
Is for you to be glorified,
For you to be lifted high x2
Be lifted high x2 (Lifted High)

Let praises rise (zipande, zipande Baba, zipande, zipande ee)
From the inside of me (zipande, zipande)
May you delight (nikupambe, nikupambe, nikupambe, nikupambe ee)
In the inside of me (nikupambe, nikupambe)
Come fill my life (nijaze, nijaze Baba, nijaze, nijaze ee)
From the inside of me (nijaze, nijaze)
Set me on fire (niwashe, niwashe Dad, niwashe, niwashe ee)
From the inside of me (niwashe)

Kitu kimoja ninacho kitaka
Is for you to be glorified, (Yahweh)
Is for you to be lifted hight

Uinuliwe Baba, lifted high
Sifa zote, zipande, zipande Baba, zipande, zipande sifa zipande, zipande ee
Sifa zangu zikufikie
Sifa zote, zipande, zipande Baba, zipande, zipande sifa zipande, zipande ee
Nitakuimbia milele

Cause all I want
Is for you to be glorified
Is for you to be lifted high
Kitu kimoja ninacho kitaka
Is for you to be glorified
Is for you to be lifted high
(repeat)

Be lifted high oh lord, be lifted higher
In every situation, be lifted higher and higher…
Higher and higher and higher (Lifted high)
Let praises rise

Original Lyrics (C) ORU Worship Center

 

Huniachi (You Won’t Leave Me) Lyrics By Reuben Kigame Ft. Gloria Muliro

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umeahidi wewe Bwana huniachi
(Lord You have promised never to leave me)
Hadi mwisho wa dahari(?) ulisema, huniachi
(Even until the end of Age you said You will never leave me)
Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, siku zote
(You are a faithful God, all the time)
Mimi ninaiweka imani yangu kwako Baba
(I’ve put my faith in You Father)

Nipitiapo maji mengi au moto, huniachi
(When I go through many waters or fire, you’ll never leave me)
Unalijua jina langu ewe Bwana, huniachi
(Lord You know my name, You’ll never leave me)
Unatengeneza njia hata mito, kule jangwani
(You’ve prepared a way and streams in the wilderness)
Wewe ndiwe Alfa na Omenga, huniachi
(You are the Alpha and Omega, you’ll never leave me)

(Refrain)

Uliwalinda Waisiraeli kule jangwani
(You protected the Israelites in the wilderness)
Ukamtoa Danieli kutoka tundu la simba
(You saved Daniel from the Lion’s den)
Wewe huwainua na wanyonge, siku zote
(You uplift the weak, all the time)
Watuepusha na hatari kila siku, usifiwe!
(You keep us from danger every day, Be praised!)

(Refrain)

Baba hata mama wanaweza kunipaga
(My father and mother may betray me)
Marafiki nao wanaweza nigeuka
(My friends can turn their backs on me)
Mara kwa mara maadui wanizunguka
(Time and again my enemies surround me)
Nitaishi kwa ahadi yako Bwana, Huniachi
(I will live in your promise Lord, never to leave me)

(Refrain)

Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Eunice Njeri

1 Comment(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Languages: English, Swahili)

Every time I take a breath or see the sunshine
Streams flowing from up on the high mountains
Far to the vast sky I know you are a wonderful God
I think of the many many times I’ve seen your Powerful Hands
The miracles in my life, I couldn’t dare live without You

Wanishangaza, wanishangaza (You amaze me) x2
Matendo yako makuu, wanishangaza (Your Great Works amaze me)
Miujiza yako Yesu, wanishangaza (Jesus, Your Miracles amaze me)

Take my heart, my faith, my trust
Nakupa moyo wangu, na imani, nakuamini (Same translation)
Baba nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Father I will pray, I will sing, I will praise)
Milele nitaomba, nitaimba, nitakusifu (Forever I will pray, I will sing, I will praise)
Mungu wa mapendo, mwenye utukufu wote (God of Love, of all the Glory)

(Refrain)

Repeat: Wanishangaza (You amaze me)
How you love me
God you’re mindful of me
Mimi mwanadamu tu (I am only a human)
Jinsi waniwazia mema(The way You think Good of me)
Na ukuu wako Yesu (And Your Greatness Jesus)
Bwana unavyotawala (Lord the way You reign)

Ameni (Amen) Lyrics by Eunice Njeri

2 Comments(Purchase the song | Buy the Album | Stream Free)

(Sung in Swahili)

Usifiwe Mungu muumba mbingu na nchi yote (Be praised God creator of heaven and all the earth)
Ameni, Amen
Jehova Adonai, Jehova Elshadai (Lord my God, God Almighty)
Ameni, Amen
Uko kila mahali Baba, dunia Yakutambua (Father you are omnipresent, the world knows You)
Ameni, Amen
Ukisema Yahweh, nani apingane nawe? (Yahweh when you speak, who can come against You?)
Ameni, Amen

Refrain:
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, mfalme, Bwana wa mabwana (You are God, the King, Lord of Lords)
Haleluya, Haleluya
Wewe ni Mungu, Mfalme, Bwana wangu (You are God, and King, My Lord )

Tuko salama chini ya mbawa zake (We are safe underneath His Wings)
Ameni, Amen
Kanisa sote tu imara tumesimama palipo sawa (We are strong for we stand on stable ground)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye juu sana (Be praised You who is Most High)
Ameni, Amen

(Refrain)

Hakuna silaha kinyume itakayofaulu (No weapon formed against us shall prosper)
Ameni, Amen
Aliye ndani yetu ni mkuu zaidi ya tunaye muona (Greater is He that is in us than He who is in the world)
Ameni, Amen
Tumepewa nguvu, mamlaka na uwezo (We have been granted strength, authority and power)
Ameni, Amen
Usifiwe wewe uliye shinda yote (Be praised You who defeated all)
Ameni, Amen

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: