Bwana Ni Nani (Lord, Who Will?) Lyrics Sung by Muungano National Choir, Kenya (Missa Luba)

Leave a comment


(Sung in Swahili – Psalms 15)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)

Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Maskani zako zapendeza kama nini, eh Bwana wa majeshi (Amin)
(Your dwellings are amazing, Oh Lord of Hosts)
Maskani zako zapendeza kama nini, eh Bwana wa majeshi
(Your dwellings are indescribable, Oh Lord of Hosts)

Heri wakaao nyumbani mwako, daima wanakuhimidi
(Blessed are those who dwell in you, forever they will worship you)
Heri wakaao nyumbani mwako, daima wanakuhimidi (Amin)
(Blessed are those who dwell in you, forever they will praise you)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Hakika siku moja, siku moja, katika nyumba zako
(For truly one day, one day in your house)
Hakika siku moja, siku moja, katika nyumba zako
(For truly one day, one day in your house)

Ni bora siku moja elfu, bora kuliko elfu
(Are better than a thousand days, better than a thousand)
Ni bora siku moja elfu, bora kuliko elfu
(Are better than a thousand days, better than a thousand)

Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako
(Lord, who may dwell in your sacred tent?)
Nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako
(Who may live on your holy mountain?)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)
Yeye aendaye kwa ukamilifu, pia na kutenda haki
(The one whose walk is blameless, who does what is righteous)

Pokea Sifa /Uhimidiwe (Receive Praise/ Be Exalted) Lyrics By Kidum

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimekuja hapa mbele zako Bwana, kukupea sifa
(I have come before You Lord, to give you praise)
Ninajua kwamba niko mwenye dhambi, naomba unisamehe
(I know that I am sinful, I pray that You forgive me)
Utukufu wako, hauna kifani
(Your Glory, cannot be measured)
Huruma na upendo wako, kwa walimwengu
(Your mercy and love towards us)
Hulinganishwi na chochote, Papa wetu
(Cannot be compared to anything, Our Father)
Unapea mvua wabaya na wazuri
(You grant rain to the evil and the good)
Na mwangaza wa jua, kwa wabaya na wazuri
(And the light of the sun, to the evil and the good)
Hubagui Baba (Father You do not segregate)

Refrain:
Baba, Baba, pokea sifa, uhimidiwe
(Father, Father, receive praise, be exalted)
Baba, Baba, pokea sifa, uabudiwe
(Father, Father, receive praise, be worshiped)

Watu wengi duniani wamekata tamaa
(A lot of people on earth have given up)
Wanadhani wakija kwako utawafukuza
(They think that You will chase them if they come before You)
Wanasema wewe ni Mungu wa walio wema tu
(They say that You are the God of only the good)
Wanasema wewe ni Mungu wa matajiri tu(They say that You are a God of the rich)
Wanasema wewe ni Mungu wa mataifa yen
ye nguvu
(They say that You are the God of mighty nations)

Bridge:
Kumbe wamekosa, mwenye kuwapa ukweli
(But they have lacked someone to give them the truth)
Kumbe hawajui, wewe ni mwenye huruma
(But they do not know, that You are full of mercy) (Repeat)

Niko hapa kukupa sifa zako Bwana (I am here to give You Your praises Lord)

(Refrain)

(Bridge)

(Refrain)

Hatua Kwa Hatua (Step by Step) Lyrics by Rebekah Dawn and Mercy Masika

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sauti nyingi zinanizingira (Many voices surround me)
Mawaidha mingi, njia nyingi (Many advices, many paths)
Lakini najua sauti moja tu la kufuata (But I only know the only voice to follow)
Sina mchungaji mwingine ila Yesu (I do not have any other shepherd but Jesus)

Hata wengine wakiteleza njiani (Though others slip on the road)
Nitazidi kuwa mwaminifu kwake (I will continue to be faithful to him)
Nitaamini Neno lake (I will believe his Word)
Hajawahi kunipotosha (He has never corrupted me)

Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)
Mungu mbele yangu, nitamfuata (God before me, I will follow Him)
Hakuna njia ingine najua (I know of no other paths)
Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)

Njia zake zaaminika (His paths are trustworthy)
Neno lake ni la kweli; kwa hilo nitasimama (His Word is the truth; I will stand on that)
Sitainamia dunia (I shall not bow to the world)
Sina mwongozo mwingine, ila Yesu (I do not have any other guide, but Jesus)

Sijawahi ona mwenye haki ameachwa (I have never seen the righteous forsaken)
Waliokuchagua hawajawahi kujuta (The ones who choose you will never regret it)
Kwa hivyo nitazidi nawe, hata nisipoelewa (So I will continue with you, even when I do not understand)

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) dg

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) 

(Refrain)

Nimependa (I have Loved) Lyrics by Deus Derick and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mi sijuti, mi sijuti kupata wokovu (I do not regret receiving salvation)
Ingali kijana (Though I’m still young)
Nimepata amani, iliyo ya kweli (I have received true peace)
Amani ambayo sikupata kwingine (Peace that I did not receive elsewhere)
Mungu nayejivunia, si Mungu niliyesikia (The God I brag about, is the God who heard me)
Ni Mungu ambaye nimeona akitenda (It is God that I have seen doing wonders)

Bridge:
Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa (In Him I have found joy, He does all for me)
Siyo ni hasara, Mungu ananipenda (It is not in vain, God loves me)
(Repeat)

Refrain:
Nimependa, penda, nimependa (I have loved, loved, I have loved)
Nimependa unanivyonitembeza (I have loved the way you have taken me) (Repeat)

Kuna changamoto, hutokea katika safari ya wokovu (There are challenges that emerge in salvation’s journey)
Ila mapito yako yanatendeka kwa wema (But your paths are done for your good)
Piga simu, pigia rafiki zako simu wote leo (Call all your friends today)
Uwambie una shida sana unahitaju support (And ask for their support)
Ukimaliza, pigia Mungu wako pia (But after you have done that, Call unto your God as well)
Na umwambie, una shida sana unahitaji support (Tell Him of your troubles, and the support you need)
Hapo ndipo utaona, nani anayekujalia, atakayekusaidia (There you will find who cares for you, who helps you)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)

(Refrain)

Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Usijidanganye, eti bado ungali kijana (Do not be deceived, that you are still young)
Unavunja mifupa mifupa, kuokoka ni uzeeni (You can enjoy risks, salvation will come in your old age)
Kwanza kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (For old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, rely on God)
Kweli kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (It is true, old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, put your faith in God)

(Refrain)

Pressure Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Pressure ya social media ni noma (Pressure on Social media is hard)
Inavunjia watu maboma (It has broken people homes)
Imekosesha wengi amani (It has taken peace from many)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

Post picha kwa nyumba ya wenyewe (Posting pictures in others’ houses)
Hapo kando ni gari la wenyewe (Next to other people’s car)
Piga caption moja “upepo Runda” (Captioning it “the breeze at Runda”)
Ili wakiona lazima watasurrender (So that when they see it, they’ll surrender)
Tukiiona tunapata pressure (When we see it we are pressured)
Tunatamani kuwa kama wewe (We desire to be like you)
Kumbe maisha yako ni ya uwongo (Not knowing that your life is lies)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

(Refrain)

Wako wengi wakitell fail it until you make (There are many who fail until they make it)
Nawe kwako unakupa stress (While to you it gives you stress)
Wewe fanya kazi you will make it (Do not stop toiling)
Skiza what the Bible says and take it (And listening and taking what the Bible says)
Social media mtu anafanya any (People lie on social media)
Hata kama ni kuchukua madeni (Even if it means going into debt)
Ili nipate likes and views jamani (So that I may get likes and views)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

Older Entries

%d bloggers like this: