Jesu Bomi (Jesus the Life) Lyrics by Ayanda Ntanzi

Leave a comment


(Sung in Zulu – Hymn)

Aw’ Jesu bomi, Jesu bomi bami (Oh Jesus is life, Jesus is my life)
Aw’ Mina ngiyabheka, ngiyabheka kuwe (I look up, I look up to You)
Aw’ wena u-wen’uyinjabulo (You are Joy)
Uyinjabulo Yami (You are my Joy)
Mina, ngithotshiswa ngithotshiswa nguwe (I am humbled, I am humbled by You)
Ngithotshiswa … (I’m humbled..)

Refrain:
Aw’ (mina) ngiyakufa, ngiyakufa Jesu (I am dying, Jesus I am dying)
Nxa umuka, umuka kimi (When You leave, You’ll be leaving me)
Ngikhumbule-ke (Remember me)
Ngikhumbule, Nkosi yami (Remember me, my Lord)
Hlala njalo, oh njalo kimi (Abide always, oh forever abide with me)
Hlala njalo, oh Njalo Kimi (Abide always, oh abide with me always) (Repeat)

Hlala njalo, oh njalo kimi (Stay forever, oh stay with me forever)
Hlala njalo, oh Njalo Kimi (Abide always, oh forever abide with me) (Repeat)

 

Bhekani Uthando (Behold the Love) Hymn 18 Lyrics by Khaya Mthethwa

1 Comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (Is it known) (Repeat)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam’ (While I was in my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam’ (But it rescued me) (Repeat)

Refrain:
O Baba, ngiyabonga (Oh Father, I thank you)
Nangentliziyo yam’ (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wam’ (That you’re my Savior)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you) (Repeat)

Song 2:

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

(Bekhani bheka) Bheka ezulwini
(Behold, look) Look to the heavens (Repeat)

Lapho kukhona (There He is)
uMsindisi wethu (Our savior)
Owasifela! (The one who died for us) (Repeat)

Ebenezer (Live) Lyrics by Pastor Lungi Ndala

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Siyabonga, moya oyingcwele (We thank you, Holy Spirit)
Ngob’ungaphakathi, kwaze kwabala (For You’ve been with us, until this far)(Repeat)

Ebenezer! Thus far the Lord has brought us
’till this far, siyabonga (We thank You) (Repeat)

(From the Top)

’till this far, siyabonga (We thank You) (Repeat)

Haleluya Uyingcwele (Hallelujah You are Holy) Lyrics by Mmangaliso

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

Holy is the Lord
Lord God Almighty
Angels, they bow down
To give You Worship (Repeat)

Refrain:
Haleluya! Uphakeme (Hallelujah, You are the Most High)
Haleluya! Uyingcwele (Hallelujah! You are Holy)
Bayede! Bayede! (Oh Hail! We hail You!)
Haleluya! Haleluya uyingcwele! (Hallelujah! Hallelujah You are Holy!)

Holy is the Lord
Lord God Almighty
Angels they bow down
To give You Worship (Repeat)

Oh How excellent
Is Thy Name, O Lord
Worthy to be praised
To be magnified/ To magnify (Repeat)

(Refrain)

Repeat: Haleluya! Haleluya uyingcwele! (Hallelujah! Hallelujah You are Holy!)
Siphakam’udumo kuwe, Haleluya Uyingcwele (We honor You, Hallelujah! You are Holy)
Nguwe wedw’ongcwele — Nophilayo, Haleluya Uyingcwele (You alone are holy and everlasting, Hallelujah! You are Holy))
All Hail the King of Glory, He’s entering in: arise and worship
He’s Holy, He’s holy, He’s awesome, Oh Uphakeme (You are the Most High)
Sidumisa Wena, sibabaza Wena, Ngob’uphakeme! (We praise You, we marvel at You, for You are Most High)
Akekh’omunye es’ngamdumisa (None else deserve the praise) , You alone are holy, You alone are holy

You’re Holy! Your Holy! Your Holy! x2
Bayede kuwe! (We Hail You!) x2
Haleluya! Haleluya uyingcwele! (Hallelujah! Hallelujah You are Holy!) x2

Ngena Noah (Enter Noah) Hymn Lyrics by Betusile

1 Comment


(Sung in Xhosa/Zulu – A Hymn)

Wababiza bonk’ uNoah (Noah called them all)
Wabakhel’ inqanawe (He built them a ship)
Wath’ “imvul’ iyeza” (He said the “rain is coming”)
Oh, ngena Noah (Oh, come in Noah) (Repeat)

Refrain:
Repeat: Ngena Noah (Noah enter)
Wababiza bonk’ uNoah (He called them all Noah)
Wabakhel’ inqanawe (He built them a ship)
Wath’ imvul’ iyeza (He said the “rain is coming”)
Oh, ngena Noah (Nesizukulwana sakho) (Together with your your people/generation) (Repeat)

Ngena Noah (Come in Noah)
Ngena Noah (Enter Noah)
Ngena Noah (Come in Noah)
Nesi zukulwana sakho (Together with your your people) (Repeat)

(Refrain)

(First Verse)

(Last verse)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: