(Sung in Sotho)

O ne o nkalimile motswalle (You had lent me a friend)
Oa re putsa ka lerato (Who loved us)
Leha pelo e utloile bohloko (Even though the heart is hurting)
O entse thato ea hao (Your will was done)

Ntataise Jehohva (Lord raise me up)
Ke mofokoli wa hao (I am your poor servant)
Ke thekeselle maotong a hao (I am kneeling at your feet)
Wena mopholosi waka (You are my Saviour)

Ke bepitswe ke bohloko (Although my heart sighs in grief)
Tlholohela ya moratuwa waka (With the longing of my beloved)
Ha ke tseke Ntate (Father I don’t know)
Ke mpa ke ikopela matla (But I ask for strength)

Ntumele hle ntate (Father grant me)
Ka tiisetso le mamello (Perseverence and patience)
Ka hohle, hohle Ke leke hore (In all ways to say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

E ho lokile x2 (Yes, it is well)
(Repeat)

Ntate ha ke sa sepela (Father while I stray)
Hole le lehae la heso (Far from my home on life rough’s way)
O nthuse ke tsebe hore (Oh teach me to say from my heart)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Seo o nkalimileng sona (What you had lent me)
Ha o re ke se busetse (When yous say it is time to return it)
Ke teng ke sa leka hore (Even then I will say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Le ha o re ke le sale (Even should you say I should stay away)
Le ba ratang ho fitisa (From  those who’d forget about it)
Le mo ke sa lika hore (Still I will try to say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Le ha lefu le buhale (Even though death brings misery)
Le khaola ts’iu tsaka (And hurts my feelings)
Ke santse ke lika hore (I will still say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Fela ha kena le wena (But if I have you)
Bohloko le di hlorisong (In my pain and my sorrow)
Hohle ntate ke ntse kere (All in all Father I say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Le ha lefu le buhale (Even though death brings misery)
Le khaola ts’iu tsaka (And hurts my feelings)
Ke santse ke lika hore (I will still say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Fela ha kena le wena (But if I have you)
Bohloko le di hlorisong (In my pain and my sorrow)
Hohle ntate ke ntse kere (All in all Father I say)
Ho lokile, ho lokile (It is well, it is well)

Hmmm…