Nyakati (Seasons) Lyrics by Goodluck Gozbert

3 Comments


(Sung in Swahili)

Unaona kama kila unachoguza kimeharibika
(You feel as though everything you touch is destroyed)
Ujasiri wa kusema tena umetoweaka
(You do not have the bravery to speak again)
Maana kila unalosema wewe, kama unakosea
(Because all you say, you feel is wrong)
Umechanganyikiwa, ni Mungu anajua unayopotia
(You are confused, only God knows what you are going through)
Na ukisema ueleze, wengi kwao ni furaha
(When you try to speak it, others rejoice in your predicament)
Wewe umwombe Mungu, ubaki kimya
(But you pray to God, and remain silent)
Na mengi umevumilia, moyo umenyong’onyea
(You have persevered in much, your spirit is weakening)
Hapo ulipo sasa, ng’ang’ania tena
(Where you currently are, keep fighting)

Bridge:
Na Mungu hajaruhusu, jaribu kuliko uwezo wako
(For God will not fail you, keep fighting)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add on to your faith, you shall succeed)
Mungu hatoruhusu, ufe kabla ya baraka zako
(For God will not let you die before you see your blessings)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add to your faith, you shall overcome)

Refrain:
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)

Moyo wako una majeraha hufai
(Your heart is bruised, you want to give up)
Tena unasubiri kauli ya mwisho ya mungu
(And you are also waiting for God’s final statement)
Wapo wanaojua, we huna mtoto
(There are those who know that you are childless)
Kwa kejeli wanaulizanga, “ana umri gani?”
(Yet they mock you asking, “how old is your child?”)
Tena wanaojua, umefukuzwa kazi
(And there are those who know that you lost your job)
Kwa kejeli wanaulizanga, “bosi wako yupo?”
(Yet they mock you asking, “is your boss around?”)
Ila nakwambia, hayatodumu, ni nyakati tu
(But I tell you, this will not remain, they are seasons)
Hautobaki hapo, haya ni mapito
(You will not be left there, these things shall pass)
Jipe moyo tazama juu, mwombe Mugnu ujaisiri
(Be encouraged, look to heaven and ask God for strength)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)
Japo nguvu ya kumwomba, muishie Mungu
(Though you are weak to pray, lean on God)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)

(Bridge + Refrain)

Repeat: Ni sawa hawajui, unakopita (It’s OK, they don’t know your paths)
Hata wakizusha maneno ya uongo wakakwambia umemuasi Mungu
(Even if they lie to you saying you have disobeyed God)
Wakaja na unabii, wakasema umefika mwisho wako wewe
(Though they come with prophesies, saying you are finished)
Wakainuka ndugu wa karibu, wakakusema ovyo ovyo
(Your close brothers rose and spoke against you)
Ikawa kila kitu ni kimya, marafiki ni kimya
(It became that everything is silent, your friends are quiet)
Kama ndoa ni yako, lakini ndani ni uadui
(Though the looks happy, but inside there are hostilities )

(Refrain)

Yuko Mungu (There is God) Lyrics by Alice Kimanzi ft Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Spoken:
Mungu anaweza kufanya njia jangwani (God can make a way in the jungle)
Na mito ya maji nyikani (And rivers in the desert)
Kama alifanya masika na kiangazi (Like he created Spring and Summer)
Anaweza kubadili majira, pia na wakati (He can change seasons and time)

Giza, totoro yanizingira (Deep darkness surrounds me)
Miale haijanifikia (The rays (of sunshine) does not reach me)
Ilhali kumekucha, pambazuka (Even though it is dawn, there is light)
Imani, yashuka yadidimia (My faith drops and weakens)
Amani nayo yafifia (And peace flees from me)
Eloi, Lamasabaktani (Elo, Lamasabakhtani?)

Refrain:
Yuko Mungu, anayeweza (There is God who is able)
Yuko Mungu, anayetenda (There is God able to do)
Mwamini Yeye! (Trust in Him!)
Mwamini Yeye, utoaibika (Trust in Him, you will not be ashamed)

Giza likiwa ni nzito (When darkness is heavy)
Bwana atawasha taa (The Lord will shine a light)
Sababu Mungu mwenye Amandla (Because God is the one with the Strength)
Atarejesha amani, (He will restore your peace)
Atarejesha furaha (He shall restore your joy)
Ulivyovipoteza kwa muda mrefu (The one you’ve lost for a long time)
Atarejesha Amandla (The Powerful one will return it)

(Refrain)

Repeat: Mungu pekee Ndiye awezaye (Only God is able)
Pale ninaposhindwa, nani wa kuniwezesha? (When I am unable, who grants me strength?)
Nikiwa vitani, nani wa kunishindia? (When I’m in battle, who is my champion?)
Napokuwa mdhaifu, nani wa kunipa nguvu? (When I am weak, who gives me strength?)
Ninapotia shaka nani wa kuniongoza (When I am doubtful, who leads me?)

Yuko Mungu, Mungu Yupo (There is God, God is there)
Oh…

(Refrain)

The Only One Lyrics by Benjamin Dube ft. Hlengiwe Ntombela

1 Comment


You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are the only one Lord (You are the only one Lord)
You are, You are (You are, You are)
Oh, Savior You are (Savior You are) (Repeat)

You are the only one Lord
Sitteth on the throne of Glory
Crowned with all dominion
Yeah, You are, You are
Oh, Savior You are

You are the only one Lord
With the name that has all power
that has all the authority
Yeah, You are, You are
Oh, Savior You are

You are the only one Lord
You’re all sufficient, and all Powerful
You’re Almighty, and Undefeated

You are the only one Lord
Deserving of all Glory
Of all adoration and praise
Declare that He is
Savior, You are

Yes, You are worthy
Nobody, Nobody,
None like You, my daddy
Nobody, Nobody,

Refrain:
There’s none like You
Nobody! Nobody! (Repeat)

Repeat: Refrain
Nobody compares to you
Nobody is bigger, worship, no one
Nobody like you lord, nobody
You are undefeated, eh
You are unmatched in power
And all majesty
You stand alone, nobody is your equal
Sovereign, you are God
Supreme and set apart
You stand alone, nobody
Nobody, nobody, nobody!
Nobody like You!
Higher than all gods
Bigger than all gods
Higher than all gods

Nobody, nobody, nobody! x2

Glory to the Lamb
Seated on the Throne
Age to ages stands
From everlasting to everlasting (Repeat)

You alone on the throne
None can be your equal
You alone on the highest throne
None can be equal
You alone on the throne
None can begin to be compared
Glory to the Lamb! Glory to the Lamb!

(Refrain)

Repeat: Refrain
We serve the only God
We … in magnificence
You shine in Glory and splendor
You are clothed in majesty

(Refrain)

Nitakushukuru (I Will Give Thanks) Lyrics by David Kasika ft. Twakutukuza Choir

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we? (How will I give thanks to You?)
Nitakushukuru namna gani we, Baba? (Father, how will I give thanks to You?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani? (Father, Oh weh, oh weh, how?)

Kama ni uzima, umenipa kwa bure (If it life, You gave me for free)
Kama ni ulinzi, umenipa kwa bure (If it protection, You gave to me freely)
Kama ndiyo pumzi, umenipa kwa bure (If it breath, You gave to me freely)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Maisha yangu yote, mikononi mwako Mungu we (All my life is in Your hands, God)
Uzima wangu wote, mikononi mwako, Masiya (All my salvation is in Your hands, Savior)
Kushoto na kulia, uko na mimi, Yahweh (Left and right, You are with me Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nikienda shambani, mkono wako uko na mimi (When I go to farm, Your hands is with me)
Nikienda shuleni, mkono wako uko na mimi (When I go to school, Your hands are with me)
Kaskazini, mashariki, kusini na magharibi yahwe (North, east, south and west, Lord)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh (Oh weh, oh weh, how?)

Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Nitakushukuru namna gani we Baba eh? (How will I thank You Father?)
Baba, Oh weh, oh weh, namna gani (Father, oh weh, oh weh, how?)

Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Baba namna gani, weh? (Father, How?)
Oh weh, oh weh, namna gani, weh
(Oh weh, oh weh, how?) (Repeat)

Jesu Wa Makatsa (Jesus is Amazing) Sung by Master KG ft. Zanda Zakuza & Florah Ritshuri

Leave a comment


(Languages: Sotho, Zulu)

— In Sotho
O fetotse pelo ya Paulo (He transformed Paul’s heart)
Ya go bolaya batho (From killing people)
A e dira pelo ya lerato (Into a heart of love)
Ka nnete wa makatsa (You are truly wonderful) (Repeat)

A ntsha pelo ye lejwe (He soften the heart of stone)
A tsenya pelo moya (Into a loving heart)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing) (Repeat)

Jeso wa makatsa (Jesus is amazing)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing) (Repeat)

A ntsha pelo ye lejwe (He soften the heart of stone)
A tsenya pelo moya (Into a loving heart)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing)
Jeso wa makatsa (Jesus is amazing) (Repeat)

O fetotse pelo ya Paulo (He transformed Paul’s heart)
Ya go bolaya batho (From killing people)
A e dira pelo ya lerato (Into a heart of love)
Ka nnete wa makatsa (You are truly wonderful) (Repeat)

— in Zulu
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Uya mangalisa intliziyo yam’ (You make my heart rejoice)

Uwa khiphi ntliziyo ye litshe (You take away the heart of stone)
Wa fak’ intliziyo ka moya (And replace it with a spiritual heart)
Ujesu uya mangalisa(Jesus is amazing)
Uya mangalisa intliziyo yam’(You make my heart rejoice)

Wa thathi ntliziyo ye litshe (He took away my heart of stone)
Wang’ nik’ intliziyo ka moya (He gave me a spiritual heart)
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Uya mangalisa intliziyo yam’ (You make my heart rejoice)

Uwa khiphi ntliziyo ye litshe (You take away the heart of stone)
Wa fak’ intliziyo ka moya (And replace it with a spiritual heart)
Ujesu uya mangalisa(Jesus is amazing)
Uya mangalisa intliziyo yam’(You make my heart rejoice)

Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Ujesu uya mangalisa (Jesus is amazing)
Uya mangalisa intliziyo yam’ (You make my heart rejoice) (Repeat)

— In Sotho
O fetotse pelo ya Paulo (He transformed Paul’s heart)
Ya go bolaya batho (From killing people)
A e dira pelo ya lerato (Into a heart of love)
Ka nnete wa makatsa (You are truly wonderful)

I See Miracles Lyrics by Joe Mettle

Leave a comment


I see miracles
Signs and wonders in the atmosphere
God is moving in this place
He’s moving in this place (Repeat)

He’s healing, every sickness
And mending, every broken heart
Delivering, breaking chains that have us bound
He’s here, and He’s moving in this place (Repeat)

Father we give the glory tonight
We honor your Name tonight

I see him moving in this place x3
He’s moving, he’s moving (Repeat)

Repeat: He’s moving, He’s moving
Spirit of the Lord x?
He’s moving in this place

Mpa Amavuta (Anoint Me) Lyrics by James and Daniella

Leave a comment


(Sung in Kinyarwanda)

Dore bugiye kwira (The night is coming)
Aho umuntu atabasha gukora (When no one can work)
Yobor’intambwe zanjye (Lead my steps)
Ngume mumucyo wawe (That I may walk in Your light) (Repeat)

Refrain:
Mpa amavuta mw’itabaza (Add oil in my lamp)
Mwami wanjye mpore naka (Lord, that I may light it forever)
Ubwo uzaza (That when You return)
Ubw’ uzaza uzambonere kure (You would see me from afar)
Mwami wanjye tuzajyane (My God, I will go with You) (Repeat)

Nsukah wamavuta (Pour Your anointing on me)
Menshi atemba nk’umwuzure (Abundance that flows like flood)
Mpore naka (So that I may forever shine)
Ngez’ igihe uzazira (Until the day of Your return) (Repeat)

(Refrain)

Amavuta ntashire (May the anointing never cease)
Umuriro ntuzime (My the fire never be quenched)
Isoko ntigakame (May the fountain never run dry)
Ngez’ igihe uzazira (Until the day of Your return) (Refrain)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: