(Sung in Zulu)

Jerusalem ikhaya lam (Jerusalem is my home)
Engi lithandayo (That I love so much )
Jerusalem ikhaya lam (Jerusalem is my home)
Engi lithandayo (That I love so much )

Wovezwa nini umzamo (My wishes and hopes are for you)
Sengi khumble kuwe (My eyes will see beautiful gates)

Wobanani? ()
Wobanani amehlo am ()
Lamasango mahle ()
Nizi trata zegolide ()
Zomzi wo sindiso ()

Advertisements