(Sung in Zulu)

Ngaphandle kwakho, anginathemba, anginalutho
(Without you I have no hope, I have nothing)
Ngaphandle kwakho, Ngaphandle kwakho (repeat)
(Without you, without you)

Wangifela esiphambanweni, Wangikhipha ezonweni zam
(You died for me at the cross, You cleansed me of my sins)
Ngasho ngahlala nawe iNkosi, Ngasho ngahlala nawe iNkosi
(And I got to dwell with you God, And I got to dwell with you God)

Refrain:
Malibongwe igama lakho, Malibongwe igama lakho)
(Let your name be praised, Let your name be praised)
Malibongwe igama, Malibongwe igama,
(Let your name, let your name)
Malibongwe igama lakho
(Let your name be praised)

(From the top)

Malibongwe, Malibongwe
(Be praised, be praised)
Malibongwe, Malibongwe (repeat)
(Be praised, be praised)

(Refrain)