(Sung in Zulu)

(Chorus)
Ngonyama Yezulu, hamba nami (Lion of Heaven, walk with me)
Ngonyama Yezulu, thel’ uhambe nami (Lion of Heaven, keep walking with me) (Repeat)

Hamba nami, hlala nami (Walk with me, abide in me)
Ngonyama Yezulu, thel’ uhambe nami (Lion of Heaven, keep walking with me) (Repeat)

Ngonyama Yezulu hamba nami, (Lion of Heaven, walk with me)
Ngaphandle kwakho angitoya lutho (Without you I am nothing)
uSimakade hamba nami, (Everlasting God, walk with me)
Kithina wena engilweni yami (Only you can fight for me)

Nkosi Jesu ngiyakhuleka (Lord Jesus I pray)
Ngicel’ukuthi wen’uhambe nam (I ask that You walk with me)
Ube yisiphephelo sam (Be my refuge)
Ngizifihle kuwe (To hide myself in You)

(Chorus)