(Sung in Zulu)

Ngithanda ukuqala la ngibongi igama lakhe (I’d like to start thanking the Lord here)
Kepha ngale Halelujah, lukhulu udumo Lwakhe (But his glory is greater beyond here)
(repeat)

Kufuphi ukubongwa, wena somuhlekazi (He paid the  price,he bought me with his blood)
Kepha ngale Halelujah, lukhulu udumo Lwakhe (But his glory is greater beyond here)
(repeat)

Chorus:
Kepha ngale Halelujah, lukhulu udumo Lwakhe (But his glory is greater beyond here)
Zincane iZibongo zakho, wasithenga ngenani (my gratitude is not enough, for he bought me with his blood)
(repeat)

Zincane iZibongo zakho, wasithenga ngenani (my gratitude isn’t enough, He bought me with his blood)
Zincane iZibongo zakho, wasithenga ngenani (my gratitude isn’t enough, He bought me with his blood)
(repeat)

Advertisement