(Sung in Zulu)

Ngiyaz’ uJesu unami (I know that Jesus is with me)
Ebumnandini na sosizini (In happiness and in grief)
Uhlala eKhon’engimbambe ngesandla (He’s always there holding me by the hand)
Yebo uJesu, uyangithanda (Yes Jesus loves me)

Yebo, Yebo uyangithanda (Yes, He [Jesus] loves me)
Yebo, Yebo uyangithanda (Yes, He [Jesus] loves me)

Jesu wami, uyangithanda (Yes, my Jesus loves me)

Advertisement