(Sung in Xhosa)

Ingoma! Ingoma! (The Song)
Masibuyel’eNkosini (When the Lord returns)
Siphakamis’udumo lwayo (He’ll lift us up to His glory)
Ngengoma (With that song)

Khona ngekhaya ezulwini (When we enter our home in heaven)
Uyobekumnadi! (Oh how glorious!)
Hlabelela me woza (emdumisa!) (We shall sing like this (praise Him!)

Bes’enkosini ephakamis’udumo lwayo (Before the Lord’s glory)
Ngengoma (With that song)

Refrain: Hosanna
Sabesizwe Hosanna (All the nations Hosanna)
Sabe kumbadi (Our glorious portion)
Siphika lobamba (Our portion)
Sihleli naye (We shall dwell with Him)
Uyabe kumnadi (You’re our portion)
Sihleli lobamba (We shall dwell with our portion)
Udumo uthixo enagweni Hosana (God your might is known)

Bes’enkosini…

Advertisement