Purchase the Song | Purchase the Album

(Sung in Sotho – A Hymn)

Jesu rato la hao, O mphile lona (Jesus You have given me, all Your Love)
Ke molato oa hao, ke tla go fang? (I ‘m all yours, what else can I give unto You?)
Ke ineela wena, ka mmele le moya (I give my all to You, my body and soul)
Ke ntsha hanyenyane, O mpha tsohle (I give so little, yet You give me all things)

Ntaele Morena, ke mofo oa hao (Lead me Lord, I am Your servant)
Thato ke tla etsa, oa hao yohle ( I will do your will, all of Your will)
Ha e nkimela dumela, O ntlatse (If it is too heavy, strengthen me)
Le ho sitoa ha ka, O ntswarele (When I sin against you, forgive me)

Ha e nkimela dumela, O ntlatse (If it is too heavy, strengthen me)
Le ho sitoa ha ka, O ntswarele (When I sin against you, forgive me)

Le ho sitoa ha ka, O ntswarele (When I sin against you, forgive me)