Purchase the Song | Purchase the Album

(Sung in Sotho)

Kea o tshaba Moya, e Moya (I honor the Holy Spirit, The Spirit)
Kea o tshaba Moya, e Moya (I honor the Holy Spirit, The Spirit)
Kea o tshaba Moya, Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)
Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
E Moya, e Moya, e Moya (The Holy Spirit)
Kea o tshaba Moya, Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)

Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
O lokolla motho a bofilwe ke sebe (He saves a man bound by sin)
Kea o tshaba Moya (I honor the Holy Spirit)
O fodisa motho a kula yena (For He heals the man of his diseases)

Kea o tshaba Moya wa Jehova (I honor the Spirit of the Lord)
O fodisa motho a kula (He heals the man of his diseases)
O phahamisa motho bare go fedile ka ena (He lifts man when all is lost)
Moya wa Jehova (The Spirit of the Lord)

Ore ke bine Moya, E Moya (The Spirit says I should dance)
Ore ke bine Moya, Ore ke bine Moya (The Spirit says I should dance)
(Repeat)

Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
Ba tshware, ba tshware (Touch them, touch them)
Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
Ako o ba tshware Moya (Touch them, Holy Spirit)
(Repeat)

Advertisements