(Sung in Zulu)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bayodumisa iNkosi (They went to praise the Lord)
Ngalena nezingelosi (With the Angels on the other side)

Boyojabula (They will rejoice):

Refrain:
Xola mphefumlo wam (Be at peace my soul)
Xola nhliziyo (Be at peace my heart)
Uhambile, m’yek’alale (He is gone, let him sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)

Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest)
Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul)
Bacul’amahosana (They singing Hosannas)
Badumis’Igama Lakhe (They’re praising His name)

(Refrain)

Uhambile, m’yek’alale (She is gone, let her sleep)
Aphumule, ophumula ngoxolo (And rest, rest in peace)
(Repeat)