(Sung in Swahili)

Ninakushukuru Mungu sababu ya mengi (God I am thankful for many things)
Hata uhai huu sikustahili (Even for the life that I did not desrve)
Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi
(God I am thankful to You for many things)
Hata nikiwa nasali unajua namaanisha
(Even when I was praying, You know what I meant)
Sio kama eti nilitenda wema (It is not because I did good)
Wakuja linganisha na matendo yako makuu (That You aligned me with good things)
Mimi Mungu ningekulipa nini (What would I pay You, God?)
Ulikonitoa ni siri ya moyo (Where You got me from is my heart’s secret)
Matopeni topeni ukaniketisha na wakuu juu
(From the miry clay, You have sat me with kings)
Umenipa heshima ukanifuta machozi
(You have given me respect, You wiped my tears)
Asante oh Baba (Thank You Oh, Father)

Refrain:
Hata shukurani zangu ni kwako (Even my thanksgiving are to You)
Shukrani zangu ni kwako (My Thanksgiving are to You)
Na shukurani zangu ni kwako (My  thanks are to YOu)
Shukurani zangu ni kwako, asante Baba (My thanks to You, Thank You Father)
Aibu umefuta fedheha umefuta (You have wiped away my shame and my disgrace)
Umenipa amani, iliyo ya kweli (And have granted me true peace)
Nakumbuka nalia mimi ndo yule ambaye (I remember that I was the one that)
Nilitukanwa na kwa dharau wakasema kwisha habari yake
(I was despised and was said that my days were over)
Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea
(There was a time I was dying, was a walking skeleton)
Ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho
(They said that they would bury me tomorrow)
Ila kwa huruma uliniponya na kaburi (In Your mercy, You saved me from the grave)
Kwa huruma, ah sitosahau wema wako we Baba
(But for Your Mercy. Oh I shall not forget Your Goodness)

(Refrain)

Response: Ahsante Baba (Thank You Father)
Kama kusoma tulisoma wengi, umeniruhusu niwe na kazi nzuri
(If it’s education, we all went to school – But You have allowed me a good job)
Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima
(A lot of us were in an accident, You allowed me to remain alive)
Ndoa zimefungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani
(A lot of marriages have been made, You have allowed us to remain peaceful)
Furaha wamekosa wengi, umeruhusu nitabasamu Baba
(A lot have no joy, You have allowed me to smile, Father)

(Refrain)