(Sung in Afrikaans)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Jesus, kind lank verwag (Jesus, long awaited child)
Lig uit lig uit die Vader se ryk (Light of love from the Father’s realm)
Word uit liefde aan mense gelyk (Out of Love for the people)
Loof die hemelse Kind! (Praise the Heavenly Child!)
Loof die hemelse Kind! (Praise the Heavenly Child)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Hemelvors, ons gee ag (Heavenly Prince, we pay attention)
Op die lied van die engelekoor (To the Songs of the Heavenly Hosts)
Herders het dit die eerste gehoor (The shepherds head it first)
Juig, die Redder is daar! (Give cheer, The Savior is here!)
Juig, die Redder is daar! (Give cheer, The Savior is here!)

Stille nag, heilige nag (Silent Night, Holy Night)
Jesus, Heer, voor u mag (Jesus, Lord, for your Power)
Voor u ryk moet die duisternis swig (Darkness shall fall before Your Kingdom)
Tot in ewigheid bly U die lig (Forever You remain the Light)
Heer, gebore vir ons! (Lord, born to us!)
Heer, gebore vir ons! (Lord, born to us!)