(Sung in Zulu) 

Refrain:
Wena Nkosi, uyazi (Lord, You know)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, You know)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) (Repeat)

Repeat: Refrain
Im’kulekho yethu (Our prayers) x2
Wena Nkosi uyazi (Lord only You) x2
Waz’ izinto esingazazi (You know things that we do not know)
Wena us’makade uyazasi (You already know yourself)
Wena Nkosi uyazi  (Lord only You know) x2
Waz’ izinyembezi zethu (He is knows our tears)
Esizikhala bengaboni abantu (You know the hidden spaces)
Wena simakade uyazi (You already know them)
Wena Nkosi uyazi (Lord, You know) x2

Angimbon’ omunye, ongafaniswa nawe (There is no one else who can match You)
Wena Nkosi uyazi (For Lord, You know) x2
Yebo nasebunzimeni, impela ngathembe wena (Yes, even in troubling time, my trust is in You)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2

(Refrain)

Repeat: Refrain
Wena Nkosi, uyazi (Lord only You know))
Im’khuleko yethu (You know our prayers)
Izimfihlo zethu (You know our secrets)
Uyazazi Baba (Father You know them)
Ubuthi mandali thingani (You know what the church says about me)
Abantu bakho bathin’ ngami(You know what people say about me)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2

(Refrain)

Repeat: Refrain
Wena Nkosi, uyazi (Lord , You know)
Im’khuleko yebandla (You know the church prayers)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2
Imkhuleko yezwe lethu, uyazi (You know the prayers for our country)
Kulenkinga engbhekene nayo, uyazi (You know the problems we face)
Wena Nkosi uyazi (Lord only You know) x2
Umkhuleko weyntandane, uyazi (You know the orphans’ prayers)
Nkosi yami, uyazi (My Lord, You know)
Uyazi Baba, uyazi (My father, You know)
Wena Nkosi, uyazi (Only You know, Lord) x2

(Refrain)

Im’khuleko yethu (Our prayers)
Bab’ uyayazi, uyazi (Father You know all our prayers)
Wena Nkosi, uyazi (Lord You know them)
Sophila kanjani, uyazi (You know how we live)
Wena Nkosi, uyazi (Lord only you know)
Amazulu azabona (The heavens will witness)
Umhlaba uthembe wena (And the earth will trust in You)
Wena Nkosi, uyazi (Only You know, Lord) x2

Ungaslahli Baba, uyazi (Do not forsake us Father, for you know)
Izwi lethembe wena (You are our Hope)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, only You know)
Ungasishiyi Baba (Do not leave us, Father)
Wena Nkosi, uyazi (Lord, only you know) x2

Advertisement