(Sung in Swahili)

Asali ya Mungu Baba (The honey of Father God)
Tuipakue (Let us serve it)
Asali ya kanani (The honey of Canaan)
Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)

Tumewaacha na maboga yao (na maboga) (We have left them with their vegetables)
Ona wamebaki na matango yao (na matango) (Look they are left with their pumpkins)
Hao Wamisiri na pilau lao (na pilau) (The Egyptians with their pilau)
Tumewaacha na uchawi wao (na uchawi) (We have left them with their witchcraft)
Ona wamebaki na miungu yao (na miungu) (Look they are left with their gods)
Tumewaacha na ushamba (na ushamba) (We have left them with their old ways)
Ona wamebaki na ushamba (na ushamba) (Look, they have remained with their old ways)
Tumewaacha mbali sana (mbali sana) (We have left them far behind)

Wakichungulia, hawatuoni (When they peep at us, they don’t see us)
Wakitutafuta, hawatuoni (When they look for us, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by magic, they don’t see us)
Hata kwa tunguri, hawatuoni (Even by scrying, they don’t see us)
Hata kwa Uchawi, hawatuoni (Even by witchcraft, they don’t see us)
Hale-Halelujah

Moto umewaka, vita vimekwisha (The fire has started, the war is over)
Ushindi tumepata, mbingu zimefunguka (We have won, the heavens have opened)
Tumepiga Kambi, tunataka ushindi (We have set our camp, We want Victory)
Sisi hatushindwi, Mungu wetu ni fundi (We are not defeated, Our God is a tactical expert)

Repeat: Tuipakue, tuipakue-pakue (Let us serve it)
Asali tumeiona (We have seen the honey) x2
Tuipakue na masega yake (Let us serve with its honeycomb)
Wachungaji njooni (Servants of God, come)
Twende tuteke mateka (Let’s go and take captives)
Wayunani wamekimbia (The Greeks have run away)
Wahitti wamekimbia (The Hittites have run away)
Ona Wakanani wamekimbia (The Cannanites have run away)
Waamori wamekimbia mbali (The Amorites have run away)
Twende tuteke mateka sana (Let us take captives)
Ona asali tumeona (We have seen the honey)
Mungu ametushindia (God has won for us)
Mungu ametutendea (God has done for us)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Asali tumeiona (We have seen the honey)
Leteni na masufuria (Bring the pots)
na vikombe (And cups)
Na tujilambe (We can lick our fingers)
Masahani yako wapi? (Where are the plates?)
Akina mama mko wapi? (Women, where are you?)
Kina baba twendeni? (Men, shall we go?)
Asali na tujilambe (Abundant honey, we can lick our fingers)

Repeat: Teremka! (Descend!)
Kajua kali, jua kali (Warm sunshine)
Amani ile (The peace)
Furaha tele, furaha tele (Abundant joy)
Ona uzima ule (The everlasting life)
Maziwa yale (The milk)
Asali tele (Abundant honey)
Mafanikio tele (Abundant prosperity)
Ushindi ule (The victory)
Uzima ule (The everlasting life)

Advertisement