(Sung in Zulu)

Holy… Holy… Holy..
Holy is the Lord Almighty (Repeat)

Ngcwele, Ngcwele! (Holy, Holy)
Ngcwele, Ngcwele! (Holy, Holy)
Ngcwele, Ngcwele! (Holy, Holy)
Nkosi (Is the Lord) (Repeat)

(From the Top)

Siyakothama (We bow down before You)
Siyakubabaza (We exalt You)
Sithi: “Ngcwele! Ngcwele Nkosi!” (Proclaiming: “Holy, Lord You are Holy”) (Repeat)

Repeat: Ngwele! Ngwele! (Holy! Holy!)
Asimbonanga munye, onalikaliswa nawe ()
Siphakamis’ udumo nguwe, sithi uNgcwele (We honor You, saying You are Holy)
Nkosi yaMakhosi, wen’uNgcwele (Lord of lords, You are Holy)

Ngwele Nkosi! (Holy is the Lord!)

Advertisement