God of Miracles Lyrics by Joe Mettle

Leave a comment


Oh we, oh we, oh we oh we oh
He’s the God of miracles, Hallelujah (Repeat)

We serve a miracle working God
There’s nothing too hard for Him
When speaks, he works signs and wonders
We serve a miracle working God (Repeat)

The God we serve
He’s a miracle working God
He’s a miracle working God
He will never fail (Repeat)

Oh we, oh we, oh we oh we oh
He’s the God of miracles, Hallelujah (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah
He’s the God of miracles, Hallelujah (Repeat)

Oh we, oh we, oh we oh we oh
He’s the God of miracles, Hallelujah

Oh Hallelujah Lyrics by Jabu Hlongwane

Leave a comment(Languages: English, Zulu)

Chorus:
Oh Hallelu-ya, Oh Hallelu-ya, Oh Hallelu-ya, Oh Hallelu-ya
Amen! Amen!
(Repeat)

Verse:
Masimbonge simdumise uJehova kube phakade
(Lets thank Him and praise Jehovah for eternity)
(Repeat)

(Chorus)

(Verse)

(Chorus)

Africa Yote Yakusifu (All Africa Praises You) Lyrics by Pastor Pat

1 Comment


(Sung in Swahili)

Afrika, ni wakati wako (Africa it is your time!)

Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Wasomali na Wakongo (Somalis, and Congolese)
Warwanda na Waganda (Rwandese and Ugandans)

Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Wanaijeria, Zimbabwe (Nigerians, Zimbabweans)
Na Liberia, Wamoroko (Liberians, Moroccans)

Chorus:
Kwa makofi, na nderemo (With clapping and joyful noises)
Kwa Kucheza, na shangwe (With dancing, and praising)
Kwa makofi, na nderemo (With clapping and shouts)
Kwa Kucheza, na shangwe (With dancing, and praising)

Hapa Kenya, Yesu twakusifu (Here in Kenya, Jesus we praise you)
Hapa Kenya, Yesu twakusifu (Here in Kenya, Jesus we praise you)
Wakikuyu, na Wakamba (The Kikuyus, and the Kambas)
Wajaluo, na Waluhya (The Luos, and the Luhyas)
Hapa Kenya, Yesu twakusifu (Here in Kenya, Jesus we praise you)
Hapa Kenya, Yesu twakusifu (Here in Kenya, Jesus we praise you)
Wamasai, Wameru (The Maasais, The Merus)
Wapokomo, Mijikenda (The Pokomos, The Mijikenda)

(Chorus)

Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Madagascar, Afrika Kusini (Madagascar, South Africa)
Senegali, Namibia (Senegal, Namibia)
Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Afrika yote yakusifu (All Africa Praises you)
Tanzania, Burundi
Angola, Komoro (Angola, Comoros)

(Chorus)

Hapa Kenya, Yesu twakusifu
Hapa Kenya, Yesu twakusifu
Kikuyu, Kikamba (In Kikuyu, in Kamba)
Kijaluo, Kimasai (In Luo, in Masai)

(Chorus)

Praise him with Nyatiti
Praise him with Kayamba
Praise him with Watete (Repeat 4)

Mateso (Trials) by Marion Shako

Leave a comment


Jina la yesu ngome imara,Mwenye haki hukimbilia kawa salama
The name of Jesus a solid rock, the righteous run to it and they are safe
Macho ya bwana humwelekea, Mwenye haki kilio chake hukisikia
The eyes of the Lord will look to him, he will hear the cry of the righteous

Chorus:
Mateso ya mwenye haki nayo ni mengi,Lakini Bwana humuokoa nayo yote
The troubles of a righteous person are many, but the Lord will save him from all
kama si wewe, kama si wewe Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
If it was not for you, if it was not for you Jesus, you have preserved me to praise you

Bwana U karibu na mwenye haki, waliopondeka roho yeye huwahifadhi
Lord you are close to the righteous, You preserve the weak in spirit
Humuifadhi mifupa yake, hukumbuka nafsi za watumishi wake
You preserve his bones, you remember your servants

(Chorus)

Wewe ni Mungu, wewe ni baba, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my God, you are my father, you have preserved me to worship you
Wewe ni ngome ya maisha yangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my life’s stronghold, you have preserved me to praise you
Sifa zako zi kinywani mwangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
Your praises are on my lips, you have preserved me to worship you
Hafananishwi, hafananishwi Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
He is not to be compared, Jesus cannot be compared, you have preserved me to worship you

(Chorus)

%d bloggers like this: